Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Byť trpezliví jeden s druhým

Byť trpezliví jeden s druhým

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Byť trpezliví jeden s druhým

  1. 1. BUĎME TRPEZLIVÍ JEDEN S DRUHÝM
  2. 2. PRVÝ LIST TESALONICKÝM 5:14-15 Napomíname vás však, bratia: usmerňujte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, voči všetkým buďte trpezliví. Hľaďte, aby sa nikto nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým.
  3. 3. NAPOMÍNAME VÁS / POVZBUDZUJEME VÁS:
  4. 4. NAPOMÍNAME VÁS / POVZBUDZUJEME VÁS: • Usmerňujte NEPORIADNYCH
  5. 5. NAPOMÍNAME VÁS / POVZBUDZUJEME VÁS: • Usmerňujte NEPORIADNYCH • Posmeľujte MALOMYSEĽNÝCH
  6. 6. NAPOMÍNAME VÁS / POVZBUDZUJEME VÁS: • Usmerňujte NEPORIADNYCH • Posmeľujte MALOMYSEĽNÝCH • Ujímajte sa SLABÝCH
  7. 7. NAPOMÍNAME VÁS / POVZBUDZUJEME VÁS: • Usmerňujte NEPORIADNYCH • Posmeľujte MALOMYSEĽNÝCH • Ujímajte sa SLABÝCH Voči VŠETKÝM buďte trpezliví
  8. 8. • Usmerňujte NEPORIADNYCH • Posmeľujte MALOMYSEĽNÝCH • Ujímajte sa SLABÝCH Voči VŠETKÝM buďte trpezliví Usilujte sa o dobro MEDZI SEBOU a voči VŠETKÝM

×