ORD 2011

689 views

Published on

Presentatie voor de Onderwijs Research Dagen 2011. (8-10 juni 2011)
www.ord2011.nl

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
689
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • In het visiedocument van de commissie Toekomst wiskundeonderwijs (cTWO, 2007) wordt verbetering van algebraïsche vaardigheden voor deze aansluiting nadrukkelijk genoemd. Daarnaast is het toenemende gebruik van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) een duidelijk te signaleren trend. In dit onderzoek wordt nagegaan op welke wijze (ICT) een rol kan spelen bij het verwerven, oefenen en toetsen van deze doorstroomrelevante wiskundige vaardigheden. In dit artikel wordt gerapporteerd over een ‘small group’ interventie in de tweede ontwerpcyclus van het ontwerpgerichte onderzoek, die voortbouwt op een eerste cyclus met één-op-één sessies.
 • De interventie, een lessenserie van ca. 6 klokuren gemaakt in de Digitale Wiskunde Omgeving, is ingezet bij 31 leerlingen, wiskunde B 6vwo. Leerlingen werkten zowel op school als thuis aan de module. De serie bestaat uit 6 digitale delen, waarbij de hoeveelheid feedback gedurende de module wordt afgebouwd: - Scores van papieren pre- en post-test. - Scores en logbestanden van de digitale module (inclusief tijd, aantal pogingen, aantal fouten). - Pre vragenlijst voor leerlingen, gebaseerd op werk van Reed, Drijvers en Kirschner (2010). www.fi.uu.nl/dwo/voho
 • Het volledige onderzoek speelt zich af op het snijvlak van ICT, algebra en toetsing. Om mogelijke antwoorden op deze specifieke deelvragen te formuleren, bouwen we voort op ons onderzoek naar criteria voor algebra tools (Bokhove & Drijvers, 2010a) en resultaten van de eerste cyclus (Bokhove & Drijvers, 2010b). Vier principes zijn voor de tweede cyclus verder uitgewerkt:
 • Feedback speelt een grote rol uit in formatieve toetsing (assessment for learning) zoals Black and Wiliam (1998) dit beschreven hebben. Dit principe zal pas in de derde cyclus focus van de studie zijn.
 • Data van vier leerlingen zijn buiten beschouwing gelaten omdat de dataset niet compleet was (N=27). Tabel 1 geeft de scores uit 100 voor de gehele module aan, het verschil V en de tijd die is besteed aan het digitale deel 1 t/m 6.
 • De post-test is significant beter gemaakt dan de pre-test (Wilcoxon). Het antwoord op de eerste deelvraag is dat binnen de reeksen met opgaven het aantal pogingen en fouten tijdens crises flink toenam om daarna weer veel minder te worden. Dit lijkt er op te duiden dat leerlingen door crises leren. Indien voor het antwoord op de tweede deelvraag wordt gekeken naar het verloop van de scores, van papieren pre-test tot post-test valt te zien dat leerlingen veel beter zijn gaan scoren, maar dat er bij het “op eigen benen” staan in deel 5 een flinke terugval is, om daarna weer beter te scoren.
 • ORD 2011

  1. 1. Formatieve scenario’s en crises in een digitale interventie voor algebraïsche expertise Christian Bokhove Paul Drijvers Fisme, Universiteit Utrecht Onderwijs Research Dagen 2011 8 juni 2011
  2. 2. Achtergrond <ul><li>Christian Bokhove </li></ul><ul><li>Docent St. Michaël College te Zaandam (havo/vwo) </li></ul><ul><li>Promotieonderzoek Dudoc www.dudocprogramma.nl </li></ul><ul><li>Disclaimer : afbeeldingen Mediawiki Commons </li></ul>
  3. 3. Probleemstelling <ul><li>Algebraïsche expertise </li></ul><ul><ul><li>Basisvaardigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>symbol sense (Arcavi, 2005) </li></ul></ul><ul><li>Mogelijkheden ICT </li></ul><ul><li>Op welke wijze kan ICT een rol spelen bij het verwerven, oefenen en toetsen van algebraïsche expertise </li></ul>
  4. 4. Opzet van de gehele studie <ul><li>Gefaseerde opzet </li></ul><ul><li>Welke tool met welke eigenschappen? </li></ul><ul><li>Kan het? </li></ul><ul><li>Op welke manier kan het? </li></ul><ul><li>Heeft het effect en waar komt dat door? </li></ul>
  5. 5. Opzet van de derde cyclus <ul><li>2 6vwo wiskunde B groepen (N=31) op 1 school </li></ul><ul><li>Lessenserie 6 klokuren </li></ul><ul><li>Zes digitale delen </li></ul><ul><li>Dataverzameling </li></ul><ul><ul><li>Scores papieren pre-post </li></ul></ul><ul><ul><li>Scores en logs </li></ul></ul><ul><ul><li>Pre vragenlijst </li></ul></ul>
  6. 7. Onderzoeksvragen derde cyclus <ul><li>Hoe kan door middel van een ‘crisis’ worden gezorgd voor transfer van algebraïsche expertise van de tool naar pen-en-papier? </li></ul><ul><li>Hoe kunnen formatieve en summatieve toetsing succesvol worden gecombineerd in een scenario? </li></ul>
  7. 8. Theoretisch kader <ul><li>Snijvlak ICT, Algebra, Assessment. </li></ul><ul><li>Ontwerpprincipes: </li></ul><ul><li>Crises </li></ul><ul><li>Formatieve scenario’s </li></ul><ul><li>Feedback </li></ul>
  8. 9. Eerste principe: crises <ul><li>John Keats </li></ul><ul><li>“ Failure is, in a sense, the highway to success”. </li></ul><ul><li>Crises of learning (Van Hiele) </li></ul><ul><li>Productive failure (Kapur) </li></ul><ul><li>Doll, Piaget, VanLehn, …. </li></ul>
  9. 10. Tweede principe: formatieve scenario’s <ul><li>Opbouw interventie tav. feedback </li></ul><ul><li>Hattie and Timperley </li></ul><ul><li>Fading (Renk et al) </li></ul>
  10. 11. Derde principe: feedback <ul><li>Black and William (1998) </li></ul><ul><li>Assessment for learning </li></ul><ul><li>Verschillende typen feedback </li></ul>
  11. 12. Resultaten
  12. 13. Formatieve scenario
  13. 14. Crises Crisis Crisis
  14. 15. Conclusies <ul><li>Score  </li></ul><ul><li>Crises </li></ul><ul><ul><li>Pogingen en fouten  </li></ul></ul><ul><ul><li>Daarna  </li></ul></ul><ul><li>Formatieve scenario </li></ul><ul><ul><li>Eerst score  </li></ul></ul><ul><ul><li>Daarna  (‘op eigen benen’?) </li></ul></ul>
  15. 16. Vervolg <ul><li>3 e cycle uitgevoerd </li></ul><ul><li>324 leerlingen in 9 scholen </li></ul><ul><li>Effect en verklarende factoren </li></ul><ul><li>Enkele aanwijzingen </li></ul><ul><ul><li>Significant effect </li></ul></ul><ul><ul><li>Bevestiging expertise reversal effect </li></ul></ul><ul><ul><li>Veel factoren hadden geen invloed, waaronder manier inzetten </li></ul></ul>
  16. 17. Vragen en discussie <ul><li>Inzicht & Vaardigheden. Wanneer inzicht? </li></ul><ul><li>Kwalitatief & Kwantitatief onderzoek. Brug? </li></ul><ul><li>Design research & Effectstudie. Meer samenwerking? </li></ul><ul><li>Christian Bokhove </li></ul><ul><li>Twitter: cb1601ej </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.fi.uu.nl/~christianb </li></ul><ul><li>Zie www.algebrametinzicht.nl </li></ul>
  17. 18. Toekomstmuziek?

  ×