Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Notes tallpresencial1213 cfgs

946 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Notes tallpresencial1213 cfgs

  1. 1. NOTES DE TALL ACCÉS A GRAU SUPERIOR CURS 2012-2013 Via d'accés Centre CC SANT FRANCESC CC SANT JOSEP OBRER I CIFP ESCOLA NAUTICOPESQUERA CIFP JOAN TAIX CIFP SON LLEBRE IES ALCÚDIA IES ALGARB IES ANTONI MAURA IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR IES BENDINAT IES BERENGUER D'ANOIA IES CALVIÀ IES CAP DE LLEVANT IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA IB IES FELANITX IES FRANCESC DE BORJA MOLL IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA IES GUILLEM SAGRERA IES ISIDOR MACABICH IES JOAN RAMIS I RAMIS IES JOSEP MARIA LLOMPART Cicle Tècnic superior en Gestió comercial i màrqueting Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa Tècnic superior en Administració i finances Tècnic superior en Secretariat Tècnic superior en Transport marítim i pesca d'altura Tècnic superior en Administració i finances Tècnic superior en Paisatgisme i medi rural Tècnic superior en Interpretació de la llengua de signes Tècnic superior en Administració i finances Tècnic superior en Gestió d'allotjaments turístics Tècnic superior en Animació d'activitats físiques i esportives Tècnic superior en Dietètica Tècnic superior en Educació infantil Tècnic superior en Sistemes electrotècnics i automatitzats Tècnic superior en Animació d'activitats físiques i esportives Tècnic superior en Gestió comercial i màrqueting Tècnic superior en Administració i finances Tècnic superior en Gestió d'allotjaments turístics Tècnic superior en Animació d'activitats físiques i esportives Tècnic superior en Educació infantil Tècnic superior en Animació d'activitats físiques i esportives Tècnic superior en Administració i finances Tècnic superior en Paisatgisme i medi rural Tècnic superior en Administració i finances Tècnic superior en Assessoria d'imatge personal Tècnic superior en Comerç internacional Tècnic superior en Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma Tècnic superior en Desenvolupament d'aplicacions Web Tècnic superior en Dietètica Tècnic superior en Laboratori de diagnòstic clínic Tècnic superior en Animació d'activitats físiques i esportives Tècnic superior en Secretariat Tècnic superior en Agències de viatges i gestió d'esdeveniments Tècnic superior en Sistemes de telecomunicacions i informàtics Tècnic superior en Desenvolupament d'aplicacions Web Tècnic superior en Imatge per al diagnòstic Pàgina 1 de 3 Requisits acadèmics 5,00 5,79 5,11 5,79 5,50 5,16 5,47 5,90 5,45 5,00 5,10 5,33 5,00 5,00 5,00 5,56 5,21 5,63 5,70 5,71 5,67 5,47 5,00 5,00 5,42 5,00 5,21 5,30 5,37 6,30 5,30 5,68 5,41 5,63 6,00 6,25 Curs d'accés 6,50 6,00 9,00 7,00 6,00 5,33 7,50 6,00 6,00 6,00 5,50 5,33 7,00 6,50 5,67 5,00 5,50 6,33 7,00 5,50 6,67 6,50 7,00 Prova d'accés 5,00 7,32 5,45 5,03 5,00 5,00 5,02 6,36 5,18 5,66 5,33 5,94 5,04 5,75 6,00 5,00 5,00 5,44 5,01 5,10 7,18 5,15 5,00 5,90 5,02 5,10 7,99 6,25 6,35 8,88 5,94 5,87 5,14 5,25 5,04 7,48
  2. 2. NOTES DE TALL ACCÉS A GRAU SUPERIOR CURS 2012-2013 Via d'accés Centre IES JOSEP MARIA QUADRADO IES JUNÍPER SERRA IES LLORENÇ GARCIAS I FONT IES LLUCMAJOR IES MANACOR IES MARIA ÀNGELS CARDONA IES MOSSÈN ALCOVER IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS IES PAU CASESNOVES IES POLITÈCNIC IES QUARTÓ DE PORTMANY IES RAMON LLULL IES SA BLANCA DONA Cicle Tècnic superior en Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids Tècnic superior en Administració i finances Tècnic superior en Agències de viatges i gestió d'esdeveniments Tècnic superior en Automoció Tècnic superior en Direcció de cuina Tècnic superior en Direcció de serveis en restauració Tècnic superior en Gestió d'allotjaments turístics Técnic superior en Guia, informació i assistències turístiques Tècnic superior en Il·luminació, captació i tractament d'imatge Tècnic superior en Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles Tècnic superior en Administració i finances Tècnic superior en Administració i finances Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa Tècnic superior en Administració i finances Tècnic superior en Administració i finances Tècnic superior en Educació infantil Tècnic superior en Administració i finances Tècnic superior en Prevenció de riscos professionals Tècnic superior en Sistemes electrotècnics i automatitzats Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa Tècnic superior en Administració i finances Tècnic superior en Automoció Tècnic superior en Sistemes de telecomunicacions i informàtics Tècnic superior en Sistemes electrotècnics i automatitzats Tècnic superior en Automatització i robòtica industrial Tècnic superior en Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids Tècnic superior en Manteniment electrònic Tècnic superior en Prevenció de riscos professionals Tècnic superior en Projectes d'edificació Tècnic superior en Projectes d'obra civil Tècnic superior en Sistemes de telecomunicacions i informàtics Tècnic superior en Administració i finances Tècnic superior en Educació infantil Tècnic superior en Animació sociocultural Tècnic superior en Integració social Tècnic superior en Administració i finances Pàgina 2 de 3 Requisits acadèmics 6,20 5,00 5,33 5,00 5,58 5,26 5,00 5,00 5,00 5,50 5,63 5,68 5,87 6,50 5,38 5,00 5,40 6,00 5,50 5,00 5,16 6,48 5,00 5,40 5,00 5,26 5,40 5,21 5,30 5,00 5,89 5,81 5,26 5,21 5,10 Curs d'accés 7,50 6,00 6,00 7,00 6,00 7,00 8,00 7,50 7,67 6,00 9,00 5,50 6,33 8,67 7,50 5,50 Prova d'accés 5,62 5,03 5,03 5,84 5,23 6,08 5,13 5,80 5,00 5,00 5,00 5,00 5,06 5,00 5,29 6,80 5,03 5,60 7,00 5,20 5,13 5,33 5,00 5,00 5,22 5,00 5,00 5,02 5,60 5,00 5,00 6,28 5,00 5,74 5,15
  3. 3. NOTES DE TALL ACCÉS A GRAU SUPERIOR CURS 2012-2013 Via d'accés Centre IES SA BLANCA DONA IES SA COLOMINA IES SON PACS IES SON RULLAN Cicle Tècnic superior en Gestió comercial i màrqueting Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa Tècnic superior en Administració i finances Tècnic superior en Manteniment aeromecànic Tècnic superior en Animació d'activitats físiques i esportives Pàgina 3 de 3 Requisits acadèmics 6,50 5,00 5,00 5,58 5,63 Curs d'accés Prova d'accés 6,33 5,06 5,52 6,70 7,97 7,10

×