Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

各科優秀閱讀報告得獎名單2016

184 views

Published on

Award2016

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

各科優秀閱讀報告得獎名單2016

  1. 1. 各科優秀閱讀報告得獎名單 2016-2017 科目:中文科 上學期 A B C C/D D 中一 梁頌賢 陳泳岐 1C 文甫天 1C 郭盈盈 1C 鍾文諾 中二 張鈞培 劉俊仁 2C 鍾曦澄 2C 梁綺彤 2D 何偉軒 中三 陳嘉敏 丁子楓 3C 何嘉盈 3D 黎楞威 3D 劉巧怡 A B C D E 中四 李凱昕 曾偉賢 宋卓瑩 何諾賢 梁紫雅 中五 楊展衡 吳巧綾 鄭晞晴 莫曉捷 蔡惠微 下學期 A B C C/D D 中一 陳敬 謝倩瑜 1D 蔡智浩 1D 梁子進 1C 鍾文諾 中二 陳琛瑜 吳泳欣 2C 譚雅蔚 2C 梁綺彤 2D 李靄棓 中三 朱宇心 吳健 3C 郭芷晴 3C 周啓航 3D 冼卓琳 A B C D E 中四 楊淑樺 梁耀輝 李康婷 徐潔雲 鄭煒琳 中五 江瑋琪 謝翹蔚 黃鋮軒 蔡穎彤 梁惠儀 全年 A B C D E 中六 李梓雋 高嘉鴻 馬晴風 趙柏兒 何卓悅 科目:英文科 上學期 Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group 6 中一 1A Sheung Kavin 1B Chan Wing Ki 1C Chung Man Lok 1C Li Yiu Fung 1B Lee Cheuk Yan 1C Lo Cheuk Hei 中二 2A Lee Wing Yan 2B Chow Ka Hei 2D Lee Wai Yee 2C Cheung Wing Lam 2B Ng Wing Yan 2C Leung Yee Tung 中三 3A Chu Bo Ting 3B Ho Lok Yiu 3C Ngai Tat Wo 3C Ho Tsz Yuen 3B Chan Wing Yee 3C Luk Siu Chuen
  2. 2. 下學期 Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group 6 中一 1A Sheung Kavin 1B Liu Ka Ki 1C Law Chi Ho 1C Chan Hoi Ching 1B Chung Wing Yan 1C Hung Hok Yeung 中二 2A Lee Cheuk Yin 2B Chow Ka Hei 2C Chan Hoi Kit 2D Cheung Chui Ling 2A Cheung Kwan Pui 2D Li King Hin 中三 3A Chan Ka Man 3B Tang Ching Yuk 3D Cheung Kai Hing 3D Sin Cheuk Lam 3B Tsui Kwok Huen 3D Chan Tsz Yan 科目:數學科 全年 A B C D CD 中一 邱曼淇 鍾詠恩 羅志昊 蘇子謙 林雨澄 1D 中二 徐安怡 麥詠斯 鍾曦澄 彭諾婷 張翠玲 2D 中三 陳嘉敏 吳健 陸兆泉 黎楞威 鍾展維 3D 科目:通識科 全年 A B C D 中一 馮曉逸 蔡文恩 孔嘉穎 陶俊權 中二 李詠欣 吳泳欣 黃駿淇 彭諾婷 中三 謝鈺瑩 何焯恆 何嘉盈 萬冠希 科目:科學科 全年 A B C D 中一 廖艷珊 蔡文恩 羅志昊 陳嘉謙 中二 黎海晴 吳泳欣 黃智聰 彭諾婷 中三 謝鈺瑩 湯可兒 黃琮傑 黎家櫻
  3. 3. 科目:歷史與文化科 全年 A B C D 中一 梁頌賢 謝倩愉 鐘文諾 羅穎瀅 中二 李詠欣 吳泳欣 關希雯 / 中三 陳嘉敏 吳健 周啟航 李思豪 科目:視藝科 全年 A B C D 中一 劉穎怡 謝倩愉 羅志昊 孔靖弦 中二 陳潔慧 吳泳欣 張葆沂 李慧婷 中三 陳嘉敏 徐幗煊 周啟航 陳子欣 科目:音樂科 全年 A B C D 中一 林柏言 廖家奇 鍾文諾 胡寶如

×