Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2017

2,809 views

Published on

Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2017. Trobareu taules i gràfics evolutius de les següents categories: 1) Evolució general, 2) nombre d’operadors, 3) superfície agrícola i de cultius, 4) explotacions ramaderes, 5) activitats agroindustrials, 6) facturacions i destí de vendes, i 7) inspecció i certificació

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2017

 1. 1. Estadístiques de la producció agrària ecològica a Catalunya 2017 6 d’abril de 2018
 2. 2. 1. Evolució general 2. Operadors (tipus i per províncies) 3. Superfície agrícola (per províncies i tipus) 4. Explotacions ramaderes (tipus) 5. Activitats agroindustrials (per províncies i tipus) 6. Facturacions i destí de vendes 7. Inspecció i certificació 8. Auditories rebudes 9. Fires i activitat institucional ÍNDEX
 3. 3. 1. Evolució general
 4. 4. Evolució d'operadors inscrits i de superfície en agricultura ecològica (1995-2017) 4.9366.578 7.187 7.835 9.57010.827 50.78852.346 56.211 56.368 54.189 55.35560.095 62.331 71.513 83.506 92.435 94.972 112.408 120.865 142.024 171.937 200.749 236 303 341 386 421 450 682 777 805 895 932 986 1.068 1.251 1.431 1.639 1.916 2.065 2.470 2.724 3.014 3.238 3.543 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 0 50.000 100.000 150.000 200.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sup. (Ha) Operadors
 5. 5. 2. Operadors (tipus i per províncies)
 6. 6. Operadors en producció ecològica per províncies (2007-2017) Creixement 2017: Barcelona: +95 (+7,77%) Girona: +45 (+11,69%) Lleida: +91 (+10,66%) Tarragona: +74 (+9,54%)382 434 505 511 660 672 892 990 1128 1223 1318 98 129 175 228 260 285 312 335 362 385 430 348 399 428 500 536 569 667 738 808 854 945 240 289 323 400 460 539 599 661 716 776 850 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Barcelona Girona Lleida Tarragona
 7. 7. Tipus d'activitat dels operadors en producció ecològica (2007-2017) Creixement 2017: Productors vegetals: +136 (+7,19%) Productors ramaders: +49 (+8,1%) Elaboradors: +139 (+14,2%) Importadors: +24 (+32,43%) Comercialitzadors: +38 (+11,55%) Minoristes: = (=) 769 909 1063 1247 1494 1560 1912 2119 2334 2496 2681 382 441 476 515 606 668 754 847 924 979 1118 35 36 29 32 35 41 44 55 63 74 98118 120 136 145 171 205 229 268 299 329 367 1 14 25 28 280 500 1000 1500 2000 2500 3000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Productors Elaboradors Importadors Comercialitzadors Minoristes
 8. 8. 8 Tipus d'activitat dels operadors en producció ecològica (2007-2017) 2.027 productors vegetals 47% 654 productors ramaders 15% 1.118 elaboradors 26% 98 importadors 2% 367 comercialitzadors 9% 28 minoristes 1% Creixement 2017: Productors vegetals: +136 (+7,19%) Productors ramaders: +49 (+8,1%) Elaboradors: +139 (+14,2%) Importadors: +24 (+32,43%) Comercialitzadors: +38 (+11,55%) Minoristes: = (=)
 9. 9. 3. Superfície agrícola (per províncies i tipus)
 10. 10. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lleida 36.899 41.908 45.629 49.363 51.452 52.319 58.405 60.554 70.374 86.705 103.940 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 Lleida 103.940Ha +19,88% Superfície en agricultura ecològica per províncies (2007-2017) Creixement 2017: Lleida continua sent la província amb més superfície (103.940Ha) També Lleida és la que més ha crescut en el darrer any (17.235Ha) Lleida: +19,88% Hectàrees
 11. 11. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Girona 9.190 8.848 11.056 15.027 18.277 18.998 21.209 22.759 28.923 35.355 41.393 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 Hectàrees Girona 41.393Ha +17,08% Superfície en agricultura ecològica per províncies (2007-2017) Creixement 2017: Girona és la segona en importància (41.393Ha) És la segona província que més ha crescut en el darrer any (+6.038 Ha) Girona: +17,08%
 12. 12. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Barcelona 6.513 7.580 9.301 10.785 13.321 14.190 21.330 25.274 28.100 32.969 36.521 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 Hectàrees Barcelona Superfície en agricultura ecològica per províncies (2007-2017) Creixement 2017: Barcelona és la tercera (36.521 Ha) Està a la cua en creixement en termes relatius en el darrer any (+3.552 Ha) Barcelona: +10,77% 36.521Ha +10,77%
 13. 13. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tarragona 7.493 3.995 5.527 8.331 9.385 9.465 11.464 12.278 14.627 16.907 18.896 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 Hectàrees Tarragona Superfície en agricultura ecològica per províncies (2007-2017) Creixement 2017: Tarragona és la que menys superfície total té (18.896 Ha) però la que més cultius té És la tercera província que més ha crescut en el darrer any (+1.989 Ha) Tarragona: +11,76% 18.896Ha +11,76%
 14. 14. Tipus de cultius en agricultura ecològica (2017) Creixement 2017: Cultius: +8,25% +2.881 Ha (37.795 Ha) Destaquen: Cereals: +20,21% +1.119 Ha (6.657 Ha) Fruits secs: +11,05% +268 Ha (2.694 Ha) Fruiters: +10,36% +97 Ha (1.033 Ha) Vinya: +7,42% +1.028 Ha (14.880 Ha) Oliveres: +5,4% +432 Ha (8.427 Ha) Horta: +5,12% +37 Ha (759 Ha) * 'Sense Pastures, prats i farratges' i 'Bosc, matolls i recol·lecció silvestre' Vinya 39% Oliveres 22% Cereals i lleguminos es per a gra 18% Guaret, adob verd i erm 8% A. fruits secs 8% Fruiters 3% Altres
 15. 15. Cultiu de vinya en agricultura ecològica (2007-2017) Creixement 2017: Barcelona: +3,92% +299 Ha (+7.919 Ha) Tarragona: +11,13% +570 Ha (5.693 Ha) Lleida: +8,31% +72 Ha (938 Ha) Girona: +35,80% +87 Ha (330 Ha) %ECO vs total vinya a CAT (2015)  21,23% Barcelona: 29,97% Girona: 9,21% Lleida: 14,36% Tarragona: 16,24% 1.083 1.334 2.122 2.397 2.794 3.048 4.171 5.149 6.531 7.620 7.919 18 17 46 68 118 126 142 179 197 243 330 52 115 183 206 347 343 408 407 676 866 938 518 775 1.268 1.927 2.057 2.099 3.068 3.737 4.302 5.123 5.693 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hectàrees Barcelona Girona Lleida Tarragona
 16. 16. Cultiu d’oliveres en agricultura ecològica (2007-2017) Creixement 2017: Lleida: +2,23% +112 Ha (5.144 Ha) Tarragona: +11,53% +283Ha (2.738Ha) Barcelona: +4,73% +16Ha (354 Ha) Girona: +13,02% +22Ha (191 Ha) % ECO vs total olivera CAT 2015  6,41% Barcelona: 12,04% Girona: 3,42% Lleida: 11,56% Tarragona: 3,24% 46 75 107 123 155 155 204 248 345 338 354 18 23 27 58 68 70 84 108 124 169 191 1.715 2.037 2.341 2.689 3.148 3.102 3.924 4.414 4.766 5.032 5.144 482 570 721 1.037 1.249 1.311 1.773 1.854 2.218 2.455 2.738 -500 500 1.500 2.500 3.500 4.500 5.500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hectàrees Barcelona Girona Lleida Tarragona
 17. 17. 4. Explotacions ramaderes (tipus)
 18. 18. Explotacions ramaderes ecològiques (2017) Creixement 2017: Creixement 2017: +9,47% 913 explotacions (+79) Vaquí carn: +11,5% 475 explotacions (+49) Oví de carn: +5,56% 114 explotacions (+6) Equí: +20,78% 93 explotacions (+16) Cabrum de carn: +6,17% 86 explotacions (+5) Avicultura ous: +5,56% 57 explotacions (+3) Avicultura carn: = 35 explotacions (=) Vaquí de carn 52% Oví de carn 13% Equí 10% Cabrum de carn 10% Avicultura ous 3% Altres
 19. 19. Explotacions ramaderes ecològiques per províncies (2017) Creixement 2017: Lleida: +12,97% 418 explotacions (+48) Girona: +10,9% 295 explotacions (+29) Barcelona: = 177 explotacions (=) Tarragona: +9,52% 23 explotacions (+2) 56 59 57 71 82 91 124 154 159 177 177 37 77 98 138 189 193 221 249 252 266 295 230 238 235 271 289 284 313 356 368 370 418 8 6 7 11 13 13 9 12 12 21 23 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Explotacions Barcelona Girona Lleida Tarragona
 20. 20. 5. Activitats agroindustrials (per províncies i tipus)
 21. 21. Altres Activitats agroindustrials (2017) Creixement 2017: Creixement 2017: +15,94% 1.738 activitats Destaquem: Transf. grans: +33,33% 56 activitats Manip./envas. producció hortofrutícola: +26,19% 53 activitats Fabr./envas. olis/greixos: +19,51% 98 activitats Elab. prep. alimentaris: +14,29% 40 activitats També creixen: Comercialització (+24,29%) Importació (+32,43% Comercialització i/o distribució 20% Elaboració i/o embot. de vins, caves i escumosos 12% Emmagatzematge 8% Fabricació i envasament d'olis i greixos 6%Importació 6% Manipulació i/o envasament de la producció Hortofrutícola 5% Envasament i etiquetatge de productes alimentaris 4% Escorxadors i/o sales d'especejament 4% Elaboració de productes carnis 3% Panificació i pastisseria 3% Manipulació, elaboració i envasament de fruits secs 3% Transformació de la producció hortofrutícola 3% Elaboració de preparats alimentaris 2% Elaboració de productes carnis 2% Elaboració i envasament de te i cafè 2%
 22. 22. Activitats agroindustrials per províncies (2007-2017) Creixement 2017: 1.738 activitats (+239) Barcelona: +13,65% 924 activitats (+111) Tarragona: +13,36% 331 activitats (+39) Lleida: +27,60% 282 activitats (+61) Girona: +16,18% 201 activitats (+28) 218 246 278 307 357 395 447 627 783 813 924 49 55 64 67 70 85 102 136 159 173 201 74 83 85 99 108 125 140 187 199 221 282 95 120 126 136 160 184 199 238 266 292 331 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nombred'indústries Barcelona Girona Lleida Tarragona
 23. 23. 6. Facturacions i destí de vendes
 24. 24. *en milions d’euros Volum de facturacions (2006-2016) Creixement 2016: 2016: +20,59% 483 milions € Comercialització / distribució: +33,14% 128,12 milions € Vitivinícola: +20,41% 74,61 milions € Sector fruita, cítrics i transformació hortofrutícola: +7,92% 48,86 milions € 84,21%: agroindústria 15,79%: producció vegetal i ramadera 0 € 50.000.000 € 100.000.000 € 150.000.000 € 200.000.000 € 250.000.000 € 300.000.000 € 350.000.000 € 400.000.000 € 450.000.000 € 500.000.000 € 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 57,5m€ 65,5m€ 78m€ 85m€ 105m€ 133m€ 152m€ 210 m€ 291 m€ 401 m€ 483 m€
 25. 25. Destí de les vendes (2012-2016) Creixement 2016: Destí Catalunya: 44% 184 milions € Destí Espanya: 19% 76 milions € Destí UE: 25% 105 milions € Destí fora UE: 12% 51 milions € 78 € 103 € 150 € 184 € 34 € 47 € 61 € 76 € 40 € 64 € 81 € 105 € 20 € 32 € 45 € 51 € 0 € 20 € 40 € 60 € 80 € 100 € 120 € 140 € 160 € 180 € 200 € 2013 2014 2015 2016 Milionsd'euros Catalunya Espanya UE Exportació (fora UE)
 26. 26. Destí de les vendes –comparativa– (2015-2016) Creixement 2016: Destí Catalunya: 44% 184 milions € Destí Espanya: 19% 76 milions € Destí UE: 25% 105 milions € Destí fora UE: 12% 51 milions € Catalunya 44% Espanya 19% UE 25% Exportació (fora UE) 12% Catalunya 45% Espanya 18% UE 24% Exportació (fora UE) 13% 2015 2016
 27. 27. 7. Inspecció i certificació
 28. 28. Activitat d’inspecció (2007-2017) Inspeccions 2017: Expedients Inscripció: 456 Expedients Ampliació: 554 Exp. Seguiment: 3.197 Visites addicionals:  398 aleatòries  31 dirigides 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nombred'inspeccions 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ampliació 101 143 179 196 248 275 307 473 578 621 554 Inscripció 157 250 230 307 361 255 565 355 477 395 456 Seguiment 983 998 1217 1392 1591 1856 1971 2330 2594 2922 3197
 29. 29. Analítiques realitzades (2017) Analítiques 2017: 509 analítiques A 396 operadors (11,18% total d’inscrits) Normativa obliga al 5% Positius analítiques: 23 positius: 4,52% Tipus de mostra Paràmetre analític Mostres Positius % positius Productes animals Presència antibiòtics 9 0 0,00% Vins Sulfurós 14 0 0,00% Productes vegetals I elaborats Multiresidus organoclorats i organofosforats 441 22 5,1% OMG 45 1 2,22% TOTAL 509 23 4,52%
 30. 30. Mapa d’inspeccions previstes per comarques (2018) 1/2
 31. 31. Mapa d’inspeccions previstes per comarques (2018) 2/2 Tècnics/ques auditors/es: 23 Equip CCPAE: 47
 32. 32. Productes autoritzats Certificats emesos Activitat de certificació (2009-2017) Activitat de certificació: Prod. autoritzats 2017: 12.533 (+42,71%) Certificats emesos 2017: 5.120 (+36,83%) 51 retirades d’indicacions protegides 58 propostes d’expedients sancionadors 1 suspensió cautelar Resultats avaluació auditories control 2017 Expedients Informes valorats pel Comitè de Certificació 6.357 Certificats emesos 5.120 Autoritzacions comercialització producte (transformats nous) 7.353 Autoritzacions comercialització producte (producció primària i transformats) 12.533 Retirada de les indicacions protegides 51 Proposta d’obertura d’expedient sancionador 58 Suspensió cautelar 1 Comitè de Certificació 1.667 1.9402.060 2.492 2.7722.991 3.440 3.742 5.120 +36,83% 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.467 1.904 3.164 3.893 6.186 7.182 8.475 8.782 12.533 +42,71% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 33. 33. 8. Auditories rebudes
 34. 34.  Auditoria interna i auditoria d’ENAC  Pla nacional de control oficial  Auditoria del sistema econòmic i financer  Auditoria externa dels comptes  Rendir comptes a Intervenció General (Dept. de la Vicepresidència, d’Economia i Hisenda)  Rendir comptes a Sindicatura de Comptes Auditories rebudes (2017)
 35. 35. 9. Fires i activitat institucional
 36. 36.  Fires nacionals i internacionals  Setmana Bio  Membre d’organismes nacionals i internacionals  INTERECO (Associació que agrupa les autoritats públiques de control de la PAE a Espanya)  EOCC (Consell Europeu de Certificadors Ecològics)  IFOAM (Internationat Foundation for Organic Agriculture)  Parlament de Catalunya  Compareixença: 23 maig 2017  Col·laboracions i convenis Esdeveniments i relacions amb les institucions

×