Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Onderwijs Research Dagen 2016

192 views

Published on

Presentatie ORD 2016.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Onderwijs Research Dagen 2016

 1. 1. Geautomatiseerde feedback in een wiskunde interventie voor algebra Dr. Christian Bokhove @cbokhove Onderwijs Research Dagen 2016
 2. 2. Doel • Deel grotere studie met als doel een webgebaseerde interventie in te zetten voor het verbeteren van algebraïsche vaardigheden door middel van formatieve toetsing (Black & Wiliam, 1998). • Een belangrijk onderdeel hierin is het gebruik van feedback. • Een recente meta-analyse over de effecten van geautomatiseerde feedback waarin onmiddelijke ‘elaborated feedback’ effectief blijkt (Van der Kleij, Feskens & Eggen, 2015). 2
 3. 3. Feedback Hattie and Timperley (2007) onderscheidden vier typen feedback: 1. Task level: hoe goed wordt de taak begrepen (FT) 2. Process level: feedback over de belangrijkste processen die nodig zijn om te taak te begrijpen (FP) 3. Self-regulation level: feedback gericht op zelfregulering van acties (FR) 4. Self level: op de person gerichte feedback (FS) De interventie in deze deelstudie keek (onder andere) naar implementaties van FT en FR feedback. 3
 4. 4. Opzet • 324 6vwo wiskunde B leerlingen van 15 klassen in 9 middelbare scholen in Nederland. • In totaal 11 wiskundeleraren. • Scholen verspreid door heel Nederland en vertoonden variatie in schoolgrootte, denominatie en onderwijskundige achtergronden. • Twee series van wiskundeopgaven, d1 en d3 werden aangeboden binnen een grotere interventie gericht op het verbeteren van algebraïsche vaardigheden. 4
 5. 5. Interventie • Beide series betrof het oplossen van kwadratische vergelijkingen. • De interventie vond plaats in de ‘Digitale Wiskunde Omgeving’ (DWO). • In deze omgeving kunnen wiskundige vergelijkingen worden aangeboden die met tussenstappen dienen te worden opgelost. De omgeving heeft een voorziening voor maatwerk feedback. 5
 6. 6. Feedback Screencast clips
 7. 7. 7
 8. 8. Twee condities • De eerste conditie (c1) maatwerk feedback zonder aanvullende knoppen in de interface. Feedback werd alleen gegeven in de tussenstappen van het oplossen van de vergelijkingen en was gericht op de taak (FT). • De tweede conditie (c2) had additionele knoppen op het computerscherm. De knoppen waren (i) hint, voor een hint voor de volgende stap, (ii) stap, de daadwerkelijk volgende stap, en (iii) los op, gehele vergelijking stap voor stap opgelost. Feedback was FT, aangevuld met knoppen voor zelfregulering (FR). • Condities toegekend aan scholen. 8
 9. 9. Conditie c1 9
 10. 10. Conditie 2
 11. 11. Resultaten feedback • Data niet normaal verdeeld dus non-parametrische Mann- Whitney • Significant verschil tussen feedback condities score voor d1 (U=7680.00, p<0.001, r=-.321) met conditie c2 hoger dan conditie c1. De tweede serie d3 liet echter geen significant verschil zien (U=10560.00, p=.531). • Aantal pogingen significant hoger voor feedback conditie c1 (Mdn=126.00) (geen knoppen) dan feedback conditie c2 (Mdn=105.00), U=9904.50, p<.001, r=.202.
 12. 12. Uitbreiden: MC-squared project 12http://mc2-project.eu/
 13. 13. 13 Digitaleboeken
 14. 14. Feedback open opdracht 15
 15. 15. 16
 16. 16. Conclusie • Taak-gerelateerde en zelf-regulatie(FT and FR) feedback kan formatief worden ingezet bij het leren van wiskunde (en andere vakken) • Leerlingen kunnen de feedback gebruiken om over misconcepties en moeilijkheden heen te komen, en om antwoorden te controleren. • Veel kan echter verbeterd: typen condities, controle. • Mogelijkheden uitgebreid in een recent Europees project over digitale wiskundeboeken. 17
 17. 17. Bedankt! Contact: C.Bokhove@soton.ac.uk Twitter: @cbokhove Presentatie op slideshare 18
 18. 18. Geselecteerde referenties Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), 7-73. Bokhove, C. (in press). Supporting variation in task design through the use of technology. In A. Leung & Baccaglini-Frank (Eds.) The role and potential of using digital technologies in mathematics education tasks. Bokhove, C., & Drijvers, P. (2012). Effects of a digital intervention on the development of algebraic expertise. Computers & Education, 58(1), 197-208. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2011.08.010 Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112. Van der Kleij, F.M., Feskens, R.C.W., & Eggen, T.J.H.M. (2015). Effects of feedback in a computer-based learning environment on students’ learning outcomes. Review of Educational Research, 85(4), 475–511. 19

×