Proiect Educativ

3,926 views

Published on

educatie scoala

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,926
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
225
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proiect Educativ

 1. 1. PROIECTUL EDUCATIV “SUR Â SUL COPIL Ă RIEI” ACTIVIT ĂŢ I EXTRA ŞCOLARE
 2. 2. 1. “POVESTEA C Ă R Ţ II” <ul><li>TIPUL ACTIVIT ĂŢ II : Dezbatere </li></ul><ul><li>DATA: 20.01.2009 </li></ul><ul><li>LOCUL DE DESF ĂŞ URARE: Biblioteca Comunei Puie ş ti </li></ul><ul><li>NR. DE PARTICIPAN Ţ I : 34 elevi, î nv. Oprea Oana, î nv. Manea Gina, bibliotecara T ă nase Genica </li></ul><ul><li>RESPONSABIL: î nv. Oprea Oana </li></ul><ul><li>BENEFICIARI: elevii claselor I </li></ul><ul><li>METODE Ş I MIJLOACE DE REALIZARE: expunerea, explica ţ ia, conversa ţ ia euristic ă , problematizarea, lecturarea . </li></ul><ul><li>MODALIT ĂŢ I DE EVALUARE: prezentarea pe scurt a c ă r ţ ii </li></ul><ul><li>pe care au împrumutat -o de la bibliotec ă </li></ul>
 3. 3. <ul><li>DESCRIEREA ACTIVIT ĂŢ II </li></ul><ul><li>Prima activitate desf ăşu rat ă î n cadrul proiectului a avut loc la Biblioteca Comunei Puie ş ti. Elevilor clasei I li s-a prezentat de c ă tre inv . Oprea Oana povestea c ă r ţ ii, pornind de la apari ţ ia primelor scrieri (t ă bli ţ ele de lut, papirusul, pergamentul) ş i p â n ă ast ă zi (c ă r ţile electronice ). </li></ul><ul><li>Apoi s-a discutat de spre importan ţ a c ă r ţ i lor î n via ţ a omului şi despre faptul că ele sunt “cei mai t ă cu ţ i ş i mai constan ţ i prieteni”. </li></ul><ul><li>Elevii au fost anun ţ a ţ i c ă vor colabora cu elevii claselor a V -a î n vederea apari ţ iei unei reviste a ş colii. Ei si-au exprimat p ă rerile cu privire la ceea ce ş i-ar dori s ă g ă seasc ă î n paginile unei reviste. </li></ul><ul><li>Î n continuare, d-na bibliotecar ă le-a vorbit despre “casa c ă r ţ ii” ş i despre cum pot î mprumuta ş i ei c ă r ţ i de la bibliotec ă . </li></ul><ul><li>Elevii au fost orienta ţ i c ă tre rafturile cu c ă r ţ i specifice v â rstei lor ş i li s-a u î ntocmit fi ş e de cititor. </li></ul>
 4. 6. 2. SATUL MEU ODINIOAR Ă <ul><li>TIPUL ACTIVIT ĂŢ II: practic ă </li></ul><ul><li>PERIOADA DE DESF ĂŞ URARE: ianuarie - martie 2009 </li></ul><ul><li>LOCUL DE DESF ĂŞ URARE: Ş coala cu cls. I-VIII, Puie ş ti </li></ul><ul><li>NR. DE PARTICIPAN Ţ I: 32 de elevi, prof. Vasilache Paula, î nv. Manea Gina, î nv. Oprea Oana, preot Gavril ă Alexe, p ă rin ţ i </li></ul><ul><li>RESPONSABIL: prof. Vasilache Paula </li></ul><ul><li>BENEFICIARI: elevii ş i cadrele didactice ale ş colii, p ă rin ţ ii, comunitatea local ă </li></ul><ul><li>METODE Ş I MIJLOACE DE REALIZARE: conversa ţ ia, explica ţ ia, observarea, investiga ţ ia , exercitiul, munca in echipă </li></ul><ul><li>MODALIT ĂŢ I DE EVALUARE: realizarea unei expozi ţ ii cu tema ”Satul meu odinioar ă /Bunicul meu eroul” ş i a unui </li></ul><ul><li>muzeu al satului. </li></ul>
 5. 7. <ul><li>DESCRIEREA ACTIVIT ĂŢ II: </li></ul><ul><li>Elevii claselor a V -a, la î ndemnul d-nei prof. Vasilache Paula, au colec ţ ionat imagini ş i documente vechi (acte, scrisori, h ă r ţ i etc.) legate de istoria satului lor. Acestea au fost expuse pe un panou î n cadrul ş colii – “Satul meu odinioar ă / Bunicul meu eroul”. </li></ul><ul><li>De asemenea, au adunat obiecte foarte vechi (vase, unelte, ş tergare, covora ş e, costume populare, c ă r ţ i etc.), pentru a realiza un muzeu al satului. O mare contribu ţ ie la realizarea acestui muzeu o are ş i preotul Gavril ă Alexe, din satul D ă sc ă le ş ti. </li></ul>
 6. 9. 3. C Ă L Ă TORIND PRIN Ţ AR Ă … <ul><li>TIPUL ACTIVIT ĂŢ II: excursie </li></ul><ul><li>DATA: 2 6 .02.2009 </li></ul><ul><li>LOCUL DE DESF ĂŞ URARE: Bucure ş ti </li></ul><ul><li>NR. DE PARTICIPAN Ţ I: 27 de elevi, î nv. Oprea Oana, î nv. Manea Gina </li></ul><ul><li>RESPONSABIL: î nv. Oprea Oana </li></ul><ul><li>BENEFICIARI: elevii claselor I ş i a V-a </li></ul><ul><li>METODE Ş I MIJLOACE DE REALIZARE: conversa ţ ia, explica ţ ia, observarea , problematizarea </li></ul><ul><li>MODALIT ĂŢ I DE EVALUARE: realizarea unui album cu fotografii din excursie </li></ul>
 7. 10. <ul><li>DESCRIEREA ACTIVIT ĂŢ II: </li></ul><ul><li>Elevii din clas ele I ş i a V-a au organizat o excursie la Bucure ş ti dorind s ă vad ă cum “se na ş te” o carte, urm â nd ca ş i ei s ă contribuie la apari ţ ia primei reviste a ş colii Puie ş ti. Astfel, ei au vizitat tipografia ErcPress, de la Casa Presei Libere, unde au vazut care este mecanismul prin care este tiparit ă o carte. </li></ul><ul><li>Apoi au vizitat Muzeul Ţă ranului Rom â n, pentru c ă si ei urmau s ă realizeze acel muzeu al satului. De asemenea, au vizitat t â rgul de m ă r ţ i ş oare deschis î n acea perioad ă . </li></ul><ul><li>Punctul de atrac ţ ie al excursie l-a constituit vizita la Gradina Zoologic ă , unde au privit cu mult ă î nc â ntare ş i curiozitate animalele expuse. </li></ul><ul><li>Micii fotografi au st râ ns un numeros material pentru a </li></ul><ul><li>realiza un album. </li></ul>
 8. 14. 4.”POVE Ş TI NEMURITOARE” <ul><li>TIPUL ACTIVIT ĂŢ II: vizionarea unui spectacol </li></ul><ul><li>DATA: 12.02.2009 </li></ul><ul><li>LOCUL DE DESF ĂŞ URARE: Casa de Cultur ă , Rm. S ă rat </li></ul><ul><li>NR. DE PARTICIPANŢI : 30 elevi, î nv. Manea Gina , înv. Oprea Oana </li></ul><ul><li>RESPONSABIL: î nv. Manea Gina </li></ul><ul><li>BENEFICIARI: elevii claselor I </li></ul><ul><li>METODE Ş I MIJLOACE DE REALIZARE: conversaţia, </li></ul><ul><li>explica ţ ia, observarea, dramati zarea, jocul didactic </li></ul><ul><li>MODALIT ĂŢ I DE EVALUARE: expunerea de c ă tre elevi a pove ş tilor prezentate î n spectacol </li></ul>
 9. 15. <ul><li>DESCRIEREA ACTIVIT ĂŢ II </li></ul><ul><li>Elevii claselor I au participat la un spectacol intitulat “ Pove ş ti nemuritoare”, din dorin ţ a de a viziona un program pentru copii, î n care s ă reg ă sesc ă personajele atât de îndrăgite . </li></ul><ul><li>Actorii au pus î n scen ă pove ş ti cunoscute de ei, dar ş i altele, st â rnindu-le astfel curiozitatea şi interesul . </li></ul><ul><li>Activitatea a fost una placut ă pentru ei pentru c ă a î nsemnat ie ş irea din cotidian, au î nt â lnit ş i al ţ i copii de v â rsta lor ş i au vizionat c â teva pove ş ti frumoase î ntr-o prezentare aparte (un spectacol interactiv). </li></ul>
 10. 16. 5. MISS M Ă R Ţ I Ş OR <ul><li>TIPUL: concurs </li></ul><ul><li>DATA: 2.03.2009 </li></ul><ul><li>LOCUL DE DESF ĂŞ URARE: Ş coala cu cls. I-VIII, Puie ş ti </li></ul><ul><li>NR. DE PARTICIPAN Ţ I: 40 elevi, prof. Vasilache Paula, înv. Oprea Oana, înv. Manea Gina, profesori de la clasele V - VIII </li></ul><ul><li>RESPONSABIL: prof. Vasilache Paula </li></ul><ul><li>BENEFICIARI: elevii claselor I şi V-VIII </li></ul><ul><li>METODE Ş I MIJLOACE DE REALIZARE: conversa ţ ia, explica ţ ia, exerci ţ iul, problematizarea, jocul didactic </li></ul><ul><li>MODALIT ĂŢ I DE EVALUARE: realizarea unui panou intitulat “ Sur â sul Prim ă verii” </li></ul>
 11. 17. <ul><li>DESCRIEREA ACTIVIT ĂŢ II </li></ul><ul><li>Aceast ă activitate s-a desf ăş urat sub forma unui concurs de aptitudini, elevii î nscri ş i î n concurs fiind din clasele a V-a, cei mici ş i ceilal ţ i colegi de la gimnaziu fiind spectatori. </li></ul><ul><li>Î n concurs au participat un num ă r de 12 fete, b ă ie ţ ii f ă c â nd parte din juriul care a desemnat c âş tig ă toarea. Probele au fost interesante ş i atractive. Au fost testate graţia, simţul artistic, cultura generală, perspicacitatea, îndemânarea. </li></ul><ul><li>Concurentele s - au descurcat foarte bine, lupta pentru titlu dându - se până la sfârşit. </li></ul><ul><li>Miss Mărţişor a fost aleasă eleva Sima Loredana, clasa a V -a, Puie şti. </li></ul><ul><li>În final, elevii claselor I si a V -a au adunat materiale pentru a realiza un panou intitulat “Sur âsul primăverii ” . </li></ul>
 12. 19. 6. PRIETENII NATURII <ul><li>TIPUL: activitate ecologic ă </li></ul><ul><li>DATA: 1 5 .03. 2009 </li></ul><ul><li>LOCUL DE DESF ĂŞ URARE: valea R â mnicului, comuna Puie ş ti </li></ul><ul><li>NR. PARTICIPAN Ţ I: 20 de elevi, î nv. Manea Gina, î nv. Oprea Oana </li></ul><ul><li>RESPONSABIL: î nv. Manea Gina </li></ul><ul><li>BENEFICIARI: elevii claselor I, comunitatea local ă </li></ul><ul><li>METODE Ş I MIJLOACE DE REALIZARE: conversa ţ ia, explicaţia, observarea, exerci ţ iul practic, munca î n echip ă </li></ul><ul><li>MODALIT ĂŢ I DE EVALUARE: realizarea unui afiş cu tema “Salva ţi natura!” </li></ul>
 13. 20. <ul><li>DESCRIEREA ACTIVIT ĂŢ II </li></ul><ul><li>Pentru c ă via ţ a la sat creeaz ă o leg ă tur ă mai str â ns ă a omului cu natura, elevii claselor implicate î n proiect au fost î nc â nta ţ i s ă participe la o activitate ecologic ă . </li></ul><ul><li>Echipa ţ i ca ni ş te adev ă ra ţ i ecologi ş ti (tricouri verzi, şă pcu ţ e, m ă nu ş i de plastic ş i saci menajeri), ei au pornit din curtea ş colii spre valea r â ului R â mnic pentru a face curat î n satul natal ş i î n î mprejurimi. </li></ul><ul><li>Încântaţi de la î nceput, elevii s-au implicat cu tot sufletul î n aceast ă activitate, î nteleg â nd faptul c ă trebuie s ă protej ă m natura ş i c ă de fap t, astfel, ne protejam pe noi î n ş ine. </li></ul>

×