Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La segona república

432 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La segona república

 1. 1. LA SEGONA REPÚBLICA ( 1931-36)
 2. 2. LA PROCLAMACIÓ DELA REPÚBLICA•EL GOVERN PROVISIONAL• A l’agost de 1930, representants de partitsde l’oposició signen el Pacte de S. Sebastiàper tal d’arribar a la República.•Al desembre de 1930 es va produir larevolta militar de Jaca.• El govern de l’almirall Aznar, convocaeleccions municipals per al 12 d’abril de1931 i guanyen les forces republicanes.•El 14 d’abril de 1931 es proclama LaRepública i el rei Alfons XIII marxa a l’exili.• Es forma un GOVERN PROVISIONAL,integrat pels signants del pacte de S.Sebastià.
 3. 3. LA PROCLAMACIÓ DELA REPÚBLICA•LA CONSTITUCIÓ DE 1931•Eleccions Generals al 28 de juny de 1931 ivictòria de la conjunció republicanosocialista.•Elaboració d’una Constitució, la Constitució de1931:•República de tipus integral, però les regions queho demanessin podien aconseguir l’autonomia.•El Poder Legislatiu el té unes Corts unicamerals.•El Poder executiu resideix en: el Cap de govern,els ministres i el Cap de l’Estat.•Amplia declaració de drets.•Sufragi Universal i vot femení.•Laïcitat de l’Estat i llibertat de culte.•Presi. Rep: Alcalà Zamora• Cap de Govern: Manuel Azaña.
 4. 4. CREMA D’EDIFICISRELIGIOSOS
 5. 5. PROCLAMACIÓ DE LASEGONA REPÚBLICA•LES FORCES POLÍTIQUES:•Partits de dreta:• Els feixistes: Les JONS, Falange Española.• Els monàrquics: Renovación Española,Comunión Tradicionalista.•La CEDA•Partits de Centre: Partit Republicà Radical.•Forces d’esquerra:•Izquierda Republicana•El PSOE•El PCE•Els anarquistes de la CNT•A Catalunya: La Lliga, Partit RepublicàRadical, ERC, POUM, PSUC, CNT, UGT.
 6. 6. LA CONJUNTURAECONÒMICA DELS ANYS 30•REPERCUSIONS DE LA CRISIINTERNACIONAL• Reducció d’inversions estrangeres.•Descens de les exportacions.•Deturada de l’emigració.•Atur crònic al camp .•Endeutament de l’Estat a causa de lesobres de la Dictadura.•Desconfiança dels empresaris davant lesmesures laborals del govern. Fugida decapitals.•Augment de la conflictivitat social( revoltes anarquistes a l’Alt Llobregat,radicalització de la CNT...)
 7. 7. Evolució del comerç exteriorDisminució de les exportacions (1929-1933)
 8. 8. LA GENERALITAT DECATALUNYA I L’ESTATUTD’AUTONOMIA•EL RESTABLIMENT DE LAGENERALITAT•El 14 d’abril de 1931 LluísCompanys proclama laRepública.•Hores més tard, FrancescMacià proclama la RepúblicaCatalana dins la FederacióIbèrica.•Després de negociacions ambel govern de Madrid es crea LaGeneralitat.
 9. 9. L’ESTATUT DE NÚRIA IL’ESTATUT DE 1932•ESTATUT DE NÚRIA• Una comissió d’experts reunida a Núria, varedactar un Estatut, aprovat per referèndumpel poble català.•Segons l’Estatut de Núria:•Catalunya era un Estat autònom.•El català era la llengua oficial.•La Generalitat tenia moltes competències.•ESTATUT DE 1932•Aprovat per les Corts, establia que:•Catalunya era una Regió Autònoma.•Llengües oficials: el català i el castellà.•Es reduïen les competències de laGeneralitat.
 10. 10. OBRA DE LA GENERALITATREPUBLICANA• En economia es van crear els serveisd’estadística, Caixes de Dipòsits.• En agricultura es va intentar resoldre elconflicte rabassaire amb la Llei deContractes de Conreu.•Es van portar a terme reformes socials.•En ensenyament i cultura es van crearnombroses escoles, on destacaL’Institut-Escola . Es va aprofundir enl’ús del català.•Des del punt de vista artístic caldestacar l’obra de la GATPAC i el PlaMacià.•La divisió comarcal de Catalunya.
 11. 11. ETAPES DE LA SEGONAREPÚBLICA•EL BIENNI REFORMISTA•Reforma de l’exèrcit: Pretenia la jubilacióamb el sou íntegre dels militars no fidels ala república i reduir l’excessiu nombred’oficials.•La Qüestió Religiosa: Pretenia establir laseparació Església-Estat, llibertat decultes, dissolució de l’ordre dels Jesuïtes,Llei de Congregacions...•La Reforma Agrària: Establia lleisfavorables als arrendataris i la Llei deReforma Agrària.•Reforma Educativa: Increment delnombre d’escoles i mestres, creació de lesMissions pedagògiques.•Reformes laborals i socials.
 12. 12. Fincas medianasarrendadas a corto plazoFincas medianasMinifundiosLatifundios
 13. 13. LES REFORMES
 14. 14. LES DIFICULTATS DEL BIENNIREFORMISTA•Enfrontaments al camp: A Castilblanco, a Arnedo, a Casas Viejas.•Desprestigi del govern d’esquerres.•Convocatòria de noves eleccions al novembre de 1933
 15. 15. General José Sanjurjo
 16. 16. EL BIENNICONSERVADOR(1933-36)•LES ELECCIONS DE 1933•Victòria dels partits de centre-dreta , elslerrouxistes i la CEDA.•Cap de Govern: A. Lerroux•El govern porta a terme unacontrareforma:•Es paralitza la Reforma Agrària•S’anul.la la Llei de Salaris•Amnistia als participants a la Sanjurjada.•Retorn de la Companyia de Jesús.•Suport al clergat.•Promoció dins l’exèrcit de generalsantirepublicans.
 17. 17. ELS FETS D’OCTUBREDE 1934• A ASTÚRIES:•Els miners de la conca asturianaprotagonitzen una revolució social.•El govern envia l’exèrcit d’Àfricacomandat pel general Franco i esclafa larevolta.•A CATALUNYA:•Lluís Companys proclama l’Estat Catalàdins la República Federal Espanyola.•El govern declara l’estat de guerra i lestropes ocupen els carrers de Barcelona.•El govern de la Generalitat és detingut iempresonat i l’Estatut suspès.
 18. 18. LA CRISI DEL BIENNI DE DRETES• Dins del govern de dretes es produïren escàndols decorrupció,cas Estraperlo.• Es convoquen eleccions anticipades per al febrer de 1936
 19. 19. EL FRONT POPULAR( 1936)• A les eleccions de febrer de 1937 guanya elFront Popular ( coalició d’esquerres).•President de la República: Manuel Azaña iCap de Govern: Casares Quiroga•El seu programa electoral defensava: unaamnistia política, la continuació de l’obra delBienni Reformista, el retorn de laGeneralitat...•Increment de la tensió social tant des de ladreta com des de l’esquerra. Climad’enfrontament civil.•Fugida de capitals.•Es va preparant la conspiració militar.•A Catalunya es manté l’oasi català.
 20. 20. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.IMATGES DE GOOGLE IMAGES

×