Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Atomi

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 14 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Atomi

  1. 1. DEMOKRIT • Grčki filozof (V vijek p.n.e) • Istakao je činjenicu da se sva tijela sastoje iz amota • Zaključio je da su najmanji djelovi supstance koji se ne mogu dalje dijeliti
  2. 2. PROTON (p ) - pozitivno naelektrisane čestice ELEKTRON (e ) - negativno naelektrisane čestice NEUTRON (n) - nenaelktrisane čestice
  3. 3. Primjer strukture atoma (ugljenik)
  4. 4. • Atomi u svojoj strukturi imaju jednak broj elektrona i protona zbog čega su elektroneutralni • Broj protona i neutrona u jezgru atoma može biti različit zbog čega se mijenjaju njegova fizička i hemijska svojstva • Upravo primjer za to primjer su izotopi vodonika (protijum, deuterijum i tricijum)
  5. 5. Protijum Deuterijum Tricijum IZOTOPI – varijacije atoma nekog elementa, s istim brojem protona ali različitim brojem neutrona
  6. 6. Proces pri kojem neki atom otpušta elektron, dok drugi atom taj elektron pridružuje svojoj strukturi • JON – atom koji je otpustio ili primio elektron • Slobodni elektron – otpušteni elektron • Anjon – negativno naelektrisani jon (onaj koji prima slobodne elektrone) • Katjon – pozitivno naelektrisan jon (onaj koji otpušta elektrone) *Primjer jonizacije
  7. 7.  Atomski/rdni broj – broj protona u jezgru atoma (obilježava se slovom Z)  Maseni broj – zbir broja protona i neutrona u jezgru atoma (obilježava se slovom A)  Broj neutrona obilježava se slovom N  X se koristi kao oznaka za atom (njihovo jezgro/hemijski elemnt) A *Broj protona neutrona jednak je razlici masenog i rednog broja Z
  8. 8. Prečnik jezgra atoma (10 m) je mnogo puta manji od prečnika atoma (10 m). Što znači da ako bi jezgro imalo veličinu klikera prečnika 1cm, putanje elektrona u elektrosnkom omotaču imale bi prečnik od jednog i više kilometara! -10 -15
  9. 9.  Zbog toga što se u jezgru atoma nalazi više pozitivno naelektrisanih protona postoji odbojna električna sila između njih  Između nukleona u jezgru djeluje jaka nuklearna sila koja je mnogo veća (oko 100 puta) od električne sile između protona i koja ne dozvoljava da dođe do razaranja jezgra atoma pod dejstvom te električne sile  Nuklearna sila može djelovati između posebno protona, posebno neutrona i između protona i neutrona U jednom jezgru nekog hemijskog elementa ovih sila nema, koji je to element?

×