Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista febrero 2012

199 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Revista febrero 2012

 1. 1. 2 la revista del Gremi SUMARI EDITORIAL PÀG. 3 Entrevista amb el cuiner i director del restaurant Mugaritz, PREPARATS PER A UNA JORNADA Andoni Luis Aduriz, que explica la seva manera dentendre la DE FORMACIÓ APASSIONANT cuina El mes de maig és especial sa que ara toca adoptar per a la nostra entitat. mesures per reduir despeses, Lonzena Jornada de Formació buscar alternatives, posar-les PÀG. 6 arribarà a la Fundació Alícia en marxa i continuar treba- El Gremi potencia la formació el proper dia 15 amb una llant, mentre afegeix que durant aquest primer trimestre proposta trencadora. Aquest leficàcia a lentorn laboral té amb una oferta renovada any no pretenem difondre molt a veure amb les rela- uns continguts concrets, sinó cions humanes. que plantejarem de quina La seva proposta va més enllà PÀG. 7 manera ens podem preparar i argumenta que loptimisme, Lentitat dóna suport a lacte tots plegats per afrontar mi- la perseverança, lesperança simbòlic de la Fundació Institut llor les incerteses que ens són valors que frenen el ma- Caalà de la Cuina a Barcelona planteja el context actual. lestar, lansietat o la Sota el títol Lideratge, moti- depressió. De fet, des de vació i creixement personal lentitat sempre hem apuntat comptarem amb ponents que que el bon tracte amb el cli- PÀG. 8 ens parlaran daspectes rela- ent, un somriure i ser amables El servei de protecció de dades cionats amb el benestar, la ajuda a crear un clima de ja és a labast dels establiments felicitat, lempatia i la moti- confiança. Una empatia que agremiats vació, entre daltres. La coach hem de saber traslladar no Meritxell Obiols, que serà només al públic sinó també amb tots nosaltres, sosté que fer-ho amb els nostres com- PÀG. 10 el nivell de benestar de panys. “El tast” de Toni Massanés, cadascun dels membres dun Aquest és el punt de partida gastrònom i director de la equip o el clima laboral de del programa. Esperem que Fundació Alícia benestar que es pugui respi- ens acompanyeu perquè rar en lambient ajuda a mi- entre tots naprendrem més! nimitzar limpacte negatiu que els fets desfavorables poden generar. Obiols defen- DIEGO SÁNCHEZ, president LOPTIMISME I LA PERSEVERANÇA són VALORS que FRENEN EL MALESTAR, LANSIETAT O LA DEPRESSIÓ EN UN CONTEXT EN QUÈ SEMPRE HEM DEFENSAT QUE EL BON TRACTE AMB EL CLIENTS I LEMPATIA AMB ELS COMPANYS creen UN CLIMA FAVORABLE EDITA: Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages - Edifici Can Jorba (Pça. del Mercat). Manresa 08240. Tel 93 872 31 03 - info@ghtbages.org PRODUEIX: CatPress, serveis de comunicació - C/ Guimerà 49, 2n 1a. Manresa 08241. Telèfon 93 872 14 22 . www.catpress.cat FOTOGRAFIES PORTADA I ENTREVISTA: P-a Jorgensen, Oscar Oliva-Puntocolorado, Mugaritz i José Luís López de Zubiria DISSENY DE PORTADA: Gerard Badia - gerard@dabmedia.cat Dipòsit legal B-30694-2001
 2. 2. la revista del Gremi 3 ANDONI LUIS ADURIZ, cuiner i director del restaurant Mugaritz Ha treballat amb els millors cuiners de (Biscaia) ha dut lestabliment a ser consi- lEstat i reconeix que començar en una piz- derat un dels referents mundials. Aduriz no zeria també lha ajudat a ser qui és en para quiet i participa en nombroses inicia- lactualitat. Andoni Luis Aduriz és un dels tives relacionades amb la investigació i la grans professionals del moment. El seu cuina. Anima els restaurants del Bages a treball liderant el restaurant Mugaritz treure profit de les potencialitats dAlícia.“intentem no distreurens massa”- Mugaritz està consideratun dels millors restaurantsdel món. Com es treballaamb aquesta pressió afegi-da?- El cert és que el nivelldexigència sempre ens haacompanyat des de linici iés el que ens ha portat finsa la situació en què estemactualment. A partir daquíno pensem massa en allòque sespera de nosaltres,intentem no distreurensmassa i fer les coses el mi-llor possible.- Quins són els pilars bàsicsde la vostra cuina?- La nostra cuina és unapeça més dins un entramatque busca construir unaexperiència. Intentem pro-posar idees senzilles, através dun mecanisme sin-cer, i a ser possible, verta-der. Ens apassiona laincertesa i crec que la cuina - Parlem habitualment amb que no saben el que volen. tot això ens porta a buscarpot ser lúdica sense perdre els nostres clients que, en En realitat, no tenen una mecanismes que ens per-gens de rigor. molts casos, shan desplaçat idea preconcebuda de què meten sorprendrels. des darreu del món per men- esperen, però això no treu- El client és cada vegada jar al Mugaritz. Quan els que no sàpiguen el que no - Més enllà de lactivitatmés exigent. Aconseguir preguntem què esperen de desitgen. I el que no desitgen culinària, des de Mugaritz par-sorprendrel és el vostre nosaltres no ens saben què és que no passi res. I respo- ticipeu en projectes culturals,gran repte? respondre, i podríem pensar nent a la teva pregunta: sí, editorials, dinvestigació, divul- ▼▼
 3. 3. 4 la revista del Gremi gatius, de formació i assesso- rament, etc. Per què enteneu la cuina com un concepte global? - Al primer cartell que es va col·locar al restaurant només hi posava Mugaritz, sense indicar que era un restau- rant. És com una metàfora del que avui és el projecte. En el fons som gent curiosa amb el desig daprendre i ampliar les nostres fronteres de coneixement. No es pot negar que totes les sinergies dutes a terme en altres dis- ciplines ens han servit per aplicar-les en el nostre dia a dia i ser més competitius. Encara que insisteixo que lorigen de totes aquestes el futur sense oblidar el pas- tres com Alícia. llibres de divulgació científi- accions és la curiositat. sat i hem dampliar loferta ca i hem participat en con- sobre el que tenim. No sem- - Vostè participa en el centre gressos. Tenim un acord de - Com es percep la cuina pre ha estat així i hem perdut tecnològic especialitzat en col·laboració amb la marca catalana des del País Basc? la diversitat i lautenticitat. investigació marina i ali- delectrodomèstics De - Veiem Catalunya com una Per aquest motiu iniciatives mentària AZTI-Tecnalia, a Dietrich i conjuntament amb de les zones gastronòmiques com aquestes són molt espe- Biscaia. Parlins de les seves els seus enginyers i equips més interessants del món. rançadores. accions principals. dinnovació treballem en el De la mateixa manera que al - És una relació que va desenvolupament i validació País Basc, sobre una base - Els establiments adherits començar fa una mica més dels equips. A Azi-Tecnalia de cuina tradicional, al Gremi compten amb la de set anys i durant aquest habitualment treballem amb sobresurten establiments Fundació Alícia com a cen- temps hem anat desenvolu- els departaments de nous innovadors i avantguardistes tre referent en el camp de la pant diferents projectes con- aliments i noves tecnologies. que són molt importants per investigació. Quin creu que junts encarregats per a ter- Avui en dia comptem amb a tot el sector. També és hauria de ser el paper ceres empreses. Per altra tres persones que són les molt important la pròpia daquest tipus de centres en banda, hem escrit articles que socupen de tots els pro- societat i el seu nivell el dia a dia dels restau- científics, també capítols de grames que tenim en marxa. dexigència. A Catalunya hi rants? ha molt bons periodistes - Sóc dels que pensa que no gastronòmics i molts entusi- shan de forçar les coses i si astes de la cuina. algú no desitja conèixer o ampliar les seves possibili- - A la comarca del Bages els tats és molt lliure de no fer- restaurants potencien una ho. Per contra, és una gran oferta amb productes de oportunitat comptar amb el lentorn i de temporada. Què suport tècnic i professional li sembla laposta? per entendre el que ja es fa - Intel·ligent, atractiva i bé i optar a millorar-lo. necessària. Hem de construir Aquest és el paper de cen- "LAPOSTA DELS RESTAURANTS DEL BAGES PER A UNA OFERTA AMB PRODUCTES DE LENTORN I DE TEMPORADA ÉS INTEL·LIGENT, ATRACTIVA I NECESSÀRIA. HEM DE SABER CONSTRUIR EL FUTUR SENSE OBLIDAR EL PASSAT"
 4. 4. la revista del Gremi 5- En aquest sentit Mugaritz i generositat, capacitat deAZTI promouen la primera patiment, aprenentatge,revista internacional que rigor... tot plegat impaga-suma ciència i gastronomia. ble.Què espereu daquest pro-jecte global? - Encara que és un sector- Comptem amb la partici- sensible a la crisi, hi hapació de professionals molts establiments quedAlícia. En el seu moment decideixen obrir envam detectar un important lactualitat. Què aconsellariadèficit dèficit pel que fa a la a tota aquella gent quevisualització i posada en comença en el món de lavalor de tota la investigació restauració?que sestava desenvolupant - No sé si sóc massa boal voltant de la interacció donant consells però inten-ciència i cuina i això ens va taria dir-los que la constàn-animar a proposar aquest cia és un valor del qual maiprojecte important. Avui shan de distanciar. Enpodem presumir dhaver aquesta professió les capa-reunit investigació científica citats i el talent, en algunsi culinària a través duna moments, són secundaris.revista publicada per una de racterístiques amb normali- impecable: ho volia tot per- Mentre que la regularitat i lales principals editorials de tat. És possible que els fecte. Ara, també et diré que perseverança, independent-divulgació científica del hagués perdut el respecte, els valors que he assumit ment de com estigui la situ-món. Ara, els cuiners que tot i que mai se sap. professionalment els vaig ació, desenvolupen un paperfacin investigació podran absorbir allà: compromís, primordial.publicar els seus treballs - Durant la seva trajectòriaamb el mateix rigor que ho ha treballat amb professio-fan els científics de manera nals clau del sector. Juanhabitual. Mari Arzak, Pedro Subijana, EL PERFIL Martín Berasategui i Ferran- Quins records té dels seus Adrià, entre daltres. Amb Què no pot faltar mai en un bon esmorzar?primers passos en el món de què es queda de tots ells? Ni cereals, ni fruita, però tampoc un bon cafè quela cuina professional treba- - I he treballat amb molts ens ajudi a activar-nos.llant en una pizzeria? més! DArzak et diré que era- Els recordo amb carinyo i molt passional. Tenia molt Un record dinfantesa relacionat amb la cuina.reconec que van ser neces- clar què i com ho volia. Solia acompanyar la meva mare a la cuina, mentresaris per al meu aprenen- Pedro Subijana era exquisit, escoltàvem a la ràdio un cèlebre gastrònom basctatge posterior. És important tot un senyor cuiner que hasaber contextualitzar i om- sabut reinventar-se cons- parlant amb passió de les seves experiències.plir de valor el que un té i tantment. Martín Berasategui Els tres o quatre aliments bàsics que sempre hi ha aper això no hi ha res millor és un home molt llest, sapque començar des de molt interpretar el que sha de fer la seva nevera.avall. Sempre explico que en tot moment i Ferran Adrià Ous de pagès, alls frescos o cebes, una molt bonacada vegada que havia de és la creativitat condensa- salsa de soja i formatge dIdiazabal de pastor. Nhidescarregar la furgoneta de da. ha daltres, però aquestes és estrany que faltin.repartiment amb la comandade la pizzeria sempre obser- - El seu pas per elBulli entre Un país dobligada visita per la seva cuina.vava sorprès els productes els anys 1993 i 1994 com Japó, Perú, Mèxic... nhi ha molts.que es quedaven al vehicle lha influenciat en la sevaper seguir el seu camí fins a trajectòria? Acabi la frase "La cuina catalana és..."un altre restaurant del - ElBulli em va canviar la Un dels motius pels quals, entre daltres, haguésmateix propietari. Desitjava manera de pensar i estic tingut una nòvia de Barcelona.poder tocar-los i treballar-hi. convençut que és el queAixò em va despertar un mha portat fins on sóc ara El producte indispensable a la seva cuina.gran entusiasme. No sé què en lactualitat. Treballava Loli doliva, la sal dAñana, i com he comentathauria passat si des del molt, moltíssim, perquè el abans, ser imprevisible.primer dia hagués vist els Ferran, essent molt atrevit iingredients daquelles ca- emprenedor, també era
 5. 5. 6 la revista del Gremi ES POTENCIEN ELS CURSOS DE FORMACIÓ GRATUÏTS PER ALS ESTABLIMENTS AGREMIATS El Gremi dHoteleria i Tu- el tercer girarà al voltant risme del Bages manté una de la qualitat en el servei política activa per fomentar de la restauració. Durant la formació entre tots els el darrer mes el Gremi ha establiments agremiats a programat amb èxit un curs lentitat. Conscient que la dhigiene alimentària que conjuntura actual obliga a ha reunit una quinzena bars, restaurants i establi- dalumnes. ments hotelers a estar al dia, lentitat treballa per PIMEC i FIHR oferir una oferta amb cur- Els establiments adherits a sos de formació gratuïts per la FIHR poden beneficiar- als agremiats. se daquesta oferta de for- mació que es gestiona des Oferta de tres cursos de la patronal PIMEC. En- Loferta de formació respon a les necessitats del sector Concretament durant les guany loferta per al Gremi properes setmanes lentitat ha augmentat després de teressats a inscriures als bé a les seves oficines. oferirà un total de tres lèxit de lany passat. cursos shan de posar en Les places són limitades i cursos. Els dos primers contacte amb el Gremi al es respectarà estrictament fan referència a la higiene Informació de contacte telèfon 93 872 31 03, al lordre de les inscripcions alimentària, mentre que Tots els establiments in- mail info@ghtbages.org o rebudes. EL GREMI COL·LABORA AMB AJUNTAMENT I DIPUTACIÓ EN UNA CAMPANYA INFORMATIVA ALS ESTABLIMENTS El Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages col·laborarà aquest any amb la campanya informativa que porten a terme Ajuntament de Manresa i Diputació de Barcelona. Aquesta iniciativa, que no té caràcter sancionador ni inspector, informarà els establiments del sector de la restauració d’aspectes clau que han de complir en matèria d’etiquetatge, preus, retolació i normativa lingüística, disposició de fulls de reclamació, horaris, etc. Visita in situ La campanya consistirà en la visita in situ dels tècnics La campanya pretén que els establiments compleixin les normes de la Diputació de Barcelona a bars i restaurants de la comarca per informar els propietaris d’allò que no fan 200 cada any) i a partir d’aquest 2012 es vol fer una correctament i que seria susceptible de ser sancionat. campanya més sectorial que inclourà bars i restau- Durant els darrers quatre anys des de la Diputació rants. A la pàgina web de la diputació es pot consultar s’han realitzat visites a tot tipus d’establiments (unes el protocol de la inspecció a bars i restaurants.
 6. 6. la revista del Gremi 7ACTE DE SUPORT A LA CUINA CATALANALa Fundació Institut Català de la Cuina reuneix el sector a la plaça Sant Jaume de Barcelonaen el marc de la campanya per aconseguir el reconeixement de la UNESCO lany 2013La Fundació Institut Català moni immaterial de lade la Cuina (FICC) ha cele- humanitat. Aquesta campa-brat un acte simbòlic a la nya, que es va presentar alplaça Sant Jaume de Palau de la Generalitat elBarcelona en el marc de la febrer, és un projecte decampanya per aconseguir país que vol sumar i incor-que la cuina catalana sigui porar totes les iniciativesreconeguda Patrimoni de la que es duen a terme a tot elHumanitat per la UNESCO. territori català, per tal que laLa iniciativa compta amb el població catalana prenguisuport del Gremi i culmi- consciència del patrimoninarà lany vinent. La trobada gastronòmic viu i ric que haa la capital catalana va portat a la cuina català al Aquest era laspecte de la plaça Sant Jaume de Barcelonareunir cuiners, cambrers, primer lloc del món. Aquestapropietaris destabliments, línia de treball és l’esperitrepresentants dels gremis que marcarà el III Congrésde la FIHR, alumnes de les Català de la Cuina. Els con-escoles de restauració i va sellers Ferran Mascarell icomptar amb el suport del Josep Maria Pelegrí vanGovern de la Generalitat. voler destacar la importàn- cia de lesdeveniment perProjecte de país donar impuls a la iniciativa.Des de la FICC s’està treba- Lacte es va cloure ambllant des de fa temps per lactuació dun petit grupassolir el reconeixement, casteller que va desplegar elper part de la Unesco, de la logotip duna campanya quecuina catalana com a patri- pretén ser transversal. Un grup de castellers va desplegar el logotip de la campanya CURS DE CUINA MONACAL A CÀRREC A PUNT LA JORNADA DE FORMACIÓ DE TRES ESTABLIMENTS DEL GREMI Lentitat ha confirmat que sionals del territori que lonzena edició de la Jor- compten amb ponents de Els restaurants Can Pa- nada de Formació tindrà primer nivell. A lespera de toi, Cal Muntané i Agustí lloc el proper dimarts 15 tancar els darrers detalls de Navarcles han organit- de maig a la Fundació Alí- del programa, es confirma zat amb èxit els darrers cia. El Gremi treballa amb la presència de la coach dies un curs de cuina el programa duna jornada Meritxell Obiols, del direc- monacal en el marc de la que enguany tractarà el tor de lEscola Joviat, Jordi Fira Monacàlia. Els tres lideratge, la motivació i Vilaseca, del periodista establiments, adherits el creixement personal a i crític gastronòmic Pau al Gremi, van reunir una El curs es va fer a Navarcles lentorn de lhostaleria. Arenós i del psicòleg clínic cinquantena de partici- nuscrit de 1787. El curs La jornada ha esdevingut Fidel Idalgo. Totes les per- pants que van seguir les es va completar amb una tot un referent per al sec- sones interessades a par- receptes del Llibre de xerrada sobre el llegat cu- tor i funciona com a punt ticipar de la jornada han lArt de Quynar, un ma- linari monàtic. de trobada per als profes- de contactar amb el Gremi.
 7. 7. 8 la revista del Gremi ACTUALITAT DEL SECTOR CAMPANYA SOLIDÀRIA amb la EL SERVEI DE PROTECCIÓ funDAció guné PER A LÀFRICA El Gremi sha adherit a la la campanya i permetre al DE DADES, EN FUNCIONAMENT campanya de la Fundació client conèixer la fundació Guné per recollir diners per i saber on va a parar la seva a projectes solidaris per a aportació, l’ONG entregarà lÀfrica. La FIHR ha signat un llibre a cada hotel amb un conveni amb aquesta tota la informació dels pro- ONG en el marc de la cam- jectes que desenvolupa. Es panya Check-in for Africa. tracta duna bona oportuni- Els establiments oferiran tat per als establiments als clients la possiblitat de que els dóna un valor afegit poder col·laborar amb els i els permet diferenciar-se projectes solidaris afegint de la competència. LONG, un euro en el moment de creada el 2004, està com- pagar el compte. promesa amb el procés de transformació duna de les La protecció de dades adquireix cada vegada més importància Display informatiu zones més pobres i vulne- Hotels, bars i restaurants rables de Senegal, la regió Durant les darreres setmanes sha posat en marxa el que col·laborin en la cam- de Kolda. La fundació servei de protecció de dades de què es pot benefi- panya col·locaran un dis- compta amb 28 tècnics, ciar lentitat, a través dun conveni establert amb la play informatiu convidant incloent 20 educadors que FIHR. El Gremi posa a disposició dels establiments els clients a afegir-se a són de la mateixa ètnia i agremiats aquest servei en un context en què la aquesta iniciativa. Per zona on sexecuten els pro- cura i el tractament de les dades en el sector de facilitar la comprensió de jectes. lhoteleria i la restauració adquireix cada vegada més importància. Per respondre a laugment de regulació legislativa en aquest camp el Gremi ofe- rirà aquest servei a través dun conveni signat entre la Federació Intercomarcal dHostaleria i Restauració i lempresa Asesunion. Lempresa ajuda a implantar i aplicar la llei de Protecció de Dades (LO 15/1999) als establiments de la FIHR. També sofereixen serveis dassessoria pel que fa al reglament de desenvolupament de la llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i de la llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç La campanya sadreça a la regió de Kolda, al Senegal. Electrònic (LSSICE). DESCOMPTES DE FINS AL 20% EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS La prevenció de riscos labo- les despeses, lentitat ofe- els establiments agremiats rals. Lempresa, que va sig- rals és una de les matèries reix descomptes molt atrac- que contractin els serveis nar un conveni amb el que han de tenir en compte tius en lassessorament en amb Riscprevent. Aquesta Gremi lany passat, ofereix tots els establiments del matèria de riscos laborals. assessoria disposa doficines assessoria, formació i audi- sector de lhostaleria i la Concretament el gremi pro- pròpies a Manresa i a tories. Els establiments es restauració. Conscient que posa descomptes de com a Barcelona i compta amb podran beneficiar daquests la conjuntura actual obliga mínim el 20% respecte el una àmplia trajectòria en la descomptes fins a finals a tenir un control de totes preu de mercat per a tots prevenció de riscos labo- dany.
 8. 8. la revista del Gremi 9 . PAU ARENÓS DESPULLA LAEL TAST CUINA "TECNOEMOCIONAL" TONI MASSANÉS GASTRÒNOM. DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ ALÍCIAEl teu plat preferit.Tot tipus de sopes.Un cuiner.La meva àvia.Una cançó.Petit país, de Lluís Llach.Un racó per perdres.Peguera.Un llibre.La insostenible llugeresa del ser, de Milan Kundera.La millor hora del dia per prendres un cafè.Matí amb diari, solet i placidesa desperit. Terrassa debar i tallat amb la llet freda.Un mite per compartir un sopar. La cocina de los valientes científics, els punts en comúDarwin. Ediciones B amb la moda, etc.Un restaurant. Autor: Pau Arenós El volum, de 400 pàgines, apro-El Celler de Can Roca. fundeix en la cuina contem-Tres ingredients bàsics per ser feliç. El crític i periodista gastronòmic porània en un viatge apassio-Harmonia a lentorn, estimació i il·lusions. Pau Arenós ha treballat cinc nant per milers de restaurantsUna recepta dIgnasi Domènech. anys de valent per donar forma del món. Amb un estil directe, al llibre La cocina de los compromès i rigorós lautor pro-Calamarsos farcits. valientes. Arenós ofereix un posa una lectura atractiva.Un plat per seduir. retrat crític de lalta cuina con- Arenós inclou dosis dhumor iCuscús de gambes i fredolics. temporània, de lanomenada crítica en un treball que el mateixUna pel·lícula. tecnoemocional que senvolta de autor ha definit com "el llibreBeautiful girls. les paraules clau avantguarda, total".Un somni. creativitat i innovació. Lautor, Pau Arenós reivindica que laQue ens en sortim. que ha estat Premi Nacional de cuina no és per a covards, sinóUn vici. Gastronomia, premi Juan Mari per als valents dels fogons, delLes olives, loli que fan i el pa per sucar-lo. Arzak i premi a lExcel·lència nitrogen líquid i de la brasa, delUn personatge que admiris. Gastronòmica de lAcadèmia ganivet i del robot i de lesferi-Un personatge no, una persona: la meva mare. Internacional de Gastronomia, ficació. En lactualitat, les crò-Un lema. proposa una reflexió àmplia niques dArenós es poden llegirSegur que ens ho podem mirar millor. sobre aspectes com el producte, des de les pàgines de El PeriódicoUn país per anar a viure una bona temporada. la raó del gust, la cuina ecològi- de Catalunya i també escriu a ca, la complicitat amb els través dun bloc a internet.França.Què no toblides mai quan surts de viatge?Lordinador. el llibre, de 400 pàgines, és fruit dun treballDescriu el Bages amb tres adjectius. de cinc anys en què lautor aprofundeixLocal, global i central. en la cuina contemporània i fa un viatge per milers de restaurants
 9. 9. 10 la revista del Gremi LA RECEPTA AMANIDA DENCIAM FULLA DE ROURE AMB CODONY I FORMATGE TOU DELS TIL·LERS AMB VINAGRETA DAVELLANES Elaboració En primer lloc tallem la poma a dauets i la coem amb una mica doli i sal. A continuació torrarem les llesquetes de pa de baguet i triturarem les ave- llanes. El següent pas serà emulsionar la vinagreta amb loli, el vinagre de sidra, les avellanes, sal i pebre. Posem a sobre de cada torradeta un tall de codonyat INGREDIENTS: i a sobre un tall de formatge. El muntatge el farem Enciam de fulla de roure (si pot ser ecològic) amb lenciam, la poma cuita i les torradetes amb el formatge una mica calent. Poma golden Pa blanc tipus baguet Tot plegat ho servirem amb la vinagreta davellanes. Confitura de codony (si pot ser casolana) Formatge Tou dels Til·lers Avellanes RESTAURANT LA CANTINA DE MONISTROLET Oli doliva extra verge C-25, sortida 126 Vinagre de sidra 08256 Rajadell Sal i pebre 629 160 169 WEB d’interès PERFILS A TWITTER La Fundació Institut Català de la @cuinacat Cuina ha renovat la seva pàgina Actualitat gastronòmica, receptes, web coincidint amb linici de la productes de temporada i menús campanya per aconseguir que la amb propostes dels millors plats. El cuina catalana sigui reconeguda perfil a twitter de la revista Cuina com a Patrimoni de la Humanitat ofereix informació de manera con- per la UNESCO. La pàgina recull tinuada sobre la cuina catalana. lactualitat de la fundació i expli- @MorroFi ca els dos projectes amb què Fa prop de quatre anys que en treballa en lactualitat. El primer Guillem, en Marc i en Marcel van fa referència a la candidatura de crear el bloc del Morro Fi per reco- la UNESCO i el segon promociona manar bars casolans on es mengés la marca Cuina Catalana. El web com a casa. Amb el temps han www.cuinacatalana.eu permet ladhesió de particulars, obert una vermuteria a Barcelona i establiments i empreses. aquí els podem seguir dia a dia.
 10. 10. fan costat al Gremi Mossèn Serapi Farré, 39-41 08241 Manresa Tel. 93 877 33 33 Tel. 93 877 30 00 Grandes cocinas y frío industrial Distribuïdora del BagesTel. 93 867 04 08 / Fax 93 867 41 66 / macfrin@grupomacfrin.com C/ B, 1 - Polígon Plans de la Sala - 08650 Sallent Tel. 93 874 82 80 Major, 40, baixos 08221 Terrassa Tel. 93 733 73 22 - www.lahostelera.com VENDA AL DETALL I A L’ENGRÒS Tot tipus de peix i marisc, Tel. 93 875 35 20 Tel. 93 828 43 90 fresc i congelat www.feliuconsultors.com Fax. 93 828 40 19 Horari: de 9 a 2 Ctra. de Monistrol a la Bauma km. 2,7 - 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT Bodegues Abadal Telf. 93 874 35 11 Tel. 93 877 22 33 info@abadal.net / www.abadal.net www.regio7.cat Arquebisbe Alemany, 38, despatx 4 08500 Vic Tel. 93 889 70 77 Manresa (93 875 20 33) Barcelona (93 265 56 31) Tel. 93 874 86 86 www.cunovesa.com minorisa@minorisa.es info@cunovesa.com comercial@riscprevent.com

×