Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

e-ticaret

15,906 views

Published on

e-ticaret: zengin olma sanatı !

Published in: Education
 • Login to see the comments

e-ticaret

 1. 1. E-TİCARET Özcan Çavuşoğlu 507102103 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 2. 2. AJANDA <ul><li>E-Ticaret, E-İş, E-Uygulamalar </li></ul><ul><li>E-Dönüşüm, E-Ticarette Efsaneler ve Gerçekler </li></ul><ul><li>E-Ticaret ve E-Dönüşüm Süreci </li></ul><ul><li>E-İş Modelleri </li></ul><ul><li>Web Sitesi Özellikleri ve E-Hizmet Kalitesi </li></ul><ul><li>E-Dönüşüm ve Swot Analizi </li></ul><ul><li>Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) ve E-MİY </li></ul><ul><li>Elektronik Pazarlama </li></ul><ul><li>Veri Ambarı </li></ul><ul><li>Veri Madenciliği </li></ul><ul><li>Elektronik Ticarette Ödeme Sistemleri </li></ul><ul><li>Elektronik İşletmelerde Güvenlik </li></ul><ul><li>Örnek Vaka-1: Markafoni </li></ul><ul><li>Örnek e-ticaret Tasarımı: Küçük İşler </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 3. 3. 1. E-Ticaret, E-İş, E-Uygulamalar 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 4. 4. E-Ticaret, E-İş, E-Uygulamalar <ul><li>Elektronik ticaretin sadece dünya çapında ağ üzerinde alım satım olduğunu iddia etmek ancak “bilgisayar gelişmiş bir daktilodur” yargısı kadar doğrudur. Çünkü e-ticaret çok daha kapsamlıdır. </li></ul><ul><li>E-iş; e-ekonomide iş yapmanın yeni yollarını, yeni iş modellerini, yeni iş yöntemlerini ve yeni yaklaşımları kapsar. </li></ul><ul><li>E-iş tedarik zincirinden müşteri ilişkilerine kadar olan süreçlerin yeniden yapılandırılmasıdır. </li></ul><ul><li>E- uygulamalar, iş süreçlerinin bilişim ve ağ teknolojileri kullanılarak yeniden tasarlanması ve birbiriyle entegrasyonudur. (Özmen,2009) </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 5. 5. E-Ticaret, E-İş, E-Uygulamalar <ul><li>E-uygulamalar terimi, iş süreçleriyle ilgili web tabanlı, ağ tabanlı uygulamaları, kablolu, kablosuz tüm ağ uygulamalarını, GPRS uygulamalarının yanı sıra, bilgisayar, mobil cihazlar, tüm çoklu ortam cihazlarında gerçekleştirilecek birçok yaratıcı uygulamaları kapsamak için kullanılan bir terimdir. </li></ul><ul><ul><li>MOBESE </li></ul></ul><ul><ul><li>İBB Trafik </li></ul></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 6. 6. E-İşletmeye Dönüşüm <ul><li>“ Kendi işinizi kendiniz eskitmeniz, bunu rakibe bırakmaktan hem daha ucuz hem daha kârlıdır.” </li></ul><ul><li>Peter Drucker </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 7. 7. 2. E -Dönüşüm <ul><li>NEDEN? </li></ul><ul><li>Öngörülü olabilmek </li></ul><ul><li>Süreçleri hızlandırabilmek </li></ul><ul><li>Gerçek zamanlı cevap verebilmek </li></ul><ul><li>NASIL? </li></ul><ul><li>E-ticaret, e-iş ve yeni iş modelleri ile. </li></ul><ul><li>Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) </li></ul><ul><li>Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) </li></ul><ul><li>Veri Ambarı Projeleri (Data Warehouse) </li></ul><ul><li>Veri Madenciliği (Data Mining) </li></ul><ul><li>Güvenli Elektronik Ödeme Sistemleri (SSL, SET) </li></ul><ul><li>Etkileşimli Pazarlama, Web 2.0 ve üstü sürümleri kullanarak. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 8. 8. İş’in E-İş’e Dönüşümü <ul><li>Bilgisayar ve internet teknolojilerinin fayda sağlayacağı tüm iş süreçlerini yeni e-iş süreçlerine dönüştürmek. </li></ul><ul><li>E-iş süreçlerine uyumlu olması amacıyla gerekirse örgütün yapısını ve iş modelini değiştirmek. </li></ul><ul><li>İşletme fonksiyonlarının ve yönetim işlevlerinin yeni teknolojilere uyumunu sağlamak. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 9. 9. <ul><li>“ E- işletme, e-ticaret, sadece ‘ elektronik ’ değil, ‘ işletme ’ ve ‘ ticaret ’ kavramlarını da içermektedir. Başarılı bir e-işletme olabilmek için elektronikleşmek kadar iyi bir işletme olmak da önemlidir”. (Özmen, 2009) </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 10. 10. 3.E-Ticarette Efsaneler ve Gerçekler <ul><li>Elektronik ticaret kolay bir iş, </li></ul><ul><li>Elektronik ticaret ucuz bir iş, </li></ul><ul><li>Elektronik ticareti herkes yapıyor, </li></ul><ul><li>Elektronik ticaret çok kazançlı bir iş, </li></ul><ul><li>Elektronik ticaret, rekabette fırsat eşitliği sağlıyor, </li></ul><ul><li>Elektronik ticaret aracıları ortadan kaldırıyor, </li></ul><ul><li>Elektronik ticaret, ürün ve hizmetleri standartlaştırdı, </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :) Özmen, Şule. 2009. Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret, 3.Baskı ,İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 53-69
 11. 11. E- T icaret ’ te T eknik A dımlar <ul><li>1. Yazılım, donanım ve çevre birimlerinin edinilmesi, </li></ul><ul><li>2. İnternet erişimi, ağ teknolojilerinin kurulması, </li></ul><ul><li>3. Web sitesi kurma, barındırma ve yönetimi, </li></ul><ul><ul><li>Alan adı seçimi ve tescili, </li></ul></ul><ul><ul><li>Sitenin tasarımı, </li></ul></ul><ul><ul><li>Sitenin erişilebilirliğinin sağlanması, </li></ul></ul><ul><ul><li>Sitenin işleyişi ve yönetimi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Güvenlik sisteminin kurulması, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ödeme altyapısının kurulması. </li></ul></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :) Özmen, Şule. 2009. Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret, 3.Baskı ,İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 53-69
 12. 12. Ağ’da Var Olmaktan E-işletme Olmaya... <ul><li>Web sitesine sahip olmak </li></ul><ul><ul><li>Statik web sitesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinamik web sitesi </li></ul></ul><ul><li>Erişilebilir olmak </li></ul><ul><ul><li>Sanal dünyada erişilebilirlik </li></ul></ul><ul><ul><li>Gerçek dünyada erişilebilirlik </li></ul></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 13. 13. 4. E-İş Modelleri İş modeli; işletmenin piyasada gelir ve kar elde etmek, yatırımın geri dönüşünü sağlamak için gerçekleştireceği tüm faaliyetleri, stratejileri, yönetimin işlevlerini planlaması ve kilit iş süreçlerini belirlemesi şeklinde tanımlanabilir. “ E-iş modeli ” ise iş süreçlerini; bilgisayar, mobil iletişim cihazları, bilişim ve ağ teknolojileri kullanarak sahibine ve kullanıcısına değer yaratacak şekilde tasarlamaktır. 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 14. 14. E-İş Modelleri 2005 2006 1,65 milyar $ 2007 240 milyon $ (%1,6 ) 2008 4,36 milyon € 2002 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 15. 15. E-İş Modellerinin Değerlendirme Kriterleri Kaynak: Tapscon, Don, David, Ticoll; Alex, Lowy, Digital Capital, Harnessing the Power of Business Webs, Harward Business Scholl Pres, Boston, 2000, sf.18 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 16. 16. E-İş Modellerinin Değerlendirme Kriterleri - Katma Değer <ul><li>Bir arama motorunun katma değeri arayanın erişim ihti­yacını karşılamasıdır. </li></ul><ul><li>Bir e-pazaryeri alıcı ve satıcılara likidite sağlar. </li></ul><ul><li>Bir yatay portal modeli ziyaretçinin internete giriş kapısıdır. </li></ul><ul><li>Bir B2B tedarik zinciri modeli dağıtım kanalındaki tüm ta­raflara maliyet tasarrufu sağlar. </li></ul><ul><li>Bir sosyal ağ sitesi paydaşlarına kendini ifade etme ve paylaş­ma fırsatı sunarak değer katar. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 17. 17. E-İş Modellerinin Değerlendirme Kriterleri - Ana Tema ve Kilit İş Süreci <ul><li>Özellikle şirketin temel amacına ulaşması için gereken kritik işlerdir. </li></ul><ul><li>Tedarik Yönetimi Süreci </li></ul><ul><ul><li>Çok çeşitli ürün </li></ul></ul><ul><ul><li>Birçok farklı tedarikçi </li></ul></ul><ul><li>Arama Algoritma­sını Geliştirme Süreci </li></ul><ul><ul><li>Kullanıcının istek ve beklentisine en uygun olan arama sonuçlarım lis­telemesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Güven Ka­zanma Süreci </li></ul></ul><ul><ul><li>Alıcı-Satıcı arası yürütülen işler </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot;Sıfır Risk Sistemi ile Güvenle Alım&quot; </li></ul></ul><ul><li>Restoran-Müşteri Taraflarını En İyi Koşullarda Buluşturma ve Bu Buluşmayı En İyi Yönetme Süreci </li></ul><ul><ul><li>Restoranlarla müşterileri buluşturan bir aracı </li></ul></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 18. 18. E-İş Modellerinin Değerlendirme Kriterleri - Müşterinin Rolü <ul><li>Bilgiye eskisinden daha kolay eriştiği için seçenekleri artan müşterinin söz hakkı da artmıştır. </li></ul><ul><li>Türkiye'nin ilk ağızdan ağıza pazarlama amacıyla kurulan sitesi </li></ul><ul><li>En önemli rolü, fikrî mü­him olan tüketiciler üstlenmektedir. </li></ul><ul><li>Tüketicilerin önerilerini doğrudan markalara ulaştıracakları bir platform </li></ul><ul><ul><li>Katılımcıların bilgilerini, düşüncelerini, yorumlarım, yaşantılarını paylaşmaları </li></ul></ul><ul><ul><li>Katılımcıların sayısı ne kadar fazla ve profilleri hakkında elde edilen bilgi ne kadar detaylıysa sitenin değeri o denli artmaktadır. </li></ul></ul><ul><li>blogger'ın kendisinin baş aktör, yorumcularının da yardımcı oyuncular olarak rol alır. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 19. 19. E-İş Modellerinin Değerlendirme Kriterleri - Bilgi Birikimi <ul><li>Firmanın topladığı, analiz ettiği ve so­nuçlarından fırsat yarattığı bilginin ne olduğunu ve bu konuda ne derece uzmanlaştığıdır. </li></ul><ul><li>Kullanıcıların yani alıcı ve satıcıların bilgiler </li></ul><ul><li>Sürekli değişen ve yenilenen talepleri veya sundukları ürün bilgileri. </li></ul><ul><li>Alıcı-satıcı hakkında elde ettikleri bilgi </li></ul><ul><li>İlgili tarafların birbirlerini değerlendirmeleri istenmekte ve bu bilgilere sitede yer verilmek­tedir </li></ul><ul><ul><li>Katılımcıların profil bilgilerinin yönetimi söz konusudur. </li></ul></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 20. 20. E-İş Modellerinde Temel Başarı Faktörleri Kaynak: Burak Büyükdemir, Kümesteki Kartal Neden Uçamaz, Neden Kitap, 2005, sf.48. 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 21. 21. E-İş Modelinin Temel Öğeleri Kaynak: Özmen, Şule. 2009. Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret, 3.Baskı ,İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, sf.121 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 22. 22. E-İş Modellerinin Sınıflandırılması İşlem Taraflarına Göre Sınıflandırma B2B (Business to Business): İşletmeler arası işlemlerin gerçekleştiği iş modelleri B2C (Business to Customers): İşletmenin son kullanıcıya ürün veya hizmet sunduğu iş modelleri C2B (Customers to Business): Tüketiciden işletmeye yönelik e-ticaret. Kullanıcının işletmeye teklif sunması biçiminde oluşturulan model. C2C (Customers to Customers): Son kullanıcıların birbirleri arasında iletişim kur­malarını ve işlem yapmalarını sağlayan iş modelleri. P2P (Peer to Peer): Arkadaşlar, dostlar, paylaşacakları ortak alanları olan kişiler. G2C (Government to Citizen): Vatandaş devlet arası e-işlemler. G2G (Government to Government): Devlet kurumlarının kendi aralarında veya devletler arasında yapılan e-işlemler için kullanılmaktadır. 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 23. 23. İşleyişlerine Göre Sınıflandırma Elektronik (Sanal) Pazaryerleri Kaynak: Don Tapscott,&quot;David Ticoii, Alex Lowy; Digital Capital, Harnessing the Power of Business Webs, Harvard Business School Press, Boston, 2000, s.31. <ul><li>Alıcı ve satıcıdan sanal ortamda bir araya getirerek birbirleriyle alışveriş yap­malarına olanak sağlayan iş modelleridir. </li></ul><ul><li>Agora =Eski Yunan dilinde, krallar tarafın­dan soylu kişilerin davet edildiği yerin adıdır. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 24. 24. İşleyişlerine Göre Sınıflandırma Elektronik (Sanal) Pazaryerleri Kaynak: http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=72780&p=irol-IRHome Kaynak: www.gittigidiyor.com/main/basin/basin_main.php?cat=d Kaynak: http://www.ebayinc.com/ 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 25. 25. İşleyişlerine Göre Sınıflandırma Sanal Aracılar Kaynak: Don Tapscott,&quot;David Ticoii, Alex Lowy; Digital Capital, Harnessing the Power of Business Webs, Harvard Business School Press, Boston, 2000, s.31. <ul><li>e-iş modelini kullananlar, kendilerini üreticiler ile tüketiciler arasında ko­numlandırır. </li></ul><ul><li>Aggregator: bir araya getiren, birleştiren, buluşturan. </li></ul><ul><li>SANAL ARACI ÇEŞİTLERİ </li></ul><ul><li>Arama Motorları </li></ul><ul><li>Portallar </li></ul><ul><li>E-Perakendeciler </li></ul><ul><li>Sanal Alışveriş Merkezleri </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 26. 26. İşleyişlerine Göre Sınıflandırma Sanal Aracılar : Arama Motorları <ul><li>Ana gelir modeli reklam olan arama motorlarının müşterileri aslında reklamverenlerdir. </li></ul><ul><li>Ana teması arayanın aradı­ğım bulmasını sağlamak, bir eşleştirme yapmaktır. </li></ul><ul><li>Kilit iş süreci, arama sonucunda gelen listenin arayanın ihtiyacım en iyi karşılayan liste olmasını sağlamaktır. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 27. 27. İşleyişlerine Göre Sınıflandırma Sanal Aracılar: Portallar <ul><li>Ana teması arayanın tematik olarak aradığını bulmasını sağlamaktır. </li></ul><ul><li>Dikey (belli bir konuda hizmet sunan) ve yatay (her konuda) portallar olmak üzere ikiye ayrılırlar. </li></ul><ul><li>Portalların sunduğu hizmetler genel olarak aşağıdaki kategoriler altında yer alır: </li></ul><ul><li>Haberler: Politik, ekonomik, hava durumu, magazin spor kategorileri. </li></ul><ul><li>Alışveriş: Farklı alışveriş türleri için farklı sitelere bağlantı verilebilir. </li></ul><ul><li>Eğlence: Sinema, televizyon, video, oyun, sohbet benzeri hizmetler. </li></ul><ul><li>İletişim: E-posta, görüntülü iletişim hizmetleri sunan sitelerin bağlantıları. </li></ul><ul><li>Bilgi: Arama başta olmak üzere finansal konulardan spora kadar, trafik bilgisinden şehir rehberine kadar bilgi sunma hizmeti verebilirler. </li></ul>Kaynak: http://www.sigortam.net/biz-kimiz YATAY PORTALLAR DİKEY PORTALLAR 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 28. 28. İşleyişlerine Göre Sınıflandırma Sanal Aracılar: E-Perakendeciler <ul><li>Ana gelir modeli tedarikçilerden aldığı komisyondur. </li></ul><ul><li>Ana teması arayanın her istediği ürünü bulması ve bunun hızlı ve güvenli bir şekilde müşteriye ulaştırmaktır. </li></ul><ul><li>Kilit iş süreci, çok çeşitli ürün gamı pazarladığından ve birçok tedarikçi ile çalıştığından dolayı Tedarik Yönetimi Süreci’dir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 29. 29. İşleyişlerine Göre Sınıflandırma Sanal Aracılar: Sanal Alışveriş Merkezleri Kaynak: http://www.garantialisveris.com/MallContent.aspx?contentID=2 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 30. 30. İşleyişlerine Göre Sınıflandırma Değer Zincirleri Kaynak: Don Tapscott,&quot;David Ticoii, Alex Lowy; Digital Capital, Harnessing the Power of Business Webs, Harvard Business School Press, Boston, 2000, s.3 3 . <ul><li>Değer zincirindeki oyuncular arasındaki iletişimi, kurulan ağlar ile güçlendirerek süreç­lerde entegrasyon sağlamak ve bu şekilde bir sinerji yaratmak bu e-iş modelinin amacıdır. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 31. 31. İşleyişlerine Göre Sınıflandırma İttifaklar Kaynak: Don Tapscott,&quot;David Ticoii, Alex Lowy; Digital Capital, Harnessing the Power of Business Webs, Harvard Business School Press, Boston, 2000, s.3 4 . <ul><li>İttifak modelinde kullanıcı hem üretici hem de tüketici rolündedir. </li></ul><ul><li>Bu modelde rol alan taraf­lar için ingilizcede üretici (producer) ve tüketicinin (consumer) birleştirilmesinden oluşan &quot; pro-sumer &quot; kelimesi kullanılıyor, prosumer kelimesi dilimizde üretken tüketici olarak da kullanılmaktadır. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 32. 32. İşleyişlerine Göre Sınıflandırma Sosyal Ağlar <ul><li>Sosyal ağlar; iş, okul arkadaşları, aile üyelerinin bir araya geldiği, bazen de gerçek dünyada birbiriyle tanışmadığı halde ortak özelliklere sahip oldukları için bir araya gelen grupların oluşturduğu ağlardır </li></ul>Kaynak: Özmen, Şule. 2009. Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret, 3.Baskı ,İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, sf.147 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 33. 33. E-İş Modellerinin Sınıflandırılması İşleyişlerine Göre Sınıflandırma Bloglar <ul><li>Blog terimi weblog kelimesinden kısaltılmıştır. Weblog'un kökeni, ağ anlamına gelen web ve seyir defteri anlamına gelen log kelimeleridir. </li></ul><ul><li>Blog modelleri geleneksel mecrada tutulan günlüklere benzeti­lebilir </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 34. 34. E-İş Modellerinin Sınıflandırılması İşleyişlerine Göre Sınıflandırma Dağıtım Şebekeleri Kaynak: Don Tapscott,&quot;David Ticoii, Alex Lowy; Digital Capital, Harnessing the Power of Business Webs, Harvard Business School Press, Boston, 2000, s.3 5 . <ul><li>İnternet servis sağlayıcılar ile, kablolar üzerinden ses, görüntü ve veri iletişimi sağlayan, şebeke hizmeti sunan firmaları kapsayan kategoridir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 35. 35. 5. Web Sitesi İçeriği <ul><li>Giriş Sayfası </li></ul><ul><li>Yönlendirme Sayfası </li></ul><ul><li>Ana Sayfa </li></ul><ul><li>Hakkımızda </li></ul><ul><li>Üyelik, Üye Girişi </li></ul><ul><li>Ürün, Hizmet ve İşlem Kategorileri </li></ul><ul><li>Arama </li></ul><ul><li>Site Haritası </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :) Özmen, Şule. 2009. Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret, 3.Baskı ,İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 36. 36. Giriş Sayfası <ul><li>Web sitesine giriş sayfaları doğrudan ana sayfa olarak düzenlenebilir veya giriş (intro) şeklinde animasyonlu bir grafik uygulama veya bir video görüntüsü olarak da açılabilir. Firmalar zaman zaman bu giriş sayfasında kendi tanıtım görüntülerine yer verirler. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 37. 37. Yönlendirme Sayfası <ul><li>Ana sayfadan önce açılan farklı, ancak anlamlı ve kullanıcının işini kolaylaştıran sayfalardır. Örneğin Tariş zeytinyağlarının online satış sitesi olan ta-ze.com sitesinin giriş sayfasında açılan menülerde ülke ve dil seçimi yapma seçeneklerine yer verilmektedir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 38. 38. Ana Sayfa <ul><li>Sitenin ana kapısıdır ve web sitesinde bulunan en temel kategorilere bu sayfadaki menü, sekmeler ve bağlantılar ile yönlendirme yapılır. Ana sayfada firma ismi, logosu ve eğer kullanılıyorsa marka sloganı ilk göze çarpan özelliklerdir. </li></ul><ul><li>Web sitelerinin ana sayfalarında siteye tanıtım ve yardım amaçlı video sunumlar yüklenmektedir. </li></ul>Web sitelerinde yaratıcı uygulamalardan bir diğeri ise sitenin veya site üstünde yer alan ürünlerin canlı bir kişi veya karakter tarafından sesli bir şekilde ve videodan farklı olarak o kişinin sitenin sayfaları üstünde dolaşarak ve örneğin eliyle çeşitli bağlantıları göstererek anlatmasıdır. 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 39. 39. Hakkımızda <ul><li>Bu bağlantıda firma hakkında genel bilgiler yer alır. Hakkımızda (about us) ifadesi yerine “Künyemiz”, “Biz Kimiz”, “Kurumsal”, vb. ifadeler de kullanılmaktadır. Hakkımızda bağlantısı tıklandığında doğrudan tarihçe, misyon, vizyon ve işin anlatıldığı tek bir içerik sayfası veya bunların her birinin ayrı ayrı bağlantılarla verildiği alt menü seçenekleri çıkabilir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 40. 40. Üyelik, Üye Girişi <ul><li>Site üyelik gerektiren bir site olabilir veya bazı sayfalarına erişmek için üye olma zorunluluğu olabilir. Sitede “Üye Girişi” (Login, Sign in) ana sayfada yer alır. </li></ul><ul><li>Üyelik formları uzun olmamalı ki ziyaretçi üye olmaktan vazgeçmesin. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 41. 41. Ürün, Hizmet ve İşlem Kategorileri <ul><li>Bu kategoriler doğrudan menü çubuğu altında yatay veya dikey liste olarak, fare üstüne geldiğinde kademeli olarak açılan alt listeler olarak, ana menü sekmesinin üstüne gelindiğinde veya tıklandığında açılan alt menü seçenekleri olarak yer alır. </li></ul><ul><li>Satış yapan bir site ürünlerini fiyat aralıklarına göre, haber sitesi ise haberi tarih aralıklarına göre, bir internet bankası ise hesap özetini yine tarih aralıklarına göre veya belirli bir miktarın altında veya üstünde olmasına göre sınıflandırabilir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 42. 42. Arama <ul><li>Web sitelerinde yer alan arama kutuları (search box), detaylı arama bağlantıları, hızlı menü seçenekleri ziyaretçinin işini kolaylaştıran özelliklerdir. Web siteleri kendi bünyelerinde google arama motorunun arama kutusuna da yer verebilirler. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 43. 43. Site Haritası <ul><li>Sitenin içerik düzenini gösteren bu bağlantı sitelerin ana sayfalarında yer alır. Ziyaretçinin sitede dolaşması için yolunu bulmasına yardımcı olur. Liste halinde, ana ve alt başlıklar olarak verilebilir, şema olarak verilebilir. Site haritası üstünden listede yer alan tüm sayfalara köprü bağlantıları buradan da ziyaretçiyi yönlendirmek gerekir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 44. 44. Müşteri Arayüzü İçin 7 Tasarım Elementi <ul><li>İçerik (Context) </li></ul><ul><li>Kapsam (Content) </li></ul><ul><li>Topluluk (Community) </li></ul><ul><li>Özelleştirme (Customization) </li></ul><ul><li>İletişim (Communication) </li></ul><ul><li>Bağlantı (Connection) </li></ul><ul><li>Ticaret (Commerce) </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :) Rayport, J.F., Jaworski, B.J.(2002), Introduction to E-Commerce, Mc Graw Hill, 151-190.
 45. 45. Müşteri Arayüzü İçin 7 Tasarım Elementi 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 46. 46. Web Sitesi Hizmet Kalitesi <ul><li>Sitenin Verimliliği </li></ul><ul><ul><li>Sitede gezinti, erişim ve işlem kolaylığı. Site ziyaretçinin ihtiyacını bulmasını kolaylaştırması </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>İyi düzenlenmiş içerik ve sayfalar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kullanışlı arama fonksiyonu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ziyaretçinin beklentisine uygun ürün ve hizmet kategorizasyonu </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sitenin hızı </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Site sayfalarının çabuk yüklenmesi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İşlemlerin hızlı sürdürülmesi ve çabuk sonlandırılması. İşlem sürecindeki aşamalarının sayısının az olması ve her aşamasının zahmetsiz tamamlanması </li></ul></ul></ul><ul><li>Sitenin erişilebilirliği: 7/24 çalışıyor olması </li></ul><ul><li> - Sitenin çökmemesi </li></ul><ul><li> - Sitenin her zaman kullanıma hazır olması ve işlem yapmak için uygun bir durumda olması </li></ul><ul><li>- Sitenin işlem esnasında kilitlenmemesi, sayfaların ekranda donmaması </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :) Parasuraman, A.,Zeithaml V.A.,Malhotra A., (2005). A Multiple-Item Scale for Assessing Electronic Service Quality, Journal of Service Research, Volume 7, No. 3
 47. 47. Web Sitesi Hizmet Kalitesi <ul><li>Sitenin verdiği sözü yerine getirmesi </li></ul><ul><ul><li>Teklif ettiği ürün ve hizmetlerle ilgili gerçek bilgilere yer vermesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Firmanın stoğunda bulunduğunu söylediği ürünlerin gerçekten stokta olması </li></ul></ul><ul><ul><li>Teslim süresi, gönderim ücreti gibi, ürün teslim koşullarıyla ilgili doğru söz vermeye özen göstermesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Ürünleri uygun sürede teslime hazırlaması </li></ul></ul><ul><ul><li>Sipariş teslimini kısa sürede yapması </li></ul></ul><ul><ul><li>Teslim ettiği ürünün sipariş verilen ürün olması </li></ul></ul><ul><li>Özel yaşama ilişkin bilgilerin gizliliğine özen gösterilmesi </li></ul><ul><ul><li>Kişisel bilgilerin diğer sitelerle paylaşılmaması </li></ul></ul><ul><ul><li>Sitenin kredi kartı bilgilerinin çalınmasının önlenmesi. </li></ul></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 48. 48. 6. E-Dönüşüm ve SWOT Analizi E-Dönüşümün Stratejik Önemi Kaynak: Özmen, Şule. 2009. Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret, 3.Baskı ,İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, sf.210 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 49. 49. İşletmelerin E-Dönüşüm Süreci Kaynak: Özmen, Şule. 2009. Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret, 3.Baskı ,İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, sf.215 «dünyadaki tüm bilgileri organize etmek ve evrensel olarak erişilebilir ve kullanışlı kılmak &quot; 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 50. 50. E-Dönüşümde İşletmenin Yeniden Tanımlanması Kaynak: Özmen, Şule. 2009. Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret, 3.Baskı ,İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, sf.222 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 51. 51. SWOT Analizi <ul><li>E-dönüşümün getireceği </li></ul><ul><li>fırsatlar; </li></ul><ul><li>Yeni ve niş pazarlara açılmak </li></ul><ul><li>“ Müşteri odaklı” olma fırsatı – (7*24) erişilebilir olmak </li></ul><ul><li>Veri ambarı ve madenciliği uygulamaları ile kişiselleştirme yapmak </li></ul><ul><li>Uygun, elverişli, hızlı, güncel, kişiye özel ürün ve hizmet sunmak </li></ul><ul><li>Müşteri memnuniyeti ve bağlılığını artırmak </li></ul><ul><li>Verimliliğin artması ve maliyetin düşmesi </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>tehditler; </li></ul><ul><li>Teknolojik altyapıyla ilgili sorunlar </li></ul><ul><li>E-dönüşüm sürecini başlatmamak </li></ul><ul><li>Bilgisayar teknolojilerinin maliyeti </li></ul><ul><li>Bilgisayar korsanları </li></ul>Kaynak: Özmen, Şule. 2009. Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret, 3.Baskı ,İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, sf.224-227 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 52. 52. SWOT Analizi <ul><li>E-dönüşümün getireceği </li></ul><ul><li>Kuvvetli Yönler; </li></ul><ul><li>Müşteri, ürün ve hizmetin uygunluğu </li></ul><ul><li>Yeniliklere açık olmak </li></ul><ul><li>Şirket sahibi ve üst yönetimin desteği </li></ul><ul><li>Zayıf Yönler; </li></ul><ul><li>Bilgi ve vizyon eksikliği </li></ul><ul><li>Şirket sahibi ve üst yönetimin destek vermemesi </li></ul><ul><li>İş süreçlerinin e-iş süreçlerine uyarlanma problemleri </li></ul>Kaynak: Özmen, Şule. 2009. Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret, 3.Baskı ,İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, sf.230-231 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 53. 53. 7.Müşteri İlişkileri Yönetimi <ul><li>“ Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) müşterilerin tutum ve davranışlarını anlamak ve bunları anlamlı ve kalıcı ilişkiler kurarak etkilemek amacı taşıyan bir yönetim yaklaşımıdır.” </li></ul><ul><ul><li>Ron Swift, 2001 </li></ul></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 54. 54. Müşteri İlişkileri Yönetimi <ul><li>Müşteriyi elde etmek </li></ul><ul><li>Müşteriyi elde tutmak </li></ul><ul><li>Müşteri sadakatini artırmak </li></ul><ul><li>Müşteriden elde edilen karı artırmak </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 55. 55. E-MİY <ul><li>Donanım ve yazılım teknolojilerinin sunduğu olanaklar yoluyla verilerin toplanması, veri ambarlarında büyük miktarlarda veri depolanması, veri madenciliği, MİY araçlarıyla verilerin analiz edilerek anlamlı sonuçların çıkarılması ve elde edilen bilgiler sayesinde artık aşağıdaki soruların cevaplarını bulmak mümkün olacaktır. (Swift, 2001) </li></ul><ul><li>Müşteriniz kimdir? </li></ul><ul><li>&quot;En iyi&quot; müşteriniz kimdir? </li></ul><ul><li>Neyi alır, neyi almaz? </li></ul><ul><li>Ne zaman ve nasıl alışveriş yapar? </li></ul><ul><li>Neleri sever, neleri sevmez? </li></ul><ul><li>Yaşam evresinin hangi aşamasındadır? </li></ul><ul><li>Bu aşamada nelere ihtiyaç duyabilir? </li></ul><ul><li>Firmayı neden tercih etmektedir? </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 56. 56. Online Müşteriyi Tanımak ve Elde Tutmak <ul><li>Müşteri ne ister? </li></ul><ul><li>Kendine sunulan ürün ve hizmetleri, uygun koşullarda, uygun zamanda, uygun fiyata, erişebileceği uygun yerlerden ve uygun sevkiyat koşullarıyla elde etmek ister. </li></ul><ul><li>Açıklık, netlik ister. </li></ul><ul><li>Basitlik: Alışveriş işleminde basit bir </li></ul><ul><li>süreç ister, karmaşık yollar izlemek istemez. </li></ul><ul><li>Teslimatın zamanında yapılmasını bekler. </li></ul><ul><li>Kendini güvende hissetmek ister. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 57. 57. Online Müşteriyi Tanımak ve Elde Tutmak <ul><li>Kendisine bilgi verilmesini ister. </li></ul><ul><li>Kişiselleştirme, özelleştirme bekler. </li></ul><ul><li>Hızlı davranış bekler. İsteklerinin, </li></ul><ul><li>ihtiyaçlarının bir an önce karşılanmasını, </li></ul><ul><li>problemlerinin bir an önce çözülmesini ister. </li></ul><ul><li>Seçeneklerinin fazla olmasını ister. </li></ul><ul><li>Firmayla etkileşimli bir iletişim </li></ul><ul><li>kurmak ister. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 58. 58. MİY Sürecinde Yol Haritası <ul><li>MİY sürecinde verilen en önemli kararlardan biri toplanması gereken verilerin belirlenmesidir. </li></ul><ul><li>Yol haritası genel çerçevesiyle; </li></ul><ul><li>müşterinin nasıl tanımlanacağından başlayarak, </li></ul><ul><li>nasıl kârlı bir müşteriye dönüştürüleceğine, </li></ul><ul><li>hangi temas noktalarından ilişki kurulması gerektiğinden </li></ul><ul><li>bu ilişkinin nasıl yönetileceğine kadar yapılması gereken tüm eylem planlarını kapsar. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 59. 59. Başarısızlıkla İlgili Görüşler <ul><li>Yöneticilerin iş ihtiyaçlarını doğru belirleyememesi </li></ul><ul><li>Projeleri bilgi işlem elemanlarının yönetmesi </li></ul><ul><li>Veri ambarı projelerinin büyük düşünülüp küçük başlanması verine büyük veri ambarı projeleriyle başlanması  </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 60. 60. Başarıyla İlgili Görüşler <ul><li>Gelecekte hedeflenen MİY süreçleriyle mevcut durum arasında fark analizi yapılması. Bu fark analizine göre yol haritasının çıkarılması </li></ul><ul><li>Üst yönetimin desteğinin alınması </li></ul><ul><li>İş ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi </li></ul><ul><li>Projenin pazarlama kökenli kişiler tarafından yönetilmesi </li></ul><ul><li>Proje kapsamının iyi planlanması </li></ul><ul><li>Büyük düşünülüp küçük başlanması </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 61. 61. 8. Elektronik Pazarlama <ul><li>Elektronik pazarlama, genel anlamda bilişim teknolojilerini, internet mecrasını kullanarak pazarlama fonksiyonlarını yerine getirmek olarak tanımlanabilir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 62. 62. Elektronik Pazarlamanın Özellikleri <ul><li>Elektronik pazarlama bir doğrudan pazarlama yöntemidir </li></ul><ul><ul><li>Hızlı, gerçek zamanlı </li></ul></ul><ul><ul><li>Müşteriye özelleştirilebilen </li></ul></ul><ul><ul><li>Etkileşimli iletişim içeren bir yöntemdir </li></ul></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 63. 63. Elektronik Pazarlamanın Özellikleri <ul><li>Elektronik pazarlamanın özü tek kelime ile 'etkileşim‘dir. (Özmen, 2009) </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 64. 64. Etkileşimli Pazarlama Faaliyetlerinin Ölçülmesi <ul><li>Sitenin performansı, siteye gelen trafik ve ziyaretçi hareketleri ölçülebilir. </li></ul><ul><li>Ziyaretçi profilleri belirlenebilir. </li></ul><ul><li>Satışlar, her türlü pazarlama kampanyası, site üstünden gerçekleştirilen işlemlerin verimliliği ve etkinliği ölçülebilir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 65. 65. Web Analitikleri <ul><li>Dönüştürme oranı </li></ul><ul><li>Ziyaretçi kimliği, ziyaret ve ziyaretçi sayısı, gezinti patikasına ilişkin ölçümler </li></ul><ul><ul><li>Tık akışı </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekil ziyaret </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekil tıklama </li></ul></ul><ul><ul><li>Sayfa ziyareti </li></ul></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 66. 66. Etkileşimli Pazarlama Faaliyetlerinin Ölçülmesi <ul><li>Ziyaretçinin; </li></ul><ul><li>siteye hangi sayfadan giriş yaptığı, </li></ul><ul><li>incelediği sayfalar, </li></ul><ul><li>sayfalarda ne kadar süre geçirdiği, </li></ul><ul><li>hangi sayfadan çıkış yaptığı, </li></ul><ul><li>hangi ürünlerle ilgilendiği, </li></ul><ul><li>hangi işlemi sonuçlandırıp hangisini sonuçlandırmadığı izlenebilir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 67. 67. Web Analitikleri <ul><li>Dönüştürme oranı örnekleri: </li></ul><ul><li>Site üstünden sunulan ürün veya hizmeti satın alma oranı. </li></ul><ul><li>Site üstünde veya google'da gösterilen bir reklam bannerına tıklama oranı. </li></ul><ul><li>Üyelik teklifini kabul etme oranı. </li></ul><ul><li>E-bülteni açma veya içinde yer alan bir teklife olumlu cevap verme oranı. </li></ul><ul><li>Arkadaşına tavsiye et, arkadaşına gönder bağlantısını tıklama oranı. </li></ul><ul><li>Site üstünden anket cevaplama oranı. </li></ul><ul><li>Bir haber veya yazıyı okuma, yorum yazma oranı veya yorumun ne derece doğru bulduğuna dair bir oran </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 68. 68. E-Pazarlama Uygulamaları <ul><li>Web sitesi kurarak internette yer almak ve erişilebilir olmak </li></ul><ul><li>Arama motorlarında anahtar kelimeler satın alarak sitenin ilgili sayfalarına yönlendirme yapmak </li></ul><ul><li>Arama motorlarının doğal sonuç listesinde üst sıralarda çıkmak için arama motoru optimizasyonu yapmak </li></ul><ul><li>Farklı ürün, hizmetler ve kampanyalar için mikro siteler kurmak </li></ul><ul><li>Yaratıcı banner reklamlar, adver-gaming vb. uygulamalar tasarlamak </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 69. 69. E-Pazarlama Uygulamaları <ul><li>Diğer sitelerle reklam ortaklığı geliştirmek </li></ul><ul><li>E-posta pazarlaması yapmak </li></ul><ul><li>Sosyal ağlarda, bloglarda, paylaşım sitelerinde yer almak </li></ul><ul><li>Ağızdan ağıza pazarlama stratejisi kurgulamak ve uygulamak </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 70. 70. E-Pazarlama Uygulamaları 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :) Forrester’ın 2009 yılı için ABD’nin en büyük interaktif pazarlama hizmeti veren 41 kuruluşla yaptığı araştırmanın sonucuna göre, çoğu büyük firmalar olan müşterilerine en fazla önerdikleri pazarlama hizmetleri şunlardır: Drego, Vidya L. Where To Find Help For Web Design Projects, 2009, May 8, 2009 “ Müşterilerinize düzenli olarak sunduğunuz en önemli üç pazarlama hizmeti hangileridir? (%) Doğal arama motoru optimizasyonu 24 On-line görüntülü reklamlar 19 E-mail pazarlaması 18 Ücretli arama motoru pazarlaması 17 Veri analizi/segmentasyon 14 Mobil pazarlama 9 Veritabanı tasarımı ve yönetimi 8 Offline doğrudan pazarlama 2 Diğerleri 6
 71. 71. E-Pazarlama Uygulamaları 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :) Savaş, Hüseyin. “Arama Motorlarında Pazarlama” Eğitimi ARAMA MOTORLARINDA ORGANİK SONUÇLARDA ÇIKMAK ÜCRETLİ (PAY-PER-CLICK) <ul><li>2 hafta ile 4 ay gibi bir süre içerisinde sonuçlar alınır. </li></ul><ul><li>Sürekli çaba gerektirir. </li></ul><ul><li>Trafiği kontrol etmek çok zordur. </li></ul><ul><li>Rekabetin çok olduğu yerlerde başarılı olmak çok zorlaşır. </li></ul><ul><li>Lokal pazarları hedeflemek çok zordur. </li></ul><ul><li>Hemen sonuçlar alınmaya başlanır. </li></ul><ul><li>Kontrolü ve yönetimi daha kolaydır. </li></ul><ul><li>İstenildiği anda sonlandırılabilir. </li></ul><ul><li>Maliyeti daha fazladır. </li></ul><ul><li>Rekabetin olduğu yerlerde de trafik elde etmek mümkündür. </li></ul><ul><li>İlintili sitelerde reklam gösterimi sağlanabilir (Adsense) </li></ul><ul><li>Lokal pazarları hedeflemek mümkündür </li></ul>
 72. 72. <ul><li>Chanel’in yeni çıkarttığı Coco Mademoiselle parfümü için e-pazarlama yöntemleri yapılarak sürdürülen medya planı şu şekildedir: </li></ul><ul><li>nytimes.com ve nymag.com gibi web sitelerinde reklam </li></ul><ul><li>Google ve Yahoo’da arama motoru pazarlaması </li></ul><ul><li>Mademoiselle-forever.com isimli özel bir web sitesi. Burada Coco Chanel’in Paris’teki binası sanal tur şeklinde gezilebiliyor. Sitenin adı daha sonra coco-mademoiselle.com’a dönüştürüldü. </li></ul><ul><li>Beautyaddict.blogspot.com ve blogdorfgoodman.blogspot.com gibi önemli blog yazarlarıyla iletişime geçme </li></ul><ul><li>Blog yazarları ve VIP müşterilere gönderilen e-maillerde verilen şifrelerle İngiliz oyuncu Keira Knightly’nin Paris’te dolaşmasını konu alan özel bir TV reklamına özel erişim sağlanması. </li></ul><ul><li>94 Russell S. Wniner. “New Communications Approaches in Marketing: Issues and Research Directions”. Journal of Interactive Marketing, 23 (2009), s. 108-117 </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 73. 73. İzinli Pazarlama <ul><li>İZİNLİ PAZARLAMANIN BEŞ AŞAMASI </li></ul><ul><li>Müşteri adayına gönüllülüğü teşvik edecek bir ödül önerisinde bulunun </li></ul><ul><li>Zaman içerisinde size ilgi gösteren müşterinize ürün ya da hizmetiniz hakkında detaylı bilgi aktarın </li></ul><ul><li>Tüketicinin verdiği izni koruyabilmek ve sürdürebilmek için ödül sistemini yenileyin </li></ul><ul><li>Daha fazla izin almak için ek ödül önerilerinde bulunun </li></ul><ul><li>Zaman içinde tüketicinin verdiği izinle satın alma davranışını kara dönüştürmek için harekete geçin </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 74. 74. <ul><li>Beyaz eşyaların ortalama 7 yılda bir değiştirildiği tahmin edilmektedir ve hanelerin beyaz eşyalarım kaç yıldır kullandıkları bilgisi bu açıdan önemli bir bilgidir. Bunu tespit etmek, site ziyaretçi ve üyelerinden sağlıklı veri elde etmek amacıyla bir kampanya planlanmıştır. </li></ul><ul><li>Internet üstünden bir oyun-yarışma şeklinde tasarlanan bu kampanya ve ödüllü oyunun bağlantı adresini de yüksek trafiği olan portal sitelere vermişler. </li></ul><ul><li>Oyuna katılan ziyaretçi öncelikle kendisi hakkında bazı demografik ve iletişim bilgilerini veriyor. </li></ul><ul><li>Oyun içinde, sanal ortamda bir Bosch evi gezilmekte ve ev içinde yer alan tüm beyaz eşyaların üstüne gelindiğinde tıklanabilmekte ve o eşya ile ilgili sorulara cevap verip geziye devam edilmektedir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 75. 75. <ul><li>Bu gezinti sırasında her bir harfi ev aletlerinin birinde gizlenmiş olan canım anneme sözcüğünü tamamlamaları durumunda oyun tamamlanmakta ve tamamlayanlar arasından yapılan çekilişle katılanlardan bir bölümü ödüllendirilmekte. </li></ul><ul><li>Sonuçta kampanyadan önemli ve anlamlı bilgi akışı sağlanarak bir sonraki kampanya için hazırlık yapılmıştır. Kampanyanın başarıyla sonuçlandığını ve firmanın elde etmeyi planladığı tüm bilgileri elde ettiğini belirtmişlerdir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 76. 76. <ul><li>Project House İnteraktif Pazarlama Ajansı'nın Google Türkiye ve Google İrlan­da ekipleriyle işbirliği yaparak uyguladığı bu etkileşimli, özelleştirilmiş ve izinli pazarlama uygulama süreci şöyle gelişmiştir. </li></ul><ul><li>Kampanya Toyota markası için kurgulanmıştır. Türkiye Toyota'nın özel olarak belirlenmiş bazı kullanıcıları Auris lansman çalışması için bir gün cep telefonlarına gelen şu mesaj la karşılaştılar. </li></ul><ul><li>Auris-Yeni Toyota sizi bekliyor! Hemen google.com.tr adresine girin &quot;Ad Soyad&quot; kodunu aratın, sizi isminizle karşılayacak Auris ile tanışın. </li></ul><ul><li>Mesajı alan tüketiciler, kendi isimlerini aradıklarında aşağıdaki gibi kendilerine özel Google Adwords ilanı yla karşılaştılar.   </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :) Sponsor Bağlantı Auris. Yeni Toyota Merhaba Y. Y. P. Auris Sizinle Tanışmayı Bekliyor! www.auris-yenitoyota.com
 77. 77. <ul><li>Bu kampanya 70.000 kişi için hazırlandı. Her bir kişiye özel adwords ilanları satın alındı , özel geliştirilen yazılımlar sayesinde ismini arayan bu kişiler bağlantıya tıkladıklarında kendileri için hazırlanan tanıtım ve reklamları gördü. Böyle bir uygulama dünyada ilk kez yapılmıştı. Sonuçlar etkileyiciydi. Test sürüşü yapan kişilerin sayısı kampanya döneminde % 200 arttı. Tüketiciler defalarca reklama tıkladı. Adwords reklamlarının tıklanma oranı % 250 olarak kendi kategorisinde rekor kırdı. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 78. 78. 9. Veri Ambarı <ul><li>E-işletmelerde işlemlerden, operasyonel sistemlerden ve uygulamalardan elde edilen verilerin depolandıkları ortamlar “veri ambarları” (data warehouse) olarak adlandırılmaktadır (Özmen, 2003). </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 79. 79. Veri Ambarı 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 80. 80. Veri Ambarı <ul><li>Veri? </li></ul><ul><li>Enformasyon? </li></ul><ul><li>Bilgi? </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 81. 81. Veri Ambarı <ul><li>Veriler; insanlar, nesneler, işlemler, uygulamalar, olaylarla ilgili gerçekleri yansıtan niceliksel veya niteliksel değerlerdir. </li></ul><ul><li>Veri, alıcıların neyi, ne zaman, neyle birlikte, hangi fiyata, nereden, hangi koşullarla aldığına dair olabilir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 82. 82. Veri Ambarı <ul><li>Enformasyon (information), işlenmiş verilerdir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 83. 83. Veri Ambarı <ul><li>Bilgi olarak tanımlanan “knowledge” ise verilerden elde edilen anlamlı bilgilerden artık ileriye yönelik tahminler yapmak ve bunları eyleme dönüştürmek amacıyla üretilir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 84. 84. Veri Ambarı <ul><li>Veri ambarı: </li></ul><ul><ul><li>bir kurumda gerçekleşen tüm operasyonel işlemlerin en alt düzeydeki verilerine kadar inebilen, </li></ul></ul><ul><ul><li>analiz yapabilmek için özel olarak modellenen, </li></ul></ul><ul><ul><li>tarihsel derinliği olan, </li></ul></ul><ul><ul><li>operasyonel sistemlerden fiziksel olarak farklı ortamdaki yapı üzerinde gerçekleşen </li></ul></ul><ul><li>süreçlerin bütünüdür (Özmen, 2003). </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 85. 85. Veri Ambarı <ul><li>Veri ambarlamasında amaç, tutulan verilerden anlamlı bilgiler elde etmektir. </li></ul><ul><li>Bu bilgiler, işletmelerin stratejik kararlarında yöneticilere destek sağlayacak bilgilerdir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 86. 86. Veri Ambarı <ul><li>Veri ambarlarından sorgulanarak elde edilen bilgiler sayesinde müşterilerle etkin, verimli ve proaktif ilişkiler kurulabilir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 87. 87. Veri Ambarı <ul><li>Veri ambarları: </li></ul><ul><ul><li>Detaylı veriye dayanmalıdır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarihsel derinliğe sahip olmalıdır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ölçeklenebilir olmalıdır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kolay yönetilmelidir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Veriye erişim kolay olmalıdır. </li></ul></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 88. 88. 10. Veri Madenciliği <ul><li>Veri madenciliği, veri ambarlarındaki verilerde saklı eğilimleri, eğilimlerin birbirleriyle ilişkilerini, bu ilişkilerin nedenlerini ve verilerin nasıl bir seyir gösterdiğini ortaya çıkaran yöntemler topluluğu, yaklaşımlar, modellemeler ve tekniklerdir (Özmen, 2003). </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 89. 89. Veri Madenciliği 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 90. 90. Veri Madenciliği <ul><li>E-işletmelerdeki en yaygın kullanım amacı: </li></ul><ul><ul><li>verilerdeki ilişkilerden yola çıkarak müşterilerin mevcut ve geçmişteki tutum ve davranışlarını modellemek, </li></ul></ul><ul><ul><li>bu modelleri gelecekteki tutum ve davranışlarını tahmin etmek için kullanmak ve </li></ul></ul><ul><ul><li>geleceğe dönük tahminlerde bulunarak bilgiyi gelecekteki müşteri ilişkilerini yönetmek amacıyla değerlendirmektir. </li></ul></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 91. 91. Veri Madenciliği <ul><li>E-ticarette veri madenciliği ile işlenen veri, şu kategorilere ayrılır: </li></ul><ul><ul><li>Web içeriği </li></ul></ul><ul><ul><li>Web yapısı </li></ul></ul><ul><ul><li>Web kullanım kayıtları </li></ul></ul><ul><ul><li>Müşteri geçmişi hakkında bilgiler </li></ul></ul><ul><ul><li>İşlem verileri </li></ul></ul><ul><ul><li>Sorgu bilgisi (Hou, 2009). </li></ul></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 92. 92. Veri Madenciliği <ul><li>E-ticaretteki veri madenciliğini, diğer iş alanlarındaki veri madencilikleriyle karşılaştırınca aşağıdaki özgün nitelikler karşımıza çıkmaktadır: </li></ul><ul><ul><li>E-ticarette veri madenciliği daha çok müşteri ilişkileri yönetimi açısından gerçekleştirilir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Biriktirilen bilgiler, e-ticarete özel olarak düzenlenmiş veri tabanlarında, genellikle dağınık bir şekilde bulunur. </li></ul></ul><ul><ul><li>E-ticarette veri madenciliği, firmalar arasında rekabeti arttırarak e-ticaret sektörüne olumlu bir katkı yapar (Hou, 2009). </li></ul></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 93. 93. Veri Madenciliği <ul><li>Veri madenciliğinde amaç, fırsatı değerlendirecek bilgiye erişmektir (Özmen, 2003). </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 94. 94. Veri Madenciliği <ul><li>En önemli şey, bilginin bulunmasıdır. </li></ul><ul><li>Özellikle internette, toplama bilgi ile gerçek bilgi arasındaki farkın bilinmiyor olması en önemli sorundur. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 95. 95. Veri Madenciliği <ul><li>Gerçek bir bilgi, karar almak için kullanılabilir; bir içerik vardır ve bu içerik çerçevesinde ilerlenir. </li></ul><ul><li>Eğer karar alma durumunda olan </li></ul><ul><li>kişilere toplama bilgiler sunulursa, </li></ul><ul><li>içerik konusunda hassasiyet ve </li></ul><ul><li>derinlikten söz edilemez. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 96. 96. 11. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>E-ticaretteki potansiyel tehlike, gerçek hayatta kredi kartı kullanılırken yaşanabilecek tehlikeden fazla değildir. </li></ul><ul><li>Sanal platformlarda ödeme sistemlerinde güvenliği arttırma amacıyla çeşitli uygulamalar geliştirilmektedir (Özmen, 2003). </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 97. 97. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>Bunların en yenilerinden birisi 3D Secure olarak isimlendirilen Visa ve MasterCard ödeme sistemlerinin ortaya koyduğu Ulusal Güvenlik Platformu’dur. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 98. 98. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>Kartlı Ödeme Sistemleri </li></ul><ul><li>Elektronik ticarette yaygın olarak kullanılan ödeme sistemi kredi kartı ile olan ödeme sistemidir. </li></ul><ul><li>Sanal dünyada da geçerli olan ve dünyada yaygın olarak tanınıp kullanılan iki büyük kredi kartı ödeme sistemi mevcuttur. Bunlar VISA ve MasterCard’dır. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 99. 99. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>VISA, 21.000 üye finansal kuruluş </li></ul><ul><li>üzerinden tam bir ödeme ağı </li></ul><ul><li>hizmeti sunar. </li></ul><ul><li>VISA logolu kartlar 300 ülkede 16 milyon noktada 160 değişik para biriminde kullanılmaktadır. </li></ul><ul><li>VISANET adıyla bilinen bu ödeme ağı üzerinde, yoğun dönemlerinde saniyede 2.700 kredi kartı işlemi gerçekleşmektedir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 100. 100. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>MasterCard’da aynı şekilde bir </li></ul><ul><li>ağa sahiptir ve VISA’nın en büyük </li></ul><ul><li>rakibidir. </li></ul><ul><li>Dünyanın bazı bölgelerinde VISA, bazı bölgelerinde MasterCard daha büyük pazar payına sahiptir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 101. 101. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>Sanal Ticarette Kredi Kartı Kullanımının Nedenleri: </li></ul><ul><li>Güvenilir bir üçüncü tarafa ihtiyaç duyulması: </li></ul><ul><li>Yasal finansal işlemler için bir finansal kurumun gerekliliği: </li></ul><ul><li>VISA ve MasterCard’ın ağlarının bankalar tarafından erişilebilir olması: </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 102. 102. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>Online Ödemede Bankamatik Kartı (Debit Kart) Kullanımı </li></ul><ul><li>Online satış yapan siteler, kredi kartının yanı sıra bankamatik kartı da kabul edebilirler. </li></ul><ul><li>Kart sahipleri, kredi kartı kullanmasalar bile bankamatik kartı numarası, güvenlik numarası ve son kullanma tarihi bilgilerini girerek hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapabilirler. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 103. 103. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>Sanal Ödeme Sistemleri </li></ul><ul><li>Sanal ticaret işlemlerinde güvenlik her zaman en önemli faktörlerden biri olmuştur. </li></ul><ul><li>Sanal ticarette güvenli alışverişin sağlanması için iki önemli güvenlik yazılımı kullanılmaktadır: </li></ul><ul><li>Secure Sockets Layer (SSL) ve Secure Electronic Transaction (SET). </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 104. 104. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>Secure Sockets Layer (SSL) </li></ul><ul><li>SSL, internet ortamında en sık kullanılan güvenlik-şifreleme yazılımıdır. </li></ul><ul><li>Netscape yazılım şirketi tarafından geliştirilmiş bir şifreleme yazılımı olup, bütün yaygın web tarayıcıları (browser) ve sunucuları tarafından desteklenen bir protokoldür. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 105. 105. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>Secure Sockets Layer (SSL) </li></ul><ul><li>Browser bilgisayara yüklenirken bu şifreleme programı da otomatik olarak yüklenir. </li></ul><ul><li>40 bit, 56 bit ve 128 bit sürümleri bulunmaktadır. </li></ul><ul><li>Bu sürümler bir şifrenin kaç kombinasyonu olduğunu gösterir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 106. 106. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>Secure Sockets Layer (SSL) </li></ul><ul><li>Örneğin: </li></ul><ul><ul><li>40 bit=1.1*10 11 kombinasyon </li></ul></ul><ul><ul><li>56 bit=2.7*10 16 kombinasyon </li></ul></ul><ul><ul><li>128 bit=3.4*10 36 kombinasyon </li></ul></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 107. 107. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>Güvenli Elektronik İşlem (Secure Electronic Transaction-SET) </li></ul><ul><li>SET, adından da anlaşılacağı gibi sadece sanal ticarette güvenli işlemlerin yapılabilmesi için hazırlanmıştır. </li></ul><ul><li>İnternet üzerinde güvenli bankacılık işlemlerinin yapılabilmesi için VISA, MasterCard, Microsoft, Netscape, GTE, IBM, SAIC, Terisa Systems ve Verisign kuruluşlarının üye olduğu bir komite tarafından geliştirilmiştir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 108. 108. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>Set sistemlerinin dört bileşeni vardır: </li></ul><ul><ul><li>Elektronik Cüzdan (Electronic Wallet) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sanal POS (Virtual POS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ödeme Ağ Geçidi (Payment Gateway) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sertifika Sağlayıcısı (Certificate Authority) </li></ul></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 109. 109. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>SET, SSL’den farklı olarak bir çift şifre anahtarı kullanır: özel anahtar (private key) ve genel anahtar (public key). </li></ul><ul><li>Özel anahtar ile alıcının şifrelediği bilgiler sadece genel anahtarla çözülebilir. </li></ul><ul><li>Bu sayede sistem oldukça yüksek güvenlik özelliğine sahiptir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 110. 110. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>Yine SSL’den farklı olarak hem provizyon hem de kimlik belirleme işlemleri yapılabilir. </li></ul><ul><li>Bir SET işleminde işlemler sadece ilgili taraflarca görülebilir. Yani kredi kartı bilgisi sadece banka tarafından görülürken, sipariş bilgisi sadece satıcı tarafından görülür. </li></ul><ul><li>SET sadece bir güvenlik yazılımı değil, aynı zamanda bir güvenlik protokolüdür. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 111. 111. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>Sanal Ticarette Ödeme </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 112. 112. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>Alternatif Ödeme Yapıları </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li> (www.paypal.com.tr) </li></ul></ul></ul></ul></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 113. 113. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>Alternatif Ödeme Yapıları </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 114. 114. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>Alternatif Ödeme Yapıları </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 115. 115. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>Uluslararası Güvenlik Platformu (3D Secure) </li></ul><ul><li>3D Secure sistemi, internette alışveriş işlemlerinin güvenliğini artırmak amacı ile VISA ve MasterCard tarafından geliştirilmiş ek bir kimlik doğrulama sistemidir (Özmen, 2003). </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 116. 116. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>Uluslararası Güvenlik Platformu (3D Secure) </li></ul><ul><li>Bu sistemde kredi kartı sahipleri sanal mecrada herhangi bir ödeme işlemi yaptıklarında, kartını kullandıkları bankanın web sitesine yönlendirilerek kredi kartına ait şifre ile onaylama işlemi gerçekleştirilmektedir. </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 117. 117. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>3D Secure Kayıt İşlemi Ekranı </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 118. 118. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>3D Secure Sistemi Cep Telefonu Numara Seçimi Ekranı </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 119. 119. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>3D Secure Sistemi Doğrulama Şifresi Giriş Ekranı </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 120. 120. E-Ticarette Ödeme Sistemleri <ul><li>3D Secure Ödeme Ekranı </li></ul>22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 121. 121. 12. Elektronik İşletmelerde Güvenlik Kaynak: Özmen, Şule. 2009. Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret, 3.Baskı ,İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, sf.415 Cookie: ziyaret edilen web sayfası tarafından ziyaretçinin web tarayıcısına internetten gönderilen bilgi paketleridir. 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 122. 122. Elektronik Saldırılar ve Sonuçları Kaynak: Özmen, Şule. 2009. Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret, 3.Baskı ,İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, sf.417 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 123. 123. Saldırılar ve Güvenliği Tehdit Eden Diğer Unsurlar Kaynak: www.lostar.com 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 124. 124. Saldırgan Çeşitleri Kaynak: www.lostar.com 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 125. 125. Elektronik ve Fiziksel Güvenlik Önlemleri Kaynak: Özmen, Şule. 2009. Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret, 3.Baskı ,İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, sf.423 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 126. 126. Elektronik İşletmelerde Güvenliğin Üç Boyutu Kaynak: Özmen, Şule. 2009. Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret, 3.Baskı ,İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, sf.425-428 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 127. 127. Elektronik İşletmelerde Güvenlik Politikaları Kaynak: Özmen, Şule. 2009. Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret, 3.Baskı ,İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, sf.431 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)
 128. 128. 22/01/12 e-ticaret: zengin olma sanatı :)

×