Slutrapportering - Energinet.dk & Dansk Energi:
Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af
SmartGrid implementer...
Sammenfatning og Konklusion
SmartGrid er et essentielt bindeled i det fremtidige el-system: Et bindeled der både kan accel...
Indhold


   Sammenfatning og Konklusion .................................................................................
1.0 SmartGrid er et vigtigt element i fremtidens el-sytem
Det nuværende elsystem står overfor en række centrale og omfangs...
2.0 Det er ikke muligt at realisere det fulde SmartGrid potentiale via en reguleret udrulning
Det er ikke en reel mulighed...
3.0 SmartGrid har mange paralleller til mobilindustrien
En realisering af SmartGrid i Danmark kan illustreres med udfordri...
  En signifikant global volumen og en kraftig investering i at opnå kritisk masse, har muliggjort en
   kraftig og ve...
4.1 Slutkunden
En række faktorer spiller ind på slutbrugernes præferencer og attitude ift. energi-relaterede emner.
Hvor d...
Figur 6: Penetrationen af SmartGrids i markedet, vil accelereres i takt med mulighederne og
besparelsen forbrugeren kan op...
  Ved en mellem direkte værdi vil nye aktører, herunder særligt hardware leverandører kunne
     finde interesse i...
Figur 7: SmartGrid faciliterer en række af nye, tænkelige og utænkelige forretningskoncepter
Kilde: [Catalyst, 2010]

...
4.3 De regulerede aktører


4.3.1 Netvirksomhederne
Selvom netvirksomhederne opererer under veldefinerede formålsparagraff...
  Et behov for at sikre en utvetydig og stabil lovgivning, med klare rammebetingelser og
    spilleregler, der ikke ...
Telesektoren har stået overfor – og løst - lignende problemstillinger. Inspiration til løsningsmodeller vil
med stor sands...
enheder og forretningsmodeller blev overladt til de kommercielle aktører indenfor veldefinerede
rammer.
Det vil være kriti...
  At SmartGrid vil kunne øge forretningen i disse modeller – men vil med nuværende
     forudsætninger spille en se...
mulighed for at tiltrække nye spillere, øge værdien af kunderne og dermed vigtigheden og
differentiering og innovation på ...
Tabel 4: Nye roller og ansvar

              Bør ...                       Bør undgå ....
Tabel 5: Fordeling af opgaver
                        Regulerede eller Kommercielle
      Regu...
Tabel 6: Accelererende faktorer

             Nuværende Forudsætning               Mulig Up-sid...
3. De estimerede SmartGrid værdier er underlagt betydelig usikkerhed. Systemet er i sig selv
    komplekst med store i...
11.0 En række konkrete tiltag bør initieres hurtigst muligt
Markedet og de kommercielle aktører vil ikke vente på centralt...
Bilagsoversigt


         Bilag 1.  Tre mulige forretningsmodeller

         Bilag 2.  Resultater fra in...
Bilag 1: Tre mulige foretningsmodeller


            El-handler 2.0              ”My Place”   ...
El-handler 2.0 – Varmepumpe
Kilde: Catalyst analyse – Se detaljerede dokumenter for forudsætninger og referencer
   ...
Side 26 af 32
My Place– Elbil
Kilde: Catalyst analyse – Se detaljerede dokumenter for forudsætninger og referencer
         ...
Side 28 af 32
Grøn El – ESCo
Kilde: Catalyst analyse – Se detaljerede dokumenter for forudsætninger og referencer
         ...
Side 30 af 32
Bilag 2: Resultater fra interviews
                 Side 31 af 32
Bilag 3: Standardisering af datamodel
Kilde: Catalyst analyse – Se detaljerede dokumenter for forudsætninger og referencer...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Smart Grid

1,481 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,481
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
198
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Smart Grid

 1. 1. Slutrapportering - Energinet.dk & Dansk Energi: Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af SmartGrid implementering i Danmark CATALYST 2010
 2. 2. Sammenfatning og Konklusion SmartGrid er et essentielt bindeled i det fremtidige el-system: Et bindeled der både kan accelere indførelsen af el-biler og varmepumper, og vende udfordringen ved, at integrere disse enheder, til et aktiv, der kan muliggøre yderligere integration af Vedvarende Energi. En realisering af SmartGrid kan ikke sikres gennem en udrulning drevet alene af regulering. Samfundsmæssig succes vil være afhængig af accept, aktiv involvering og ”wins” for 4 centrale aktørgrupper: Energinet.dk, netvirksomheder, El-handels og -serviceudbydere og slutbrugere. Den fleksibilitet elbiler og varmepumper kan tilbyde, er afhængig af slutkundens lyst til at stille denne fleksibilitet til rådighed: Kun hvis kunden har en oplevet værdi, vil denne fleksibilitet kunne udnyttes. Specielt vil fremvæksten af et innovativt kommercielt marked være kritisk for, at sikre et succesfuldt SmartGrid. SmartGrid vil ikke kunne sælges ”as-is” som et produkt til slutkunden. Der kræves en række kommercielle aktører, der kan pakketere SmartGridet’s muligheder og udvikle produkter og services, der giver kunden en oplevet værdi (økonomi, tryghed komfort etc.) – og omvendt opbygge porteføljer af fleksible forbrugsenheder, der kan interfaces mod net-operatørerne. Dette gælder i særlig grad det fragmenterede B2C-segmentet, der er fokus for dette dokument. Baseret på indledende økonomiske modelleringer er der, med de nuværende forudsætninger, ikke basis for et kommercielt marked baseret alene på værdien af SmartGrid ydelser. Markedet forventes indledningsvis at blive drevet af kommercielle aktører, der ser SmartGrid som et middel til at booste den eksisterende forretning: initialt eksisterende el-handlere, der kan tilbyde specielt varmepumper og konvertere oliekunder, og sekundært tjene på fleksibiliteten. Lignende modeller forventes at opstå omkring el-biler. I takt med pris-erosion på det nødvendige kommunikations og styringsudstyr hos slutkunden, reduktion i transaktionsomkostninger og øgning af SmartGrid værdien, vil rene service- modeller og virtuelle el-handlere (i stil med bl.a. Telmore i mobilindustrien) muligvis kunne opstå. De regulerede selskaber har en central rolle for at muliggøre denne kommercielle aktivitet og innovation, herunder etablering af faste og rummelige rammer for markedet, de nødvendige tekniske standardiseringer, muliggørelse af handel med veldefinerede systemydelser, sikring af lave entry- barrierer og undgåelse af unødigt komplekse systemer - og deraf unødigt høje transaktions– omkostninger. Omvendt vil de regulerede selskaber også uforvarende kunne begrænse den kommercielle aktivitet i unødigt snævre rammer, komplekse systemer og omkostninger. Branchen har stort fokus på nødvendigheden af, i fællesskab at finde løsninger indenfor de nuværende rammebetingelser. To centrale problemstillinger kan dog kræve ændringer i disse: En fundamental ændring af netvirksomhedernes rolle imod en mere aktiv ”TSO-lignende” operatør i eget net og en muliggørelse af flere el-leverandører per husstand. Kompleksiteten og risici involveret i en realisering af SmartGrid er ikke ubetydelig. Det er Catalyst’s vurdering, at en passiv afventning og meget detaljeret design af det perfekte ”end-to-end system” kun vil forstærke denne risiko: Fleksible forbrugsenheder er allerede på vej ud i markedet og den forventede teknologiske og prismæssig udvikling, vil kunne gøre en detaljeret langsigtet løsningsmodel utidssvarende. Det vil være en sikrere løsning at starte hurtigt og pragmatisk løsningsorienteret; med afgrænsede og forholdsvis simple løsninger og udbygge i takt med teknologisk og erfaringsmæssig modning. Catalyst anbefaler, at der snarest etableres et, af el-markedet accepteret, organ der med klart mandat og indenfor en fast deadline, fortsætter det nuværende fælles SmartGrid initiativ og konkretiserer løsninger på fire konkrete udfordringer: 1) Behov for standardisering, 2) Redefinering af netvirksomhedernes rolle, 3) Håndtering af flere el-leverandører til samme husstand, roaming af services og afregning på tværs af flere netoperatører og 4) Sikre grundlaget for kommerciel udnyttelse af SmartGrid services – herunder rammer for markedet og definition af indledende SmartGrid systemydelser. Side 2 af 32
 3. 3. Indhold Sammenfatning og Konklusion ......................................................................................................................... 2 Indhold ............................................................................................................................................................. 3 1.0 SmartGrid er et vigtigt element i fremtidens el-sytem .............................................................................. 4 2.0 Det er ikke muligt at realisere det fulde SmartGrid potentiale via en reguleret udrulning ....................... 5 3.0 SmartGrid har mange paralleller til mobilindustrien ................................................................................. 6 4.0 Det 4-dobbelte win ..................................................................................................................................... 7 4.1 Slutkunden ........................................................................................................................................... 8 4.2 De kommercielle aktører ...................................................................................................................... 9 4.3 De regulerede aktører ........................................................................................................................ 12 4.3.1 Netvirksomhederne ................................................................................................................................... 12 4.3.2 TSOen ........................................................................................................................................................ 13 5.0 En realisering af et 4-dobbelt win kræver et samarbejde på tværs af branchen og et muligt brud med centrale paradigmer ....................................................................................................................................... 13 6.0 Baseret på gældende forudsætninger er der sandsynligvis ikke basis for et marked baseret alene på værdierne fra et SmartGrid ............................................................................................................................ 15 7.0 De regulerede aktører vil skulle danne det nødvendige grundlag og platform, mens de kommercielle aktører skal udvikle services og agere interface mellem nettet og slutkundens fleksible enheder .............. 17 8.0 To primære rammebetingelser forventes at skulle revurderes ............................................................... 19 9.0 En række faktorer vil kunne accelerere en adoption, øge værdien og dermed reducere risikoen .......... 19 10.0 Det er vigtigt at starte småt og hurtigt ................................................................................................... 20 11.0 En række konkrete tiltag der bør initieres hurtigst muligt ..................................................................... 22 Bilagsoversigt.................................................................................................................................................. 23 Side 3 af 32
 4. 4. 1.0 SmartGrid er et vigtigt element i fremtidens el-sytem Det nuværende elsystem står overfor en række centrale og omfangsrige udfordringer. Centrale politiske målsætninger for reduktion af CO2 og generation af elektricitet via fornybare energikilder, udgør en væsentlig problemstilling, ift. opretholdelsen af forsyningssikkerheden og kvaliteten af elektricitet. Foruden de fornybare centrale produktionsformer, vil fremtidens elsystem endvidere indeholde en række forskellige decentrale produktionsenheder, og være omfattet af en høj penetration af væsentligt energikonsumerende enheder, som eksempelvis varmepumper og elbiler. Disse faktorer behøver dog ikke at have en selvforstærkende negativ påvirkning af elsystemet. Faktisk er det muligt at transformere disse decentrale enheders tilblivelse fra ulempe til fordel. Herved udgør SmartGrids en central brik i fremtidens elsystem, idet dette muliggør tilpasning af forbrug i systemet ift. den tilgængelige effekt. Figur 1: Smartgrids er en essentiel brik for at vende udfordringerne i fremtidens el-system til fordele De første ukoordinerede SmartGrid tiltag ses allerede i markedet, herunder integreres varmepumper og elbiler med kommunikationsmuligheder for måling, afregning og demand reponse mht. til- og afkobling i forbindelse med opladning og tidsforskudt opvarmning. Således er det realistisk at SmartGrid bliver udrullet, hvad end dette foregår via koordinerede standarder for kommunikation, eller området overlades frit til markedet selv at definere – hvilket allerede er påbegyndt. Spørgsmålet er derfor ikke, om fleksibelt og kontrollerbart forbrug skal introduceres i markedet, men i højere grad, til hvilket omfang udrulningen skal ske i en koordineret indsats, således at elsystemet som helhed, opnår fordel af SmartGrids - og et scenarie med simultane, individuelt styrede teknologi øer, der optimerer de individuelle aktørers forretningsmodel ud fra en unilateral logik, undgås. Side 4 af 32
 5. 5. 2.0 Det er ikke muligt at realisere det fulde SmartGrid potentiale via en reguleret udrulning Det er ikke en reel mulighed, at udrulle SmartGrid i markedet alene via en lovgivningsmæssig indsats. Dette bygger på den essentielle præmis, at kunden frit og aktivt skal kunne vælge, at stille sit fleksible forbrug til rådighed. Kun hvis kunden har en oplevet værdi, vil denne fleksibilitet kunne udnyttes. En succesfuld SmartGrid udrulning kræver således en parallel adressering af både system- og kundeperspektivet. Figur 2: SmartGrid kræver en parallel opfyldelse af system og kunde behov For slutbrugeren har el-markedet traditionelt været et lav-interesse område, og det har gentagende vist sig svært at motivere pro-aktivitet og involvering. SmartGrid er som koncept forholdsvis abstrakt og teknologitungt, og vil ikke kunne sælges og markedsføres som selvstændigt produkt eller service. Det fulde potentiale af teknologien, opnås først når denne sættes i relation til det centrale elsystem og integreres med produkt karakteristika, der kan motivere og appellere til kundernes perciperede værdibilleder. Således bliver det essentielt, at en række kommercielle aktører bundler og formidler SmartGridets fordele i andre services, for at levere en ”oplevet værdi” til kunden og en system holistisk gevinst til elsystemet som helhed. Kundernes individuelle efterspørgsel vil med stor sandsynlighed variere kraftigt på baggrund af emotionelle, funktionelle og rationelle logikker, hvorfor det er særdeles vigtigt, at markedets aktører frit kan innovere, for at levere på denne efterspørgsel. Facilitering af kommerciel aktivitet og orkestrering af en innovativ markedsplads er dermed essentiel for en realisering af det fulde potentiale i SmartGrid. De regulerede aktører har en unik position i systemet til at forestå etableringen af denne platform og definere spillereglerne, der muliggør udvikling af services, der igen giver adgang til fleksibelt forbrug hos kunderne – og dermed et positivt feedback loop. Figur 3: SmartGrid er et ”Closed-loop” system Side 5 af 32
 6. 6. 3.0 SmartGrid har mange paralleller til mobilindustrien En realisering af SmartGrid i Danmark kan illustreres med udfordringen ved indførelse af mobiltelefoni. I begge scenarier er en stor initial investering i infrastruktur nødvendig, og der er et udpræget behov for standardisering. Endvidere er udnyttelsen af værdien i infrastrukturen afhængig af antallet af brugere, samt aktører der kan - og vil - udvikle samt markedsføre enheder og forretningsmodeller, der skjuler teknisk kompleksitet og tilbyder slutbrugeren en oplevet værdi - særligt komfort, frihed og mobilitet. Tabel 1: SmartGrid markedet har en lang række paralleller til mobilmarkedet - Udvalgte karakteristika - Mobil-markedet SmartGrid-markedet Behovet for stor • Massiv investering i sendemaster og • Investering i måle og kontrol udstyr i infrastruktur kommunikations netværk transmissions og distributionsnet investering Behov for tidlig • Interoperabilitet krævede tidlig fælles • Interoperabilitet på tværs af net-operatører, standardisering standardisering af balanceansvarlige og balance-aktører kræver kommunikationsprotokollen (eks. GSM) enighed om datamodel og protokoller • Ingen central standardisering på • Den præcise styrings og kommunikations hardware niveau hardware er underordnet Værdi afhængig af • Infrastrukturen har først værdi når der er • En kritisk masse af fleksibelt forbrug skal være stor aktiv deltagelse nogen at snakke med tilsluttet, før værdien i infrastrukturen kan • Behov for hurtigt at nå kritisk masse, og realiseres værdi, for den næste nye kunde, i at benytte infrastrukturen Mobilitet, frihed og • Kundens primære værdi er frihed og • El er pt. et lavinteresse produkt, der kræver nye muligheder mobilitet substantielle besparelser for at mobilisere • Få vælger mobiltelefon for alene at kunden vigtigere end spare udgifter på kommunikation • SmartGrids vil kunne gøre det muligt at øge besparelser • Mange har fået helt nye muligheder og kundens oplevede værdi på andre parametre accepteret en øget total udgift til • Mobilitet, frihed og oplevet autonomi vil være kommunikation essentielt for en accept af SmartGrid løsninger Potentiale for • Globalt marked, hurtig penetration og • Globalt markeds potentiale for både kraftig pris-erosion volumenfordele har muliggjort forbrugsenheder (el-biler og varmepumper) og priserosion på 15-18% per år styringsenheder, har potentialet til at reducere nuværende priser markant på 5-10 års sigt Potentiale for nye • Indledningsvist få store spillere med • Hvis et tilstrækkelig økonomisk potentiale er til og uventede fokus på ”tale” stede og entry- og transaktions omkostningerne • I dag mange forskellige operatører og lave, vil der være mulighed for, at nye innovative forretningsmodeller forretningsmodeller (virtuelle operatører forretningsmodeller vokser frem og services indenfor tale, data, sms etc) Kilde: [Catalyst, 2010] Den hastige penetration af mobiltelefoni kan tilskrives en lang række aspekter, hvoraf to er essentielle i perspektiveringen af SmartGrid udfordringen:  Drivkraften i markedet har været ”fokuseret tiltrækning” af slutbrugere. Brugerens oplevede værdi ved mobilitet og frihed, samt afskærmningen mod den underliggende teknologiske kompleksitet, har været en kerneydelse. Endvidere har frihed til at benytte mobiltelefonen og services på tværs af andres netværk og muligheden for at skifte leverandør og ”roame” med minimale barrierer, været væsentlige parametre. (En elbil bruger vil ligeledes med stor sandsynlighed finde det naturligt, at han/hun kan bruge sit lade-abonnement uagtet om vedkommende lader hjemme, ved en offentlig stander eller hos en bekendt.) Side 6 af 32
 7. 7.  En signifikant global volumen og en kraftig investering i at opnå kritisk masse, har muliggjort en kraftig og vedvarende pris-erosion, der har gjort teknologien økonomisk tilgængelig og drevet penetrationen videre i en selvforstærkende positiv spiral. SmartGrid har ligeledes et globalt potentiale, der kan starte en selvforstærkende vekselvirkning af volumen og omkostnings-reduktioner og dermed mulighed for at kunne tilbyde brugeren nye services, mobilitet og muligheder. Hvis de rette aktører har motivationen til at udvikle sådanne services. 4.0 Det 4-dobbelte win I en succesfuld realisering af fremtidens markedsplads for SmartGrids, koeksisterer en lang række aktører og interessenter, mellem hvilke antallet af koblinger og interaktioner er mangfoldige og uforudseelige. Såfremt denne markedsplads skal udvikle sig robust og profitabelt, kræver det en rimelig fordeling af de skabte værdier og risici. Således skal der etableres et plus sum spil mellem de fire største aktørgrupper – et ”4 dobbelt win”. Figur 4: SmartGrid kræver et 4-dobbelt win Kilde: [Catalyst, 2010] De regulerede aktører (TSO og netvirksomhederne), der foretager en række tunge investeringer, skal have afdækket deres risici, slutkunden skal have en perciperet gevinst/værdi, og de kommercielle aktører have mulighed for at etablere en lukrativ forretning, baseret på den faciliterende platform der etableres. Side 7 af 32
 8. 8. 4.1 Slutkunden En række faktorer spiller ind på slutbrugernes præferencer og attitude ift. energi-relaterede emner. Hvor der nok er en stigende tendens mod økologi, bæredygtighed og miljørigtigt forbrug, viser nylige forbrugerundersøgelser, at det fortsat de økonomiske faktorer der besidder potentialet til signifikant at ændre forbrugeradfærd / påvirke præferencer. Figur 5: De fire vigtigste energirelaterede emner for slutbrugeren (Ekstremt & meget vigtigt) Stigende energi priser 90% Kunderne Klimaforandringer 83% fokuserer både på økonomisk rationelle – så vel Lokal luftforurrening 80% som på emotionelle faktorer Nedlæggelse af jobs i energisektoren 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: [Accenture, 2010] Adspørges slutbrugeren hvilke faktorer, der er vigtigst og har højest opmærksomhed, fremgår det at hele 90% af de adspurgte rangerer den stigende økonomiske udgift til energi højest. Bemærkelsesværdigt er det dog, at dette er efterfulgt af hhv. klimaforandringer, lokal luftforurening samt job tab i industrien, hvilket indikerer bløde og emotionelt drevet præferencer blandt forbrugerne. Således er det ikke muligt at isolere præferencerne på en enkelt parameter, da forbrugeren favoriserer flere forskellige faktorer og afvejer disse individuelt. Dette harmonerer med antagelsen om varierende påvirkelighed og adaption ift. grønne initiativer og den relative besparelse, forbrugeren kan opnå. Side 8 af 32
 9. 9. Figur 6: Penetrationen af SmartGrids i markedet, vil accelereres i takt med mulighederne og besparelsen forbrugeren kan opnå • ~10% af markedet vil kunne penetreres, selv ved markant højere priser end i dag • Masse penetrationen sker ved flere muligheder og relativt uændret pris niveau (~40%) • Yderligere ~35% af markedet kan fanges ved stigende signifikans af besparelse, sammenlignet med prisniveauet i dag. • ~15% af markedet vil ikke adaptere med mindre de tvinges til det • Det er afgørende at anvende flere ”løftestænger” (emotionel, funktionel, rationel) for at opnå masse-penetration Kilde: [IBM, BERR, Energy Supply, 2010] Som det fremgår af ovenstående figur, kan forbrugerne kortlægges iht. deres respektive emotionelle, funktionelle og rationelle attitude. Essentielt for at vinde slutkunderne i stor skala, er således at udrulningen af SmartGrids tiltrækker aktører der spiller på hhv. det grønne og emotionelle, features og funktionalitet, såvel som på besparelser og rationel tænkning. Er dette tilfældet, og gives slutkunden den fornødne frihed og mobilitet, sammenholdt med en oplevede værdi (om denne så er emotionel, funktionel eller rationel drevet), da muliggøres en simultan push/pull effekt, der vil facilitere og drive markedspladsen for og udrulningen af SmartGrids. 4.2 De kommercielle aktører I takt med hastigheden, hvormed SmartGrid markedet udvikler sig, vil en række af forskellige aktører tiltrækkes, afhængigt af korrelationen mellem relativ fortjeneste potentiale og risici. En udnyttelse af fleksibiliteten i en varmepumpe/el-bil kræver et kommunikationsmodul, der tillader operatøren at sende data og kommandoer til og fra enheden. Det antages i denne undersøgelse, at et sådant modul har en pris på 1.500 DKK. Den direkte gevinst ved at kunne operere en enhed og tilbyde denne fleksibilitet mod nettet, skal således afvejes mod denne investering. Kritisk for alle aktører vil være en hurtig tilbagebetalingstid (ideelt < 3år). Overordnet kan aktørerne inddeles i tre hovedgrupperinger, set ud fra den potentielle og direkte netto fortjeneste - hhv.: lav, mellem og højt potentiale pr. enhed.  Ved en lav direkte værdi vil udviklingen primært blive drivet af de eksisterende kommercielle aktører (bl.a. el-handelsselskaber), ud fra en interesse om at øge den eksisterende forretning i el-salg, samt at opnå adgang til balancekraft. Side 9 af 32
 10. 10.  Ved en mellem direkte værdi vil nye aktører, herunder særligt hardware leverandører kunne finde interesse i at entrere markedet for at accelerere salget af f.eks. varmepumper og elbiler, samt supplere deres eksisterende forretning med el-salg, spotoptimering og systemydelser.  Ved en høj direkte værdi vil der være basis for en dynamisk model, hvori en lang række af nye aktører (ESCo og energi relaterede service providers) vil kunne entrere markedet og udvikle nye rendyrkede services samt differentierende forretningsmodeller. Tabel 2: Den direkte værdi til deling mellem den kommercielle aktør og slutkunden, vil være drivende for dynamikken og kendetegnende for det marked der vil opstå samt hastigheden i adoption - Direkte SmartGrid værdi til deling mellem slutbruger og kommerciel aktør (eksklusiv HW kostpris) - 0 – 500 DKK / år 500 – 1.000 DKK per år > 1.000 DKK per år Beskrivelse • ”El-leverandør drevet” • ”HW leverandør drevet” • ”Service drevet” Tilbage- • > 3 år • 2 – 3 år • < 1-2 år betalingstid Mekanisme • Supplering / boost af el- • Supplering / boost af HW- • Rene (nye) service modeller forretning forretning Primære • Markedet vil primært blive • Egentlige HW spillere • Nye rene service aktører vil driver af drevet af etablerede el-spillere, (producenter og/eller finde det attraktivt at entrere markedet der har en værdi i at øge forhandlere af varmepumper markedet eksisterende el-forretning, eks. og biler) vil finde det attraktivt • Kunden vil være aktivt nuværende el-handlere og at tilbyde el-services for at involveret og selv søge balance-ansvarlige udvide forretningen og løsninger og produkter accelerere salget indenfor deres hovedforretning Mulig • Nuværende el-handlere • Både el-handlere og HW • Både el-handlere, HW dynamik pusher varmepumper og el- producenter vil bundle producenter og nye rene biler til slutbrugeren for at varmepumper, elbiler og andre service udbydere vil kæmpe substituere oliefyr og variable forbrugsenheder med om kunden der aktivt søger benzin/diesel biler, øge el- services og ydelser løsninger og alternativer salget og muligheden for at • Flere spillere og mere • Potentielt forretningsmodeller byde ind med balancekraft innovative løsninger der tilbyder yderligere • Relativt få og store spillere, • Begyndende kamp om kunden ”forbrug-inkluderet” • Begrænset innovation på nye og oftere leverandørskift forbrugsdevices, der kan services • Nye add-on services som optage energi, e.g. frysere, • Begrænset incitament for optimerings, monitorerings og Qookers og hot-tups. kunden til at skifte leverandør alarmeringsydelser vil dukke • Muligvis bundling med når varmepumpe / el-bil er op for at differentiere alarmerings, finansierings, anskaffet aktørerne forsikrings produkter for at tilbyde integrerede, nemme, sikre løsninger indenfor personlig transport, energi, indeklima etc. Benefit for • Slutkunden vil have en • Slutkunden vil fortsat have en • Slutkunden vil have slutkunden begrænset direkte besparelse relativt begrænset direkte signifikante besparelser fra SmartGrid og stor direkte besparelse fra SmartGrid direkte fra SmartGrid, der kan efterspørgsel er ikke • Den primære benefit er fortsat omsættes enten til signifikant sandsynlig besparelser i forhold til oliefyr / lavere el-omkostninger, øget • Kundens primære benefit vil brændstof bil komfort, reduceret besvær være besparelser i forhold til • Nye services vil kunne spille og/eller begrænset risiko samt alternativscenariet, eks. på psykologiske faktorer som tryghed besparelser på komfort, nemhed og varmeregningen ved at minimering af (økonomisk) udskifte oliefyr, eller risiko (eks. fastpris, fri km transportbudgettet ved at skifte etc.), tryghed mv. til en el-bil. Kilde: [Catalyst, 2010] Uafhængigt af hvilket scenarie der realiseres, og dermed hvilke aktør typer der fortrinsvist vil være aktive, vil det være umuligt at forudsige præcis hvilke modeller der vil kunne opstå. Figur 7 viser et udpluk af modeller de der kunne tænkes. Side 10 af 32
 11. 11. Figur 7: SmartGrid faciliterer en række af nye, tænkelige og utænkelige forretningskoncepter Kilde: [Catalyst, 2010] En realisering af SmartGridets muligheder vil være afhængigt af det markedsmæssige spillerum, hvori markeds- / behovs-drevet kreativitet opstår og innovation udfoldes. Som i tilfældet med både mobiltelefoni og internettet, vil det være umuligt at forudsige præcist hvilke forretningsmodeller og services der vil kunne opstå. Det er til gengæld muligt, at forudsige de kritiske succesfaktorer for at et sådant rum opstår:  Tilstrækkelig stor og tilgængelig værdi for markedets aktører  Lave entry barrierer for etablering af nye forretninger / forretningsmodeller  Lave transaktionsomkostninger for de involverede parter  Klare og langsigtede rammer for den forretningsmæssige drift  Robusthed i markedsorganisering og teknologiske kommunikationsstandarder  Rimelig risikodeling mellem de involverede interessenter Kan et SmartGrid markedsrum realiseres med ovenstående faktorer i mente, er det overvejende sandsynligt, at et mangfoldigt og attraktivt forretningssystem vil kunne udspringe på baggrund af SmartGrids. Side 11 af 32
 12. 12. 4.3 De regulerede aktører 4.3.1 Netvirksomhederne Selvom netvirksomhederne opererer under veldefinerede formålsparagraffer, er landskabet ganske fragmenteret og diversificeret i størrelse og omfang af aktiviteter. Behovet for styring og SmartGrid forventes at opstå både i byområderne (drevet af elbiler, hvor bl.a. rækkevidde og genladetid ikke er afgørende) og i de mindre befolkningstætte egne af landet (drevet af et behov for udskiftning af gamle oliefyr, til mere effektive varmepumper, idet der som oftest ikke er fjernevarme i disse egne). Dog er det ikke alle selskaber der har de fornødne ressourcer eller kompetencer til at udvikle og implementere SmartGrid på et individuelt plan, om end de vil kunne drage fordel heraf. Hvor de største og mest toneangivende selskaber har påbegyndt / påtænker udrulning af SmartGrids - idet dette vil kunne optimere driften af deres eksisterende forretningen, samt supplere indtægtsgrundlaget – er dette fortsat en uudforsket teknologi, og i vid udstrækning et ukendt begreb blandt de mindste aktører. Forskellen mellem netvirksomhederne motivation for udrulning af SmartGrids, og deres evne til at implementere disse, er skildret nedenfor. Figur 8: Segmentering af el-selskaberne, baseret på subjektive vurderinger • Finansiel styrke • Ledelsesmæssig vilje og evner • Interne Kompetencer • Tilgængelige ressourcer • Teknisk kompleksitet i forandring • Stort teknisk behov (Kraftig penetrering af el- biler, varmepumper etc) • Stort ønske om at profilere klimavenlighed • Krav om effektivisering og omkostningskontrol Kilde: [Catalyst, 2010] Fælles for netvirksomhederne er dog en række succes faktorer, der går på tværs af deres respektive motivation for, og evne til, at udrulle SmartGrids:  En nødvendighed for ændringer i den nuværende indtægtsramme regulering, således at afledte SmartGrid gevinster kan indtægtsføres, og udgifter hertil dækkes ud fra et omkostningsægte perspektiv. Side 12 af 32
 13. 13.  Et behov for at sikre en utvetydig og stabil lovgivning, med klare rammebetingelser og spilleregler, der ikke forventes, at forandre sig væsentligt over tid.  En nødvendighed for standardiseringer på tværs af branchen ift. teknologi, ansvarsområder og generel markedsstruktur. 4.3.2 TSOen En væsentlig motivationsfaktor for udrulningen af SmartGrids for transmissionsoperatøren, ligger i den nationale målsætning om at øge andelen af vedvarende energi i elektricitetssystemet. SmartGrids muliggør integration af volatil produktion såvel som potentialet for at tilpasse forbrug til produktion. SmartGrid faciliterer således et mere transparent og effektivt transmissionssystem, idet risici og omkostninger minimeres, som følge af reducerede investeringer i infrastruktur og netforstærkning ift. den estimerede fremtidige effekt efterspørgsel. Yderligere faciliterer SmartGrid en markedsplads for systemydelser, som vil muliggøre en mere konkurrencedygtig prissætning, i og med at det bliver muligt at source ydelser fra fronten af kæden - såvel som potentielt forbedre forsyningssikkerheden og elektricitetskvaliteten som følge af hundrede tusindvis af decentrale og kontrollerbare enheder, der har potentiale til at agere reserve og spændingsregulator. Endeligt har TSO ansvar for at sikre et effektivt og efficient selsystem og marked. 5.0 En realisering af et 4-dobbelt win kræver et samarbejde på tværs af branchen og et muligt brud med centrale paradigmer En realisering af det firedobbelte win, vil kræve et tæt samarbejde på tværs af branchen og en mulig revurdering af en række centrale paradigmer, herunder: 1. Mulighed for flere leverandører per husstand og roaming af services på tværs af flere net- operatører, og et afledt behov for en gentænkning af de nuværende måle-paradigmer samt afregnings- og clearing-mekanismer 2. Etableringen af en markedsplatform med nem og billig tilgang til at handle systemydelser helt ud på del-segmenter af nettet. 3. En fundamental ændring af netvirksomhedernes rolle. 4. Tidlig - internationalt orienteret - enighed omkring standarder for kommunikation, datamodeller og clearings-mekanismer, dog ikke på Hardware niveau. Ad 1) I et fremtidigt marked, der er baseret på konkurrence og valgfrihed, vil kunden kunne vælge mellem et antal leverandører af el-services. Det vil ikke være urealistisk at husstandens el-bil og varmepumpe (og andet fleksibelt forbrugsudstyr) vil være leveret og serviceret af forskellige el-leverandører og på forskellige kontrakter (i stil med den nuværende mulighed for at få fastnet-telefoni, ADSL forbindelse og TV leveret af forskellige udbydere – men over den samme kobberforbindelse) – eller at husstanden over tid kan skifte el-leverandør og kontrakt på den enkelte enhed. Dermed kan den enkelte husstand have et antal el-leverandører, der leverer el over den samme fysiske tilslutning og hovedmåler. Den enkelte netvirksomhed vil dermed potentielt skulle supportere - og afregne mod - et antal kommercielle aktører på sit net. Ligeledes vil kunden finde det naturligt at lade-abonnementet følger el-bilen, så der kan afregnes med den samme udbyder og abonnementsvilkår, uagtet om der lades hjemme, på arbejdet, ved en offentlig lade-stander eller hos en bekendt (i lighed med mobilbrugerens mulighed for at ”roame” og benytte sin telefon på et ”fremmed” netværk og i udlandet.) Afregning af forbrug mellem aktører i et sådant setup stiller krav til nemme og billige målings-, afregnings- og clearings-mekanismer, der ikke eksisterer i el-markedet i dag. Side 13 af 32
 14. 14. Telesektoren har stået overfor – og løst - lignende problemstillinger. Inspiration til løsningsmodeller vil med stor sandsynlighed kunne hentes her. Ad 2) En udnyttelse af fleksibiliteten i slutkundens udstyr vil være afhængig af operatørens mulighed for, at handle med denne, og sætte den i spil overfor de balanceansvarlige selskaber. En fundamental forudsætning er dermed en præcis definition af de ydelser der handles, en gennemskuelig prissætning, og et antal markedspladser hvor ydelserne kan handles nemt og billigt. Det vil være essentielt at entry-barriererne er få og transaktionsomkostningerne holdt så lave som muligt. Dette gælder både ydelser mellem TSO og netvirksomhed og mellem netvirksomhed og kommerciel aktør. Det vil således være essentielt at undgå unødigt komplekse løsninger og forskrifter. Det vil blive nødvendigt at handle med balance- og systemydelser helt ud på delsegmenter af nettet. Der vil således være behov for ikke et, men en række markeder der faciliterer udvekslingen af veldefinerede systemydelser. Ad 3) Netvirksomhedernes rolle vil ændre sig markant. Netvirksomhederne vil skulle påtage sig et selvstændigt ansvar og drive eget net som en mini-TSO, med specifikke opgaver og ansvar i forhold til både TSO, de kommercielle aktører, og et antal ”balance-aktører” der opererer på netvirksomhedens net. Specielt vil det være essentielt at netvirksomheden leverer en platform for kommercielle aktører, og stiller de relevante måle og kapacitets målinger, samt andre relevante data, til rådighed for de relevante markedsaktører – og at en sådan platform baserer sig på fælles, snarere end individuelle og proprietære, standarder. En nærmere specificering og re-definering af netvirksomhedens nye rolle har ikke været i scope i dette arbejde, men vil skulle gennemføres tidligt i et fremtidigt implementerings forløb. Ad 4) Interoperabilitet på tværs af SmartGridet vil være kritisk for succes. Fremkomsten af ”teknologi-øer”, der ikke kan agere i - og interagere med - resten af el-systemet vil være suboptimalt. Dette kræver at branchen og dets aktører tidligt bliver enige om en række standarder. Det vil være essentielt at standardisere på datamodeller: hvilke data der udveksles og hvordan disse fortolkes. Derimod bør det, ud fra to primære årsgaer, undgås at standardisere på specifikke teknologier og hardware løsninger:  Teknologien omkring SmartGrid er stadig i sin vorden, og ingen de-facto standarder er etableret. En lang række globale komponent- og løsningsleverandører udvikler produkter og løsninger til SmartGrid. I lyset af det globale potentiale og størrelsen af kommercielle spillere involveret i markedet, er der stor sandsynlighed for at en egentlig kamp om etableringen af en de-facto standard kan udspilles. Det er pt. ikke muligt at forudsige hvor disse tiltag ender, eller hvilke hardware standarder der vil vinde.  Den teknologiske udvikling på SmartGrid området har volumen-potentialet til at drive en teknologiudvikling i skala med internettet og mobil-markedet. Allerede nu eksisterer et antal alternativer til kommunikationen internt i huset (Zigbee, Bluetooth, WLAN, etc) og nye kan og vil komme til. At standardisere på hardware niveau vil være en umulig vedligeholdelsesmæssig opgave, der med stor sandsynlighed vil begrænse markedet unødigt. Parallelt til mobil-markedet, var en af de store drivere, der sikrede Europa en teknologisk og markedsmæssig first-mover position, en tidlig standardisering af hvordan kommunikationen skulle foregå (enighed om GSM-standarden), mens de specifikke teknologiske løsninger og udvikling af Side 14 af 32
 15. 15. enheder og forretningsmodeller blev overladt til de kommercielle aktører indenfor veldefinerede rammer. Det vil være kritisk at markedet tidligt etablerer enighed om; 1) hvilke standarder der er nødvendige og 2) hvordan disse standarder ser ud - og at dette foregår med opmærksomhed på internationale tendenser – både centrale tiltag i EU regi, og praktiske løsninger drevet af kommercielle spillere i forbindelse med pilot-projekter rundt om i verden. En nærmere specificering af disse standarder har ikke været i scope i dette arbejde, men vil skulle gennemføres tidligt i et implementerings forløb. 6.0 Baseret på gældende forudsætninger er der sandsynligvis ikke basis for et marked baseret alene på værdierne fra et SmartGrid Baseret på estimater fra Dansk Energi og Energinet.dk, påregnes der et SmartGrid potentiale pr enhed på hhv. ~ 500 DKK/år og ~ 1.000 DKK/år for henholdsvis elbiler og varmepumper (hvis de sparede net- investeringer aktiveres). I et scenarie hvor investeringen i at etablere kommunikation og styring hos kunden andrager ca. 1.500 DKK, vil det altså være umiddelbart usandsynligt at forretningsmodeller, baseret alene på værdien af SmartGrid ydelser, vil opstå spontant. Figur 9: Den rene SmartGrid værdi* for den kommercielle aktør / slutkunden (NB: Fortsat stor usikkerhed om volatiliteten i fremtidige delta spot pris) Forudsætninger: Generelle: • 2 kr/kWh • Avance på el ~1,5 øre/kWh Elbiler: • Kørselsbehov 20.000 km pr. år • 7 km/kWh • Spot optimering @ 0,08-0,12~0,10 kr/kWh • Systemydelse @ 0,07 kr/kWh • TSO/Netvirksomhed afgift: 85 kr. pr. EV Varmepumpe: • Olie forbrug 2.167 L • Ækvivalent 1 L / 10 kWh • 3,3 COP • Spot optimering @ 0,05-0,09~0,07 kr/kWh • Systemydelse @ 0,07 kr/kWh • TSO/Netvirksomhederne afgift: 214 kr. pr. VP *Note: Værdi af sport optimering og systeydelser, excl. Finansiering af udstyr hos kunden Kilde: [Catalyst, Dansk Energi, Energinet.dk, 2010] Appliceres den rene SmartGrid værdi i 3 konkrete forretningsmodeller (Tabel 3 og Bilag 1), står det kart at:  Rene service modeller (ESCo modellen) ikke initielt kan forventes.  Forretningsmodeller baseret på penetrering af varmepumper og el-biler med stor sandsynlighed vil opstå. Side 15 af 32
 16. 16.  At SmartGrid vil kunne øge forretningen i disse modeller – men vil med nuværende forudsætninger spille en sekundær rolle rent økonomisk. Tabel 3: Business cases El-handler 2.0 ”My Place” ”Grøn El” Den innovative el-handler HW drevet Ren Service • El-handleren finansierer en • EV-Forhandleren stiller el-bil tilrådighed • Service leverandøren eftermonterer et varmepumpe i stedet for dit oliefyr der med 20.000 inkluderede km årligt samt SmartGrid HW modul på din EV og/eller installeres og serviceres for en fast service mod en fast månedlig ydelse. VP, og styrer disse mod at du får et månedlig ydelse. garanteret nedslag i el-regningen. • EV-forhandleren styrer opladningen og • El-handleren tager en del af den har SmartGrid gevinsten sammen med • Service leverandøren har sin indtjening på sparede varmeudgift, får en øget el- avance på service og finansieringen. spotoptimering og salg af systemydelser. omsætning samt kan optimere forbruget og få Smart Grid gevinsten. • Forbrugeren får en fast, alt inklusiv pris • Forbrugeren får en mindre el-regning og på sit kørselsbehov samt medvirker til kan hjælpe med at nedbringe CO2 • Forbrugeren får en ny varmepumpe en stor CO2 besparelse. udslippet. inkl. service, samt en lavere månedlig energiudgift og mulighed for at vælge grøn energi. Årligt indtjeningspotentiale* Årligt indtjeningspotentiale* Årligt indtjeningspotentiale* (DKK per kunde) (DKK per kunde) (DKK per kunde) 332 Smart Grid andel 692 14.769 EV Free Smart Grid Smart Grid andel andel Elhandler 2.0 ESCo 4.957 159 - Elhandler 2.0 EV Free ESCo *Note: Omsætning minus direkte relaterede variable og finansieringsomkostninger. Inkluderer ikke omkostninger til salg, marketing, overheads etc. Kilde: [Catalyst analyse, 2010] En realisering af SmartGrids vil dermed initialt afhænge af de eksisterende kommercielle aktører i markedet, der kan booste den eksisterende forretning ved at konvertere oliefyrskunder til varmepumpe kunder eller stimulere udrulningen af el-biler. Over tid vil den forventede priserosion på forbrugsenheder, kommunikations- og styringsudstyr, en mulig reducering i transaktionsomkostningerne og øget værdi af SmartGrid services kunne åbne Side 16 af 32
 17. 17. mulighed for at tiltrække nye spillere, øge værdien af kunderne og dermed vigtigheden og differentiering og innovation på services og forretningsmodeller. Udviklingen i kommerciel aktivitet kan således forventes at skifte karakter og dynamik over tid. Figur 10: Raffineringen af forretningsmodeller forventes at stige med den tilgængelige SmartGrid værdi og reduktionen i omkostningen ved kunde installationen Kilde: [Catalyst, 2010] 7.0 De regulerede aktører vil skulle danne det nødvendige grundlag og platform, mens de kommercielle aktører skal udvikle services og agere interface mellem nettet og slutkundens fleksible enheder En udrulning af SmartGrid, og en realisering af dets fordele, kræver en aktiv deltagelse af både TSO, netvirksomheder og de kommercielle aktører. Ingen enkelt-aktør kan løfte opgaven alene og samtlige aktører sidder med centrale nøgler til at sikre realiseringen - og potentialet til at bremse denne. Side 17 af 32
 18. 18. Tabel 4: Nye roller og ansvar Bør ... Bør undgå ... Kommercielle • Agere interface mellem slutbrugerens • At sælge SmartGrid som SmartGrid fleksibilitet og el-nettet • At sælge SmartGrid ydelser alene på aktører • Udvikle nye produkter og services, der økonomiske rationaler udnytter SmartGidets potentiale, men skjuler • At lade sig friste til at sælge FOR innovative kompleksiteten for slutkunden og uigennemskuelige produkter – der ikke • Fokusere på at levere oplevet værdi kan “holde det de lover” (komfort, sikkerhed, grøn energi etc) og ikke • At agere protektionistisk / være bange for at kun fokusere på økonomiske gevinster samarbejde med nye aktører fra tilstødende • Sikre at de fremtidige løsninger og produkter brancher og industrier kan levere systemydelser og ikke kun optimere ift. Spot • At etablere partnerskaber og værdinet til udbydere, serviceleverandører, flåde operatører og producenter Netvirksomheden • Drive distributions nettet aktivt som en ”lille • At udvikle lokale løsninger med afvigende TSO”, og gennemføre den sidste del af standarder og krav transitionen fra Net-selskab til egentlig • Passivt at forblive i rollen som operatør og netvirksomhed ignorere SmartGrid • Facilitere et kundefokus og ikke et • At unødigt stift fastholde nuværende teknologisk fokus paradigmer (f.eks. måling og afregning) • Sikre lave entry barrierer og transaktions omkostninger for kommercielle aktører, og mindst mulige transaktionsomkostninger • At forestå målingen helt frem til slutkunden og sammenholde dette med kapaciteten i nettet • Muliggøre adgang til forbrugsdata for alle med en legitim interesse i disse TSO • Produktudvikle og klart definere hvilke • At isolere sig og udvikle den perfekte løsning systemydelser der efterspørges og uden aktiv deltagelse af markedets øvrige kommunikere hvad værdien af disse er. (eks. aktører ”ikke-forbrug”) • At diktere de “rigtige” løsninger og setup • Sikre at markedet for SmartGrid ydelser og hele vejen ud til slutbrugeren systemydelser er transparent, åbent for • At udvikle unødigt indviklede regler, samtlige interesserede aktører markedsforeskrifter og krav (til f.eks styring • Udstikning af klare rammer og fælles og måling i el-nettet), der fører til ”gold- spilleregler plating” og høje omkostninger • Opdatere relevante forskrifter og regler • Understøtte standardiseringen af forbrugsapparater og nettet Kilde: [Catalyst på baggrund af workshops med TSO og netvirksomheder, 2010] Kritisk for succes er en afstemning af net-operatørernes behov for sikkerhed og kontrol med de kommercielle aktørers behov for frihed til innovation og løsningsvalg.  Graden af succes for de kommercielle aktører afhænger direkte af deres evne til at omsætte SmartGridets muligheder til produkter og services, der giver slutkunden en oplevet værdi, og samtidig bringe brugerens fleksible forbrug i spil for netvirksomhed og TSO.  Graden af succes for de regulerede net-operatører afhænger direkte af deres evne til at skabe et rum og supportere de kommercielle aktører gennem klare og langsigtede rammer, transparens, lave entry-barrierer og transaktionsomkostninger: o TSO’en for at sikre den nødvendige standardisering og de nødvendige forskrifter for netvirksomhederne og de kommercielle aktører o Netvirksomheden for at udvikle lokale løsninger, der supporterer en fælles platform mod de kommercielle aktører En række opgaver vil oplagt ligge hos de regulerede hhv. kommercielle aktører, mens en række driftopgaver i forbindelse med Markedsplatforme og Clearing funktioner vil kunne udvikles og drives af begge typer aktører; dog underlagt standardisering og veldefinerede krav fra de regulerede aktører. Side 18 af 32
 19. 19. Tabel 5: Fordeling af opgaver Regulerede eller Kommercielle Regulerede aktører Kommercielle aktører aktører • Drive etableringen af de nødvendige • Udvikle og drive Markedsplatforme • Udvikle produkter, services etc. der standardiseringer indenfor • Udvikle og drive Clearinghouses omsætter SmartGridets potentiale til datamodeller etc. opfattet brugerværdi • Definere og prissætte nødvendige • Etablere kommunikation og styring til ydelser portefølje af fleksible forbrugsenheder • Sikre transparens af data • Agere interface mellem kundens • Udstikke klare rammer og fælles fleksibilitet og net-operatørernes spilleregler, forskrifter og regler behov • Investere i nødvendig infrastruktur og systemer • Opererer og balancere net Kilde: [Catalyst, 2010] 8.0 To primære rammebetingelser forventes at skulle revurderes Det er arbejdsgruppens konklusion, at langt de fleste ændringer og forudsætninger, der kræves for at realisere SmartGrids, kan – og bør – foregå direkte blandt branchens aktører. Som beskrevet ovenfor vil en succesfuld realisering af SmartGrids dog kræve to fundamentale forandringer: 1. En ændring i netvirksomhedens nuværende rolle imod en mere aktiv operatør af eget net, en aktiv rolle i forhold til TSO’en og facilitator af kommercielle spillere, - og dermed en re-vurdering af de reguleringer der i dag definerer netvirksomhedens rolle – herunder bl.a. indtægtsramme-reguleringen. 2. Udviklingen af diversificeret kommerciel aktivitet og mobilitet af services på tværs af fysiske net og dermed et muligt opgør med princippet om én leverandør pr husstand. - Hvilket vil kunne kræve en re-vurdering af det nuværende paradigme og bestemelser for måling og afregning af el, herunder krav til hardware specifikationer, forholdet mellem multiple målere, data-ejerskab og -adgang, clearing mekanismer etc. En øvelse der med fordel forventes at kunne finde inspiration fra telesektoren, der har fundet løsninger på lignende udfordringer. Begge områder er pt. reguleret af ”ydre” rammebetingelser, der potentielt skal gentænkes for at adressere disse udfordringer. Det vil dog være essentielt at branchen udarbejder fælles løsninger og forslag. 9.0 En række faktorer vil kunne accelerere en adoption, øge værdien og dermed reducere risikoen Det er Catalyst’s vurdering, at forudsætningerne bag de estimerede værdier på en række områder er valgt – bevidst og forståeligt – ganske konservativt. På en række områder skjules derfor et potentielt positivt scenarie, der kan drive en hurtigere adoption og reducere den økonomiske risiko ved at påbegynde opbygning og investering i et SmartGrid. De i Catalyst’s perspektiv, vigtigste faktorer er listet nedenfor. Side 19 af 32
 20. 20. Tabel 6: Accelererende faktorer Nuværende Forudsætning Mulig Up-side Inkludering af • Det største potentiale for fleksibelt forbrug • Benyttes mere aggressive scenarier for pris ligger i elbiler og Varmepumper, der udgør erosion fra telesektoren (20-30% per år) vil det yderligere fundamentet for at estimere værdien af ikke være urealistisk, at den nødvendige måle fleksible SmartGrid tjenester og Spot-optimering og kommunikations hardware koster 50 DKK pr forbrugsenheder • Omkostningerne ved at etablere enhed kommunikation og styring er af • Dette vil muliggøre at mindre oplagte enheder arbejdsgruppen estimeret til 1.500 DKK som køleskabe, frysere, cookers, vandvarmere faldende til ca. 400 DKK i 2030 etc. vil kunne indgå aktivt på et SmartGrid • Omend potentialet pr. enhed er begrænset, er antallet af enheder betragteligt. Varmepumper • Der er i arbejdsgruppen taget udgangspunkt • Design af varmepumper kræver specifik know- i de nuværende priser på varmepumper, der how, men den indgående teknologi adskiller sig som foretrukken primært gør disse enheder interessante som ikke meget fra et køleskab opvarmningskilde substituering af olie-fyr • Med et globalt potentiale og dermed mulighed • Det nuværende pris-niveau på for skalafordele og pris-erosion på 10% - 20% varmepumper afspejler i høj grad at årligt, vil det ikke være urealistisk med et produktet er tidligt på teknologikurven og scenarie hvor varmepumper kan konkurrere endnu ikke har nået massiv med andre varmekilder – og dermed øge masseproduktion og priserosion markedet betragteligt Eksplosion af • Lokale, de-centrale produktionsenheder • Passerer prisen på en eller flere teknologier den (mikro-vind, solceller, solvarme etc) er kritiske masse og tipping-point pris, vil et globalt Lokale indregnet i begrænset omfang, baseret på marked kunne drive en selvforstærkende Produktions nuværende pris-niveauer efterspørgsel, volumen og pris-erosion, der vil Enheder • De fleste decentrale produktions teknologier kunne gøre disse teknologier profitable er i dag marginalt uprofitable og markedet • Værdien – og nødvendigheden – af et drives primært af ”first-movers” med SmartGrid vil sandsynligvis øges, hvis en overvejende emotionelle snarere end betydelig decentral produktion finder sted økonomiske rationaler Underestimering • Det simulerede potentiale for spotpris • Øges VE andelen yderligere – evt. via optimering resulterer i en reduktion af penetration af mikro vindmøller, vil volatiliteten – af Spot-pris spændet mellem døgnets dyreste og og dermed spotpotentialet – forventes at stige potentialet billigste timer (sammenlignet med historiske • Kan yderligere forbrugs enheder aktiveres, vil priser) dette ligeledes drive det samlede potentiale op • Øgning af VE integrationen til 50% • En indførelse af differentierede, • Flytning udelukkende af varmepumpe og el- belastningsafhængige og omkostningsægte net- bils forbrug tariffer, vil bringe ca 20% ekstra af el-prisen i • Udifferentierede (faste) tariffer og afgifter, spil, dermed øge værdien og motivationen af at hvorfor kun ca. 20% af den totale el-pris omlægge forbrug fra højt belastede til lavt kommer i spil belastede perioder Kilde: [Catalyst, 2010] 10.0 Det er vigtigt at starte småt og hurtigt En realisering af SmartGrids i Danmark vil være en kompleks øvelse, med en række signifikante usikkerhedsfaktorer: 1. Succes afhænger ikke alene af enighed internt blandt el-markedets aktører, men også af evnen til at tiltrække kommercielle aktører der operationaliserer og markedsfører SmartGridets fordele overfor slutkunden. 2. Interoperabilitet kræver enighed om standarder. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke industri eller de-facto standarder for datamodeller, protokoller HW etc. En lang række aktører – herunder globale kommercielle spillere - arbejder på specifikke løsninger i forbindelse med pilotprojekter, og internationale organisationer arbejder på at etablere centrale standarder. Det er på nuværende tidspunkt umuligt at forudsige hvilke standarder der kommer først – og vigtigst af alt: accepteres bredt. Side 20 af 32
 21. 21. 3. De estimerede SmartGrid værdier er underlagt betydelig usikkerhed. Systemet er i sig selv komplekst med store interne og eksterne afhængigheder. Selv detaljerede simuleringer vil være afhængig af de indgående parametre og forudsigelser omkring forbrugeradfærd, fremtidige pris- volatilitet etc. 4. En lang række investeringer i elektroteknisk materiel, styringssystemer og handelsplatforme er nødvendig før en realisering af mulighederne og værdien er mulig – og før de kommercielle aktørers og slutkundernes reaktion kendes. Det er Catalyst’s vurdering, at en minimering af risici og sikring af succes i et sådant scenarie afhænger af en hurtig og pragmatisk opstart, snarere end en afventning af internationale standarder, detaljeret design af det endelige setup og udtænkning af detaljerede flerårige udrulningsplaner på tværs af hele branchen. Udarbejdelse af overordnede ”masterplaner” og detaljeret design af ambitiøse løsninger, vil i udgangspunktet være baseret på usikre antagelser og vil optage uforholdsmæssig mange ressourcer i et scenarie, hvor omverdenen vil ændre sig hastigt. Risikoen for at producere en ud-dateret plan og/eller unødigt komplekse løsninger vil være overhængende. I stedet bør det accepteres, at det endelige system ikke kan forudsiges eller designes i detaljer fra starten. En realisering af SmartGrids bør starte pragmatisk og udvikles i skridt med balancerede (men ambitiøse) målsætninger, der sikrer læring for næste iteration og opbygning af de nødvendige systemer og infrastruktur samt en modning af forretningsmodeller og forbrugere. Figur 12: Det perfekte SmartGrid kan ikke designes up-front. Det vil være essentielt at komme i gang hurtigt og gradvist udbygge graden af raffinering og udbredelse baseret på erfaringer Kilde: [Catalyst, 2010] Side 21 af 32
 22. 22. 11.0 En række konkrete tiltag bør initieres hurtigst muligt Markedet og de kommercielle aktører vil ikke vente på centralt designede løsninger. Udviklingen omkring fleksibelt forbrug og SmartGrids er i fuld gang. SmartGrid pilot-projekter er allerede i gang i et antal lande (herunder også Danmark) og kommercielle aktører er i gang med at opbygge forretning på udrulning og servicering af varmepumper og el-biler, og de første enheder er allerede på vej ud i markedet – uden det nødvendige tekniske grundlag for at kunne indgå i et SmartGrid. En hurtig ageren og opfølgning på det fælles initiativ fra Dansk Energi og Energinet.dk vil være kritisk for tidligt at sikre muligheden for, at påvirke udviklingen og etablere det nødvendige grundlag for SmartGrid i Danmark. Der er i branchen et stort fokus på nødvendigheden af at samarbejde og finde fælles løsninger. Fælles løsninger på komplekse problemstillinger, med mange interessenter, vil kræve en styret proces, klare opgavebeskrivelser og deadlines - og en klar proces ejer. Catalyst anbefaler at der snarest etableres et - af el-markedet accepteret organ - der med klart mandat og indenfor en fast deadline - fortsætter det nuværende fælles SmartGrid initiativ og konkretiserer løsninger på 4 konkrete udfordringer: 1. Fastsætte i hvilke områder der skal ske teknisk standardisering og hvilke standarder der skal defineres – herunder forstå centrale og kommercielle standardiserings tiltag. 2. Definere netvirksomhedens nye roller og ansvar og opdatere de nødvendige reguleringer. 3. Sikre et setup der kan håndtere flere el-leverandører, roaming af services og afregning på tværs af flere el-leverandører og netvirksomheder. 4. Sikre grundlaget for kommerciel udnyttelse af SmartGrid services, herunder: o Definere og prissætte de ønskede SmartGrid-services o Etablere grundlaget for nem og billig udveksling samt handel med services o Sikre grundlaget for afregning og clearing o Sikre synlighed af de allerede eksisterende SmartGrid services og minimere transaktionsomkostningerne for netvirksomhederne. Side 22 af 32
 23. 23. Bilagsoversigt Bilag 1. Tre mulige forretningsmodeller Bilag 2. Resultater fra interviews Bilag 3. Standardisering af datamodel Side 23 af 32
 24. 24. Bilag 1: Tre mulige foretningsmodeller El-handler 2.0 ”My Place” ”Grøn El” Den innovative el-handler HW drevet Ren Service Beskrivelse • El-handleren finansierer en • EV-Forhandleren stiller el-bil til • Service leverandøren varmepumpe i stedet for dit rådighed med 20.000 eftermonterer et SmartGrid HW oliefyr der installeres og inkluderede km årligt samt modul på din EV og/eller VP, serviceres for en fast månedlig service mod en fast månedlig og styrer disse mod at du får et ydelse ydelse garanteret nedslag i el- • El-handleren tager en del af • EV-forhandleren styrer regningen den sparede varmeudgift, får opladningen og har SmartGrid • Service leverandøren har sin en øget el-omsætning samt gevinsten sammen med indtjening på spotoptimering og kan optimere forbruget og få avance på service og salg af systemydelser Smart Grid gevinsten finansieringen • Forbrugeren får en mindre el- • Forbrugeren får en ny • Forbrugeren får en fast, alt regning og kan hjælpe med at varmepumpe inkl. service, inklusiv pris på sit nedbringe CO2 udslippet samt en lavere månedlig kørselsbehov samt medvirker energiudgift og mulighed for at til en stor CO2 besparelse vælge grøn energi Hvad • Lav initial investering • Lav initial investering • Enkelthed • Fast pris på varme • Driftsomkostninger og • Garanteret besparelse tilbydes? • Reducerede el-omkostninger finansiering i et • Certificeret Grøn • Certificeret Grøn • Certificeret grøn Hvilke • Besparelser på el-forbruget • Fornuftig pris • Lavere pris • Sikkerhed for ikke at få kæmpe • Faste forbrugsomkostninger • Færre leverandører og fordele har el-regninger regninger Kunden? • Slipper for besvær med olie- køb Hvor tjenes • Salg / finansiering af HW • Salg / finansiering af HW • Salg af el • Mer salg af el • Salg af el • Salg af ydelser til DSO/TSO penge? • Salg af ydelser til DSO/TSO • Salg af ydelser til DSO/TSO • Management fee • Certificerings fee Mulighed • Frostsikring • Roaming kontrakter • Tilslut yderligere enheder og • Temperatur monitorering og • Kvik-ladnings services spar mere for mersalg alarmering • Grøn Vinter-Bil-opvarmnings- • Temperatur overvågnings- og • Yderligere besparelser ved service. alarmerings-services tilslutning af køleskabe, frysere • Service på bil inkluderet (a la etc. leasing) • Salg af enheder med ekstra lager kapacitet eks. cookers, hot-tops etc. Side 24 af 32
 25. 25. El-handler 2.0 – Varmepumpe Kilde: Catalyst analyse – Se detaljerede dokumenter for forudsætninger og referencer Side 25 af 32
 26. 26. Side 26 af 32
 27. 27. My Place– Elbil Kilde: Catalyst analyse – Se detaljerede dokumenter for forudsætninger og referencer Side 27 af 32
 28. 28. Side 28 af 32
 29. 29. Grøn El – ESCo Kilde: Catalyst analyse – Se detaljerede dokumenter for forudsætninger og referencer Side 29 af 32
 30. 30. Side 30 af 32
 31. 31. Bilag 2: Resultater fra interviews Side 31 af 32
 32. 32. Bilag 3: Standardisering af datamodel Kilde: Catalyst analyse – Se detaljerede dokumenter for forudsætninger og referencer Det vil være essentielt for et SmartGrids effektivitet, at der ikke opstår isolerede informations-øer, men at der kan ske kommunikation mellem samtlige aktører og enheder. Dette kræver standardisering. Samtidig er den teknologiske udvikling på kommunikations og målings området i kraftig udvikling med et utal af kommunikationsformer, protokoller og hardware løsninger, der til stadighed oplever en pris- erosion på 10-15% om året. Der er på nuværende tidspunkt ikke udkrystaliseret de-facto teknologistandarder. Det vil være umuligt at gennemføre en fremtidssikker og effektiv standardisering på Hardware niveau Det vil være kritisk at en række punkter opfyldes:  Standardiseret informations/datamodel, der beskriver hvilke informationer og i hvilket format informationer udveksles  Mulighed for mange standarder og løsninger for kommunikation under aggregator niveau  Måle og Kontrol-kommunikation adskilt  Mulighed for afregning af enkeltenheder Figur: Illustration af muligt scenarie med flere leverandører af el og services I et scenarie med flere el-service leverandører per husstand, vil der være behov for både en central måler og et antal bi-målere ILLUSTRATIV System ydelser – (eks. balancekraft og forbrugs-forskydning) Design Kriterier Kommunikations Strøm flow net Økonomisk flow Kontrol flow • Standarder for hvad der kommunikeres .. - Ikke hvilken kommunikations teknologi der benyttes (El- &) Service - Varmepumpe Leverandør 1 Bimåler • Måle og kontrol (El- &) Service - kommunikation TSO Netvirksomhed Elbil Leverandør 2 adskilt Bimåler (El- &) Service - Enhed 3 • Én hovedmåler og Leverandør 3 Hovedmåler Bimåler multible bi-målere ”Basis” El - Grundforbrug Leverandør Service & forbrugs afregning Forbrugs-afregning Copyright Catalyst © Side 32 af 32

×