Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Panlipunang gampanin ng pamilya Sa Edukasyon sa Pagpapakatao

55,061 views

Published on

MGA GAMPANING PANLIPUNAN AT PAMPOLITIKAL NNG PAMILYA

Published in: Education
 • Be the first to comment

Panlipunang gampanin ng pamilya Sa Edukasyon sa Pagpapakatao

 1. 1. ANG PAPEL NA PANLIPUNAN AT PAMPOLITIKAL NG PAMILYA
 2. 2. “ ANG TAO AY HINDI LAMANG BINUO NG KATAWAN AT ESPIRITU..SIYA AY ISANG PANLIPUNANG NILALANG, LIKAS NA KAUGNAY NG IBA PANG TAO, HINDI SIYA IPANGANGANAK O MANANATILING BUHAY KUNDI SA PAMAMAGITAN NG IBANG TAO. ANG PAKIKIPAGNIIG SA IBANG TAO AY BAHAGI NG KANYANG PAGIGING TAO”
 3. 3. UPANG MAGING GANAP ANG PAGKATAO AY KAILANGANG MARANASAN NG TAONG MAGMAHAL AT MAHALIN; KAILANGAN NIYA NG KALINGA NG IBA LALO NA SA PAGTANDA; KAILANGANG MATUTO ANG TAONG MAKIPAGKAPWA
 4. 4. HINDI NAGTATAPOS SA PAGPAPARAMI AT PAGTUTURO NG MGA PAGPAPAHALAGA AT BIRTUD SA PAKIKIPAGKAPWA ANG HALAGA AT TUNGKULIN NG PAMILYA, DAHIL TUNGKULIN NG PAMILYA ANG PAGHUBOG NG ISA NA MAGING MAPANAGUTANG MAMAMAYAN
 5. 5. UPANG UMUNLAD ANG KANILANG BUHAY AY KAILANGAN NG PAMILYANG MAKIPAG-UGNAYAN SA IBANG PAMILYA AT IBANG SEKTOR SA LIPUNAN.SA PAMAMAGITAN NITO AY MAGKAKAROON SIYA NG GAMPANIN SA LIPUNAN.
 6. 6. BUKOD SA PAGIGING AMA, INA, ANAK O KAPATID, SILA AY MGA MAMAMAYANG MAAARING MAGING PUNONG-GURO, DOKTOR, ABOGADO, AT IBA PANG PROPESYON SA LIPUNAN, DAHIL BILANG BAHAGI NG LIPUNAN , TUNGKULING NILANG PANATILIHIN AT PAUNLARIN ANG LIPUNANG KANYANG GINAGALAWAN.
 7. 7. MAGAGAWA ITO SA PAMAMAGITAN NG PAGTUPAD SA KANIYANG PAPEL SA LIPUNAN TULAD NG A. PAGIGING BUKAS PALAD B.PAGSUSULONG NG BAYANIHAN C.PANGANGALAGA NG KANYANG KAPALIGIRAN D. PAPEL PAMPOLITIKAL(PAGBABAN TAY SA BATAS AT INSTITUSYONG PANLIPUNAN
 8. 8. ANG PAPEL NG PAMILYA SA LIPUNAN
 9. 9. PANGUNAHING KONTRIBUSYON NG PAMILYA ANG PAKIKIBAHAGI AT PAGBIBIGAYAN NA DAPAT BAHAGI NG BUHAY PAMILYA SA ARAW-ARAW.(BUKAS PALAD)
 10. 10. ANG MALAYANG PAGBIBIGAY NA ITO AY GINAGABAYAN NG PAGGALANG AT PANGANGALAGA SA DIGNIDAD NG BAWAT ISA, NA NAIPAPAKITA SA BUONG PUSONG PAGTANGGAP, PAG- UUSAP, PAGIGING NAROON SA ISA’T-ISA, BUKAS PALAD AT PAGLILINGKOD NG BUKAL SA PUSO, AT MATIBAY NA BIGKIS NG PAGKAKAISA
 11. 11. ANG PAGIGING BUKAS PALAD AT ANG DIWA NG BAYANIHAN AY HINDI LAMANG SA LOOB NG PAMILYA PANATILIHIN DAHIL HINDI RIN TAMA ANG LABIS NA MAKAPAMILYA DAHIL MAGDUDULOT ITO NG MGA SUMUSUNOD:
 12. 12. 1. ANG LABIS NA PAGKILING SA PAMILYA AY MAAARING PAGGAMIT NG POSISYON AT KAPANGYARIHAN PARA SA KAPAKANAN NG PAMILYA.
 13. 13. 2. NAGIGING SANHI ITO NG POLITICAL DYNASTIES O PAGPAPANATILI NG POSISYON SA GOBYERNO.
 14. 14. 3. DAPAT MAUNA ANG PAGMAMAHAL SA KAPWA BAGO ANG DEBOSYON SA PAMILYA DAHIL ANG LABIS NA MAKAPAMILYA Y KATUMBAS NG PAGIGING MAKASARILI.
 15. 15. ANG PAGIGING BUKAS PALAD AY HINDI PAGIGING MAKASARILI KAYA DAPAT IWAKSI ANG PAGIGING MAKASARILI IPAKITA ITO SA PAMAMAGITAN NG MGA GAWAING PANLIPUNAN.
 16. 16. HALIMBAWA: 1. MAKILAHOK SA MGA SAMAHAN NA BOLUNTARYONG NAGLILINGKOD SA PAMAYANAN O KAYAY TUMUTULONG SA MGA KAPUS-PALAD. 2. TULUNGANG ANG MGA NANGANGAILANGANG HINDI NAAABOT NG TULONG NNG PAMAHALAAN
 17. 17. MAHALAGA RING MAPANATILI NATIN ANG PAGBABAYANIHAN AT ANG PAGTANGGAP NG MGA PANAUHIN(HOSPITALITY)
 18. 18. DAPAT ISAISIP NG MGA TAO ANG KAYAMANANG BIYAYA NG DIYOS AY DAPAT PANGALAGAAN, INGATAN AT GAMITIN SA MAAYOS NA PARAAN.
 19. 19. DAHIL DITO AY TUNGKULIN NG PAMILYANG ISULONG ANG MGA PROYEKTONG NANGANGALAGA SA KALIKASAN TULAD NG CLEAN AND GREEN PROGRAM AT IBA PA.
 20. 20. PAPEL PAMPOLITI -KAL NG PAMILYA
 21. 21. 1. KARAPATANG UMIRAL AT MAGPATULOY BILANG PAMILYA O ANG KARAPATAN NG TAO , MAYAMAN O MAHIRAP NA MAGTATAG NG SARILING PAMILYA AT MAGKAROON NG SAPAT NA PANUSTOS SA MGA PANGANGAILANGAN NITO.
 22. 22. 2. KARAPATANG ISAKATUPARAN ANG KANYANG PANANAGUTAN ANG PAGPAPALAGANAP NG BUHAY AT PAGTUTURO SA MGA ANAK.
 23. 23. 3. KARAPATAN SA PAGIGING PRIBADO NG BUHAY MAG- ASAWA AT BUHAY PAMILYA.
 24. 24. 4. KARAPATAN SA PAGKAKAROON NG KATATAGAN NG BIGKIS AT NG INSTITUSYON
 25. 25. 5. KARAPATAN SA PANINIWALA AT PAGPAPAHAYAG NG PANANAMPALATAYA AT PAGPAPALAGANAP NITO.
 26. 26. 6. KARAPATANG PALAKIHIN ANG MGA ANAK AYON SA MGA TRADISYON, PANINIWALA, AT PAGPAPAHALAGA NG KULTURA SA PAMAMAMGITAN NG MGA KAILANGANG KAGAMITAN , PAMAMARAAN AT INSTITUSYON.
 27. 27. 7. KARAPATAN LALO NA NG MGA MAY SAKIT NA MAGTAMO NG PISIKAL, PANLIPUNAN, PAMPOLITIKAL AT PANG-EKONOMIYANG SEGURIDAD.
 28. 28. 8. KARAPATAN SA TAHANAN O TIRAHANG ANGKOP SA MAAYOS NA BUHAY PAMILYA.
 29. 29. 9. KARAPATAN UPANG MAKAPAGPAHAYAG AT KATAWANIN (NG MAMBABATAS O ASOSASYON) SA HARAP NG MGA NAMAMAHALA O NAMUMUNO KAUGNAY NG MGA USAPING PANG- EKONOMIYANG SEGURIDAD.
 30. 30. 10. KARAPATANG MAGBUO NG MGA ASOSASYON KASAMA ANG IBANG MGA PAMILYA AT SAMAHAN, UPANNG MAGAMPANAN NG PAMILYA ANG MGA TUNGKULIN NITO SA NG MAS KARAPAT-DAPAT AT MADALI
 31. 31. 11. KARAPATANG MAPANGALAGAAN ANG MGA KABATAAN, SA PAMAMAGITAN NG MGA INSTITUSYON AT BATAS, LABAN SA MAPANIRANG DROGA, PORNOGRAPIYA, ALKOHOLISMO AT IBA PA.
 32. 32. 12. KARAPATAN SA KAPAKIPAKINABANG NA PAGLILIBANG, IYONG NAKAKATULONG SA PAGPAPATATAG NG MGA PAGPAPAHALAGAN G PAMPAMILYA.
 33. 33. 13. KARAPATAN NG MGA MATATANDA SA KARAPAT-DAPAT NA PAMUMUHAY AT KAMATAYAN.
 34. 34. 14. KARAPATANG MANDAYUHAN SA IBANG LUGAR/ PROBINSIYA O BANSA PARA SA MAS MABUTING PAMUMUHAY.
 35. 35. DAPAT PAG-IBAYUHIN NG BAWAT PAMILYA ANG PANGANGALAGA AT PAGBABANTAY SAMGA KARAPATAN AT TUNGKULIN NITO DAHIL MARAMING BANTA SA INTEGRIDAD NG PAMILYA SA MAKABAGONG PANAHON.

×