VIF-dag 22 nov 2012

512 views

Published on

Verksamhetsutveckling för Vetenskaplig informationsförsörjning 22 nov 2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
512
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
211
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

VIF-dag 22 nov 2012

 1. 1. VIF-dag 2012Öppen innovationCatharina Isberg VIF - Vetenskaplig informationsförsörjning
 2. 2. Här och nu!
 3. 3. ”Tryggheten sitter inte i strukturen, den sitter i mig” Kristina Tirén
 4. 4. Framtidens bibliotek är NU!• Utifrån och in-perspektiv• Förändrat bibliotek och förändrad bild av biblioteket!• Lokala – nationella – globala• Rummet – verksamheten• Externt publicerat – internt publicerat• Digitalisering, e-media, sociala webben…• Publicering• Undervisning• Lokalen – skrivbordet – fickan
 5. 5. Vad behöver vi jobba med?• Målgruppsperspektiv!• Påverka hur media används – Sociala medier, e-boken, databaser, kursböcker etc!• Synen på samlingen och vår roll – målgrupp• Synen på våra system - målgrupp• Förenkla våra processer och rutiner• Tydlighet i vem som gör vad• Ge underlag till övriga SLUB. – analysera källor, göra snabba utredningar inom området…• …
 6. 6. ”Kill your darlings!”Har vi tillräckligt enkla system utifrån våraforskare, studenter, lärares behov?
 7. 7. Kommunikation!Kommunikation, dialog,synlighet, förändringscoacher…
 8. 8. “...låt då inte bilden av barndomens bibliotek och bibliotekarie utgöra visionen om framtiden.” Olof Sundin Professor i biblioteks- och informationsvetenskap http://www.sydsvenskan.se/Pages/ArticlePage.aspx?id=653673&epslanguage=sv
 9. 9. Nyttobibliotek(sätt er två och två – lägg fram ett argument var)Argument:• Det viktigaste i hur vi förhåller oss till vår verksamhetsom nyttobibliotek är…• Det är viktigt för oss att veta att vi är ett nyttobibliotek ochinte bevarande- eller kulturarvsbibliotek för att…Utgår ifrån förberedelseläsningen på:http://scholarlykitchen.sspnet.org/2012/09/11/redefining-the-library-part-1-why/http://scholarlykitchen.sspnet.org/2012/09/12/redefining-the-library-part-2-how/
 10. 10. Våra värderingar Glädje och engagemang Nytänkande och lösningsfokus Öppen kommunikation och samverkan
 11. 11. Glädje och engagemang Nytänkande och lösningsfokusSyfte Öppen kommunikation och samverkanSLU-biblioteket arbetar med och utvecklar:• vetenskaplig kommunikation och utvärdering• vetenskaplig informationsförsörjning• informationskompetens och lärandemiljöi samverkan med SLU:s forskare, studenter ochanställda för att stärka kvaliteten i SLU:s forskningoch utbildning.
 12. 12. Våra framgångsfaktorer• Vi är aktiva i dialog, integration och samverkanmed SLU• Vi är nytänkande och flexibla, prioriterar och tarställning• Vi satsar på kompetensutveckling ochomvärldsbevakning för framtida behov• Vi är en attraktiv arbetsplats som bygger pådelaktighet, eget ansvar och personlig utveckling.
 13. 13. Mål inom VIF• Vi säkerställer att våra kunder har tillgång till relevantinformation i söktjänster som bäst svarar mot deras behov.• Vi utvärderar ny teknik och tillhandahåller mediehanteringefter kundernas förändrade behov.• Vi prioriterar elektronisk information.• Vi planerar strategiskt för våra samlingar utifrån nyttan förSLU och utvärderar och analyserar fortlöpande samlingarnasanvändning.• Vi är ett kompetenscentrum för metadata inom SLU.• Vi utvecklar gemensamma processer för metadata ochmediehantering för att öka kvalitet och effektivitet.
 14. 14. Glädje och engagemangMål – kommunikation och Nytänkande och lösningsfokussamverkan Öppen kommunikation och samverkan• Vi erbjuder alla anställda och studenter liknandebiblioteksverksamhet oavsett geografisk placering• Vi ökar satsningen på stöd till starka forskningsmiljöer• Vi ökar vår synlighet på befintliga och nya arenor• Vi ökar vår kommunikation med SLU:s ledning ochfakulteter• Vi deltar aktivt i SLU:s internationella samarbeten• Vi har en effektiv internkommunikation som bygger påallas ansvar att sprida och ta del av information
 15. 15. Glädje och engagemang Nytänkande och lösningsfokusMedarbetare inom SLUB Öppen kommunikation och samverkan• Vi har en aktiv dialog mellan chef och medarbetarekring planering och prioritering av verksamheten• Vi ger möjlighet till kompetensutveckling inomprioriterade områden utifrån individens intresse ochorganisationens behov• Vi arbetar aktivt med vår värdegrund• Vår rekrytering görs utifrån ett helhetsperspektiv påverksamheten
 16. 16. VerksamhetsplaneringAktiviteter• Vad ska vi göra och när för att nå våra mål?Kompetens• Vilken kompetens behöver vi (för att uppfylla våra mål) och hursäkerställer vi den?Relationer• Vilka ska vi samarbeta med och hur (för att uppfylla våra mål)?Organisation• Vem ska ansvara för vad och hur ska vi samverka (för att uppfylla våramål)?
 17. 17. Utifrånperspektiv på allt jag gör! Vi gör det tillsammans!

×