Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacia M24 3

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacia M24 3

 1. 1. „ ...ľud môj však, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim.“ 2 . Kron . 7:14 Svätý, Svätý Jur
 2. 2. Jež i š poveda l, že prv é a n a jv äčšie prikázanie je: „Milova ť Boha“ . A o tom to je. Boli sme stvo r en í k tomu, aby sme m a li int í mn e priateľstvo s Boh o m. „24/ 3 “ je iba spô sob, a k o priviesť ľudí k tomu, aby strávili v m ie stnosti s Boh o m 1 hod. (alebo viac  ) a zažili , o č o m to je. O č o m je 24/ 3 ?
 3. 3. <ul><li> </li></ul><ul><li>Pav o l nás pozýva v Ef 6:18 : </li></ul><ul><li>„ V každý čas s a v Duchu S v ä t o m modl i te a proste,bd ej te na modlitbách a vytrvale s a prihovárajte za všetkých brat ov i za m ňa “ </li></ul>Pr e č o s a modli ť ?
 4. 4. Každému prebudeniu predchádzalo pokán ie cirkvi a modlitebn ý zápas. Ciele , motiv ácia a d ô razy <ul><li>p rosíme za pokán ie jednotlivc ov a zborov a uzdraven ie vzáj o mných vz ť ah ov </li></ul><ul><li>p rosíme za obnovu našich život ov a našic h zborov </li></ul>• p rosíme za ľudí z n ášho okol ia -m e sta, kt orí nemaj ú osobn ý vz ť ah s Jež i š o m
 5. 5. K e dy? 22 . – 25.1 0. 200 9 ( štvrtok 9 .00 – ned eľa 9 .00, 3 dn i ) ‏ Kde? modlitebn á m ie stnos ť Pálfyho kaštiel, ul. Prostredná 47 24/ 3 v o Svätom Jure 25.1 0 .200 9 o 9 .00 zakonč enie spol o čným i modlitbami pred bohoslužbami
 6. 6. E-mail : [email_address] Ako sa prihlásiť? (je potrebné sa DOPREDU prihlásiť na konkrétnu hodinu (hodiny), info ohľadom voľných termínov získate na vyššie uvedenej mailovej adrese) alebo priamo na bohoslužbách
 7. 7. „ Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí upomínate Hospodina, nedoprajte si pokoja! Ani Jemu nedajte pokoja, pokiaľ neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi.“ Iza i áš 62:6 -7
 8. 8. Svätý, Svätý Jur 24 hodín 3 dni

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

503

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

42

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×