Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Relació magnituds

392 views

Published on

Taula per relacionar les principals magnituds de la Física

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Relació magnituds

  1. 1. Taula Relació de Magnituds Distància = mTemps = s Velocitat = m/sAcceleració = m/s2 Masa = Kg Àrea = m2 x m Força = N [ 1 Kg x 1 m/s2 ] Pressió = Pascal [1 N/1 m2] Treball = J (Joule) [1 N x 1 m] Energia = J [1 N x 1 m] Potència = W [1 watt = 1 J / 1 s = 1 J/s] Calor = cal (Caloria) [1 kcal = 4,184 kJ] Energia que transferim al aplicar una Força que causa un desplaçament Capacitat per fer un treball Energia específica deguda a la calor Acceleració: Rapidesa en assolir una velocitat o en passar d’una velocitat a un altre Pes = m · g yKg x 9,81 m/s2 Carles Cardelo 1 La Potència ens indica la rapidesa en realitzar un treball o en convertir una energia en un altre

×