Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cát và những kiến trúc lạ mắt

309 views

Published on

Những hạt cát tuy nhỏ bé nhưng nếu chúng ta biết giá trị của Cát thì sẽ thấy được giá trị của những tác phẩm được tạo ra từ Cát.

  • Login to see the comments

Cát và những kiến trúc lạ mắt

  1. 1. www.carysil.vn www.carysil.vn CÁT VÀ NHỮNG KIẾN TRÚC LẠ MẮT! Trong thực tế, Cát là một thể tập hợp của vụn nham thạch, Cát là sản phẩm của sự nứt vỡ bề mặt các tầng nham thạch trong quá trình hàng triệu năm. Chúng ta nhìn thấy Cát luôn luôn rất nhỏ bé nhưng dưới bàn tay của các nghệ sĩ , những hạt cát vô tri đã biến thành những kiệt tác mê hoặc lòng người. Đền thờ Taj Mahal. Ép buộc cung khai.
  2. 2. www.carysil.vn www.carysil.vn Nhà của các thánh.
  3. 3. www.carysil.vn www.carysil.vn Nhà khoa học Leonard de Vinci. Lâu đài cổ thuở xa xưa... Ngài Gandhi.

×