Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2018

731 views

Published on

Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2018. Trobareu taules i gràfics evolutius de les següents categories: 1) Evolució general, 2) nombre d’operadors, 3) superfície agrícola i de cultius, 4) explotacions ramaderes, 5) activitats agroindustrials, 6) facturacions i destí de vendes, i 7) inspecció i certificació

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2018

 1. 1. Estadístiques de la producció agrària ecològica a Catalunya 2018 1 d’abril de 2019
 2. 2. 1. Evolució general 2. Operadors (tipus i per províncies) 3. Superfície agrícola (per províncies i tipus) 4. Explotacions ramaderes (tipus) 5. Activitats agroindustrials (per províncies i tipus) 6. Facturacions i destí de vendes 7. Inspecció i certificació 8. Auditories rebudes 9. Fires i activitat institucional 10. 25 anys del CCPAE ÍNDEX
 3. 3. 1. Evolució general
 4. 4. Evolució d'operadors inscrits i de superfície en agricultura ecològica (1995-2018) 4,936 6,578 7,187 7,835 9,570 10,827 50,788 52,346 56,211 56,368 54,189 55,355 60,095 62,331 71,513 83,506 92,435 94,972 112,408 120,865 142,024 171,937 200.749 210,818 236 303 341 386 421 450 682 777 805 895 932 986 1,068 1,251 1,431 1,639 1,916 2,065 2,470 2,724 3,014 3,238 3,543 3,859 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sup. (Ha) Operadors
 5. 5. 2. Operadors (tipus i per províncies)
 6. 6. Operadors en producció ecològica per províncies (2008-2018) Creixement 2018: Barcelona: +175 (+13,28%) Girona: +20 (+4,65%) Lleida: +35 (+3,7%) Tarragona: +86 (+10,12%)434 505 511 660 672 892 990 1128 1223 1318 1493 129 175 228 260 285 312 335 362 385 430 450399 428 500 536 569 667 738 808 854 945 980 289 323 400 460 539 599 661 716 776 850 936 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Barcelona Girona Lleida Tarragona
 7. 7. Tipus d'activitat dels operadors en producció ecològica (2008-2018) Creixement 2018: Productors vegetals: +190 (+9,37%) Productors ramaders: +18 (+2,75%) Elaboradors: +94 (+8,41%) Importadors: +12 (+12,24%) Comercialitzadors: +80 (+21,8%) Minoristes: +4 (+14,29%) 909 1063 1247 1494 1560 1912 2119 2334 2496 2681 2889 441 476 515 606 668 754 847 924 979 1118 1212 36 29 32 35 41 44 55 63 74 98 110120 136 145 171 205 229 268 299 329 367 447 1 14 25 28 28 32 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Productors Elaboradors Importadors Comercialitzadors Minoristes
 8. 8. 8 Tipus d'activitat dels operadors en producció ecològica (2018) Creixement 2018: Productors vegetals: +190 (+9,37%) Productors ramaders: +18 (+2,75%) Elaboradors: +94 (+8,41%) Importadors: +12 (+12,24%) Comercialitzadors: +80 (+21,8%) Minoristes: +4 (+14,29%) 2217 Productors vegetals 47% 672 productors ramaders 14% 1212 Elaboradors 26% 110 Importadors 2% 447 Comercialitzadors 10% 32 minoristes 1%
 9. 9. 3. Superfície agrícola (per províncies i tipus)
 10. 10. Lleida 108.353Ha +4,25% Superfície en agricultura ecològica per províncies (2008-2018) Creixement 2018: Lleida continua sent la província amb més superfície (108.353 Ha) També Lleida és la que més ha crescut en el darrer any en absoluts (4.413 Ha) Lleida: +4,25% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lleida 41,908 45,629 49,363 51,452 52,319 58,405 60,554 70,374 86,705 103,94 108,35 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 Hectàrees
 11. 11. Girona 42.938Ha +3,73% Superfície en agricultura ecològica per províncies (2008-2018) Creixement 2018: Girona és la segona en importància (42.938 Ha) És la província que menys ha crescut en el darrer any (+1.545 Ha) Girona: +3,73% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Girona 8,848 11,056 15,027 18,277 18,998 21,209 22,759 28,923 35,355 41,393 42,938 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 Hectàrees
 12. 12. Barcelona Superfície en agricultura ecològica per províncies (2008-2018) Creixement 2018: Barcelona és la tercera (38.985 Ha) Està la segona comarca en creixement en nombres absoluts (+2.464 Ha) Barcelona: +6,75% 38.985Ha +16,75% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Barcelona 7,580 9,301 10,785 13,321 14,190 21,330 25,274 28,100 32,969 36,521 38,985 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 Hectàrees
 13. 13. Tarragona Superfície en agricultura ecològica per províncies (2008-2018) Creixement 2018: Tarragona és la que menys superfície total té (20.542 Ha) però la que més cultius té És la tercera província que més ha crescut en el darrer any (+1.646 Ha) però la que més en percentatge. Tarragona: +8,71% 20.542Ha +8,71% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tarragona 3,995 5,527 8,331 9,385 9,465 11,464 12,278 14,627 16,907 18,896 20,542 0 5,000 10,000 15,000 20,000 Hectàrees
 14. 14. Tipus de cultius en agricultura ecològica (2018) Creixement 2018: Cultius: +9,1% +3.439 Ha (41.234 Ha) Destaquen: Vinya: +12,10% +1.800 Ha (16.680 Ha) Oliveres: -0,38% -32 Ha (8.395 Ha) Cereals: +12,08% +804 Ha (7.461 Ha) Fruits secs: +8,83% +238 Ha (2.932 Ha) Fruiters: +28,84% +299 Ha (1.332 Ha) Horta: +7,25% +55 Ha (814 Ha) * 'Sense Pastures, prats i farratges' i 'Bosc, matolls i recol·lecció silvestre' Vinya 41% Oliveres 20% Cereals i lleguminoses per a gra 18% Guaret, adob verd i erm 7% Fruits secs 8% Fruiters 3% Hortalisses 2% Altres 2%
 15. 15. Cultiu de vinya en agricultura ecològica (2008-2018) Creixement 2018: Barcelona: +11,16% +884 Ha (+8.803 Ha) Tarragona: +15,83% +901 Ha (6.594 Ha) Lleida: -2,99% -28 Ha (910 Ha) Girona: +12,12% +44 Ha (374 Ha) 1,334 2,122 2,397 2,794 3,048 4,171 5,149 6,531 7,620 7,919 8,803 17 46 68 118 126 142 179 197 243 330 374 115 183 206 347 343 408 407 676 866 938 910 775 1,268 1,927 2,057 2,099 3,068 3,737 4,302 5,123 5,693 6,594 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hectàrees Barcelona Girona Lleida Tarragona
 16. 16. Cultiu d’oliveres en agricultura ecològica (2008-2018) Creixement 2018: Lleida: -3,27% -168 Ha (4.976 Ha) Tarragona: +3,25% +89 Ha (2.827 Ha) Barcelona: +9,04% +32 Ha (386 Ha) Girona: +8,38% +16Ha (207 Ha) 75 107 123 155 155 204 248 345 338 354 386 23 27 58 68 70 84 108 124 169 191 207 2,037 2,341 2,689 3,148 3,102 3,924 4,414 4,766 5,032 5,144 4,976 570 721 1,037 1,249 1,311 1,773 1,854 2,218 2,455 2,738 2,827 -500 500 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hectàrees Barcelona Girona Lleida Tarragona
 17. 17. 4. Explotacions ramaderes (tipus)
 18. 18. Explotacions ramaderes ecològiques (2018) Creixement 2018: Creixement 2018: +1,53% 927 explotacions (+14) Vaquí carn: -1,05% 470 explotacions (-5) Oví de carn: -4,39% 109 explotacions (-5) Equí: +3,23% 96 explotacions (+3) Cabrum de carn: +4,65% 90 explotacions (+4) Avicultura ous: +8,77% 62 explotacions (+5) Avicultura carn: +17,14% 41 explotacions (+6) Vaquí de carn 51% Oví de carn 12% Equí 10% Cabrum de carn 10% Avicultura ous 3% Altres
 19. 19. Explotacions ramaderes ecològiques per províncies (2018) Creixement 2018: Lleida: +0,24% 419 explotacions (+1) Girona: +1,36% 299 explotacions (+4) Barcelona: +2,82% 182 explotacions (+5) Tarragona: +17,39% 27 explotacions (+4) 59 57 71 82 91 124 154 159 177 177 182 77 98 138 189 193 221 249 252 266 295 299 238 235 271 289 284 313 356 368 370 418 419 6 7 11 13 13 9 12 12 21 23 27 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Explotacions Barcelona Girona Lleida Tarragona
 20. 20. 5. Activitats agroindustrials (per províncies i tipus)
 21. 21. Comercialització i/o distribució 20% Elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos 12% Emmagatzematge 10% Importació 5% Fabricació i envasament d'olis i greixos 5% Transformació de la producció hortofrutícola 5% Envasament i/o etiquetatge de productes alimentaris 4% Escorxadors i sales d'especejament 4% Manipulació, envasament i transformació de grans 3% Manipulació i/o envasament de la producció hortofrutícola 3% Manipulació, elaboració i envasament de fruits secs 3% Panificació i pastisseria 3% Elaboració de productes carnis 3% Elaboració de preparats alimentaris 2% Elaboració i envasament de te i cafè 2% Manipulació, elaboració i envasament de productes avícoles 2% Altres Activitats agroindustrials (2018) Creixement 2018: Creixement 2018: +15,82% 2.013 activitats Destaquem: Cellers: +17,56% 241 activitats Transf. Hortofr.:+17,24% 102 activitats Comercialitz.: +16,95% 407 activitats Manip./Elab./Env. Fruits secs: +16,67% 56 activitats També creixen: Te i cafè (+15,79%) Elab. preparats alimentaris (+15%)
 22. 22. Activitats agroindustrials per províncies (2008-2018) Creixement 2018: 2.013 activitats (+275) Barcelona: +18,51% 1.095 activitats (+171) Tarragona: +17,22% 388 activitats (+57) Lleida: +8,51% 306 activitats (+24) Girona: +11,44% 224 activitats (+23) 246 278 307 357 395 447 627 783 813 924 1095 55 64 67 70 85 102 136 159 173 201 224 83 85 99 108 125 140 187 199 221 282 306 120 126 136 160 184 199 238 266 292 331 388 0 200 400 600 800 1,000 1,200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nombred'indústries Barcelona Girona Lleida Tarragona
 23. 23. 6. Facturacions i destí de vendes
 24. 24. *en milions d’euros Volum de facturacions (2007-2017) Creixement 2017: 2017: +20,98% 585 milions € Comercialització / distribució: 134,44 milions € Sector fruita, horta i prod. ransformats Hortofrutícoles: 100,61 milions € Vitivinícola: 98,42 milions € 86,38%: agroindústria 13,62%: producció vegetal i ramadera 0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 65,5m€ 78m€ 85m€ 105m€ 133m€ 152m€ 210m€ 291m€ 401m€ 483m€ 585m€ Millions
 25. 25. Destí de les vendes (2014-2017) Dades 2017: Destí Catalunya: 43% 217 milions € Destí Espanya: 20% 103 milions € Destí UE: 26% 129 milions € Destí fora UE: 11% 56 milions € 103 € 150 € 184 € 217 milions € Catalunya 47 € 61 € 76 € 103 milions € Espanya64 € 81 € 105 € 129 milions € Unió Europea 32 € 45 € 51 € 56 milions € Exportació (fora UE) 0 € 50 € 100 € 150 € 200 € 250 € 2014 2015 2016 2017 Milionsd'euros
 26. 26. 7. Inspecció i certificació
 27. 27. Activitat d’inspecció (2008-2018) Inspeccions 2018: Expedients Inscripció: 525 Expedients Ampliació: 761 Exp. Seguiment: 3.459 Visites addicionals:  422 aleatòries  26 dirigides 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ampliació 143 179 196 248 275 307 473 578 621 554 761 Inscripció 250 230 307 361 255 565 355 477 395 456 525 Seguiment 998 1217 1392 1591 1856 1971 2330 2594 2922 3197 3459
 28. 28. Analítiques realitzades (2018) Analítiques 2018: 442 analítiques A 348 operadors (9,02% total d’inscrits) Normativa obliga al 5% Positius analítiques: 53 positius: 11,99% Tipus de mostra Paràmetre analític Mostres Positius % positius Productes animals Presència antibiòtics 14 0 0,00% Vins Sulfurós 6 0 0,00% Productes vegetals I elaborats Multiresidus organoclorats i organofosforats 385 52 13,51% OMG 37 1 2,7% TOTAL 442 53 11,99%
 29. 29. Mapa d’inspeccions previstes per comarques (2019) 1/2
 30. 30. Mapa d’inspeccions previstes per comarques (2019) 2/2 Tècnics/ques auditors/es: 26 Equip CCPAE: 51
 31. 31. Productes autoritzats Certificats emesos Activitat de certificació (2014-2018) Activitat de certificació: Prod. autoritzats 2018: 15.944 (+27,22%) Certificats emesos 2018: 5.888 (+15%) 50 retirades d’indicacions protegides 56 propostes d’expedients sancionadors 2 suspensió cautelar Resultats avaluació auditories control 2018 Expedients Informes valorats pel Comitè de Certificació 5.096 Certificats emesos 5.888 Autoritzacions comercialització producte (transformats nous) 8.965 Autoritzacions comercialització producte (producció primària i transformats) 12.533 Retirada de les indicacions protegides 50 Proposta d’obertura d’expedient sancionador 56 Suspensió cautelar 2 Comitè de Certificació 7182 8475 8782 12533 15.944 +27,22% 0 5000 10000 15000 20000 2014 2015 2016 2017 2018 2991 3440 3742 5120 5.888 +15% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2014 2015 2016 2017 2018
 32. 32. 8. Auditories rebudes
 33. 33.  Auditoria interna i auditoria d’ENAC  Pla nacional de control oficial  Auditoria del sistema econòmic i financer  Auditoria externa dels comptes  Rendir comptes a Intervenció General (Dept. de la Vicepresidència, d’Economia i Hisenda)  Rendir comptes a Sindicatura de Comptes Auditories rebudes (2018)
 34. 34. 9. Fires i activitat institucional
 35. 35.  Fires nacionals i internacionals  Setmana Bio  Membre d’organismes nacionals i internacionals  INTERECO (Associació que agrupa les autoritats públiques de control de la PAE a Espanya)  EOCC (Consell Europeu de Certificadors Ecològics)  IFOAM (Internationat Foundation for Organic Agriculture)  Col·laboracions i convenis Fires i activitat institucional
 36. 36. 10. 25 anys del CCPAE
 37. 37. 25 anys del CCPAE
 38. 38. 25 anys del CCPAE Logotip dels 25 anys del CCPAE

×