Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte dels aliments

6,109 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Projecte dels aliments

 1. 1. PROJECTE DELS ALIMENTS<br />GenerFebrerMarç 2011<br />CLASSE DELS DINOSAURIS <br />6è E: INFANTIL <br />Col.legi Monti-sion<br />
 2. 2. El treball per projectespermet fomentar entre elsalumnes i la mestra  un tipusdiferentd'aprenentatge, centrat en les sevespròpiesmotivacions, onels propis alumnes es questionen un tema d'estudi, fan una cerca d'informació (llibres, revistes, enciclopèdies, internet...), reelaboren aquestainformació i la sistematitzen.En la majorpartdels casos, el tema del projecte el trienelsmateixosalumnes. Un coptriat, es plantegen que saben sobre aquell tema i que voldrien saber, i entre tots i totes , cerqueminformaciófins poder arribar a respondreals  interrogants.Uspresentem aquí  el projectetreballatdurant les setmanes que hemtingut a la classe a n'Irene (la practicant). Comencemamb una assemblea i un pastís per parlar de quèdeuduraquesta coca. <br />
 3. 3. A partir d'aquidecidimdur el projecteendavant i feim una circular per dur a casa<br />
 4. 4. Treballaml'orígendelsaliments, la sevaclassificació i la piràmidedelsaliments<br />
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7. Per entendrel'origen vegetal duim a terme la germinació de llenties<br />
 8. 8.
 9. 9. Enregistrem el procésamb una seqüència temporal.<br />
 10. 10. En Bernatens ha duitfruites per tastar, ensfixemamb el color, la textura, el gust,l’olor, el seuorígen, els que ens aporten,..<br />
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13. Avuiésna  Maria que ensduu de la seva finca per tastar llimones, taronges i poncins. Mireuquines cares ens queden després de tastar-los <br />
 14. 14.
 15. 15. Ara toca passar a les verdures<br />
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18. Les verdures també ensserveixen per crear art!<br />
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21. Aprenem el ball: “la coqueta amb sucre”<br />
 22. 22. Ensproposamfer un supermercat a l’aula:Miremtot el que hemduit de casa i comhopodemorganitzar<br />
 23. 23. Triemdemocraticament un nompelsuper:<br />Ha sortit per majoria de vots “Supermercatelsalimentsdelsdinosaures”<br />
 24. 24. Ara es tracta de fer el ròtul<br />
 25. 25. Triar elspreus i fer una llista<br />
 26. 26. En Bernatensdeixa la sevacaixa registradora que li van durels reis.<br />
 27. 27. Unes normes per jugar al super:-Nomeshi ha un caixer ( càlcul, mates) - Hem de fer una llista de compra (lecto-escriptura) -Nomespodemcomprar tres coses (per poder sumar elspreus) -Quanacabem, tot al seulloc.<br />
 28. 28. Pensem que ara que jasabemtantdelsaliments, enspodriematrevir a transformar-los i fer un menú per quedar a dinar totsal’aula. Entre totsaportem idees i hoduim a votació.<br />
 29. 29. Una vegada triat el menú japodemanar al super de veritat a fer la compra, ensfeim una llista de tot el que hem de dur<br />
 30. 30. Cada un ha de trobar un ingredient,llegir el ròtul del nom, mirar el seu preu, informar alsaltres i si estamd’acord a la senalla.<br />
 31. 31.
 32. 32. El méscomplicat: posar-nos d’acordambelsgelats<br />
 33. 33. Jahotenimtot , pagam a la caixa<br />
 34. 34. i tornam a l’escolacarregats!<br />
 35. 35. El menú consta de tres plats:1r-Espaguetti amb salsa de tomàtiga “solís”2n- Aletes de pollastre ambpatatesfregides3r- Gelat de xocolata o nataAnem per feines! Ensrentam les mans per començar i escoltamambatenció les instruccions<br />
 36. 36. El primer que feim es posar elsespaguettis a bullir<br />
 37. 37. Preparam el pollastre, el posamamb sal, orenga i all<br />
 38. 38.
 39. 39. Passem ara a les patates, les mestres les pelan i nosaltres les tallem<br />
 40. 40.
 41. 41. Per fregir-les necessitem una pella i oli<br />
 42. 42. Preparem la salsa de tomàtiga<br />
 43. 43. I mentresn’Irenefregeixnosaltresesperamassegutsdins la cuina<br />
 44. 44. El dinar estàllest, posam taula a l’aula i a menjar! Quèbo que hotrobam!<br />
 45. 45.
 46. 46.
 47. 47. Aquestprojecte ha estatpossiblegràcies a la col.laboració de totes lsfamílies de l’aula, a n’Irene , naCati i a totselsprotagonistes:-HichamSbai-Cristian Gallina-Juan Cifre-Magdalena Cerdà-Aida Barry-BernatPallicer-Ikergalindo-MariaSbaiGràcies a tots/es!<br />

×