Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
•
•
•

Ce poate fi Biserica pe pământ? Nu e de ajuns Dumnezeu?
Da, Biserica este pe pământ, dar ea este, de asemenea, şi î...
A. Hristos a venit, atât pentru a mântui omenirea cât şi pentru a zidi
Biserica

• Iisus i-a spus lui

Petru: „Tu eşti
Pet...
B. Mântuirea se înfăptuieşte în
comuniunea bisericii

• După cum Noe şi familia

•

sa erau în siguranţă doar
în arcă, tot...
• A fi mântuit, în Biserca primară, însemna a fi membru al Bisericii.

Filosoful ortodox Alexei Homiakov a scris: „ştim că...
• Se spune că era odată un

•

om care nu mai fusese la
biserică timp îndelungat.
Preotul său a mers să-l
viziteze într-o ...
•
•

Bărbatul s-a întors la biserică Duminica următoare. Mesajul a ajuns acolo
unde era nevoie
Părintele Alexander Elchani...
C. Biserica este Trupul lui Hristos, Mireasa lui Hristos, şi
noul Ierusalim

• Cu toate că Sf Ap. Pavel în I Corinteni ase...
• Pavel le spune

•

Corintenilor „Voi
sunteţi trupul lui
Hristos, şi mădulare
fiecare în parte” (I
Corinteni, 12,27)
Înai...
• Biserica e de asemenea numită mireasa lui Hristos (Efeseni, 5,
•

32). În acest pasaj, Sf. Apostol Pavel vorbeşte despre...
• În Cartea

•

Apocalipsei
vedem ultima
şi cea mai
triumfătoare
descoperire
a Bisericii
Autorul are o
vedenie a
unei cetă...
•
•

Povestea pământeană a omului a început într-o grădină, dar s-a terminat
într-o cetate. Suntem parte a acelei cetăţi, ...
•
•

Şi pe de altă parte, ştiut fiind că Împărăţia lui Hristos transcende spaţiul şi
timpul, ea oferă Bisericii, de-a puru...
•

•

Biserica are
instituţii, dar
nu este o
instituţie.
Biserica are
clădiri, dar nu
este o clădire.
Biserica are
episcop...
• În perioada controversată a celor şapte Sinoade Ecumenice,
•

adevărata natură şi unitatea Bisericii nu au fost niciodat...
Crezul de la Niceea mărturiseşte:

• Biserica este descrisă a fi una, sfântă, Sobornicească şi
•

apostolească
Biserica ni...
1 Biserica este una - a. Are un singur cap, Iisus Hristos

• Ea este Una - Biserica este una, deoarece are un singur Cap
•...
•
•
•

b. Unitatea sa reflectă unitatea Sfintei Treimi
În Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile preotul rosteşte următoarele...
• C. Este un singur trup
• Apostolul Pavel scrie în legătură cu Sfânta Liturghie: „Ca o
pâine, un trup, suntem cei mul ți;...
2 Biserica este sfântă

• În scrierile sale despre

Biserică, Sf. Ap. Pavel
mărturiseşte că Hristos
S-a dat pe Sine însuşi...
•
•
•

A. Ca şi Hristos Biserica are două firi
Biserica este sfântă, fără de păcat, Mireasa şi trupul lui Hristos, dar est...
•
•

La fel cum Hristos, are două firi, divină şi umană, tot aşa şi în Biserică este o
conlucrare între divinitate şi uman...
• B. Dar numai firea
•

divină a Bisericii este
desăvârşită
Într-un anume sens,
Biserica este sfântă,
deoarece este Trupul...
•
•
•

C. Firea umană a Bisericii este imperfectă
În alt sens, ea se află în plin proces de sfinţire, deoarece este umană ...
• D. Biserica este chemată la sfinţenie – să fie prefăcută întru
•

asemănarea lui Hristos
Pentru mulţi oameni, noi trăim ...
3. Biserica este sobornicească
Este catolică – sobornicească . Când Crezul foloseşte cuvântul
catolic – sobornicească, est...
• A. Ea ţine de credinţa
sobornicească, adică
de întregul adevăr

• Primul exemplu

•

menţionat al folosirii
cuvântului c...
•
•

B. Biserica cuprinde întreaga lume
Înţelesul popular este acela de universal, care este de asemenea adevărat.
Dar Bis...
•
•

Biserica este catolică deoarece învaţă aceleaşi adevăruri pretutindenea
Sfântul Irineau scria „Biserica Catolică deţi...
• Sfântul Chiril al

Ierusalimului a
însumat ambele
înţelesuri când a
afirmat că „Biserica
este numită catolică
deoarece s...
C. ,,Răsăritul Ortodox”
este un termen
impropriu: Biserica este
pe toate cele şase
continente

• Trebuie să fim atenţi

câ...
•

John Karmiris scrie „ar trebui să vorbim despre o singură Biserică Ortodoxă,
universală (catolică) în Grecia, în Rusia,...
•
•

4 Biserica este apostolică
Este Apostolică - un cuvânt de origine greacă, însemnând trimis - Bisericii i
s-a dat aces...
• A. Urmează
•

•

învăţătura
apostolilor
De asemenea este
apostolică
deoarece Hristos a
numit Apostoli care
urmau să fie ...
•
•
•

B. Este chemată să cuprindă întreaga lume
Biserica este de asemenea apostolică deoarece a fost trimisă de Hristos s...
•
•
•

În plus faţă de hotărârile Crezului de la Niceea putem adăuga acestea:
5. Biserica este o comunitate iubitoare si g...
• A. Dragostea este centrul lucrării Sfintei Treimi
• Despre primii creştini s-a spus cât de mult se iubesc aceşti creştin...
•
•
•

B. Dragostea este centrul vieţii Bisericii
Dacă dragostea e atât de importantă în misiunea Sfintei Treimi, ar trebu...
•

Sfântul Ioan de Kronstadt a spus că Biserica nu poate exista în afara iubirii.
Chemarea pentru această iubire se rosteş...
•
•

C. Dragostea este mai mare decât credinţa şi nădejdea
Unul dintre cele mai mişcătoare capitole din Biblie este I Cori...
•
•

6. Biserica este ortodoxă
Biserica de asemenea a adoptat apelativul ortodoxă – dreptmăritoare. Dar
aşa cum Alexei Hom...
• 7. Cap al Bisericii este
•

•

Hristos
Biserica are autoritate
umană, în special
episcopii, dar ea are
doar un singur Ca...
• 8. Biserica este adunarea poporului lui Dumnezeu
• Hristos spune „fără de Mine nu puteţi face nimic (In. 15,5) Biserica
...
•
•

Evident însă, de vreme ce Biserica a crescut după Cincizecime, credincioşii
nu s-au mai putut întâlni doar într-un si...
•
•
•

Biserica este una, chiar şi atunci când membrii ei se
locaţii
Este una de fiecare dată, şi nici chiar moartea nu ne...
9. Factorii unităţii Bisericii sunt:

• A. Episcopul ca autoritate învăţătorească a credinţei
• Au existat întotdeauna tre...
• B. Intrarea

•

noastră în
Biserică
,,printr-un
Botez "
II - este
Botezul,
deoarece
Sfântul
Pavel scrie
despre un
singur...
• C. Participarea noastră la Sfânta Liturghie
• Și al treilea este masa familială, frângerea pâinii sau

Euharistia numită...
• Deci comunitatea creştină este centrată în jurul episcopului, care

este punctul central al unităţii, iar în comunitatea...
• Sfântul Ignatie

•

al Antiohiei,
care s-a născut
când unii dintre
Apostoli încă
mai trăiau, a
scris cu privire
la Euhar...
•
•
•

10. Biserica este „sufletul lumii”
Biserica există pe pământ, dar cetăţenia ei este în cer. Acest fapt este
valabil...
• Şi continuă „într-un cuvânt, ceea ce este sufletul în trup, sunt

creştinii în lume. Sufletul nevăzut este păzit de trup...
•
•

În lumea noastră occidentală secularizată, mulţi resping Biserica, şi o critică
şi o condamnă fără limite
Aceasta o f...
• 11. Duhul Sfânt

conduce şi
insufle țe ște Biserica
• Un eveniment-cheie
pentru Biserică a fost
acel moment măreţ,
după ...
A. Dăruind binecuvântarea Cincizecimii tuturor
credincioşilor

• La Cincizecime,

•

Duhul Sfânt a venit
asupra Bisericii ...
• Întreaga Biserică era adunată în Camera de sus, în Ierusalim,
•

incluzând-o pe Maria, Maica Domnului
Iisus spusese desp...
•
•
•

Duhul sfânt sălăşluieşte în fiecare creştin
Sfântul Irineu a observat acest lucru când a spus „unde este Biserica, ...
•
•

Şi Biserica este, de asemenea, harismatică. Prin acest lucru se înţelege că
este insuflată de Duhul Sfânt, care dă me...
• Şi aceste daruri trebuie împărtăşite, și sunt date pentru ca to ți să se
•

bucure de ele, și pentru a clădi Trupul lui ...
•
•

Într-o întâmplare se spune că era o bătrânică suedeză din secolul al XIX-lea,
al cărei fiu era plecat în America la m...
•
•
•

Când au vrut să zugrăvească pereţii, au fost uimiţi să constate că aceştia
erau acoperiţi de dolari americani, pe c...
•
•

Putem trăi ca şi când Sfântul Duh nu ar fi venit vreodată. Putem trăi plini de
sărăcie spirituală, ori putem fi plini...
Ce este biserica
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ce este biserica

630 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ce este biserica

 1. 1. • • • Ce poate fi Biserica pe pământ? Nu e de ajuns Dumnezeu? Da, Biserica este pe pământ, dar ea este, de asemenea, şi în cer. Şi da, Dumnezeu este de ajuns. Putem spune, chiar mai mult decât de ajuns. Dar Biserica nu s-a dorit a fi un auxiliar opţional. Dumnezeu Tatăl L-a trimis pe Fiul Său nu doar să ne mântuiască, ci şi să ne zidească într-o comunitate nouă, revoluţionară
 2. 2. A. Hristos a venit, atât pentru a mântui omenirea cât şi pentru a zidi Biserica • Iisus i-a spus lui Petru: „Tu eşti Petru, şi pe această piatră îmi voi zidi biserica Mea, şi porţile iadului nu o vor sfărâma” (Mt. 16,18). Aici este unul dintre doar cele două locuri când cuvântul biserică, grecescul η εκκλησία - ekklesia, este rostit de gura Mântuitorului în Evanghelii
 3. 3. B. Mântuirea se înfăptuieşte în comuniunea bisericii • După cum Noe şi familia • sa erau în siguranţă doar în arcă, tot aşa şi noi suntem în siguranţă, doar în Biserică Primii cre știni nu şi-au trăit viaţa de creştin pe cont propriu, în felul lor personal. Ei erau uniţi, trăind împreună sub acţiunea Duhului Sfânt şi sub îndrumarea Apostolilor, într-un singur trup
 4. 4. • A fi mântuit, în Biserca primară, însemna a fi membru al Bisericii. Filosoful ortodox Alexei Homiakov a scris: „ştim că atunci când cineva cade, căderea sa este individuală, însă nimeni nu se poate mântui individual. Cel care este mântuit, este mântuit în Biserică, fiind membru al acesteia şi în unitate cu toţi ceilalţi membrii ai acesteia”
 5. 5. • Se spune că era odată un • om care nu mai fusese la biserică timp îndelungat. Preotul său a mers să-l viziteze într-o seară friguroasă de iarnă, şi sau aşezat împreună în faţa sobei unde ardeau cărbunii Fără a spune nici un cuvânt, preotul a luat o bucată de cărbune înroşit din foc şi a aşezat-o pe pământ. Amândoi au privit-o cum îşi pierdea văpaia pe măsură ce se răcea treptat. Apoi, preotul a pus-o din nou în foc, şi au privit-o cum s-a reaprins, făcându-se din nou roşie şi arzătoare. Fără să adauge nimic, preotul s-a ridicat şi a plecat
 6. 6. • • Bărbatul s-a întors la biserică Duminica următoare. Mesajul a ajuns acolo unde era nevoie Părintele Alexander Elchaninov , a afirmat că omul îşi găseste adevărata identitate doar în Biserică, nu în izolare spirituală care nu e de nici un ajutor, ci în puterea comuniunii din Biserică, împreună cu fraţii şi surorile sale şi cu Mântuitorul său
 7. 7. C. Biserica este Trupul lui Hristos, Mireasa lui Hristos, şi noul Ierusalim • Cu toate că Sf Ap. Pavel în I Corinteni aseamănă funcţionalitatea • corpului omenesc cu Biserica, Noul Testament niciodată nu spune că Biserica este asemănătoare Trupului lui Hristos, ci totdeauna spune că Biserica este Trupul lui Hristos, iar aceasta este o diferenţă crucială Biserica nu este doar adunarea tuturor creştinilor, ea este de fapt însuşi Trupul lui Hristos
 8. 8. • Pavel le spune • Corintenilor „Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi mădulare fiecare în parte” (I Corinteni, 12,27) Înainte, într-o imagine uimitoare el argumentează că, precum toate mădularele trupului multe fiind sunt un trup, aşa şi Hristos. (I Corinteni, 12,12)
 9. 9. • Biserica e de asemenea numită mireasa lui Hristos (Efeseni, 5, • 32). În acest pasaj, Sf. Apostol Pavel vorbeşte despre căsătorie aşa cum e înţeleasă de creştini Când descrie relaţia dintre soţ şi soţie, spune că „Taina aceasta mare este, iar eu zic, în Hristos şi în Biserică” ( Efeseni, 5, 32)
 10. 10. • În Cartea • Apocalipsei vedem ultima şi cea mai triumfătoare descoperire a Bisericii Autorul are o vedenie a unei cetăţi, Noul Ierusalim, pogorânduse din cerul lui Dumnezeu, gătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei (Apocalipsa, 21,2)
 11. 11. • • Povestea pământeană a omului a început într-o grădină, dar s-a terminat într-o cetate. Suntem parte a acelei cetăţi, pregătiţi fiind ca o mireasă pentru nunta cu Hristos şi ospăţul ceresc al raiului Dar Biserica, în acelaşi timp, e deja în Împărăţia lui Dumnezeu. Cei care au murit în Hristos de-a lungul timpului sunt parte a Bisericii triumfătoare, în Cer
 12. 12. • • Şi pe de altă parte, ştiut fiind că Împărăţia lui Hristos transcende spaţiul şi timpul, ea oferă Bisericii, de-a pururi, mai ales în Euharistia din timpul Sfintei Liturghii, o degustare a acelui moment final triumfător Într-un sens absolut, atunci când suntem în Hristos, suntem deja în Cer
 13. 13. • • Biserica are instituţii, dar nu este o instituţie. Biserica are clădiri, dar nu este o clădire. Biserica are episcopi, preoţi şi diaconi, dar de asemenea propovăduieşte preoţia tuturor credincioşilor Biserica nu este o comunitate exclusivistă, ea este veşnic deschisă, suntem cu toţii bineveniţi şi putem deveni membri ai săi, indiferent de statutul social, vârstă, gen, limbă, cultură sau câştig
 14. 14. • În perioada controversată a celor şapte Sinoade Ecumenice, • adevărata natură şi unitatea Bisericii nu au fost niciodată puse la îndoială Există o singură mărturisire de credinţă cu privire la Biserică, şi aceasta se găseşte în Simbolul Niceean
 15. 15. Crezul de la Niceea mărturiseşte: • Biserica este descrisă a fi una, sfântă, Sobornicească şi • apostolească Biserica niciodată nu a pus sub semnul întrebării această afirmaţie simplă, ea a fost întotdeauna acceptată ca atare
 16. 16. 1 Biserica este una - a. Are un singur cap, Iisus Hristos • Ea este Una - Biserica este una, deoarece are un singur Cap • Când Apostolul Pavel le scrie Efesenilor pentru a-i încuraja în credinţa şi unitatea lor, el le spune „este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre. Este un Domn, o credinţă , un botez , Un Dumnezeu şi Tată tuturor, Care este peste toate şi prin toate şi întru toţi” (Efeseni, 4, 4-6)
 17. 17. • • • b. Unitatea sa reflectă unitatea Sfintei Treimi În Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile preotul rosteşte următoarele cuvinte: „noi, care ne împărtăşim dintr-o pâine şi dintr-un Potir, uneşte-ne unii cu alţii în comuniune aceluiaşi Duh Sfânt” În rugăciunea Sa adresată Tatălui pentru Ucenicii Săi, Iisus spune: „Părinte Sfinte, păze ște-i în numele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem și Noi” ( Ioan, 17,11)
 18. 18. • C. Este un singur trup • Apostolul Pavel scrie în legătură cu Sfânta Liturghie: „Ca o pâine, un trup, suntem cei mul ți; căci to ți ne împărtă șim dintr-o pâine” (I Corinteni, 17,10)
 19. 19. 2 Biserica este sfântă • În scrierile sale despre Biserică, Sf. Ap. Pavel mărturiseşte că Hristos S-a dat pe Sine însuşi pentru Biserică, „să o sfinţească, să o înfăţişeze Sieşi Biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană” (Ef, 5,27)
 20. 20. • • • A. Ca şi Hristos Biserica are două firi Biserica este sfântă, fără de păcat, Mireasa şi trupul lui Hristos, dar este de asemenea şi Biserica celor păcăto și, a acelora care, după cuvintele Sf. Efrem Sirul, sunt pe calea pierzării După aspectul său divin , Biserica este fără de păcat. În latura sa umană , ea este deseori plină de păcate însă chemată spre sfinţirea firii şi a faptelor
 21. 21. • • La fel cum Hristos, are două firi, divină şi umană, tot aşa şi în Biserică este o conlucrare între divinitate şi umanitate.” Toţi creştinii sunt chemaţi la sfinţenie, şi într-un anume sens sunt sfinţi Sfântul Pavel se adresează în scrisorile sale cu apelativul sfinţilor , ceea ce înseamnă că toţi erau numiţi astfel. Însă Biserica, pe drept cuvânt, cinsteşte bărbaţi şi femei, care şi-au trăit viaţa în mare sfinţenie sau şi-au dăruit-o în martiriu
 22. 22. • B. Dar numai firea • divină a Bisericii este desăvârşită Într-un anume sens, Biserica este sfântă, deoarece este Trupul Fiului Lui Dumnezeu, care este fără prihană.
 23. 23. • • • C. Firea umană a Bisericii este imperfectă În alt sens, ea se află în plin proces de sfinţire, deoarece este umană şi membrii ei, deseori, sunt păcătoşi Sfinţenia deseori poate să însemne pus de-o parte pentru un anumit scop. Planul măreţ al Bisericii este să slăvească pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh
 24. 24. • D. Biserica este chemată la sfinţenie – să fie prefăcută întru • asemănarea lui Hristos Pentru mulţi oameni, noi trăim în lume şi frecventăm biserica, dar adevărul, în fond, este că noi trăim în Biserică şi ieşim în lume pentru a o binecuvânta în numele lui Hristos
 25. 25. 3. Biserica este sobornicească Este catolică – sobornicească . Când Crezul foloseşte cuvântul catolic – sobornicească, este evident că nu se referă la Biserica Romano-Catolică
 26. 26. • A. Ea ţine de credinţa sobornicească, adică de întregul adevăr • Primul exemplu • menţionat al folosirii cuvântului catolică la adresa Bisericii poate fi găsit în sec. II d.Hr. într-o scrisoare către Biserica din Smirna scrisă de Sfântul Ignatie al Antiohiei El scria că acolo unde este Iisus Hristos, acolo este şi Biserica catolică. Primul sens al cuvântului catolic este de a reţine întregul adevăr
 27. 27. • • B. Biserica cuprinde întreaga lume Înţelesul popular este acela de universal, care este de asemenea adevărat. Dar Biserica a fost tot atât de catolică în ziua Cincizecimii, cu doar o cameră plină de oameni, cât este şi în zilele noastre, răspândită pe şase continente
 28. 28. • • Biserica este catolică deoarece învaţă aceleaşi adevăruri pretutindenea Sfântul Irineau scria „Biserica Catolică deţine una şi aceeaşi credinţă peste tot, în întreaga lume”. Dar cuvântul înseamnă, de asemenea, şi universal sobornicesc
 29. 29. • Sfântul Chiril al Ierusalimului a însumat ambele înţelesuri când a afirmat că „Biserica este numită catolică deoarece se extinde în toată lumea şi propovăduieşte şi învaţă în mod universal”
 30. 30. C. ,,Răsăritul Ortodox” este un termen impropriu: Biserica este pe toate cele şase continente • Trebuie să fim atenţi când folosim termenul Biserica Răsăriteană atunci când dorim să ne referim la Biserica Ortodoxă, deoarece există comunităţi ortodoxe pretutindenea în lumea occidentală, în Africa, Asia şi în emisfera sudică
 31. 31. • John Karmiris scrie „ar trebui să vorbim despre o singură Biserică Ortodoxă, universală (catolică) în Grecia, în Rusia, sau în Serbia. Cu siguranţă, ortodoxia nu respinge naţionalismul, corect înţeles, dar acest naţionalism există şi fiinţează în cadrul catolicităţii Bisericii şi nu este definit decât prin el”
 32. 32. • • 4 Biserica este apostolică Este Apostolică - un cuvânt de origine greacă, însemnând trimis - Bisericii i s-a dat acest apelativ deoarece a fost întemeiată de Hristos, Care a fost trimis de Tatăl şi care a fost primul şi desăvârşitul Apostol
 33. 33. • A. Urmează • • învăţătura apostolilor De asemenea este apostolică deoarece Hristos a numit Apostoli care urmau să fie primii învăţători ai Bisericii Sale Pavel scrie că „Biserica a fost zidită pe temelia Apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind Însuşi Hristos” ( Ef. 2,20)
 34. 34. • • • B. Este chemată să cuprindă întreaga lume Biserica este de asemenea apostolică deoarece a fost trimisă de Hristos să vestească Evanghelia la toate popoarele Legătura cu Apostolii nu a fost ruptă vreodată. Succesorii lor, episcopii noştri, deţin acelaşi loc pe care l-au avut în Biserica primară după moartea celor 12 Apostoli
 35. 35. • • • În plus faţă de hotărârile Crezului de la Niceea putem adăuga acestea: 5. Biserica este o comunitate iubitoare si grijulie Crezul niceean nu o numeşte astfel, însă Sfânta Scriptură, exemplul vieţii Mântuitorului, viaţa şi învăţătura Sfinţilor Părinţi, a sfinţilor şi a martirilor de douăzeci de secole mărturiseşte acest lucru de mii de ori
 36. 36. • A. Dragostea este centrul lucrării Sfintei Treimi • Despre primii creştini s-a spus cât de mult se iubesc aceşti creştini! Într-o cuvântare anterioară, am început cu un răspuns simplu la întrebarea „De ce a venit Iisus la noi?” Si anume, deoarece Dumnezeu ne iubeşte pe toţi
 37. 37. • • • B. Dragostea este centrul vieţii Bisericii Dacă dragostea e atât de importantă în misiunea Sfintei Treimi, ar trebui să fie de asemenea centrală vieţii Bisericii Astfel, o definitie a Bisericii ar fi comunitatea oamenilor care se iubesc cu adevărat unii pe alţii
 38. 38. • Sfântul Ioan de Kronstadt a spus că Biserica nu poate exista în afara iubirii. Chemarea pentru această iubire se rosteşte, evident, în Sfânta Liturghie, prin cuvintele „să ne iubim unii pe alţii, ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită”
 39. 39. • • C. Dragostea este mai mare decât credinţa şi nădejdea Unul dintre cele mai mişcătoare capitole din Biblie este I Corinteni 13, numit uneori Imnul dragostei în care Sfântul Apostol Pavel defineşte ce anume este dragostea. El sfârşeşte scriind că dragostea este mai mare şi decât credinţa, şi decât nădejdea. Întradevăr, el spune că „dacă mi-aş da trupul să-mi fie ars, dar nu am dragoste, la nimic numi foloseşte”. (I Cor.13,3)
 40. 40. • • 6. Biserica este ortodoxă Biserica de asemenea a adoptat apelativul ortodoxă – dreptmăritoare. Dar aşa cum Alexei Homiakov scria, aceasta este doar o denumire temporară. El merge mai departe „când falsele doctrine vor dispărea, nu va mai fi nevoie de această denumire, dreptmăritoare, pentru că nu vor mai fi învăţături greşite”
 41. 41. • 7. Cap al Bisericii este • • Hristos Biserica are autoritate umană, în special episcopii, dar ea are doar un singur Cap, şi Acela este Hristos Pavel mărturiseşte acest lucru în Coloseni 1, 18 „El este capul trupului, al Bisericii”. Într-un cuvânt, El deţine Biserica. Când Pavel vorbeşte bătrânilor din Efes, le spune că ei sunt păstorii Bisericii lui Dumnezeu „pe care El a dobândit-o cu Sângele propriului Său Fiu” (F.Ap. 20, 28)
 42. 42. • 8. Biserica este adunarea poporului lui Dumnezeu • Hristos spune „fără de Mine nu puteţi face nimic (In. 15,5) Biserica este este poporul lui Dumnezeu. Cuvântul grecesc tradus ca Biserică ekklesia, ceea ce înseamnă adunare de oameni
 43. 43. • • Evident însă, de vreme ce Biserica a crescut după Cincizecime, credincioşii nu s-au mai putut întâlni doar într-un singur loc. Din motive pur geografice, sau stabilit noi comunităţi în sate şi oraşe la distanţe crescânde faţă de Ierusalim, unde a avut loc Cincizecimea Dar de la bun început, nu s-a permis ca aceasta stare de fapt să dividă Biserica, care este Una
 44. 44. • • • Biserica este una, chiar şi atunci când membrii ei se locaţii Este una de fiecare dată, şi nici chiar moartea nu ne unitate Unitatea ei se întinde pe cer şi pe pământ, în timp şi întâlnesc în diferite separă de această în veşnicie
 45. 45. 9. Factorii unităţii Bisericii sunt: • A. Episcopul ca autoritate învăţătorească a credinţei • Au existat întotdeauna trei principii majore de unitate în • Biserică, care au continuat neschimbate până acum, în secolul XXI I , Apostolii , iar acum episcopii , care sunt succesorii lor,
 46. 46. • B. Intrarea • noastră în Biserică ,,printr-un Botez " II - este Botezul, deoarece Sfântul Pavel scrie despre un singur botez,
 47. 47. • C. Participarea noastră la Sfânta Liturghie • Și al treilea este masa familială, frângerea pâinii sau Euharistia numită în Biserica ortodoxă Dumnezeiasca Liturghie
 48. 48. • Deci comunitatea creştină este centrată în jurul episcopului, care este punctul central al unităţii, iar în comunitatea locală, episcopul deleagă această slujire preotului, care este părintele şi punctul central al unităţii în comunitatea locală şi cel care slujeşte Dumnezeiască Liturghie din încredinţarea episcopului
 49. 49. • Sfântul Ignatie • al Antiohiei, care s-a născut când unii dintre Apostoli încă mai trăiau, a scris cu privire la Euharistie „Oriunde este Hristos, acolo este şi Biserica universală” Episcopii şi preoţii săi sunt principalii propovăduitori ai învăţăturii de credinţă. Dar tot poporul lui Dumnezeu este chemat să apere credinţa
 50. 50. • • • 10. Biserica este „sufletul lumii” Biserica există pe pământ, dar cetăţenia ei este în cer. Acest fapt este valabil nu doar pentru întregul trup al lui Hristos, ci şi pentru fiecare individ în parte Într-o frază plină de putere din Epistola către Diognet (scrisă în sec. II sau III d. Hr.), scriitorul spune „creştinii sunt pedepsiţi pentru facerea de bine”
 51. 51. • Şi continuă „într-un cuvânt, ceea ce este sufletul în trup, sunt creştinii în lume. Sufletul nevăzut este păzit de trupul care este văzut, deci creştinii sunt recunoscuţi a fi în lume, deşi religia lor rămâne nevăzută. Sufletul este închis în trup, însă totuşi el este cel care ţine trupul întreg. Aşa creştinii sunt în lume ca şi într-o închisoare, însă ei sunt cei care ţin lumea întreagă”
 52. 52. • • În lumea noastră occidentală secularizată, mulţi resping Biserica, şi o critică şi o condamnă fără limite Aceasta o face să sufere aceleaşi osânde ca şi Domnul ei, Iisus Hristos. Însă Biserica este sarea pămnântului şi sufletul lumii-susţinându-l şi salvându-l
 53. 53. • 11. Duhul Sfânt conduce şi insufle țe ște Biserica • Un eveniment-cheie pentru Biserică a fost acel moment măreţ, după Învierea şi Înălţarea lui Hristos, când Domnul a trimis pe Duhul Sfânt peste membrii Bisericii, adunaţi în ascultare, la porunca lui Hristos
 54. 54. A. Dăruind binecuvântarea Cincizecimii tuturor credincioşilor • La Cincizecime, • Duhul Sfânt a venit asupra Bisericii sub forma limbilor de foc, pe capetele membrilor ei Cincizecimea a fost o experienţă a Bisericii, în nici un chip restrânsă la Apostoli, deoarece toată Biserica urma să fie implicată în misiunea Fiului lui Dumnezeu
 55. 55. • Întreaga Biserică era adunată în Camera de sus, în Ierusalim, • incluzând-o pe Maria, Maica Domnului Iisus spusese despre Duhul Sfânt „Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va trimite un alt Mângâietor, Care va fi cu voi până la sfârşitul veacurilor, Duhul Adevărului” (In.14,16)
 56. 56. • • • Duhul sfânt sălăşluieşte în fiecare creştin Sfântul Irineu a observat acest lucru când a spus „unde este Biserica, acolo este Duhul Sfânt, şi unde este Duhul Sfânt, acolo este Biserica” În dumnezeiasca Liturghie, preotul se roagă ca Duhul Sfânt să vină peste noi, şi peste aceste sfinte daruri, deci tot ceea ce e de faţă este inclus
 57. 57. • • Şi Biserica este, de asemenea, harismatică. Prin acest lucru se înţelege că este insuflată de Duhul Sfânt, care dă membrilor ei toate darurile Aceste daruri, pe care le menţionează Sfântul Apostol Pavel în I Corinteni 12, sunt date tuturor membrilor Trupului lui Hristos, nu doar unei minorităţi favorizate
 58. 58. • Şi aceste daruri trebuie împărtăşite, și sunt date pentru ca to ți să se • bucure de ele, și pentru a clădi Trupul lui Hristos Una dintre problemele majore din Biserică este că atât de puţini oameni îşi folosesc darurile
 59. 59. • • Într-o întâmplare se spune că era o bătrânică suedeză din secolul al XIX-lea, al cărei fiu era plecat în America la muncă. Ea era foarte săracă. După câtva timp, a început să se plângă de fiul ei, care o ducea tare bine în America, dar care nu-i trimitea niciodată bani, neputând înţelege de ce Câţiva ani mai târziu, câteva cunoştinţe au hotărât ca e nevoie să renoveze micuţa casă a bătrânei
 60. 60. • • • Când au vrut să zugrăvească pereţii, au fost uimiţi să constate că aceştia erau acoperiţi de dolari americani, pe care bătrâna îi lipise pe ei, neştiind ce sunt Aşa că această bătrână trăia în sărăcie, fiind totuşi înconjurată de posibilitatea de a duce o viaţă confortabilă Aşa este şi cu noi
 61. 61. • • Putem trăi ca şi când Sfântul Duh nu ar fi venit vreodată. Putem trăi plini de sărăcie spirituală, ori putem fi plini de Duhul Sfânt şi să trăim prin bunătăţile pe care El ni le dă nouă Să sperăm că începem să vedem ceea ce Dumnezeu aşteaptă de la Biserica Sa în zilele noastre

×