Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Carlaword

148 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Carlaword

  1. 1. 1Amb aquestes opcions podem triar el tipus de lletra que volem i podem guardar-ho i inseriraltres documents.2Amb aquest menú podem triar diferents opcions com obrir un document nou, guardar-lo,imprimir-lo enviar-lo, etc.
  2. 2. 3En el menú d’inserir podem fotografies, gràfics, hipervincles, etc.4Amb aquesta opció podem fer que el document es vegi més gran o més petit.5Aquestes opcions ens indiquen les pàgines i les paraules que portem escrites i l’idioma en queestem escrivint.
  3. 3. 6En aquest menú podem veure diferents tipus de taules que podem utilitzar i podem fer servirdiferents opcions de les entrades.7Amb aquest menú podem escriure una carta i crear una llista de contactes i enviar-la a totsd’un sol cop, d’aquesta manera podem enviar la mateixa carta a diferents contactes sensetenir-la que escriure-la tantes vegades com contactes tinguem.8En aquesta imatge podem veure les vistes en un document word.
  4. 4. 9Amb el botó de guardar podem guardar el document i amb les fletxetes podem anar endavani ienderrera per veure el proces del document.10En el menú tenim la opció de imprimir el document de diferents maneres.

×