Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Studiul de cohorta

5,140 views

Published on

 • Be the first to comment

Studiul de cohorta

 1. 1. STUDII DE CERCETARESTUDII DE CERCETARE
 2. 2. STUDII DE CERCETARESTUDII DE CERCETAREETAPELE UNUI STUDIU DE CERCETAREETAPELE UNUI STUDIU DE CERCETARE1.1. Pregatirea studiuluiPregatirea studiului2.2. Elaborarea protocoluluiElaborarea protocolului3.3. Culegerea informatiilor ( datelor )Culegerea informatiilor ( datelor )4.4. Prelucrarea datelorPrelucrarea datelor5.5. Analiza si interpretarea rezultatelorAnaliza si interpretarea rezultatelor6.6. Prezentarea rezultatelorPrezentarea rezultatelor7.7. Redactarea studiuluiRedactarea studiului
 3. 3. STUDII DE CERCETARESTUDII DE CERCETARESCOPULSCOPULEste de a da raspuns la unele intrebari cu privire la:Este de a da raspuns la unele intrebari cu privire la: CauzalitateCauzalitate Istoria naturala a unei boli sau dinamica acesteiaIstoria naturala a unei boli sau dinamica acesteia Prognosticul boliiPrognosticul bolii TratamentTratament Profilaxia imbolnavirilorProfilaxia imbolnavirilor
 4. 4. STUDII DE CERCETARESTUDII DE CERCETAREDEFINIREA SCOPULUIDEFINIREA SCOPULUIExista in general 4 tipuri:Exista in general 4 tipuri:1.1. Descrierea unui fenomen de sanatateDescrierea unui fenomen de sanatate2.2. Evaluarea unui procedeu diagnosticEvaluarea unui procedeu diagnostic3.3. Evaluarea unei abordari terapeuticeEvaluarea unei abordari terapeutice4.4. Cercetarea unor factori de risc si / sau prognosticiCercetarea unor factori de risc si / sau prognostici
 5. 5. STUDII DE CERCETARESTUDII DE CERCETAREOBIECTIVEOBIECTIVEObiectivele unui studiu se impart in: obiectivul major si obiectiveObiectivele unui studiu se impart in: obiectivul major si obiectivesecundare.secundare.Exista in general 4 tipuri de obiective majore:Exista in general 4 tipuri de obiective majore:1.1. Obiective care se refera la evolutia si prognosticul uneiObiective care se refera la evolutia si prognosticul uneiimbolnaviriimbolnaviri2.2. Obiective legate de performanta unor testeObiective legate de performanta unor teste3.3. Obiective care se refera la impactul unei interventiiObiective care se refera la impactul unei interventii4.4. Obiective care se refera la etiologia bolii sau la cauzalitateObiective care se refera la etiologia bolii sau la cauzalitate
 6. 6. STUDII DE CERCETARESTUDII DE CERCETAREIPOTEZA STIINTIFICAIPOTEZA STIINTIFICAFormularea unei ipoteze ştiinţifice, sub-etapă care reprezintă fondulproblemei. Ipoteza este o afirmaţie (nu o întrebare) despre o posibilărelaţie între factorii studiaţi şi criteriile de raţionament. Ipoteza poate fi:ipoteză “nulă” - nu există această relaţie şi “alternativă” - există relaţia.Ipoteza va trebui apoi dovedită sau respinsă.
 7. 7. STUDII DE CERCETARESTUDII DE CERCETARECLASIFICAREA STUDIILOR EPIDEMIOLOGICECLASIFICAREA STUDIILOR EPIDEMIOLOGICEDESCRIPTIVE: - Individuale: - Raport de cazDESCRIPTIVE: - Individuale: - Raport de caz- Seria de cazuri- Seria de cazuri- Populationale: - Corelationale- Populationale: - Corelationale- Transversale- Transversale
 8. 8. STUDII DE CERCETARESTUDII DE CERCETARECLASIFICAREA STUDIILOR EPIDEMIOLOGICECLASIFICAREA STUDIILOR EPIDEMIOLOGICEANALITICE: - Observationale: - Caz – ControlANALITICE: - Observationale: - Caz – Control- Cohorta- Cohorta- Experimentale: - Studii clinice randomizate- Experimentale: - Studii clinice randomizate- Trialul clinic- Trialul clinic- Studii de echivalenta terapeutica- Studii de echivalenta terapeutica
 9. 9. STUDII DE CERCETARESTUDII DE CERCETAREVARIABILEVARIABILEVariabila = orice calitate, caracteristica sau constituent al uneiVariabila = orice calitate, caracteristica sau constituent al uneipersoane sau lucru.persoane sau lucru.Toata cercetarea medicala se bazeaza pe studiul relatiilor dintreToata cercetarea medicala se bazeaza pe studiul relatiilor dintrevariabile.variabile.
 10. 10. STUDII DE CERCETARESTUDII DE CERCETARETIPURI DE VARIABILETIPURI DE VARIABILESunt clasificate in 2 grupe:Sunt clasificate in 2 grupe:I. VARIABILE CANTITATIVE = caracteristica masurabilaI. VARIABILE CANTITATIVE = caracteristica masurabilaII. VARIABILE CALITATIVE = caracteristica ce nu poate fi masurataII. VARIABILE CALITATIVE = caracteristica ce nu poate fi masurata
 11. 11. STUDII DE CERCETARESTUDII DE CERCETAREVARIABILE CANTITATIVE:VARIABILE CANTITATIVE: Continue = variabila masurabila care poate lua o infinitate de valori,Continue = variabila masurabila care poate lua o infinitate de valori,de obicei intr-un interval.de obicei intr-un interval.ex.: TA, colesterolex.: TA, colesterol Discontinue = variabile care nu pot lua decat valori intregi.Discontinue = variabile care nu pot lua decat valori intregi.ex.: scor APGARex.: scor APGAR
 12. 12. STUDII DE CERCETARESTUDII DE CERCETAREVARIABILE CALITATIVE:VARIABILE CALITATIVE: Nominale = grupuri de elemente ce nu pot fi ordonate.Nominale = grupuri de elemente ce nu pot fi ordonate.ex.: culoarea paruluiex.: culoarea parului Nominale ordonate = concluziile pot fi grupate.Nominale ordonate = concluziile pot fi grupate.ex.: eficienta unui tratament: f.buna/buna/slabaex.: eficienta unui tratament: f.buna/buna/slaba Binare = apar numai doua posibilitati: bonav/sanatos, DA/NUBinare = apar numai doua posibilitati: bonav/sanatos, DA/NU
 13. 13. STUDII DE CERCETARESTUDII DE CERCETAREMODUL DE CULEGERE AL DATELORMODUL DE CULEGERE AL DATELORI. In functie de elementele studiate:I. In functie de elementele studiate: Culegere exaustivaCulegere exaustiva Prin esantionarePrin esantionareII. In functie de data culegerii:II. In functie de data culegerii: TransversalaTransversala Longitudinala: - retrospectivLongitudinala: - retrospectiv- prospectiv- prospectiv
 14. 14. STUDII DE CERCETARESTUDII DE CERCETARESTUDIU DE COHORTASTUDIU DE COHORTA
 15. 15. STUDIU DE COHORTASTUDIU DE COHORTAGENERALITATI:GENERALITATI: Sunt studii longitudinale de incidenta sau de urmarire.Sunt studii longitudinale de incidenta sau de urmarire. Ofera cea mai buna informatie privind cauzalitatea.Ofera cea mai buna informatie privind cauzalitatea. Compara subgrupuri (expusi – neexpusi) similare ale aceleeasiCompara subgrupuri (expusi – neexpusi) similare ale aceleeasipopulatii (cohorta)populatii (cohorta) Apreciaza direct risculApreciaza direct riscul Pot fi: - prospectivePot fi: - prospective- retrospective- retrospective- ambidirectionale- ambidirectionale
 16. 16. STUDIU DE COHORTASTUDIU DE COHORTADESIGN-UL STUDIULUI DE COHORTA:DESIGN-UL STUDIULUI DE COHORTA: Obiectiv: demonstrarea importantei unui factor in etiologia uneiObiectiv: demonstrarea importantei unui factor in etiologia uneiimbolnaviriimbolnaviri Studiul incepe de la o populatie (cohorta) fara boala, care seStudiul incepe de la o populatie (cohorta) fara boala, care sestratifica ulterior in 2 subgrupe (loturi) similare: lotu expus sistratifica ulterior in 2 subgrupe (loturi) similare: lotu expus sineexpus la factorul de riscneexpus la factorul de risc Urmarirea in timp pentru identificarea cazurilor noi de boalaUrmarirea in timp pentru identificarea cazurilor noi de boala
 17. 17. STUDIU DE COHORTASTUDIU DE COHORTAEXEMPLE DE STUDII DE COHORTA:EXEMPLE DE STUDII DE COHORTA: Studiul Framingham – studiu aplicat pentru boli cardiovasculare.Studiul Framingham – studiu aplicat pentru boli cardiovasculare.Acest studiu a început în 1948 cu 5209 pacienţi din Framingham şiAcest studiu a început în 1948 cu 5209 pacienţi din Framingham şise află azi la a treia generaţie de participanţi. Multe dintrese află azi la a treia generaţie de participanţi. Multe dintreinformaţiile (azi comune) au fost urmărite: dieta, exerciţiile fizice sauinformaţiile (azi comune) au fost urmărite: dieta, exerciţiile fizice sauconsum de medicamente (aspirina).consum de medicamente (aspirina). Un studiu tip cohortă istorică este „Studiu privind efectul radiaţilorUn studiu tip cohortă istorică este „Studiu privind efectul radiaţilorionizante asupra populaţiei judeţului Mureş” unde autorii comparăionizante asupra populaţiei judeţului Mureş” unde autorii comparăfrecvenţa leucemiilor acute din mometul actual cu o cohortă studiatăfrecvenţa leucemiilor acute din mometul actual cu o cohortă studiatăînainte de 1986 (accidentul Cernobîl).înainte de 1986 (accidentul Cernobîl).
 18. 18. STUDIU DE COHORTASTUDIU DE COHORTASCHEMA STUDIU DE COHORTASCHEMA STUDIU DE COHORTApopulatiepersoanefaraboalaexpuseneexpusecu boalafara boalacu boalafara boalatimp prezentdirectia studiuluitimp viitortimp prezent
 19. 19. STUDIUL DE COHORTASTUDIUL DE COHORTAPentru lotul expusi se vor preciza:Pentru lotul expusi se vor preciza: Factorii de risc presupusi si modaliatile de masurare a acestoraFactorii de risc presupusi si modaliatile de masurare a acestora Criteriile de eligibilitate ale subiectilorCriteriile de eligibilitate ale subiectilor Perioada de urmarirePerioada de urmarire Masurile ce trebuie luate pentru a evita pierderile pe parcursulMasurile ce trebuie luate pentru a evita pierderile pe parcursulstudiuluistudiului Definirea mijloacelor de diagnostic utlizateDefinirea mijloacelor de diagnostic utlizate
 20. 20. STUDIUL DE COHORTASTUDIUL DE COHORTADatele sunt sintetizate intr-un tabel de contingenta 2x2Datele sunt sintetizate intr-un tabel de contingenta 2x2BoalaBoalaprezentaprezentaBoalaBoalaabsentaabsentaTOTALTOTALExpus laExpus lafactorul de riscfactorul de risc aa bb a+ba+bNeexpus laNeexpus lafactorul de riscfactorul de risc cc dd c+dc+dTOTALTOTALa+ca+c b+db+d a+b+c+da+b+c+d
 21. 21. STUDIUL DE COHORTASTUDIUL DE COHORTAANALIZA DATELORANALIZA DATELOR Incidenta =Incidenta = Compararea incidentelor se poate face:Compararea incidentelor se poate face:- sub forma de raport (riscul relativ)- sub forma de raport (riscul relativ)- sub forma de diferenta (riscul atribuibil)- sub forma de diferenta (riscul atribuibil)nr. cazuri cu diagnostic intr-o perioada “p”nr. total al populatiei
 22. 22. STUDIUL DE COHORTASTUDIUL DE COHORTA RISCUL RELATIVRISCUL RELATIV == raportul dintre incidenta bolii la persoaneraportul dintre incidenta bolii la persoaneexpuse si persoane neexpuse factorului de riscexpuse si persoane neexpuse factorului de riscRR11 = riscul (incidenta) bolii la expusi= riscul (incidenta) bolii la expusiRR00 = riscul (incidenta) bolii la neexpusi= riscul (incidenta) bolii la neexpusi Riscul relativ indica de cate ori este mai mare riscul la expusi fataRiscul relativ indica de cate ori este mai mare riscul la expusi fatade neexpusi.de neexpusi.RR01dccbaaRR =++=
 23. 23. STUDIUL DE COHORTASTUDIUL DE COHORTA RISCUL ATRIBUIBIL = diferenta dintre riscul (incidenta) bolii laRISCUL ATRIBUIBIL = diferenta dintre riscul (incidenta) bolii laexpusi si neexpusi.expusi si neexpusi.RA = RRA = R1 –1 – RR00 Riscul atribuibil indica cu cat este mai mare riscul la expusi fata deRiscul atribuibil indica cu cat este mai mare riscul la expusi fata deneexpusineexpusi
 24. 24. STUDIUL DE COHORTASTUDIUL DE COHORTAINTERPRETARE:INTERPRETARE:RR RARR RA>1 >0 asociere factor de risc – boala>1 >0 asociere factor de risc – boala=1 =0 factor indiferent=1 =0 factor indiferent<1 <0 factor de protectie<1 <0 factor de protectie
 25. 25. STUDIUL DE COHORTASTUDIUL DE COHORTAMai pot fi efectuate si urmatoarele calcule:Mai pot fi efectuate si urmatoarele calcule: Fractiunea atribuibila sau etiologica (RA%) – masoara specificitateaFractiunea atribuibila sau etiologica (RA%) – masoara specificitatealegaturii intre factorul de risc si imbolnavire.legaturii intre factorul de risc si imbolnavire. Riscul atribuibil in populatie – masoara impactul actiunii factorului deRiscul atribuibil in populatie – masoara impactul actiunii factorului derisc in populatierisc in populatie..1001% ∗−=RRRRRARRRppRAp0−=
 26. 26. STUDIUL DE COHORTASTUDIUL DE COHORTAANALIZA STATISTICA A STUDIULUI DE COHORTAANALIZA STATISTICA A STUDIULUI DE COHORTA Testul statistic adecvat este testul ChiTestul statistic adecvat este testul Chi²² Daca in urma analizei statistice se obtine p<0,05 inseamna caDaca in urma analizei statistice se obtine p<0,05 inseamna caavem un rezultat semnificativ statisticavem un rezultat semnificativ statistic IC = interval de confidenta = 95%IC = interval de confidenta = 95%
 27. 27. STUDIUL DE COHORTASTUDIUL DE COHORTAAVANTAJE:AVANTAJE: Au validitate bunaAu validitate buna Ofera cele mai bune informatii despre cauzalitate si despre istoriaOfera cele mai bune informatii despre cauzalitate si despre istorianaturala a boliinaturala a bolii Constituie cea mai directa masuratoare a riscului (RR)Constituie cea mai directa masuratoare a riscului (RR) Sunt eficiente in boli cu incidenta mareSunt eficiente in boli cu incidenta mare Pot urmarii direct modul de actiune al factorului de riscPot urmarii direct modul de actiune al factorului de risc Pot urmarii si efecte tardive ale boliiPot urmarii si efecte tardive ale bolii
 28. 28. STUDIUL DE COHORTASTUDIUL DE COHORTADEZAVANTAJE:DEZAVANTAJE: Sunt costisitoareSunt costisitoare Nu se pot repetaNu se pot repeta Necesita un timp indelungat si un numar mare de subiectiNecesita un timp indelungat si un numar mare de subiecti Urmarirea pe termen lung este dificila in boli cu perioada de latentaUrmarirea pe termen lung este dificila in boli cu perioada de latentalungalunga Produc erori, mai ales de selectie si de confuzieProduc erori, mai ales de selectie si de confuzie
 29. 29. STUDIUL DE COHORTASTUDIUL DE COHORTAEXEMPLU:EXEMPLU:S-a dorit testarea ipotezei conform căreia respiraţia orală în perioada de creştere acopilului favorizează apariţia sindromului compresiei de maxilar. Pentru a testaipoteza s-a iniţiat un studiu în Târgu Mureş. Au fost incluşi în studiu copii din 5grădiniţe, copiii ambelor loturi având vârste cuprinse între 3-4 ani şi caracteristiciasemănătoare privind distribuţia pe sexe, mediul de provenienţă, obiceiurilealimentare, prezenţa unor anomalii dento-maxilare la părinţi şi fraţi, dezvoltareaarmonioasă a extremităţii cefalice, a dimensiunilor şi rapoartelor intermaxilare şiocluzale dentare. 51 de copii au fost expuşi la factorul de risc luat în studiu, eiprezentând respiraţie orală datorată obstrucţiei căilor aeriene superioare (C.A.S.), fieprin vegetaţii adenoidiene sau deviaţii de sept nazal a căror tratament chirurgical afost refuzat de către părinţi, fie prin rinite alergice refractare la tratament. Copiii dinlotul non-expus factorului de risc nu au prezentat respiraţie orală în repaus, avândpermeabilitatea C.A.S. în limite normale.Creşterea şi dezvoltarea maxilară a celor două loturi de copii a fost urmărită periodictimp de 4 ani, sesizând eventuale conturări ale unor tablouri clinice de compresiemaxilară.

×