Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Activitats tema 3

  1. 1. ACTIVITATS TEMA 3 1. Els lepismes o peixets de plata són uns insectes força comuns a les nostres llars. Sovint els trobem en llocs que no netegem diàriament, com sota la nevera, entre els llibres o a les petites escletxes del terra. Creus que et seria fàcil demostrar que no s'originen espontàniament a partir de la brutícia? Explica-ho. 2. Explica l’experiment de Redi. Què intenta demostrar a través dels seus experiments? 3. Per quin descobriment és més recordat Louis Pasteur? Cerca informació sobre aquest científic, les aportacions que va fer i explica com va acabar definitivament, després de més de dos mil anys, amb la teoria de la generació espontània. 4. Creus que és possible que la vida a la Terra provingui de l'espai? Raona la resposta. Assenyala els punts a favor i en contra d'aquesta teoria. 5. a) Explica la hipòtesi de l’investigador rus Alexander Oparin per explicar l’origen de la vida per evolució química. b) Explica la relació que hi ha entre la hipòtesi d’Oparin i l’experiment de Miller. c) Quina qüestió és la que encara no s’ha resolt experimentalment, i per tant, és un dels problemes, encara no resolts, per explicar l’origen de la vida? 6. Enumera i explica les evidències que tenim de que els organismes hagin evolucionat al llarg de la història de la Terra. 7. En veure aquestes il·lustracions, un alumne ha fet el comentari següent: “els insectes pal han adoptat la forma d'un branquilló per evitar que els depredadors els vegin; les fulles de les ortigues són urticants per evitar que els herbívors les mengin”. a) Per què podem afirmar que el comentari d'aquest alumne està força d'acord amb la teoria lamarckiana de l'evolució? b) Com explicaria un darwinista l'origen de les adaptacions de l'insecte pal i de les fulles de l'ortiga? 8. Per demostrar experimentalment la falsedat de l'herència dels caràcters adquirits, el biòleg alemany August Weismann (1834-1914) va fer l'experiment següent. A unes quantes parelles de ratolins els amputà la cua abans que es reproduïssin. D'entre els seus descendents, en va separar alguns per observar-ne l'evolució de la cua durant el creixement. La resta dels descendents va patir la mateixa operació que els seus progenitors (amputació de la cua) en un estat molt prematur (just després del naixement). Va permetre de nou la reproducció entre els ratolins sense cua i va procedir de la mateixa manera amb la seva descendència. I així durant 5 generacions. a) Què pretenia demostrar Weismann? Creus que tenia alguna hipòtesi abans de dur a terme l'experiment? Explica-la. b) Què creus que va passar amb la cua dels ratolins generació rere generació? Per què?
  2. 2. 9. Indica a quin tipus d’interpretació pertany cada una de les següents afirmacions sobre l’origen de les girafes. Quina te sembla més encertada? Explica per què. a) Entre els avantpassats de les girafes hi havia individus amb el coll més llarg del que era comú que, en èpoques de sequera, van sobreviure ja que arribaven les branques dels arbres. Al llarg de le següents generacions, es va anar seleccionant el coll cada vegada més llarg, fins arribar a les actuals girafes. b) Els avantpassats de les girafes, en èpoques de sequera, s’alimentaven de les fulles dels arbre. La necessitat d’estirar el coll va produir un desenvolupament progressiu d’aquest. Aquesta característica adquirida va ser heretada per els seus descendents, generació rere generació, fins arribar a les actuals girafes. 10. Observa els insectes i contesta les activitats: a) Sent de la mateixa espècie, per què tenen diferent color? b) Com creus que actuarà la selecció natural sobre ells? c) Quins efectes tindrà a llarg termini? d) On tindria més possibilitats la variant de la dreta? e) Quina hauria estat l'evolució d'aquesta població si s'alimentés de les fulles seques de terra? 11. Durant la història de la vida a la Terra hi ha hagut com a mínim cinc moments de desaparició de moltes espècies: les extincions massives. Contesta a les següents preguntes: a) Indica quan van tenir lloc les cinc extincions massives. b) Quina és l'explicació més recent per la tercera extinció. c) Explica quina es creu que va ser la causa de l'extinció dels dinosaures i en quins fets es basa aquesta hipòtesi. d) Com s'altera la cadena alimentària després d'una catàstrofe? 12. Selecciona un homínid, documenta't i elabora una presentació per explicar-ne les dades més rellevants (data del descobriment, localització geogràfica, posició en l'esquema evolutiu, característiques físiques,...).

×