Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adolescència 1

947 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Adolescència 1

 1. 1. L’adolescència <ul><li>Monologo de Buenafuente La adolescencia </li></ul>
 2. 2. L’adolescència <ul><li>La psicologia evolutiva s’ocupa dels canvis psicològics que s’esdevenen durant la vida i analitza com l’èsser humà passa diverses etapes. </li></ul><ul><li>L’adolescència (“adolescere” que creix) es considera una etapa de trànsit entre l’infància i la maduresa. </li></ul>
 3. 3. Etapa de transició <ul><li>Aquest pas de la infància a l’edat adulta adquireix característiques diferencials segons l’època i la cultura en què es desenvolupa. </li></ul><ul><li>Alguns investigadors pensen que és un invent creat per les societats industrialitzades, que exigeixen una preparació més gran abans d’assumir el rol d’adult. </li></ul>
 4. 4. Etapa de transició <ul><li>Concepte lligat al món occidental des de finals del segle XIX a principis del XX . Apareix pels següents factors: </li></ul><ul><ul><li>Educatiu: obligatorietat d’ensenyança fins als 16 anys en els principals països d’Europa i Nordamèrica </li></ul></ul><ul><ul><li>Laboral: No es permet treballar a menors </li></ul></ul><ul><ul><li>Jurídic: Limitació de responsabilitat civil i penal. Lleis especials per menors. </li></ul></ul>
 5. 5. Etapa de transició <ul><li>En altres èpoques i cultures el pas de la infantesa a l’edat adulta venia determinada per la feina o per rituals de passada </li></ul><ul><li>En els països occidentals, la formació de l’adolescent per integrar-se en la vida adulta es basa en la instrucció escolar . Es valora el rendiment cognitiu, però s’obliden altres tasques, com ara la recerca de la identitat o la construcció de la personalitat. </li></ul>
 6. 6. Etapa de transició <ul><li>Durant aquesta etapa de la vida, l’individu experimenta una metamorfosi física i psíquica i lluita per trobar la seva identitat (es pregunta qui és i qui esdenvindrà). </li></ul><ul><ul><li>Procés biològic </li></ul></ul><ul><ul><li>Procés psicosocial </li></ul></ul>
 7. 7. 2. Perspectives sobre l’adolescència <ul><li>Hi ha visions contraposades pel que fa a la naturalesa de l’experiència adolescent. </li></ul><ul><li> 1. G Stanley Hall </li></ul><ul><li> 2. Margaret Mead </li></ul>
 8. 8. Perspectives sobre l’adolescència <ul><li>Psicoanàlisi </li></ul><ul><ul><li>Resoldre la pulsió sexual que altera l’equilibri aconseguit al final de la infància. </li></ul></ul><ul><ul><li>El despertar de la sexualitat obliga l’adolescent a realitzar un procés de desvinculació que li permetrà en un futur establir relacions sexuals i emocionals fora de l’entorn familiar </li></ul></ul>
 9. 9. Perspectives sobre l’adolescència <ul><li>Concepció sociològica </li></ul><ul><ul><li>Les causes de la transició resideixen especialment en l’entorn social de l’individu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenen especial importància: els papers/rols que haurà de desenvolupar i als possibles conflictes que hagi entre ells. </li></ul></ul><ul><ul><li>La pressió de l’expectativa social </li></ul></ul><ul><ul><li>I la influència del agents de socialització </li></ul></ul>
 10. 10. Perspectives sobre l’adolescència <ul><li>3. Des de la perspectiva constructivista es veu l’adolescència com un procés de desenvolupament de les pròpies potencialitats o recursos psicològics davant de les diferents possibilitats de la vida, procés que ha de permetre d’aconseguir l’autonomia personal i social. </li></ul><ul><ul><li>Apropiació d’una concepció científica del món . </li></ul></ul><ul><ul><li>Construir i revisar la pròpia identitat personal . </li></ul></ul><ul><ul><li>Adquisició d’una moral autònoma </li></ul></ul><ul><ul><li>Noves relacions interpersonals i socials </li></ul></ul>
 11. 11. 3. CANVIS FÍSICS 3.1. Introducció <ul><li>La transformació física del cos i la maduració sexual durant aquesta etapa marquen el començament de l’adolescència o la transició entre la infància i la vida adulta. </li></ul><ul><li>Aquesta fase és la pubertat (“pubes” pel o “pubertas” edat de la virilitat). </li></ul><ul><li>És més precoç en al·lotes que en al·lots </li></ul><ul><li>YouTube - La Pubertad 13.avi </li></ul><ul><li>YouTube - La Pubertad 33.avi </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Des de fa 100 anys s’observa una progressiva disminució de l’edat de maduració </li></ul><ul><li>Implica canvis en el sistema endocrí i glandular </li></ul><ul><li>Una vegada comencen solen ser molt ràpids i sovint poc harmònics </li></ul>
 13. 13. 3.2.Canvis físics: QUINS <ul><li>el creixement accelerat de pes i alçada, </li></ul><ul><li>el desenvolupament de les característiques sexuals secundàries </li></ul><ul><li>i l’adquisició de la capacitat reproductiva. </li></ul>
 14. 14. CARACTERS FÍSICS-SEXUALS SECUNDARIS <ul><li>COMUNS: </li></ul><ul><li>Vellositat púbica </li></ul><ul><li>Pel de les aixelles </li></ul><ul><li>Acné </li></ul><ul><li>Canvi de veu ( més accentuat a l’al·lot) </li></ul>
 15. 15. CARACTERS FÍSICS-SEXUALS SECUNDARIS <ul><li>Femenins: </li></ul><ul><li>- engrandiment de l’úter </li></ul><ul><li>- començament de la menstruació </li></ul><ul><li>- desenvolupament dels pits </li></ul><ul><li>- augment del greix subcutani </li></ul>
 16. 16. CARACTERS FÍSICS-SEXUALS SECUNDARIS <ul><li>Masculins </li></ul><ul><li>- engrandiment del penis </li></ul><ul><li>- començament de l’ejaculació </li></ul><ul><li>- augment dels testicles </li></ul><ul><li>- augment de la massa muscular </li></ul><ul><li>- pel facial </li></ul>
 17. 17. 3.3.Conseqüències dels canvis físics <ul><li>Els ràpids canvis disharmònics provoquen que sovint sigui difícil acceptar i reconèixer el propi cos </li></ul><ul><li>Això implica a la vegada que en aquesta fase de canvi l’adolescent no duu molt be les al·lusions als seus canvis físics. </li></ul>
 18. 18. Altres conseqüències dels canvis físics <ul><li>El retard respecte als companys ocasiona sentiments d’inferioritat i culpa. Infravaloració. </li></ul><ul><li>La precocitat respecte al grup ocasiona sentiments d’estranyesa, de raresa </li></ul><ul><li>Els canvis físics es converteixen en un dels aspectes més crítics del creixement: l’acceptació del propi cos </li></ul>
 19. 19. Altres conseqüències dels canvis físics <ul><li>El desenvolupament sexual va acompanyat d’un desplaçament en l’interès de la sexualitat dels adults a la pròpia. </li></ul><ul><li>Les inquietuds es centren ara en les vivències corporals pròpies , sentiments o descobriment de noves sensacions. </li></ul>
 20. 20. 4. CANVIS PSICOLÒGICS <ul><li>Una de les majors dificultats de l’adolescent és trobar-se a una etapa en que no és un nen però encara no és un adult. Això influeix de dues maneres: </li></ul><ul><ul><li>Alguns adolescents volen créixer ràpidament: afany d’independència </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres senten nostàlgia per la situació més confortable de la infància (actitud que pot ser reforçada per pares massa protectors): ansietat pel que vindrà. </li></ul></ul><ul><li>Els adolescents han d’elaborar els dols referits a la pèrdua de la condició infantil: dol pel cos perdut, el dol pel rol i la identitat infantil (renúncia a la dependència i acceptació de noves responsabilitats) i dol pels pares de l’infància (pèrdua de la protecció que aquestos impliquen). </li></ul>
 21. 21. CANVIS PSICOLOGICS <ul><li>Crític amb el món dels adults: l’adolescent es sent estrany en un món amb el que no es sent plenament identificat, però que al que ha de pertànyer. L’adolescent vol més autonomia i cerca noves experiències. </li></ul><ul><li>Aquesta actitud no implica fugida, sinó recerca : no vol marxar de casa, sinó viure-hi d’una altra manera. </li></ul>
 22. 22. CANVIS PSICOLÒGICS <ul><li>Invencibilitat : l’adolescent comença a explorar els límits del seu entorn, tant del seu físic, com de les seves possibilitats. Això porta com a conseqüència el gust pel risc i una t endència a sentir-se immune. </li></ul><ul><li>Egocentrisme : l’adolescent es sent el centre d’atenció perquè s’està descobrint a si mateix, i per a ell, no hi ha res més important en aquest moment. David Elkind ha denominat faula personal a la tendència de l’adolescent a pensar que les seves experiències són úniques i no està subjectes a les mateixes regles que governen les vides dels altres. </li></ul>
 23. 23. CANVIS PSICOLGÒGICS <ul><li>Audiència imaginària : al passar tant temps pensant sobre si mateix pot arribar a considerar que els altres estan igualment pendents del que ell fa, es sent observat constantment. Aquesta tendència, denominada audiència imaginària pot derivar en un certa timidesa, amb sentiments de vulnerabilitat o sentiments de ridícul, que el portin a ocultar la seva conducta davant els altres, o, per contra, en un exhibicionisme continu davant aquesta suposada audiència . </li></ul><ul><li>L’adolescent descobreix un món psíquic ric en possibilitats. Reconeix la maduresa del seu pensament, inicia el pensament formal : durant aquesta època, l’adolescent comença a fer teories i disposa d’arguments que justifiquen les seves opinions. Moltes vegades aquestos arguments poden ser contradictoris, però això no importa molt a l’adolescent. Ha descobert la seva capacitat de raonar i l’exercita sempre que pot. </li></ul>
 24. 24. CANVIS PSICOLÒGICS <ul><li>Ampliació del món: el món ja no s’acaba al domicili familiar, comencen a sorgir els propis interessos i aquestos poden entrar en conflicte. </li></ul><ul><li>Suport en el grup : l’adolescent es sent confós i adquireix confiança en el seu grup d’iguals. Importància de les relacions d’ amistat per substituir la relació simbiòtica amb els pares. </li></ul><ul><li>Redefinició de l’imatge corporal , relacionada amb la pèrdua del cos infantil. L’adolescent està en lluita permanent amb la seva imatge corporal. </li></ul><ul><li>Elaboració d’una escala de valors o còdigs d’ètica propis. </li></ul>
 25. 25. 4.RECERCA DE LA IDENTITAT <ul><li>Alícia en el país de les meravelles és pregunta “Qui soc jo? Ah! Això és un trencaclosques enorme!” YouTube - alicia en el pais de las maravillas quien eres tu.avi </li></ul><ul><li>Erikson creu que durant l’adolescència apareix un període de crisi marcat per una vulnerabilitat i una sensibilitat extremes. Buscar la identitat personal és el problema clau d’aquesta etapa vital . </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Erikson considera la vida com una sèrie d’estadis o etapes, cada una de les quals va associada a una missió de tipus psicosocial. A la infància aquesta missió consisteix a establir un sentiment de confiança bàsica i combatre la desconfiança. </li></ul><ul><li>Pel que respecta l’adolescència la missió implica l’establiment d’una identitat coherent i la superació d’un sentiment de difusió de la identitat. </li></ul>
 27. 27. 4.1. IDENTITAT <ul><li>En aquesta etapa tenen lloc diferents fets per aconseguir la identitat: </li></ul><ul><li>Creixement fisiològic i cognitiu </li></ul><ul><li>Maduresa sexual. </li></ul><ul><li>Desig d'independència dels pares i de convertir-se en un individu emancipat. </li></ul><ul><li>Necessitat de presa de decisions sobre la vocació professional, les actituds politiques i religioses. </li></ul><ul><li>Existeix la pressió social perquè l’individu s’ajusti a la identitat estàndard. </li></ul>
 28. 28. Identitat <ul><li>Aquesta recerca d’identitat o autoconcepte consisteix a organitzar les pròpies habilitats, necessitats i desitjos per adaptar-los a les demandes socials. </li></ul><ul><li>Un adolescent vol saber qui és i quin paper li correspon en la societat. Necessita prendre decisions en quasi tots els aspectes de la seva vida. </li></ul><ul><li>És la percepció que se té d’un mateix per damunt dels canvis físics i socials. És un conjunt de trets i característiques personals que formen els patrons habituals de conducta d’una persona i que impliquen també un projecte de futur. </li></ul>
 29. 29. Identitat <ul><li>La identitat no la concedeix la societat, sinó que requereix l’esforç de l’adolescent. La recerca de la identitat es manté tota l’adolescència. L’objectiu final seria “saber qui ets” </li></ul><ul><li>La identitat individual en aquesta època moltes vegades pot quedar absorbida per identitats grupals </li></ul>
 30. 30. 4.2. ASPECTES DEL CONCEPTE D’IDENTITAT <ul><li>Objectiva : Consistència de la percepció d’altres persones sobre un subjecte </li></ul><ul><li>Subjectiva : Com un subjecte se sent percebut pels altres </li></ul><ul><li>Autoidentitat : Versió íntima i privada que fa el subjecte a partir d’un conjunt de trets que el defineixen bé </li></ul>
 31. 31. Aspectes del concepte d’identitat <ul><li>Un jo múltiple : en el procés de trobar la identitat, molts adolescents experimenten “jos possibles”. La seva conducta oscil·la entre reservada o alborotada, cooperadora o rebel, afectuosa o manipuladora… Es pregunta sovint quin d’aquestos és l’autèntic… </li></ul><ul><li>A mesura que tracten de trobar la identitat poden adoptar “jos falsos” actuant de maneres contràries al que realment són: </li></ul><ul><ul><li>El jo fals acceptable: sorgeix de la percepció de que el jo autèntic pot ser rebutjat i per tant s’adopta un fals per a ser acceptat… s’autoenganyen i infravaloren. </li></ul></ul><ul><ul><li>El jo fals complaent: sorgeix d’un desig d’impressionar o agradar als altres. </li></ul></ul><ul><ul><li>El jo experimental: són els adolescents que proven per veure com es senten. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 32. 32. Aspectes del concepte d’identitat <ul><li>Algunes persones eviten en aquesta recerca qüestionar qualsevol valor tradicional. El resultat seria la identitat hipotecada . En la hipoteca, un adolescent adopta en bloc els rols dels pares o de la societat sense explorar o crear una autèntica identidad personal. </li></ul><ul><li>Altres decideixen que els rols que esperen els seus pares o societat són impossibles o no els hi resulten interessants. La reacció pot ser una identitat negativa , contraria a la que s’espera de ells. </li></ul><ul><li>Altres experimenten la difusió d’identitat : en general no estan compromesos amb els valors i objectius dels pares o de la societat i sovint es mostren apàtics i desorientats. </li></ul><ul><li>Finalment, en el procés de recerca, molt joves presenten una moratòria de la identitat , un recès durant el qual experimenten amb identitats alternatives sense decidir-se per ninguna. </li></ul>

×