Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verim v boha_otca

Verim v boha_otca

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Verim v boha_otca

  1. 1. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa nebies i Zeme Kresťanská meditácia
  2. 2. Verím... Čo znamená veriť: 1. Súhlasiť – Verím, že je Boh 2. Dôverovať – Verím, že Boh je taký 3. Zveriť sa – objektu viery 4. Poslúchať – objekt viery (R 1:5) Každý verí – rozhodujúce je KOMU
  3. 3. Verím v Boha... 1. ktorý sa zjavuje v stvorení (Ž 19:2-7) 2. ktorý sa zjavuje v Biblii (Ž 19:8-12) 3. ktorý sa zjavuje v jeho Synovi Ježišovi (Heb 1:1-2)
  4. 4. Verím v Boha, Otca... 1. Ktorý je podobný ľudskému otcovi a/ stará sa o nás ako o deti (Mt 7:9nn) b/ je zdrojom nášho bytia (Gn 1:27) c/ je našou autoritou 2. Ktorý je odlišný od ľudského otca 3. Ľudskí otcovia majú byť podobní božskému Otcovi
  5. 5. Verím v Boha, Otca všemohúceho... 1. Každá autorita pochádza od neho, preto každý sa bude zodpovedať jemu 2. Čo je pre nás nemožné, je pre neho možné 3. Čo sľúbil, to vždy splní
  6. 6. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa nebies i Zeme 1. Všetko, čo vidíme, bolo stvorené Bohom, a preto mu to patrí (Zj 4:11) 2. Stvorenie svedčí o Božej moci a múdrosti (R 1:20) 3. Stvorenie je divadlom, v ktorom sa odohráva dráma vykúpenia (Jn 1:1-14)
  7. 7. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa nebies i Zeme 1. Všetko, čo vidíme, bolo stvorené Bohom, a preto mu to patrí (Zj 4:11) 2. Stvorenie svedčí o Božej moci a múdrosti (R 1:20) 3. Stvorenie je divadlom, v ktorom sa odohráva dráma vykúpenia (Jn 1:1-14)

×