Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memòria

158 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Memòria

  1. 1. MEMÒRIA Lesions orgàniques del cervell ALTERACIONS Produides per Amnesia exemple Malaltia d’Alzheime r Formada per Amnesia funcional Factors emocionals PROCESSOS QUE ES DONEN exemple Degut a RETENCIÓ DE LA INFORMACIÓ CODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ Pasos de la informació RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ estrés Influida per mitjançant Es pot produir 1º) Memòria sensorial Técniques mnemotècniques 2º) MCP factors exemple OBLIT 3º) MLP episòdica És de 3 tipus Métode de la paraula clau Métode Dels llocs semàntica Procesual raons errades Oblit motivat Métode de l’encadenament narratiu Interferències Inf. No usada ansietat

×