Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Desso Cradle to Cradle concertina

717 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Desso Cradle to Cradle concertina

 1. 1. The Floor is Yours LENTECRADLE TO CRADLE VIER SEIZOENEN
 2. 2. Wat doen we om een positieve agenda te bereiken?Door het aannemen van het Cradle to Cradle principe wil DESSO bij het producerenvan tapijten en kunstgras verder te gaan dan ‘gewone’ duurzaamheid. Hiermee zetDESSO een fundamentele en baanbrekende stap vooruit op milieugebied, waarop wetoch al een voortrekkersrol spelen.CRADLE TO CRADLE ontwerp bij DESSODe Cradle to Cradle- filosofie put inspiratie uit de wisseling van de seizoenen in de natuuren streeft ernaar eindelozen cycli van biologische en technische grondstoffen te creëren.De filosofie stelt een productieontwerp dat volledig afvalvrije producten voortbrengtdie biologisch afbreekbaar zijn, of in hun geheel opnieuw gebruikt kunnen worden alsgrondstof voor nieuwe producten. Deze producten zijn gemaakt in productieprocessen diegebruik maken van duurzame energie en bovendien waterbesparend en maatschappelijkverantwoord zijn. Bij het ontwerp hanteren wij een nieuwe aanpak die ervoor zorgt datonze producten zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen die gezond zijn voor demens en aan het einde van hun levenscyclus biologisch afbreekbaar zijn of technischgerecycled kunnen worden.De volgende stappen op weg naar het CRADLE TO CRADLE- keurmerkVoordat het Cradle to Cradle- keurmerk formeel wordt verleend, moeten alle producten,materialen en bestanddelen eerst een strenge beoordelingsprocedure doorlopen.In de eerste fases van het certificeringproces worden de grondstoffen beoordeeld enwordt bekeken in hoeverre deze voldoen aan gezondheidsnormen voor mens en milieu.Ook wordt onderzocht of het productieproces voldoet aan de eisen op het gebied vanrecycling, energie- en waterverbruik en maatschappelijk verantwoord ondernemen. EPEAbeoordeelt de producten en processen van DESSO op basis van gedetailleerde informatieover alle materialen in kwestie.GROEN [A-B] Weinig tot geen risico verbonden aan deze grondstof. Voorkeur voor gebruik in beoogde toepassing.GEEL [C] Laag tot matig risico verbonden aan deze grondstof. Acceptabel voor continu gebruik tenzij er een groen alternatief beschikbaar is.ROOD [X] Groot risico verbonden aan het gebruik van deze grondstof. Ontwikkel strategie om uit te faseren.GRIJS Onvolledige gegevens. Kan niet worden gedefinieerd.
 3. 3. De CRADLE TO CRADLE-producten van DESSOHieronder staan een aantal van de eerste Cradle to Cradle-tegels van DESSO. Als eerstekreeg Pallas het Cradle to Cradle-certificaat, gevolgd door Torso, Flavia, Flux, Palatino,Penta, Trapez, Tempra en Madison. Voor de bovenstaande producten geldt dat allematerialen, inclusief de verf, door de EPEA zijn beoordeeld. TEMPRA TORSOPALLAS
 4. 4. ZOMERCRADLE TO CRADLE VIER SEIZOENEN
 5. 5. Eco-efficiënte en eco-effectieve stappen• Al het halffabricaat tapijtafval wordt gerecycled en gebruikt als brandstof met een hoge calorische waarde voor andere sectoren.• Al het tapijtafval wordt tot korrels verwerkt en gebruikt voor brandstof in andere sectoren.• Alle textielstof wordt geëxtraheerd, verzameld en in andere industrieën als brandstof gebruikt.• Ons productieafval wordt gebruikt als brandstof in de cementindustrie en in 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 energiecentrales. (m2)use (GJ 5922259 5616669 5611292 5557365 6127904 6617899 7187444 primary energy production 79019 72742 72818 67214 66570 69018 70218 Reduction of direct energy consumption DESSO Waalwijk 80000 7500000 Energy use (GJ) Production (m2) 7000000 75000 6500000 6000000 70000 5500000 5000000 65000 4500000 60000 4000000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 primary energy use (GJ) production (m2)Op onze productielocatie in Nederland hebben we het energieverbruik per m2 sinds 2001 teruggebrachtmet 27%. Dit resulteert in een reductie van 27% voor de totale CO2 emissies.DESSO gaat een stap verder met Eco Efficiëncy =CRADLE TO CRADLE
 6. 6. Over DESSODESSO maakt en verkoopt bijna 80 jaar tapijt en heeft in die tijd een prima reputatieopgebouwd als een betrouwbare partner met creatieve designs. Op dit moment heefthet bedrijf drie fabrieken in Europa en gespecialiseerde centra voor klantenservice inde meeste Europese landen, alsmede in de Verenigde Staten, Azië, Zuid-Afrika, hetMidden-Oosten en Australië. CARPETECTURE® is een prima voorbeeld van het streven vanDESSO naar creatief tapijtdesign en ons doel om tegemoet te komen aan de behoeften vanarchitecten, interieurontwerpers, gebouwbeheerders en eindgebruikers. DESSO-productenzijn te vinden in kantoren, openbare gebouwen, banken, scholen, universiteiten, winkels,ziekenhuizen, hotels, cruiseschepen en vliegtuigen. Onder de vele gewaardeerde klantenzijn gerenommeerde bedrijven als Fortis Bank, ABN AMRO, Deutsche Bank, Hilton Hotels,KLM en Virgin Atlantic.Duurzaamheid / CRADLE TO CRADLEDESSO neemt al jaren maatregelen om het milieu te beschermen en deed dat al lang voordathet een trend werd. Het bedrijf heeft een ISO 14001-certificering voor milieumanagementen regelmatige controles door onafhankelijke instituten waarborgen zo milieuvriendelijkmogelijke productiemethoden. Daarnaast heeft elk DESSO-tapijt en elke tapijttegel eenuniek GuT-testnummer dat aantoont dat aan de GuT-normen voor milieuverantwoordproduceren is voldaan. Ook zijn er, om minder afval te produceren, verschillendeinitiatieven ontplooid voor het hergebruik van tapijttegels. Daarnaast is er een doorlopendonderzoeksprogramma voor milieubewustzijn en recycling wat betrekking heeft op zowelproducten als de verpakking. DESSO blijft ernaar streven om de milieukenmerken van deproducten te verbeteren middels ontwikkelingsprogramma’s voor productdesign, terwijl wein onze fabrieken continu proberen energieverbruik, afval en vervuiling te verminderen enonze processen te verbeteren.Ga voor meer informatie naar onze website op www.desso.comDESSO B.V.Taxandriaweg 155142 PA Waalwijk, NederlandT. 0416-342005F. 0416-684262E. service-nl@desso.comDESSO, a Cradle to Cradle company
 7. 7. Wat is CRADLE TO CRADLE?Cradle to Cradle haalt zijn inspiratie uit de natuur, waar recycling een gegeven is-waar alles herboren wordt in een oneindige cirkel van hergebruik. De natuur verstrektde essentiële bouwstenen en grondstoffen voor de volgende generatie. Volgens deCradle to Cradle principes worden producten gemaakt van pure componenten diegemakkelijk uit elkaar te halen zijn, dit met als doel nieuwe producten te creëren(= up-cycling) in zowel de biologische als technische cirkel.vandaag - 2010• Ontwikkelen van een plan voor een gefaseerde eliminatie van materialen die niet voldoen aan de Cradle to Cradle - principes.• Ontwikkelen van een prototype tapijt waaruit grondstoffen worden teruggewonnen.• Beginnen met de Cradle to Cradle certificering van producten.• 50% aandeel duurzame energie in ontwikkeling en productie.• Starten met het opzetten van een terugnamesysteem.• Starten met het opzetten van een daadwerkelijk recyclingconcept.2010 - 2020• 50% post-consumer materiaal als basis voor nieuwe tapijten.• 100% ingekochte duurzame energie voor ontwikkeling en productie.• Afvalwater uit de fabriek is schoner dan het water waarin het wordt afgevoerd.• Realiseren van unieke, op maat afgestemde terugname- en recyclingsystemen.• Invoeren van Cradle to Cradle supply-chain management.• Alle DESSO tapijten worden volgens Cradle to Cradle - ontwerpconcepten ontwikkeld en gecertificeerd.• Alle basisstoffen voor materialen en processen zijn afkomstig uit duurzame of hergebruikte bronnen.• Alle materialen kunnen op een veilige manier worden teruggebracht in hun biologische of technische cyclussen.• Alle fases in de productcyclus dragen actief bij aan de recycling van materialen op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau.
 8. 8. HERFST CRADLE TO CRADLE VIER SEIZOENEN
 9. 9. Terugnamesysteem van DESSOOmdat tapijten hergebruikt kunnen worden, is het van belang ervoor te zorgen datrecycling ook daadwerkelijk plaatsvindt. Als onderdeel van onze betrokkenheid bij Cradleto Cradle introduceren we een revolutionair terugnamesysteem waarin we gebruiktetapijten van onze klanten en uiteraard ook DESSO tapijt inzamelen. Dit systeem zorgtervoor dat het tapijt aan het einde van de levenscyclus wordt opgehaald om als grondstofvoor nieuw tapijt te worden hergebruikt. Het systeem is een belangrijke schakel in onzebetrokkenheid bij Cradle to Cradle.De rug kan dan worden hergebruikt als rug en het garen kan worden omgesmolten totgekleurd garen of verder worden afgebroken om er nieuw wit garen van te maken. InBelgië, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk kan nu al gebruikworden gemaakt van het innamesysteem van DESSO. Vanaf het tweede kwartaal van2009 moet dit in heel Europa mogelijk zijn. Klanten kunnen hun lokale vertegenwoordigersvragen om deze service voor hen te regelen. Het systeem wordt al in veel belangrijkeprojecten volop toegepast. Uiteindelijk zal dit programma wereldwijd worden toegepast.Alle DESSO-klanten kunnen er dan volledig op vertrouwen dat alle grondstoffen van eeningenomen tapijt opnieuw zullen worden gebruikt of gerecycled.Een stralende toekomstSamen met onze Cradle to Cradle-partners werkt DESSO aan een innovatievescheidingstechniek,waardoor het garen van de tapijtrug kan worden gescheidenzonder onzuiverheden. De rug kan worden hergebruikt als rug en het garen kan wordenomgesmolten tot gekleurd garen. Ook kan het materiaal in een volgend proces wordengedepolymeriseerd om de grondstof terug te winnen, zodat er opnieuw wit garen vankan worden gemaakt. We staan nu voor de grote uitdaging om duurzame energie enefficiëntere transportmethoden in de gehele keten in te zetten.DESSO en partners werken aan verschillende mogelijkheden:• Versteviging van beton• Wegenbouw• Dakbedekking• Recycling van tapijtruggen
 10. 10. WINTER CRADLE TO CRADLE VIER SEIZOENEN
 11. 11. Wat doen we om onze productiemethoden te vernieuwen?Cradle to Cradle inspireert ons tot het maken van kwalitatief hoogwaardige producten.Niet alleen qua comfort, fraai uiterlijk en materialen, maar ook als het gaat om de invoeringvan een daadwerkelijk efficiënt productieproces en het uitzonderlijke vermogen om deproducten geheel te recyclen. We hebben onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden,nieuwe ontwerpen en nieuwe materialen. Sinds kort gebruiken we verschillende natuurlijkematerialen in onze prototypetapijten:materialen zoals bamboe, jute en hennep, die al jarenlang bestaan. Uiteindelijkhopen we uit te komen bij de perfecte biologische tegel (zie tekening). Waarom bamboe: DREAM PROTOYPE: BIO CARPET TILE • Snelst groeiende plant op aarde. MATERIALS • Een duurzame natuurlijke grondstof. Positive defined dyestuff • Een natuurlijke, goed beheersbare begrenzing. Bamboo yarn or paper yarn or jute yarn Jute primary backing • Veelzijdig met een korte groeicyclus. Natural rubber Waarom jute: Hemp backing • Zachte, glanzende plantaardige vezel die tot ruwe en sterke draden kan worden gesponnen. REUTILIZATION positive de ned material input • Een van de goedkoopste natuurlijke vezels. • Na katoen de meest geproduceerde en veelzijdigste vezel. Waarom industriële hennep: • Langste, sterkste en meest duurzame usage collection natuurlijke vezel. • Een van de veiligste natuurlijke grondstoffen omdat er geen ecologisch schadelijke chemicaliën of verdelgingsmiddelen nodig zijn voor het verbouwen. composting • Industriële hennep is een ideaal rotatiegewas, bijvoorbeeld in combinatie met maïs. • Hennep is gemakkelijk te verbouwen door het Copyright 2008 EPEA GmbH bodemversterkende proces, waardoor het uitermate milieuvriendelijk is.

×