Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Getal en Ruimte docentendag 10-4-2012

655 views

Published on

Presentation Getal en Ruimte docentendag 10-4-2012 (Dutch, 60 minuten)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Getal en Ruimte docentendag 10-4-2012

 1. 1. De kracht van ICTAlgebra met Inzicht xkcd.com Christian Bokhove St. Michaël College, Zaandam Fisme, Universiteit Utrecht 10 april 2012
 2. 2. • Christian Bokhove• Docent St. Michaël College te Zaandam  (havo/vwo)• Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht• Promotieonderzoek Dudoc, december 2011 www.dudocprogramma.nl
 3. 3. INHOUDAanleidingOnderzoeksvraag en achtergrondOpzet onderzoekOntwerpprincipesConclusiesAfsluiting
 4. 4. INHOUDAanleidingOnderzoeksvraag en achtergrondOpzet onderzoekOntwerpprincipesConclusiesAfsluiting
 5. 5. De aanleiding…
 6. 6. Vaardigheden..…
 7. 7. Maar ook als het deels goed  gaat…
 8. 8. Kun je je afvragen of het goed gaat… … inzicht …
 9. 9. Tweede ontwikkeling…
 10. 10. ICT gebruik
 11. 11. Kunnen we niet naar de mogelijkheden van een combinatie  van die twee kijken?
 12. 12. INHOUDAanleidingOnderzoeksvraag en achtergrondOpzet onderzoekOntwerpprincipesConclusiesAfsluiting
 13. 13. Vraag:Op welke wijze kan ICT een rol spelen bij het verwerven, oefenen en toetsen van algebraïsche expertise?
 14. 14. Op welke wijze kan ICT een rol spelen bij het verwerven, oefenen en toetsen van algebraïsche expertise?
 15. 15. • Kilpatrick Mathematical proficiency
 16. 16. ArcaviKop & Drijvers(Structure sense, e.g. Hoch & Dreyfus)
 17. 17. Op welke wijze kan ICT een rol spelen bij het verwerven, oefenen en toetsen van algebraïsche expertise? Toetsing ‐ Formatief (for) of Summatief (of) ‐ Feedback  (Black & Wiliam, 1998)
 18. 18. Op welke wijze kan ICT een rol spelen bij het verwerven, oefenen en toetsen van algebraïsche expertise? ICT tool use ‐ Instrumentatie ‐ Task, technology, theory (Chevallard, 1991)
 19. 19. INHOUDAanleidingOnderzoeksvraag en achtergrondOpzet onderzoekOntwerpprincipesConclusiesAfsluiting
 20. 20. Opzet onderzoekCyclisch ontwerp:Ronde 1: Welke software met welke eigenschappen?Ronde 2: Kan het werken?Ronde 3: Op welke manier kan het werken?Ronde 4: Werkt het en waarom dan?
 21. 21. (Tessmer)
 22. 22. Ronde 1: software keuze Welke eigenschappen?
 23. 23. Wat vindt U eigenlijk belangrijke belangrijke eigenschappen voor wiskunde softwareDenken delen uitwisselen
 24. 24. Eigenschappen softwareUitkomsten extern gevalideerd instrumentEerst weten wat we willen, daarna pas kijken wat er is.Deel van de eigenschappen: – Opslaan leerlinggegevens; – Tussenstappen; – Auteursomgeving; – Intuitieve interface; – 60+ tools bekeken en uitgeprobeerd;
 25. 25. Ronde 2 6 hard‐op‐denk‐sessies 1‐op‐1 met 6vwo Kwalitatieve analyseKwaliteit Symbol Feedbacksoftware Sense
 26. 26. Welke opgaven?
 27. 27. Los de vergelijking op: ( x 2  7 x  12)  (8 x  11)  ( x 2  7 x  12)  (3 x  14)Maak de vraag nu zelf. Wat zouden leerlingen goed en fout kunnen doen?Doe het eerst zelf, daarna met buurman/buurvrouwResultaten verzamelen
 28. 28. Ook hier de mogelijkheid het goed fout te doen…
 29. 29. Maak v vrij: v  u  1  2v  1  u (Wenger en Gravemeijer)
 30. 30. In cirkeltjes werken..
 31. 31. Dus de omgeving laat meerdere  strategieën toe…
 32. 32. 3e en 4e rondeDigitale module met: Randomisatie Feedback Resultaten bekijken, ter  voorbereiding klassegesprek “Crises”
 33. 33. www.algebrametinzicht.nl
 34. 34. Opzet van de derde ronde• 324 leerlingen van 9 scholen (N=324)  6vwo wiskunde B• Interventie 6 klokuren in 6 delen• Wijze van inzet wisselde• Data verzameling – Scores van voor‐ en na‐toets – Scores en logbestanden – Vragenlijsten
 35. 35. INHOUDAanleidingOnderzoeksvraag en achtergrondOpzet onderzoekOntwerpprincipesConclusiesAfsluiting
 36. 36. Enkele ontwerpprincipes• Crises• Formatieve scenario’s• Feedback
 37. 37. “Failure is, in a sense, the  Criseshighway to success, inasmuch as every discovery of what is false leads us to seek earnestly after what is true, and every fresh experience points out some form of error which we shall afterwards carefully avoid.” Keats• Van Hiele: crisis of learning• Productive failure (Kapur)• Impasse  (VanLehn et al)• Perturbation (Doll)• Disequilibrium (Piaget)
 38. 38. Voor de crisisopgave
 39. 39. Veel leerlingen werken toe naar…
 40. 40. Crisis‐opgave
 41. 41. xkcd.com
 42. 42. Crisis overwinnen Feedback
 43. 43. Tweede principe: formatieve scenario’s• Hattie and Timperley• Fading (Renkl et al)
 44. 44. Derde principe: feedback• Black and William (1998)• Assessment for learning• Verschillende typen feedback
 45. 45. IDEAS: webservice by Jeuring et al.
 46. 46. Feedback per stap
 47. 47. Zelf feedback opvragen
 48. 48. INHOUDAanleidingOnderzoeksvraag en achtergrondOpzet onderzoekOntwerpprincipesConclusiesAfsluiting
 49. 49. ConclusiesAanwijzingen dat crises werkenFeedback op de taak (FT) en feedback voor zelfregulering (FR) werkenPrestaties beter
 50. 50. Min Max Mdn SD Nsymsen ‐6.00 3.00 ‐1.00 2.35 318 seprepre‐test 2.00 98.00 51.00 21.37 318 d1‐d4 0.00 100.00 97.25 21.08 311 d5 0.00 106.00 48.50 31.89 254 d6 1.00 100.00 68.00 28.44 223 post‐ 10.00 100.00 82.00 15.46 292 testsymsen ‐5.00 3.00 1.00 1.50 292 sepost
 51. 51. Min Max Mdn SD Nsymsen ‐6.00 3.00 ‐1.00 2.35 318 seprepre‐test 2.00 98.00 51.00 21.37 318 d1‐d4 0.00 100.00 97.25 21.08 311 d5 0.00 106.00 48.50 31.89 254 d6 1.00 100.00 68.00 28.44 223 post‐ 10.00 100.00 82.00 15.46 292 testsymsen ‐5.00 3.00 1.00 1.50 292 sepost
 52. 52. Min Max Mdn SD Nsymsen ‐6.00 3.00 ‐1.00 2.35 318 seprepre‐test 2.00 98.00 51.00 21.37 318 d1‐d4 0.00 100.00 97.25 21.08 311 d5 0.00 106.00 48.50 31.89 254 d6 1.00 100.00 68.00 28.44 223 post‐ 10.00 100.00 82.00 15.46 292 testsymsen ‐5.00 3.00 1.00 1.50 292 sepost
 53. 53. Dus hopelijk zo…
 54. 54. Betere prestaties, maar waar komt  het door?
 55. 55. Wel verschil  Geen verschil door… door…• Voorkennis • Geslacht• Relatief veel tijd  • Kennis van ICT delen 5 en 6 besteed • Meer tijd aan gehele • Houding tav.  module wiskunde • Meer thuis of op  school
 56. 56. INHOUDAanleidingOnderzoeksvraag en achtergrondOpzet onderzoekOntwerpprincipesConclusiesAfsluiting
 57. 57. Gebruik• Zowel opgaven vaardigheid als inzicht• Ongewone opgaven• Feedback (computer en mens)• Er is software die dit kan verbeteren
 58. 58. • Inzicht & Vaardigheden• Nieuwe ontwikkelingen• Theorie & Praktijk. Brug?• Vragen en discussie Christian Bokhove Twitter: cb1601ej cbokhove@gmail.com www.fi.uu.nl/~christianb Zie www.algebrametinzicht.nl Geen Java: www.installfree.com

×