Fire wire (ieee 1394)

901 views

Published on

Descripció del port FireWire

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fire wire (ieee 1394)

 1. 1. FireWire (IEEE 1394)
 2. 2. Definició de FireWire <ul><li>És un BUS Sèrie Ràpid (Ultraràpid). </li></ul><ul><li>FireWire  s’anomena al tipus de port de comunicacions d’alta velocitat desenvolupat per la Companyia  Apple. </li></ul><ul><li>La denominació real d’aquesta interfase és l’ IEEE 1394 . Es tracta d’una tecnologia per a l’entrada/sortida de dades en sèrie a alta velocitat i la connexió de dispositius digitals. </li></ul><ul><li>Creative Technology fabrica el connector SB1394. El canvi de nom és per evitar el pagament de llicències, però totes aquestes connexions són compatibles al 100%. </li></ul>
 3. 3. Característiques del FireWire (I) <ul><li>Aquesta interfase es caracteritza principalment per:   </li></ul><ul><li>Gran rapidesa, essent ideal per a el seu us en aplicacions multimèdia i emmagatzematge, como ara càmeres de vídeo, discs durs, dispositius òptics, etc... </li></ul><ul><li>Es fins a 4 cops més ràpid que una xarxa Ethernet 100Base-T i 40 cops més ràpid que una xarxa Ethernet 10Base-T. </li></ul><ul><li>Flexibilitat en la connexió i capacitat de connectar fins a 63 dispositius amb cables d'una longitud màxima de 425 cm. </li></ul><ul><li>FireWire 400 envia les dades per cables de fins a 4,5 metres de longitud. </li></ul>
 4. 4. Característiques del FireWire (II) <ul><li>Cables amb alimentació pel bus. Mentre l'USB 2.0 permet l'alimentació de dispositius que consumen un màxim de 5v, els dispositius FireWire poden proporcionar o consumir fins i tot 25v, suficient per a discs durs d'alt rendiment i bateries de càrrega ràpida. </li></ul><ul><li>Existeix el tipus de port FireWire que no subministra alimentació, tan sols dóna servei de comunicació de dades. Aquests ports tenen només 4 contactes (és una versió truncada (sense les línies d'energia) és utilitzat per Sony (i ara altres) conegut com i.Link), en lloc dels 6 que té un port FireWire alimentat. </li></ul>
 5. 5. Característiques del FireWire (III) <ul><li>Mitjançant fibra òptica professional, FireWire 800 pot distribuir per cables de fins a 100 metres. </li></ul><ul><li>Resposta Instantània. FireWire pot garantir una distribució de les dades en perfecta sincronia. </li></ul><ul><li>Connexions d'endollar i llest (plug & play). No tenim més que endollar un dispositiu perquè funcioni. </li></ul><ul><li>Connexió a cop calent (permet connectar dispositius amb el PC encès sense cap risc de ruptura). </li></ul><ul><li>Permet als dispositius comunicar-se directament sense l'ús de la memòria de l'ordinador o CPU. No és necessari apagar un escàner o una unitat de CD abans de connectar-lo o desconnectar-lo, i tampoc requereix reiniciar l' ordinador . </li></ul>
 6. 6. Característiques del FireWire (IV) <ul><li>Els cables FireWire es connecten molt fàcilment: no requereixen números d'identificació de dispositius, commutadors DIP, cargols ni tanques de seguretat. </li></ul><ul><li>FireWire funciona tan amb Macintosh com amb PC. </li></ul>
 7. 7. Aplicacions de FireWire <ul><li>S'utilitza principalment per a dispositius externs com ara discos, gravadores i lectors. </li></ul><ul><li>Promogut per Apple com un multimèdia excepcional i per l'ús generalitzat de les càmeres s'associa quasi exclusivament amb càmeres digitals. En l'actualitat, es va fer popular l'ús de les targetes professionals FireWire als equips de música i altres arxius d'àudio. </li></ul>
 8. 8. Aplicacions de FireWire <ul><li>La edició de vídeo digital amb FireWire ha permès una revolució en la producció del vídeo amb sistemes d'escriptori. </li></ul><ul><li>La incorporació de FireWire en càmeres de vídeo de baix cost i elevada qualitat permet la creació de vídeo professional en Macintosh o PC. </li></ul><ul><li>FireWire permet la captura de vídeo directament de les noves càmeres de vídeo digital amb port FireWire incorporat i de sistemes analògics mitjançant conversors d'àudio i vídeo a FireWire. </li></ul>
 9. 9. Comparació amb USB <ul><li>l'USB 2.0 té una velocitat de transferència major que la del FireWire. </li></ul><ul><li>Els típics ports USB de PC rarament arriben a transferències de 280 Mbit/s, essent 240 Mbit/s més corrents. Probablement això sigui degut a la dependència que té l'USB del processador del PC per gestionar el protocol de baix nivell de l'USB, mentre que el FireWire delega la mateixa funció a la interfície de hardware (necessitant així menys o cap ús de la CPU). </li></ul>
 10. 10. Comparació amb USB Comparació FireWire USB Vel. De Transferència 400 – 800 Mbps a 480 Mbps Processador central Càrregues de CPU NO SI Topologia Xarxa de Connexions Estrelles Màxima llargada de cable 4,5 m 5 m Distància Màx. Entre dispositius 72 m 10 m Nombre Màx. dispositius connec. 63 127 (+ 1 Ordinador) Escalabilitat SI SI Plug & Play SI SI Connexió en Calent SI SI
 11. 11. Descripció de PINS de FireWire
 12. 12. Comunicació <ul><li>La comunicació del FireWire és per PAQUETS. </li></ul><ul><li>L’encapçalament de cada paquet conté informació sobre: </li></ul><ul><li>Enviament i recepció de dispositiu (número d'identificació) </li></ul><ul><li>Canal de transmissió </li></ul><ul><li>Transmissió prioritària </li></ul><ul><li>CRC bytes de verificació </li></ul><ul><li>Varietat d'informació addicional </li></ul>
 13. 13. Senyals del Paquets
 14. 14. Flux de Senyals
 15. 15. Flux de Senyals
 16. 16. Flux de Senyals
 17. 17. Flux de Senyals
 18. 18. Flux de Senyals
 19. 19. Flux de Senyals
 20. 20. Flux de Senyals
 21. 21. Xarxa FireWire <ul><li>Als operatius de la xarxa en l’estàndard IEEE 1394 es distingeixen: </li></ul><ul><ul><li>Transferència de dades en temps real (per exemple, càmeres de vídeo) </li></ul></ul><ul><ul><li>No requereixen d'una comunicació d'alta velocitat (per exemple, un escàner o una impressora) </li></ul></ul>
 22. 22. Velocitats FireWire <ul><li>IEEE 1394 permet la coexistència dels nodes de diferents velocitats: </li></ul><ul><ul><ul><li>100 Mbit/s </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>200 Mbit/s </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>400 Mbit/s </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>800 Mbit/s </li></ul></ul></ul>
 23. 23. Transmissió de Dades <ul><li>L'estàndard IEEE 1394 compatible amb dues tècniques diferents per a la transmissió de dades: </li></ul><ul><ul><li>Asíncrona </li></ul></ul><ul><ul><li>Isòcrona ( Es posible reservar y garantizar un ancho de banda bajo demanda consiguiendo una transmisión en tiempo real. Se puede garantizar el tiempo que durará una transmisión de datos (i.e. tiempo real). </li></ul></ul>
 24. 24. Transmissió de Dades Asíncrona <ul><li>Els dispositius de transmissió envien dades a una adreça específica i esperar la confirmació de l'exactitud de la transmissió </li></ul><ul><li>En cas de fracàs de l’operació es repeteix la transferència, el que garanteix el lliurament de dades lliure d'errors al dispositiu receptor </li></ul><ul><li>Per a la transferència asíncrona es reserva sempre almenys 20% d'ample de banda del bus IEEE-1394 </li></ul>
 25. 25. Transmissió de Dades Asíncrona <ul><li>Dispositius de transmissió de dades asíncrona amb velocitat baixa i mitjana: </li></ul><ul><li>Escàners </li></ul><ul><li>Impressores </li></ul><ul><li>Mòdems </li></ul><ul><li>Etc... </li></ul>
 26. 26. Transmissió de Dades Isòcrona <ul><li>S’envien porcions de la informació per a esser transmessa en forma periòdica (Slots de temps) on cada sesió té assignat el seu slot independentment de que enviï informació. </li></ul><ul><li>El PC assigna i garanteix un ample de Banda als necessari als dispositius </li></ul><ul><li>Aquest procés s'utilitza per a enviar gran quantitat de dades d'una sola vegada. </li></ul><ul><li>És útil per a dispositius que han d'enviar gran quantitat de dades cada vegada, com escàners o màquines de fotografia digital. </li></ul><ul><li>La transferència isòcrona s’empra quan es requereix un flux de dades constant i en temps real, sense aplicar detecció ni correcció d‘errors. </li></ul><ul><li>En aquesta situació, la memòria intermèdia es fa innecessària perquè les dades s'envien només quan realment necessitem. </li></ul><ul><li>La transmissió de dades sempre es considera vàlida i no es torna a enviar. </li></ul>
 27. 27. Transmissió de Dades Isòcrona <ul><li>Proporciona un canal per transmetre dades en el moment oportú (just-in-time), que és especialment important per a dades multimèdia. </li></ul><ul><li>Si es connecta un mecanisme d'arbitratge isòcron (BUS) divideix l'ample de banda disponible entre el bus FireWire, tots els nodes estan en l'actualitat la transmissió de dades en temps real.  </li></ul><ul><li>És útil per a dispositius que han d'enviar gran quantitat de dades cada vegada, com escàners o màquines de fotografia digital. </li></ul><ul><li>Detecta i uneix el dispositiu IEEE 1394, que requereix la transferència de dades en temps real, de forma automàtica i l’assigna l’ample de banda desitjat per ell per a la transferència del canal isòcron. </li></ul>
 28. 28. Trans. Isòcrona vs Asíncrona Mode Asíncron Mode Isòcron Garantia de subministrament Temps de lliurament garantit Més importància a la fiabilitat que al temps Les dades finals no serveixen per a res Retransmissió Possible Cap Retransmissió

×