Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Belirsiz süreli iş sözleşme örneği

21,230 views

Published on

Published in: Business
 • Was a little hesitant about using ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ at first, but am very happy that I did. The writer was able to write my paper by the deadline and it was very well written. So guys don’t hesitate to use it.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • A professional Paper writing services can alleviate your stress in writing a successful paper and take the pressure off you to hand it in on time. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Yes you are right. There are many research paper writing services available now. But almost services are fake and illegal. Only a genuine service will treat their customer with quality research papers. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Belirsiz süreli iş sözleşme örneği

 1. 1. BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ1.Aşağıda adresleri yazılı bulunan .................. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıbaşkanı olarak görev yapan Vali/Kaymakam.................................................................... ile ...................................................arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile aşağıda belirtilen şartlarla işbu“BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Bundan sonra Vali/Kaymakam....................................................”Vakıf”…………………………….. “Personel” olarak ifadeedilecektir.Vakfın Adresi :…………………………………………………………………………………..……Personelin Adresi :.........................................................................................................................................2.Personel, verilen görevleri vakıf tarafından belirlenen görev yerlerinde yapar.3.Personel ……………………………………………unvanı ile görev yapar.4.Personelin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ......................................Vakıf başkanı, mütevelli heyeti veya vakıf müdürü tarafından verilecek diğer görevler.5. Bu iş sözleşmesi, …….../……..../……....... tarihinde başlamış olup, belirsiz sürelidir.6. Yeni işe başlayanlar için deneme süresi iki ay olup, taraflar, bu süre içinde işsözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.7. Haftalık çalışma süresi en çok 40 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşitşekilde bölünerek uygulanır. Ancak, 40 saatlik haftalık normal çalışma süresi, vakıftarafından gerekli görüldüğünde:a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekillerdedağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri depersonel için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.b) 40 saatlik haftalık normal çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklışekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi içinde, personelinhaftalık ortalama normal çalışma süresi 40 saati aşamaz.c) Ara dinlenme zamanları vakıf tarafından belirlenir.d) Personel bu sözleşmedeki çalışma şekil ve şartlarını peşinen kabul eder.8. Vakıf, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerlepersonele günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak koşulu ile yılda 270 saatekadar fazla çalışma yaptırabilir. Haftalık 40 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır.Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, personelin iki aylık süre içindekihaftalık ortalama çalışma süresi 40 saati aşmamak koşulu ile bazı haftalarda 40 saattenfazla çalıştırma olsa dahi, bu haftalardaki 40 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışmasayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

×