Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2016

3,023 views

Published on

Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2016. Trobareu taules i gràfics evolutius de les següents categories: 1) Evolució general, 2) nombre d’operadors, 3) superfície agrícola i de cultius, 4) explotacions ramaderes, 5) activitats agroindustrials, 6) facturacions i destí de vendes, i 7) inspecció i certificació

Published in: Environment
 • Be the first to comment

Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2016

 1. 1. Estadístiques de la producció agrària ecològica a Catalunya (2016) 20 d’abril de 2017
 2. 2. 1. Evolució general 2. Operadors (tipus i per províncies) 3. Superfície agrícola (per províncies i tipus) 4. Explotacions ramaderes (tipus) 5. Activitats agroindustrials (per províncies i tipus) 6. Facturacions i destí de vendes 7. Inspecció i certificació 8. Auditories rebudes 9. Fires i activitat institucional ÍNDEX
 3. 3. 1. Evolució general
 4. 4. Evolució d'operadors inscrits i de superfície en agricultura ecològica (1995-2016) 4,936 6,578 7,187 7,835 9,570 10,827 50,788 52,346 56,211 56,36854,189 55,355 60,095 62,331 71,513 83,506 92,435 94,972 112,408 120,865 142,024 171,937 236 303 341 386 421 450 682 777 805 895 932 986 1,068 1,251 1,431 1,639 1,916 2,065 2,470 2,724 3,014 3,238 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sup. (Ha) Operadors
 5. 5. 2. Operadors (tipus i per províncies)
 6. 6. Creixement 2016: Productors vegetals: +7,72% +146 operadors Productors ramaders: +2,72% +16 operadors ramaders Elaboradors: +5,95% +55 operadors Importadors: +17,46% +11 operadors Comercialitzadors: 10,03% +30 operadors Minoristes: 12% +3 operadors Tipus d'activitat dels operadors en agricultura ecològica (2006-2016) 722 769 909 1063 1247 1494 1560 1912 2119 2334 2496 359 382 441 476 515 606 668 754 847 924 979 31 35 36 29 32 35 41 44 55 63 7459 118 120 136 145 171 205 229 268 299 329 1 14 25 28 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Productors Elaboradors Importadors Comercialitzadors Minoristes
 7. 7. Creixement 2016: Barcelona: +8,42% +95 operadors Lleida: +5,69% +46 operadors Tarragona: +8,38% +60 operadors Girona: +6,35% +23 operadors Operadors en agricultura ecològica per províncies (2006-2016) 339 382 434 505 511 660 672 892 990 1128 1223 82 98 129 175 228 260 285 312 335 362 385 359 348 399 428 500 536 569 667 738 808 854 206 240 289 323 400 460 539 599 661 716 776 -100 100 300 500 700 900 1100 1300 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Barcelona Girona Lleida Tarragona
 8. 8. 3. Superfície agrícola (per províncies i tipus)
 9. 9. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lleida 39,548 36,899 41,908 45,629 49,363 51,452 52,319 58,405 60,554 70,374 86,705 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 Hectàrees Lleida 86.705Ha +23,21% Superfície en agricultura ecològica per províncies (2006-2016) Creixement 2016: Lleida continua sent la província amb més superfície (86.705Ha) També Lleida és la que més ha crescut en el darrer any (en més 16.000 Ha) Lleida: +23,21%
 10. 10. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Girona 3,229 9,190 8,848 11,056 15,027 18,277 18,998 21,209 22,759 28,923 35,355 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 Hectàrees Girona 35.355Ha +22,24% Superfície en agricultura ecològica per províncies (2006-2016) Creixement 2016: Girona és la segona en importància (35.355Ha) És la segona província que més ha crescut en el darrer any (+6.432 Ha) Girona: +22,24%
 11. 11. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Barcelona 5,853 6,513 7,580 9,301 10,785 13,321 14,190 21,330 25,274 28,100 32,969 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 Hectàrees Barcelona Superfície en agricultura ecològica per províncies (2006-2016) Creixement 2016: Barcelona és la tercera (32.969 Ha) És la segona província que més ha crescut en el darrer any (+4.869 Ha) Barcelona: +17,33% 32.969Ha +17,33%
 12. 12. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tarragona 6,725 7,493 3,995 5,527 8,331 9,385 9,465 11,464 12,278 14,627 16,907 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Hectàrees Tarragona Superfície en agricultura ecològica per províncies (2006-2016) Creixement 2016: Tarragona és la que menys superfície total té (16.907 Ha) però la que més cultius té És la segona província que més ha crescut en el darrer any (+2.280 Ha) Tarragona: +15,59% 16.907Ha +15,59%
 13. 13. Tipus de cultius en agricultura ecològica (2016) Creixement 2016: Cultius: +8,61% +2.769 Ha (34.914 Ha) Destaquen: Vinya: +18,33% +2.146 Ha (13.852 Ha) Oliveres: +7,27% +542 Ha (7.995 Ha) Cereals: +9,49% +480 Ha (5.538 Ha) Fruiters: +38,87% +262 Ha (936 Ha) Vinya 40% Oliveres 23% Cereals i lleguminoses per a gra 16% Guaret, adob verd i erm 8% A. fruits secs 8% Altres 6% * 'Sense Pastures, prats i farratges' i 'Bosc, matolls i recol·lecció silvestre'
 14. 14. Cultiu de vinya en agricultura ecològica (2006-2016) Creixement 2016: Barcelona: +16,67% 7.620 Ha (+1.089 Ha) Lleida: +28,11% 866 Ha (+190 Ha) Tarragona: +19,08% 5.123 Ha (+866 Ha) %ECO vs total vinya 2015  21,23% Barcelona: 29,97% Girona: 9,19% Lleida: 14,35% Tarragona: 16,24% 970 1,083 1,334 2,122 2,397 2,794 3,048 4,171 5,149 6,531 7,620 18 18 17 46 68 118 126 142 179 197 243 52 52 115 183 206 347 343 408 407 676 866 337 518 775 1,268 1,927 2,057 2,099 3,068 3,737 4,302 5,123 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hectàrees Barcelona Girona Lleida Tarragona
 15. 15. Cultiu d’oliveres en agricultura ecològica (2006-2016) Creixement 2016: Lleida: +5,58% 5.032Ha (+266 Ha) Tarragona: 10,69% 2.455Ha (+237 Ha) Barcelona: -2,03% 338Ha (+7 Ha) Girona: +36,29% 169Ha (+45 Ha) % ECO vs total olivera 2015  6,41% Barcelona: 12,02% Girona: 3,41% Lleida: 11,56% Tarragona: 3,24%23 46 75 107 123 155 155 204 248 345 338 16 18 23 27 58 68 70 84 108 124 169 1,893 1,715 2,037 2,341 2,689 3,148 3,102 3,924 4,414 4,766 5,032 386 482 570 721 1,037 1,249 1,311 1,773 1,854 2,218 2,455 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hectàrees Barcelona Girona Lleida Tarragona
 16. 16. 4. Explotacions ramaderes (tipus)
 17. 17. Explotacions ramaderes ecològiques (2016) Creixement 2016: Creixement 2016: +5,16% 834 explotacions (+43) Vaquí carn: +0% 426 explotacions (+0) Avicultura ous: +58,82% 54 explotacions (+20) Avicultura carn: +16,67% 35 explotacions (+5) Equí: +13,24% 77 explotacions (+9) Vaquí de carn 51% Oví de carn 13% Cabrum de carn 10% Equí 9% Avicultura ous 3% Altres
 18. 18. Explotacions ramaderes ecològiques per províncies (2016) Creixement 2016: Lleida: +0,54% 370 explotacions (+2) Girona: +5,56% 266 explotacions (+14) Barcelona: +11,32% 177 explotacions (+18) Tarragona: +133,33% 21 explotacions (+9) 54 56 59 57 71 82 91 124 154 159 177 23 37 77 98 138 189 193 221 249 252 266 250 230 238 235 271 289 284 313 356 368 370 7 8 6 7 11 13 13 9 12 12 21 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Explotacions Barcelona Girona Lleida Tarragona
 19. 19. 5. Activitats agroindustrials (per províncies i tipus)
 20. 20. Comercialització i/o distribució 19% Elaboració i/o embot. de vins, caves i escumosos 13% Emmagatzematge 8% Fabricació i envasament d'olis i greixos 5%Manipulació i/o envasament de la producció Hortofrutícola 5% Importació 5% Escorxadors i/o sales d'especejament 5% Envasament i etiquetatge de productes alimentaris 4% Elaboració de productes carnis 3% Panificació i pastisseria 3% Manipulació, elaboració i envasament de fruits secs 3% Transformació de la producció hortofrutícola 3% Elaboració de preparats alimentaris 2% Elaboració de productes carnis 2% Elaboració de preparats alimentaris 2% Altres Activitats agroindustrials (2016) Creixement 2016: Creixement 2015: +6,54% 1.499 activitats Destaquem: Comercialit./Distribució: +9,8% 280 activitats Elab./embot. vins, caves i escumosos: +12,43% 190 activitats Manip./envas. prod. hortofrutícola: +12,50% 81 activitats Envas./etiq. prod. alimentaris: +11,86% 66 activitats
 21. 21. Activitats agroindustrials per províncies (2006-2016) Creixement 2016: 1.499 activitats (+92) Barcelona: +3,83% 813 activitats (+30) Tarragona: +9,77% 292 activitats (+26) Lleida: +11,06% 221 activitats (+22) Girona: +8,81% 173 activitats (+14) 197 218 246 278 307 357 395 447 627 783 813 46 49 55 64 67 70 85 102 136 159 173 70 74 83 85 99 108 125 140 187 199 221 86 95 120 126 136 160 184 199 238 266 292 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nombred'indústries Barcelona Girona Lleida Tarragona
 22. 22. 6. Facturacions i destí de vendes
 23. 23. *en milions d’euros Volum de facturacions (2005-2015) Creixement 2015: 2015: +37,8% 401 milions € Comercialització / distribució: +25,76% 96,23 milions € Vitivinícola: +49,87% 61,96 milions € Sector fruita, cítrics i transformació hortofrutícola: +57,70% 45,27 milions € 84,21%: agroindústria 15,79%: producció vegetal i ramadera 0 € 50,000,000 € 100,000,000 € 150,000,000 € 200,000,000 € 250,000,000 € 300,000,000 € 350,000,000 € 400,000,000 € 450,000,000 € 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 49,6 m€ 57,5 m€ 65,5 m€ 78 m€ 85 m€ 105 m€ 133 m€ 152 m€ 210 m€ 291 m€ 401 m€
 24. 24. Destí de les vendes (2012-2015) Creixement 2015: Destí Catalunya: 45% 150,49 milions € Destí Espanya: 18% 60,56 milions € Destí UE: 24% 81,30 milions € Destí fora UE: 13% 45,22 milions €59 m€ 78 m€ 103 m€ 150 m€ 45% 33 m€ 34 m€ 47 m€ 61 m€ 18% 22 m€ 40 m€ 64 m€ 81 m€ 24% 13 m€ 20 m€ 32 m€ 45 m€ 13% 0 € 20 € 40 € 60 € 80 € 100 € 120 € 140 € 160 € 2012 2013 2014 2015 Milionsd'euros Catalunya Espanya UE Exportació (fora UE)
 25. 25. 7. Inspecció i certificació
 26. 26. Activitat d’inspecció (2006-2016) Activitat d’inspecció: Expedients Inscripció: 395 Expedients Ampliació: 621 Exp. Seguiment: 2.922 Visites addicionals:  371 aleatòries  73 dirigides 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nombred'inspeccions 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ampliació 89 101 143 179 196 248 275 307 473 578 621 Inscripció 101 157 250 230 307 361 255 565 355 477 395 Seguiment 955 983 998 1217 1392 1591 1856 1971 2330 2594 2922
 27. 27. Analítiques realitzades (2016) Analítiques 2016: 470 analítiques A 331 operadors (10,22% total) Normativa obliga al 5% Positius analítiques: 40 positius: 8,51% Tipus de mostra Paràmetre analític Mostres Positius % positius Productes animals Presència antibiòtics 15 0 0,00% Vins Sulfurós 10 0 0,00% Productes vegetals I elaborats Multiresidus organoclorats i organofosforats 383 36 9,40% OGM 62 4 6,45% TOTAL 470 40 8,51%
 28. 28. Mapa d’inspeccions previstes per comarques (2017) 1/2
 29. 29. Mapa d’inspeccions previstes per comarques (2017) 2/2 Tècnics/ques auditors/es: 21 Equip CCPAE: 46
 30. 30. Productes autoritzats Certificats emesos Activitat de certificació (2009-2016) Activitat de certificació: Prod. autoritzats 2016: 8.782 (+3%) Total prod. autoritzats: 42.290 (+9,42% 2016) Certificats emesos 2016: 3.742 (+9%) 57 retirades d’indicacions protegides 50 propostes d’expedients sancionadors 0 2000 4000 6000 8000 10000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 +30% +66% +23% +60% +16% +18% +3% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 +16% +6% +21% +11% +8% +15% +9% Resultats avaluació auditories control 2016 Expedients Informes valorats pel Comitè de Certificació 6.137 Certificats emesos 3.742 Autoritzacions comercialització producte (transformats nous) 4.552 Autoritzacions comercialització producte (producció primària i transformats) 8.782 Retirada de les indicacions protegides 57 Proposta d’obertura d’expedient sancionador 50 Comitè de Certificació
 31. 31. 8. Auditories rebudes
 32. 32.  Auditoria interna i auditoria d’ENAC  Pla nacional de control oficial  Auditoria del sistema econòmic i financer  Auditoria externa dels comptes  Rendir comptes a Intervenció General (Dept. de la Vicepresidència, d’Economia i Hisenda)  Rendir comptes a Sindicatura de Comptes  Auditoria del DARP  Auditoria de la Subdirecció General d’Auditoria i Inspecció Internes del DARP Auditories rebudes (2016)
 33. 33. 9. Fires i activitat institucional
 34. 34.  Fires Nacionals i Internacionals  Setmana Bio  Membre d’organismes nacionals i internacionals  INTERECO (Associació que agrupa les autoritats públiques de control de la PAE a Espanya)  EOCC (Consell Europeu de Certificadors Ecològics)  IFOAM (Internationat Foundation for Organic Agriculture)  Parlament de Catalunya  Compareixences periòdicament  Col·laboracions i convenis Esdeveniments i relacions amb les institucions

×