Ports i connectors

4,849 views

Published on

Descripció de Ports i Connectors

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,849
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
137
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ports i connectors

 1. 1. Ports de l’Ordinador i Connectors
 2. 2. Comunicació amb l’exterior <ul><li>El microprocessador posseeix una sèrie d’elements (pines, esferes, contactes...) que permeten la connexió elèctrica entre el circuit i els circuits de la placa base. </li></ul><ul><li>Entre les connexions elèctriques estan les d'alimentació elèctrica dels circuits dins de l'empaquetatge, els senyals de rellotge, senyals relacionats amb dades, adreces i control. </li></ul>
 3. 3. Comunicació amb l’exterior <ul><li>Tots els elements estan situats a la placa de la manera que, com a exemple, es mostra a la figura (distribució de la majoria dels ports) </li></ul>1. RANURAS (&quot;SLOT&quot;)  PCI 9.  SLOT 1 (PROCESADOR) 2. RANURAS (&quot;SLOT&quot;)  ISA 10. POWER ATX 3. BIOS 11. DIMM DE 168 PINES (RAM) 4. PORT PARAL·LEL 12. FLOPPY DISK CONTROLLER 5. PORT SERIE (COM 1) 13. IDE 1 IDE 2 (HARD DISK CONTROLLER) 6. PORT SERIE (COM 2) 14.  AGP (SLOT) 7. USB (Universal Serial Bus) 15. BATTERY (REAL TIME) 8. PUERTOS PARA TECLADO Y MOUSE (PS/2)
 4. 4. Comunicació amb l’exterior <ul><li>DESCRIPCIÓ D’ALGUNS ITEMS ANTERIORS: </li></ul><ul><ul><li>BIOS: Sistema Operatiu Bàsic on estan les instruccions i configuracions bàsiques de la computadora que permeten que aquesta funcioni. </li></ul></ul><ul><ul><li>RANURES ISA (Industry Standard Arquitecture): Slots dels antics sistemes d’equips de 8 i 16 bits amb velocitats molt baixes i no compatibles amb sistemes actuals. </li></ul></ul><ul><ul><li>RANURAS PCI  (Peripheral Component Interconnect): Estàndar local que permet una comunicació més ràpida entre la CPU d’una computadora i els components perifèrics, així acelera el temps de l’operació. </li></ul></ul><ul><ul><li>DIMM DE 168 PINES (RAM): Tipus de connector per a memòria RAM; els mòduls a connectar tenen 168 contactes. </li></ul></ul><ul><ul><li>POWER ATX: Connector on es col·loca la font d’alimentació. </li></ul></ul><ul><ul><li>AGP (SLOT): Advanced Graphics Port , o Port Avançat per a Gràfics. Tipus d’slot dedicat exclusivament a targes gràfiques, superior al PCI depenent de la versió d’AGP que tingui (1x o 2x). </li></ul></ul><ul><ul><li>BATTERY (REAL TIME): Bateria que manté la configuració del BIOS i manté el que s’anomena Temps Real que no es altre cosa que la DATA. </li></ul></ul>
 5. 5. Busos de Comunicació <ul><li>El bus: sistema digital que transfereix dades entre els components d'un ordinador (com ara memòria i CPU) o entre ordinadors. </li></ul><ul><li>Ve a ser l¡autopista per la qual es transfereixen les dades dins del PC. </li></ul><ul><li>Està format per cables o pistes en un circuit imprès, dispositius com a resistències i condensadors a més de circuits integrats. </li></ul><ul><li>El bus es controla i maneja des de la CPU. </li></ul>
 6. 6. Estructuració dels Busos <ul><li>Organitzacions físiques d’operacions E/S </li></ul><ul><li>Bus únic: No permet un controlador DMA, mentre que el bus dedicat si ho permet. ( Direct Memory Access  ( DMA ) és una característica dels ordinadors que permet l'accés del Hardware a la memòria sense que intervingui la CPU). </li></ul><ul><li>Bus dedicat: Tracta a la memòria de manera distinta que als perifèrics (utilitza un bus especial) al contrari que el bus únic que els considera a ambdues com a posicions de memòria. </li></ul>
 7. 7. Classes de Busos <ul><li>Bus de Dades: Mou les dades entre els dispositiuos del hardware d’Entrada (com el teclat, el ratolí, micròfon, etc.), de Sortida (com la Impressora, el Monitor); y de Emmagatzemat (com el Disc Dur, el Disquet o la Memòria-Flash). </li></ul><ul><ul><li>Aquestes transferències són governades per varis dispositius, dels quals el Controlador PCI, &quot;Peripheral Component Interconnect”, és un dels principals. (És com la central de trànsit i semàfors d’una ciutat). </li></ul></ul>
 8. 8. Classes de Busos <ul><li>Bus d’Adreces: El  bus d'adreça  (o adreces) és un bus del microprocessador totalment independent al bus de dades on s'estableix l'adreça de memòria de la dada en trànsit. </li></ul><ul><ul><li>El bus d'adreça consisteix en el conjunt de línies elèctriques necessàries per a establir una adreça. </li></ul></ul><ul><ul><li>La quantitat de línies depèn de la grandària de la memòria que es desitgi adreçar, sent 2 n (dos elevat a ENE) la grandària màxima en bytes de la memòria que es podrà adreçar amb n línies (p er exemple, per a adreçar una memòria de 256 bytes, són necessàries almenys 8 línies, doncs 28 = 256). </li></ul></ul><ul><li>Bus de control: Transporta senyals d’estat de les operacions efectuades per la CPU. Aquest Bus es fa servir per sincronitzar les activitats i transaccions amb els perifèrics del sistema. </li></ul><ul><ul><li>Els senyals més importants del Bus de Control són els de Rellotge, que generen els intervals de temps durant els quals es realitzen les operacions. </li></ul></ul>
 9. 9. Ports de Comunicació <ul><li>Un port és una forma genèrica de denominar a una INTERFÍCIE per la que diferents tipus de dades poden ser enviades i rebudes. </li></ul><ul><li>Aquesta interfície pot ser física o a nivell de programari (per exemple, els ports que permeten la transmissió de dades entre diferents ordinadors). </li></ul><ul><li>les aplicacions servidores (que accepten connexions) han &quot;d'escoltar&quot; en un port conegut prèviament per a què un client (que inicia la connexió) pugui connectar-se. </li></ul>SCSI 25-50 Port PS/2
 10. 10. Tipus de Ports <ul><li>Port de maquinari: Permet acoblar a un sistema físic un connector o cable. Per exemple, la majoria dels ordinadors personals tenen un port pel teclat i un altre pel ratolí a on són connectats aquests perifèrics. </li></ul><ul><ul><li>Dos grans grups: </li></ul></ul><ul><ul><li>Port Sèrie: Poden enviar i rebre només un bit a l'hora a través d'un cable </li></ul></ul><ul><ul><li>Ports Paral·lels: Poden enviar diversos bits a la vegada utilitzant un conjunt de cables </li></ul></ul><ul><li>Port de xarxa: És una interfície utilitzada per comunicar-se amb un programa a través d'una xarxa. </li></ul><ul><ul><li>TCP o UDP : Acostumen a estar numerats i una certa implementació de protocol de transmissió de xarxa assigna algun d'aquests números de port a la informació que envia; la implementació del protocol en el destí farà servir aquest número per decidir a quin programa entregar les dades rebudes. </li></ul></ul><ul><ul><li>A TCP i UDP la combinació d'un número de port i una adreça de xarxa (adreça IP) acostuma a anomenar-se socket. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quan una aplicació client vol comunicar-se amb un servidor busca un número de port lliure i el fa servir. </li></ul></ul><ul><ul><li>En una URL (Universal Resource Locator) els ports es denoten amb ':' a continuació del nom de la màquina. Per exemple   http://www.ccd.uab.es:80/material/24998-rmi-pract.pdf  vol dir que estem demanant el document &quot;24998-rmi-pract.pdf&quot; mitjançant  HTTP connectant-nos al port 80 d'aquest servidor. Com que 80 és el port per defecte per a HTTP es pot ometre. </li></ul></ul>
 11. 11. Tipus de Ports <ul><li>Port de maquinari: Permet acoblar a un sistema físic un connector o cable. Per exemple, la majoria dels ordinadors personals tenen un port pel teclat i un altre pel ratolí a on són connectats aquests perifèrics. </li></ul><ul><ul><li>Dos grans grups: </li></ul></ul><ul><ul><li>Port Sèrie: Poden enviar i rebre només un bit a l'hora a través d'un cable </li></ul></ul><ul><ul><li>Ports Paral·lels: Poden enviar diversos bits a la vegada utilitzant un conjunt de cables </li></ul></ul>
 12. 12. Tipus de Ports <ul><li>bits a la vegada utilitzant un conjunt de cables </li></ul><ul><li>Port de xarxa: És una interfície utilitzada per comunicar-se amb un programa a través d'una xarxa. </li></ul><ul><ul><li>TCP o UDP : Acostumen a estar numerats i una certa implementació de protocol de transmissió de xarxa assigna algun d'aquests números de port a la informació que envia; la implementació del protocol en el destí farà servir aquest número per decidir a quin programa entregar les dades rebudes. </li></ul></ul><ul><ul><li>A TCP i UDP la combinació d'un número de port i una adreça de xarxa (adreça IP) acostuma a anomenar-se socket. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quan una aplicació client vol comunicar-se amb un servidor busca un número de port lliure i el fa servir. </li></ul></ul><ul><ul><li>En una URL (Universal Resource Locator) els ports es denoten amb ':' a continuació del nom de la màquina. Per exemple: </li></ul></ul><ul><ul><li>  http://www.ccd.uab.es:80/material/24998-rmi-pract.pdf   </li></ul></ul><ul><ul><li>vol dir que estem demanant el document &quot;24998-rmi-pract.pdf&quot; mitjançant  HTTP connectant-nos al port 80 d'aquest servidor. Com que 80 és el port per defecte per a HTTP es pot ometre. </li></ul></ul>
 13. 13. Tipus de Ports <ul><li>Port d'E/S (entrada/sortida): Gairebé totes les famílies de processadors fan servir les mateixes instruccions per accedir tant a la memòria com als registres de maquinari, aquestes instruccions decideixen amb quin dispositiu del maquinari comunicar-se gràcies al concepte de port E/S (o port màquina), els quals estan numerats basant-se en el dispositiu maquinari al que fan referència. </li></ul>
 14. 14. Ports Sèrie i Paral·lel <ul><li>Port Paral·lel: El port paral·lel més conegut es el port d’impressora (norma IEEE 1284, també anomenat Centrònics), el qual destaca per la seva senzillesa i transmet 8 bits cada cop. S’ha emprat principalment per a connectar impressores, però també ha estat usat per a programadors EPROM, escàners, interficies de xarxa Ethernet a 10 MB, unitats ZIP y SuperDisk, així com per a comunicació entre dos PCs. </li></ul>Connector DB25 / Femella
 15. 15. Ports Sèrie i Paral·lel <ul><li>Port Sèrie : Un port sèrie es una interfície de comunicacions entre ordinadors i perifèrics on la informació és transmesa bit a bit enviant un sol bit cada cop (a diferència del port paral·lel que envia varis bits cada cop). </li></ul><ul><ul><li>El port sèrie per excel·lència es el RS-232 que utilitza cablatge simple des de 3 fils fins a 25 i que connecta ordinadors o microcontroladors a tota mena de perifèrics, des de terminals a impressores i mòdems, fins a ratolins. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha estat usualment un port lent, malgrat que actualment hi ha d’alta velocitat que potencien l’avantatge del menor cablejat i solucionen el problema de la velocitat amb més gran apantallament. </li></ul></ul>RS-232
 16. 16. Ports Sèrie i Paral·lel <ul><li>Port Sèrie </li></ul>
 17. 17. Ports PCI <ul><li>Ports PCI (Peripheral Component Interconnect): són ranures d’expansió en las quals es poden connectar targes de so, de vídeo, de xarxa (NIC) etc. </li></ul><ul><ul><li>Els components connectats en aquest slot són: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capturadores de televisió </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Controladores RAID </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Targes de xarxa sense fil </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Targes de so </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Ports PCI <ul><li>PCI-Express : Dins l’Slot PCI trobem el PCI-Express </li></ul><ul><ul><li>Es basa en un sistema de comunicació sèrie molt més ràpid que PCI </li></ul></ul><ul><ul><li>Té velocitat de 16x (8GB/s) i es fa servir per a targes gràfiques. </li></ul></ul>
 19. 19. Ports de Memòria <ul><li>Ports de Memòria: Són els ports on es connecten les targes de memòria RAM de l’equip. També serveixen per ampliar la capacitat d’aquesta. </li></ul>Ports de Memòria
 20. 20. Port PS/2 <ul><li>Aquests ports són ports sèrie per a connectar petits perifèrics al PC (deuen el seu nom als ordinadors IBM de la sèrie PS/2, on van ser emprats per primer cop) . </li></ul><ul><ul><li>Característiques: Port sèrie, amb connectores Mini DIN (en general 6 pines o connexions). </li></ul></ul><ul><ul><li>La placa base té el connector femella. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pel teclat (en general) tenim el de color violeta i pel Mouse el de color verd. </li></ul></ul><ul><ul><li>Forma: Hi ha 2 connectores diferents per aquests ports. El primer és un DIN de 5 pins (conegut com AT) i el segon és un connector MiniDIN de 6 pins (normalment anomenat PS/2). </li></ul></ul><ul><ul><li>Són electrònicament iguals , l’únic que canvia és la seva aparença interna. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ubicació en el sistema informàtic: Són utilitzats principalment per teclats i ratolins. </li></ul></ul>  Male (Plug) Female (Socket) 6-pin Mini-DIN (PS/2): 1 - Data 2 - Not Implemented 3 - Ground 4 - Vcc (+5V) 5 - Clock 6 - Not Implemented Male (Plug) Female  (Socket) 5-pin DIN (AT/XT):  1 - Clock 2 - Data 3 - Not Implemented 4 - Ground 5 - Vcc (+5V)
 21. 21. Port de raigs infrarojos <ul><li>Aquests ports serveixen per connectar-se amb altres dispositius que compten amb infrarojos sense la necessitat de cables. </li></ul><ul><li>Els infrarojos són com el Bluetooth. La principal diferència és que la comunicació de Infrarojos fa servir com a mitjà la llum, en canvi el Bluetooth utilitza ones de ràdiofreqüència. </li></ul><ul><ul><li>Especificacions: per passar la informació per mitjà d'infrarojos es necessita posar els infrarojos enganxats un amb l'altre i així mantenir fins que totes les dades es passin d'un port infraroig a l'altre, això porta una mica més de temps que si ho féssim amb el bluetooth. Moltes ordinadors compten amb un port de raigs infrarojos d'alta velocitat, que agilitza que els arxius, dades, imatges, etc. es passin més ràpid. </li></ul></ul>
 22. 22. Port RJ-11 <ul><li>Connector utilitzat en els sistemes telefònics </li></ul><ul><li>S'utilitza per connectar el mòdem a la línia telefònica per a que les computadores tinguin accés a Internet. </li></ul><ul><li>RJ11: connector de mesures reduïdes el qual està al cable telefònic i té quatre contactes (pins) per a quatre fils de cable telefònic (es solen usar únicament dos). </li></ul><ul><li>A Espanya es fa servir en tota connexió telefònica. </li></ul><ul><li>A Alemanya, per contra,usen RJ45 com connectors telefònics. </li></ul>
 23. 23. Ports RJ-45 <ul><li>Interfície física utilitzada en les xarxes d'ordinadors (les seves sigles corresponen a &quot;Registered Jack&quot; o &quot;Clavilla registrada“). </li></ul><ul><li>És utilitzada en estàndards com EIA/TIA-568B, que defineix la disposició dels pins. </li></ul><ul><li>S'utilitza en la majoria de les targes d’ethernet (targetes de xarxa) i va en els extrems d'un cable UTP. </li></ul><ul><li>Perquè tots els cables funcionin en qualsevol xarxa, es segueix un estàndard a l'hora de fer les connexions. </li></ul><ul><li>Es connecta a la targeta de xarxa (NIC). Pot tenir el format RJ45 (semblant al d'un connector de telèfon) o BNC. </li></ul>
 24. 24. Port USB <ul><li>Arquitectura de bus que permet connectar un perifèric a la part posterior de l'ordinador sense haver d'obrir la màquina per instal·lar maquinari. </li></ul><ul><li>Una central USB permet adjuntar dispositius perifèrics ràpidament,sense necessitat de reiniciar l'ordinador ni de tornar a configurar el sistema. </li></ul><ul><li>L'USB treballa com interfície per a la transmissió de dades i distribució d'energia que ha estat introduït en el mercat pel PC i perifèrics per a millorar les lentes interfícies sèrie i paral·lel. </li></ul>
 25. 25. Port USB <ul><li>Els perifèrics per a ports USB són reconeguts automàticament per l'ordinador (i es configuren gairebé automàticament) la qual cosa evita mals de cap en instal lar un nou dispositiu en el PC. </li></ul><ul><li>Els ports USB són capaços de transmetre dades a 12 Mbps Hi ha un sol tipus de cable USB (AB) amb connectors diferents a cada extrem, de manera que és impossible connectar erròniament. </li></ul><ul><li>Consta de 4fils, transmet a 12 Mbps i és &quot;Plug and Play&quot;, que distribueix 5v per a alimentació i transmissió de dades. </li></ul><ul><li>El USB és la tecnologia preferida per a la majoria dels teclats, Mouse i altres dispositius d'entrada d'informació de banda estreta. </li></ul><ul><li>L'USB també està molt estès en càmeres fotogràfiques digitals, impressores, escàners, mòdems,joysticks i similars. </li></ul>
 26. 26. Port FIREWIRE, ILINK O IEEE1394 <ul><li>Desenvolupada per Apple a la primera meitat de la dècada dels 90's, i és un port Serial Bus d'alta velocitat. </li></ul><ul><li>Sony va començar a treure les seves càmeres de vídeo digitals amb el port desenvolupat per Apple i ben aviat es va convertir en l'estàndard per l'IEEE. </li></ul><ul><li>El port està conformat per 6 cables i maneja dos tipus d'estàndards en connexions: la de 4 pins i la de 6. </li></ul><ul><li>El port IEEE 1394 està dissenyat per a transferir 400 Megabits per segon a una distància òptima de 4.5 metres. </li></ul><ul><li>Es poden utilitzar cables més llargs utilitzant cable més gruixut o sacrificant una mica la velocitat de transmissió. </li></ul><ul><li>Elevada velocitat de transferència d'informació. Flexibilitat de la connexió. </li></ul><ul><li>Capacitat de connectar un màxim de 63 dispositius. </li></ul><ul><li>La seva velocitat fa que sigui la interfície més utilitzada per a àudio i vídeo digital. </li></ul>
 27. 27. Port FIREWIRE, ILINK O IEEE1394 <ul><li>Les aplicacions més comuns de FireWire són: </li></ul><ul><ul><li>Edició de vídeo digital: això ha permès que tingués lloc una revolució en la producció del vídeo amb sistemes d'escriptori. </li></ul></ul><ul><ul><li>La incorporació de FireWire en càmeres de vídeo de baix cost i elevada qualitat (ambdues coses no solen anar juntes) </li></ul></ul><ul><ul><li>Permet la creació de vídeo professional en Macintosh o PC. Enrere queden les caríssimes targetes de captura de vídeo i les estacions de treball amb dispositius SCSI d'alt rendiment. </li></ul></ul><ul><ul><li>Xarxes IP sobre FireWire: es pot utilitzar entre perifèrics els protocols IP existents, incloent AFP, HTTP, FTP i SSH. </li></ul></ul>
 28. 28. PORTS de VIDEO <ul><li>VGA Port - S-Video - HDMI - Digital Video Interface </li></ul><ul><li>El port de vídeo és l'intermediari entre la targeta de vídeo de l'ordinador i el dispositiu de desplegament de gràfics (monitor CRT, pantalla de plasma,projector, etc.) </li></ul><ul><li>Només rep les dades i els envia al visualitzador perquè el usuari pugui treballar amb els entorns gràfics del sistema operatiu. </li></ul>
 29. 29. Port VGA <ul><li>El port VGA és el port estandarditzat per a connexió del monitor a la PC. </li></ul><ul><li>El seu connector és un HD 15, de 15 pins organitzats en 3 fileres horitzontals. </li></ul><ul><li>La ubicació en el sistema informàtic és a la part posterior dels monitors i en la part posterior del PC, a prop del port de S-vídeo. </li></ul>
 30. 30. Ports RCA <ul><li>Connector elèctric comú audiovisual. </li></ul><ul><li>RCA deriva de la Ràdio Corporation of America (disseny del1940). </li></ul><ul><li>Cada senyal necessita el seu propi cable. Per això s'usen altres tipus de connectors combinats, com el euroconnector (SCART), present en la majoria de televisions modernes. </li></ul><ul><li>A més, també es troben adaptadors RCA-SCART. </li></ul><ul><li>El cable té un connector mascle i al costat el connector femella que és un forat cobert per un cercle de metall. </li></ul><ul><li>Els colors usats solen ser: </li></ul><ul><ul><li>Groc per al vídeo compost </li></ul></ul><ul><ul><li>Vermell per al canal de so dret </li></ul></ul><ul><ul><li>Blanc o negre per al canal de so esquerre (en sistemes estèreo) </li></ul></ul><ul><li>Es troba a les targetes capturadores de vídeo menys recents ja que està sent suplantat pel port de súper vídeo. </li></ul>
 31. 31. Port S-VIDEO <ul><li>S – Video (Super Video o també Y/C). </li></ul><ul><li>Es tracta d'un senyal de vídeo analògic utilitzat en l'actualitat en la majoria de les consoles d'àudio visual. </li></ul><ul><li>S-Video té més qualitat que el vídeo compost, ja que disposa per separat de la informació de brillantor i la de color, mentre que en el vídeo compost es troben juntes. </li></ul><ul><li>El senyal de luminància (senyal Y) defineix la part en blanc i negre del vídeo o, simplement, porta la informació de la brillantor. </li></ul><ul><li>El senyal de crominància (senyal C), porta la informació de color. </li></ul><ul><li>Es transmeten per separat per tal d’aconseguir una qualitat superior de vídeo i fotografia. </li></ul><ul><li>Quan s'inclou en ordinadors portàtils, aquest aparell es connecta a un televisor amb un cable S-Video. Això fa que el televisor reprodueixi automàticament tot el que mostra la pantalla del portàtil. </li></ul>
 32. 32. Port HDMI <ul><li>HDMI : &quot; H igh- D efinition  M ulti-media  I nterface&quot; (Interfase Multimèdia d'Alta Definició). </li></ul><ul><li>És una norma per a la interconnexió d'àudio i vídeo digital sense comprimir que es preveu que serà el substitut en format digital de l'analògic Euroconnector. </li></ul><ul><li>HDMI permet l'ús del vídeo estàndard, millorat o d'alta definició, així com àudio digital multicanal en un sol cable. </li></ul><ul><li>HDMI inclou també 8 canals d'àudio digital sense comprimir. </li></ul><ul><li>l' HDMI està estretament relacionat amb l' HDCP  (High-Bandwidth Digital Content Protection, que vol dir Protecció de Continguts Digitals en Gran Ample de Banda) una norma de codificació del senyal per a la protecció de drets audiovisuals. </li></ul>
 33. 33. Port DVI <ul><li>Interfície visual digital o més comunament DVI (Digital Visual Interface) </li></ul><ul><li>Interfície de vídeo dissenyada per a obtenir la màxima qualitat de visualització possible en pantalles digitals </li></ul><ul><li>Els estàndards anteriors, com el VGA, són analògics i estan dissenyats per a dispositius CRT (tub de raigs catòdics o tub catòdic) </li></ul><ul><li>En una pantalla CRT, la pantalla es bombardeixa amb un raig d’electrons que incideix sobre el fòsfor i, variant la tensió, vatia la brillantor </li></ul><ul><li>Aquest raig no és present en pantalles digitals, en el seu lloc hi ha una matriu de píxels, i s'ha de assignar un valor de lluentor a cada un d'ells. El descodificador fa aquesta tasca prenent mostres del voltatge d'entrada a intervals regulars </li></ul>
 34. 34. Port DVI <ul><li>Quan la font és també digital (com un ordinador ), això pot provocar distorsió si les mostres no es prenen en el centre de cada píxel </li></ul><ul><li>Al DVI la brillantor dels píxels es transmet en forma de llista de nombres binaris, la pantalla només ha de llegir cada número i aplicar aquesta brillantor al píxel apropiat </li></ul><ul><li>D'aquesta manera, cada píxel del buffer de sortida de la font es correspon directament amb un píxel a la pantalla mentre que amb un senyal analògic l'aspecte de cada píxel es pot veure afectat per els seus píxels adjacents, així com pel soroll elèctric i altres formes de distorsió analògica </li></ul>
 35. 35. CONNECTORS <ul><li>QUÈ ÉS UN CONNECTOR? </li></ul><ul><ul><li>Un connector és un maquinari utilitzat per unir cables o per connectar un cable a un dispositiu, per exemple, per connectar un cable de Xarxa a un ordinador. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tots els connectors són, necessariament, Mascle o Femella. </li></ul></ul><ul><ul><li>El Connector Mascle es caracteritza per tenir una o més clavilles exposades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els Connectors Femella disposen d'un o més receptacles dissenyats per allotjar les clavilles del connector mascle. </li></ul></ul>1 -  Connector PS/2 (Ratolí) 2 - Port Paral·lel 3 - Connector IEEE 1394 (FireWire) 4 - Connector RJ-45 (Xarxa) 5 - Line in jack 6 - Line out jack 7 - Microphone jack 8 -  Connectors USB 2.0 9 -  Connectors USB 2.0 10 -  Connector VGA 11 -  Connector Sèrie 12 -  Connector PS/2 (Teclat)
 36. 36. CONNECTORS <ul><li>CONNECTORS DE DADES </li></ul><ul><ul><li>Utilitzats per facilitar l'entrada i sortida en sèrie i en paral·lel [el número que apareix darrere de les inicials DB, (acrònim de Data Bus &quot;Bus de Dades&quot;), indica el nombre de línies &quot;cables&quot;dins del connector i cada línia es connecta a una clavilla del connector]. </li></ul></ul><ul><ul><li>No totes les clavilles (especialment en els connectors grans) tenen assignada una funció, pel que solen no emprar-se. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els connectors de bus de dades més comuns són el DB-9, DB-15, DB-19, DB-25, DB-37 i DB-50. </li></ul></ul>
 37. 37. CONNECTORS de DADES <ul><li>Connector D-15 per a vídeo </li></ul><ul><ul><li>El sistema utilitza un connector D-15 potes en el panell posterior per connectar a l'equip un monitor compatible amb l'estàndard VGA (Video Graphics Array [Arranjament de gràfics de vídeo]). Els circuits de vídeo a la placa base sincronitzen els senyals que accionen els canons d'electrons vermell, verd i blau en el monitor. </li></ul></ul>Pin 1 RED Color Vermel de video Pin 2 GREEN Color Verd de video Pin 3 BLUE Color Blau de video Pin 4 ID2/RES anteriorment bit 2 Monitor ID, reservat des de E-DDC Pin 5 GND Terra (HSync) Pin 6 RED_RTN Vermell retorn Pin 7 GREEN_RTN Verd retorn Pin 8 BLUE_RTN Blau retorn Pin 9 KEY/PWR Anteriroment Key (clau), ara +5V DC Pin 10 GND Terra (VSync, DDC) Pin 11 ID0/RES Abans bit 0 del Monitor ID, reservat des de E-DDC Pin 12 ID1/SDA Abans bit 1 de Monitor ID,  I²C dada des de DDC2 Pin 13 HSync Sincro. Horizontal (sync) Pin 14 VSync Sincro. Vertical (sync) Pin 15 ID3/SCL Abans bit 3 de Monitor ID,  I²C rellotge des de DDC2
 38. 38. CONNECTORS de DADES <ul><li>Connector DB9 </li></ul><ul><ul><li>Connector analògic de 9 clavilles (D-Sub o Sub-D). </li></ul></ul><ul><ul><li>DB9 connexions sèrie, transmisió asíncrona de dades (norma RS-232C). </li></ul></ul><ul><ul><li>S'ha de tenir en compte que hi ha adaptadors DB9-DB25 per convertir fàcilment un endoll DB9 en un DB25 i a la inversa. </li></ul></ul>Número de clavija Nombre 1 CD: Detector de transmissió 2 RXD: Rebre dades 3 TXD: Transmetre dades 4 DTR: Terminal de dades llesta 5 GND: Senyal de terra 6 DSR: Ajust de dades preparat 7 RTS: Permís per a transmetre 8 CTS: Llest per a enviar 9 RI: Indicador de trucada Malla Protecció
 39. 39. CONNECTORS de DADES <ul><li>Connectors DB25 </li></ul><ul><ul><li>El connector DB25 (originalment DE-25) és un connector analògic de 25 clavilles de la família de connectors D-subminiatura (D-Sub o Sub-D). </li></ul></ul><ul><ul><li>Igual que el connector DB9, el connector DB25 s'utilitza principalment per a connexions en sèrie, (permet la transmissió asíncrona de dades segons RS-232 (RS-232C)). </li></ul></ul>Clavilles (connexió en sèrie) Número de clavilla Nom 2 TXD: Transmetre dades 3 RXD: Rebre dades 4 RTS: Permís per a transmetre 5 CTS: Llest per a enviar 6 DSR: Ajust de dades preparat 7 GND: Senyal de terra 8 CD: Detector de transmissió 20 DTR: Terminal de dades llesta 22 RI: Indicador de trucada
 40. 40. CONNECTORS de DADES <ul><li>Connectors DB25 </li></ul><ul><ul><li>També s'utilitza per a connexions pel port paral·lel. </li></ul></ul><ul><ul><li>En un principi es va utilitzar per connectar impressores i per aquest motiu, se li coneix com el &quot;port d'impressora&quot; (abreujat LTP). </li></ul></ul><ul><ul><li>Per evitar confusions, els ports de sèrie DB25 dels equips generalment tenen connectors mascles, mentre que els connectors de port paral·lel són connectors femella DB25. </li></ul></ul>Clavilles (connexió paral·lela) Número de clavilla Nom 1 _STR: Strobe 2 D0 - Bit de dades 0 3 D1: Bit de dades 1 4 D2: Bit de dades 2 5 D3: Bit de dades 3 6 D4: Bit de dades 4 7 D5: Bit de dades 5 8 D6: Bit de dades 6 9 D7: Bit de dades 7 10 ACK: Reconeixement de transmissió 11 Ocupat (Busy) 12 Sense paper Número de clavilla Nom 13 Seleccionar 14 Alimentació automàtica 15 Error 16 Reinici 17 Seleccionar entrada de dades 18 Connexió a terra 19 Connexió a terra 20 Connexió a terra 21 Connexió a terra 22 Connexió a terra 23 Connexió a terra 24 Connexió a terra 25 Connexió a terra
 41. 41. CONNECTOR DIN <ul><li>CONNECTOR DIN PS/2 </li></ul><ul><ul><li>És un connector de clavilles de connexió múltiples, (DIN, acrònim de Deutsche Industrie Norm). </li></ul></ul><ul><ul><li>En els models Macintosh Plus, Macintosh SE i Macintosh II. S'utilitza un connector DIN de 8 clavilles (o pins) com a connector de port sèrie. </li></ul></ul><ul><ul><li>En els ordinadors personals d’IBM anteriors al PS/2 s'utilitzaven connectors DIN de 5 clavilles per connectar els teclats a la unitat del sistema. </li></ul></ul><ul><ul><li>En els models IBM PS/2 s'utilitzen connectors DW de 6 clavilles per connectar el teclat i el dispositiu senyalador (Ratolí). </li></ul></ul>
 42. 42. CONNECTORS DIN PS/2 <ul><li>Assignacions de potes al connector DIN per a teclat PS/2, aquest tipus de connector treballa amb un port sèrie. </li></ul>Patilla Senyal E/S Definició 1 KBDATA E/S Dades del teclat 2 NC N/D No hi ha connexió 3 GND N/D Terra de senyal 4 FVcc N/D Voltatge d’alimentació con fusible 5 KBCLK E/S Rellotge del teclat 6 NC N/D No hi ha connexió Casquet N/D N/D Connexió a terra del xassís
 43. 43. CONNECTORS DIN PS/2 <ul><li>Assignacions de potes al connector DIN per a ratolí PS/2, aquest tipus de connector treballa amb un port sèrie. </li></ul>Patilla Señal E/S Definición 1 MFDATA E/S Dades del ratolí (mouse) 2 NC N/D No hi ha connexió 3 GND N/D Terra de senyal 4 FVcc N/D Voltatge d’alimentació con fusible 5 MFCLK E/S Rellotge del ratolí 6 NC N/D No hi ha connexió Casquet N/D N/D Connexió a terra del xassís
 44. 44. CONNECTORS USB <ul><li>L'Universal Serial Bus (bus universal en sèrie) o Bus Universal en Sèrie, (abreujat comunament USB) és un port que serveix per connectar perifèrics a un ordinador. </li></ul><ul><li>Els dispositius USB solen ser perifèrics, com ara teclats, ratolí, impressores i altaveus per al sistema. </li></ul>Pota Senyal E/S Funció 1 Vcc N/D Voltatge d’alimentació 2 -DATA E Entrada de dades 3 +DATA S Salida de dades 4 GND N/D Terra de senyal
 45. 45. CONNECTORS USB Mini USB L’assignacions de pins del connector per a connectors Mini USB és idèntica que per al USB Pins del Mini-USB PIN FUNCIÓ 1 V BUS  (4.4–5.25 V) 2 D− 3 D+ 4 ID 5 Terra
 46. 46. Connector HDMI (High-Definition Multimedia Interface) <ul><li>Norma per a la interconnexió d'àudio i vídeo digital sense comprimir que es preveu substitueixi en digital l'analògic Euroconnector. </li></ul><ul><li>HDMI permet l'ús del vídeo estàndar, millorat o d'alta definició, àudio digital multicanal en un sol cable. </li></ul><ul><li>HDMI inclou també 8 canals d'àudio digital sense comprimir. </li></ul><ul><li>El connector estàndard d'HDMI tipus A té 19 pins. </li></ul>1 TMDS Data2+ 2 TMDS Data2 Shield 3 TMDS Data2? 4 TMDS Data1+ 5 TMDS Data1 Shield 6 TMDS Data1? 7 TMDS Data0+ 8 TMDS Data0 Shield 9 TMDS Data0? 10 TMDS Clock+ 11 TMDS Clock Shield 12 TMDS Clock? 13 CEC 14 Reservat 15 SCL 16 SDA 17 Terra DDC/CEC 18 +5V Power 19 Detecció de connexió &quot;en calenta&quot; (Hot Plug)
 47. 47. Connector S-VIDEO <ul><li>S-Video s'usa sovint en televisió, reproductors de DVD, gravadors de vídeo, i consoles modernes. </li></ul><ul><li>Moltes targetes gràfiques i targetes sintonitzadores de TV també tenen, respectivament, sortida i entrada de S-Video. </li></ul><ul><li>També és molt comú trobar el connector S-Vídeo en ordinadors portàtils. </li></ul>Pin Nom Funció 1 GND Terra (I) 2 GND Terra (C) 3 I Luminància (luminance) 4 C Color (Chrominance)
 48. 48. Connector DVI ( DIGITAL VIDEO INTERFACE) <ul><li>El connector DVI normalment té pins per transmetre els senyals digitals pròpies del DVI. </li></ul><ul><li>En els sistemes de doble enllaç, es proporcionen pins addicionals per a la segona senyal. </li></ul><ul><li>També pot tenir pins per transmetre els senyals analògics de l'estàndard VGA (estandardització DVI: els connectors que la implementen admeten monitors d'ambdós tipus analògic o digital). </li></ul><ul><li>Els connectors DVI es classifiquen en tres tipus en funció de quins senyals admeten: </li></ul><ul><ul><li>DVI-D (només digital) </li></ul></ul><ul><ul><li>DVI-A (només analògica) </li></ul></ul><ul><ul><li>DVI-I (digital i analògica) </li></ul></ul><ul><li>De vegades s'anomena DVI-DL als connectors que admeten dos enllaços. </li></ul><ul><li>DVI és l'únic estàndard d'ús estès que proporciona opcions de transmissió digital i analògica en el mateix connector. </li></ul><ul><li>Els estàndards que competeixen amb ell són exclusivament digitals. </li></ul>
 49. 49. Connector DVI ( DIGITAL VIDEO INTERFACE) PATILLATGE FUNCIÓ / SENYAL CABLE / CONNEXIÓ Pin 1 Dades TMDS 2- Vermell digital - (Link 1) Pin 2 Dades TMDS 2+ Vermell digital + (Link 1) Pin 3 Protecció Dades TMDS 2/4 Pin 4 Dades TMDS 4- Verd digital - (Enllaç 2) Pin 5 Dades TMDS 4+ Verd digital + (Enllaç 2) Pin 7 Dades DDC Pin 8 Sincronització vertical analògica Pin 9 Dades TMDS 1− Verd digital - (Enllaç 1) Pin 10 Dades TMDS 1+ Verd digital + (Enllaç 1) Pin 11 Protecció Dades TMDS 1/3 Pin 12 Dades TMDS 3− Blau digital − (Enllaç 2) Pin 13 Dades TMDS 3+ Blau digital + (Enllaç 2) Pin 14 +5 V Energia para el monitor en espera Pin 15 Massa (Comú) Retorno para pin 14 y sincronització analògica
 50. 50. Connector DVI ( DIGITAL VIDEO INTERFACE) PATILLATGE FUNCIÓ / SENYAL CABLE / CONNEXIÓ Pin 16 Detecció Hot-plug Pin 17 Dades TMDS 0− Blau digital − (Enllaç 1) i sincronització digital Pin 18 Dades TMDS 0+ Blau digital + (Enllaç 1) i sincronització digital Pin 19 Protecció Dades TMDS 0/5 Pin 20 Dades TMDS 5− Vermell digital − (Enllaç 2) Pin 21 Dades TMDS 5+ Vermell digital + (Enllaç 2) Pin 22 Protecció rellotge TMDS Pin 23 Rellotge TMDS+ Rellotge digital + (Enllaços 1 y 2) Pin 24 Rellotge TMDS− Rellotge digital − (Enllaços 1 y 2) C1 Vermell analògic   C2 Verd analògic   C3 Blau analògic   C4 Sincroniyzació horitzontal analògica   C5 Massa (Comú analògic) Retorn per a senyals de Vermell, Verd i Blau
 51. 51. Connector miniDVI <ul><li>El connector mini-DVI s'utilitza en alguns ordinadors Mackintosh com una alternativa digital a connector mini-VGA </li></ul><ul><li>A l'octubre de 2008, Apple va anunciar l'eliminació de mini-DVI a favor de Mini DisplayPort. </li></ul><ul><li>Aquest connector s'utilitza sovint en lloc d'un connector DVI per estalviar espai físic en els dispositius </li></ul>
 52. 52. Connector miniDVI PATILLATGE FUNCIÓ FUNCIÓ In 1 Dat2_P Data 2 + Pin 2 Dat2_N Data 2 - Pin 3 Dat1_P Data 1 + Pin 4 Dat1_N Data 1 - Pin 5 Dat0_P Data 0 + Pin 6 Dat0_N Data 0 - Pin 7 CLK_P Clock + Pin 8 CLK_N Clock - Pin 9 DGND Pin 10 DGND Pin 11 DGND Pin 12 DGND Pin 13 DGND Pin 14 DGND Pin 15 DGND Pin 16 DGND PATILLATGE FUNCIÓ FUNCIÓ Pin 17 +5 V Pin 18 DCC_DAT Pin 19 Reserva Pin 20 BLAU Analògic blau Pin 21 ---------- Pin 22 VERD Verd Analògic Pin 23 ---------- Pin 24 ROIG Roig Analògic Pin 25 DETECTAR Pin 26 DCC_CLK Pin 27 spare Pin 28 DGND Pin 29 HSYNC Horizontal sync Pin 30 DGND Pin 31 VSYNC Vertical sync Pin 32 DGND
 53. 53. CONECTORES NIC RJ45 <ul><li>RJ és un acrònim anglès de Registered Jack (Codi Federal de R egulacions dels Estats Units). </li></ul><ul><li>Posseeix vuit &quot;pins&quot; o connexions elèctriques, que normalment es fan servir com a extrems de cables de parell trenat. </li></ul><ul><li>Estan dissenyats per connectar un cable UTP (Unshielded Twisted Pair [parell Trenat sense Blindatge]) per a xarxa Ethernet equipat amb endolls convencionals compatibles amb l'estàndard RJ45. </li></ul><ul><li>Perquè tots els cables funcionin en qualsevol xarxa, es segueix un estàndard a l'hora de fer les connexions: Els connector van en els dos extrems del cable (UTP CATEGORIA 4 o 5) amb els colors en l'ordre específic. </li></ul><ul><li>Restriccions per a la connexió de cables per a xarxes 10BASE - T i 100BASE – TX: </li></ul><ul><ul><li>Per a xarxes 10BASE-T, utilitzeu cables i connectors de Categoria 3 o més gran. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per a xarxes 100BASE-T, utilitzeu cables i connectors de Categoria 5 o més gran. </li></ul></ul><ul><ul><li>La longitud màxima del cable (d'una estació de treball a un concentrador)és de 328 peus (100 metres [m]). </li></ul></ul><ul><ul><li>Per a xarxes 10BASE-T, el nombre màxim de concentradors connectats consecutivament en un segment de la xarxa és quatre. </li></ul></ul>
 54. 54. CONECTORES NIC RJ45 <ul><li>Connexió </li></ul><ul><ul><li>Encara que es solen unir tots els fils, per a les comunicacions Ethernet només es necessiten els pins 1, 2, 3 i 6, usant els altres per a telefonia (el connector RJ-11 encaixa dins el RJ-45, coincidint els pins 4 i 5 amb els usats per a la transmissió de veu al RJ-11) o per PoE. </li></ul></ul>
 55. 55. CONECTORES NIC RJ45 <ul><li>Cable directe </li></ul><ul><ul><li>Serveix per connectar dispositius desiguals, com un ordinador amb un hub o switch. </li></ul></ul><ul><ul><li>En aquest cas tots dos extrems del cable han de tenir la mateixa distribució. </li></ul></ul><ul><ul><li>No hi ha cap diferència en la connectivitat entre la distribució 568B i la distribució 568A (sempre que en ambdós extrems es faci servir la mateixa, en cas contrari serà un cable creuat). </li></ul></ul><ul><ul><li>L'esquema més utilitzat en la pràctica és tenir en ambdós extrems la distribució 568B. </li></ul></ul>Cable directe 568B Cable directe 568A
 56. 56. CONECTORES NIC RJ45 <ul><li>Cable Creuat </li></ul><ul><ul><li>El cable creuat serveix per connectar dos dispositius igualitaris, com 2 ordinadors entre si, per al que s'ordenen els colors de manera que no sigui necessària la presència d'un hub. </li></ul></ul><ul><ul><li>Actualment la majoria de hubs o switches suporten cables creuats per connectar entre si. </li></ul></ul><ul><ul><li>A algunes targetes de xarxa els és indiferent que se'ls connecti un cable creuat o normal, elles mateixes es configuren per poder utilitzar-PC-PC o PC-Hub/switch. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per crear un cable creuat que funcioni en 10/100baseT, un extrem del cable ha de tenir la distribució 568A i l'altre 568B. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un cable creuat que funcioni en 10/100/1000baseT, un extrem del cable ha de tenir la distribució Gigabit Ethernet (variant A, igual que la 568B) i l'altre Gigabit Ethernet (variant B1). </li></ul></ul>Cable creuat
 57. 57. CONECTORES NIC RJ45 Pin Función 568A 568B Posición de los pines Gigabit Ethernet (variante A) Gigabit Ethernet (variante B) 1 TX+ Transceive data + Blanco - Verde Blanco - Naranja Blanco - Naranja Blanco - Verde 2 Transceive data - Verde Naranja Naranja Verde 3 RX+ Receive data + Blanco - Naranja Blanco - Verde Blanco - Verde Blanco - Naranja 4 BDD+ Bi-directional data + Azul Azul Azul Blanco - Marrón 5 BDD- Bi-directional data - Blanco - Azul Blanco - Azul Blanco - Azul Marrón 6 RX- Receive data - Naranja Verde Verde Naranja 7 BDD+ Bi-directional data + Blanco - Marrón Blanco - Marrón Blanco - Marrón Azul 8 BDD- Bi-directional data - Marrón Marrón Marrón Blanco - Azul

×