90 let KJM

631 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

90 let KJM

 1. 1. 90 let Knihovn y Jiřího Mahena v Brně Markéta Řehůřková UČO 329 052
 2. 2. Osnova <ul><li>Vznik knihoven </li></ul><ul><li>Typy knihoven </li></ul><ul><li>Funkce knihoven </li></ul><ul><li>Role knihoven </li></ul><ul><li>Vznik KJM </li></ul><ul><li>KJM v období socialismu </li></ul><ul><li>KJM po r. 1989 </li></ul><ul><li>Současnost </li></ul>
 3. 3. Vznik knihoven <ul><li>Strahovská knihovna </li></ul><ul><li>Zdroj: http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/klementinum-narodni-knihovna-a-barokni-knihovni-sal </li></ul>
 4. 4. Typy knihoven - dle zákona <ul><li>Zřízené MK </li></ul><ul><li>Krajské </li></ul><ul><li>Základní </li></ul><ul><li>Specializované </li></ul><ul><li>Zdroj: </li></ul><ul><li>http://www.audioknihy.net/clanky/id/541/ </li></ul><ul><li>http://old.mzk.cz/knihovne/logo/ </li></ul>
 5. 5. Typy knihoven – dle zaměření fondu <ul><li>Univerzální </li></ul><ul><li>Odborné </li></ul><ul><li>Zdroj: http://www.muzikreviewz.com/sheet-music/ </li></ul>
 6. 6. Knihovny dle dostupnosti služeb pro veřejnost <ul><li>Veřejně přístupné </li></ul><ul><li>Vysokoškolské </li></ul><ul><li>Specializované v neveřejných objektech </li></ul><ul><li>Zámecké </li></ul><ul><li>Školní </li></ul><ul><li>Zdroj: http://www.geolocation.ws/v/W/4cbe69f61d41c87eea00068a/filebruntl-zmek-knihovna-01-jpg/en </li></ul>
 7. 7. Funkce knihoven <ul><li>Zisk </li></ul><ul><li>Zpracování </li></ul><ul><li>Zpřístupnění </li></ul><ul><li>Ochrana </li></ul><ul><li>Zdroj:http://www.biblioshop.cz/Opravy-a-ochrana-knih/Ochrana-carovych-kodu-a-etiket/Predrezane-stitky/207-Predrezane-stitky-5-cm-x-10-cm.html </li></ul>
 8. 8. Role knihoven ve společnosti <ul><li>Informační </li></ul><ul><li>Vzdělávací </li></ul><ul><li>Výchovná </li></ul><ul><li>Sociální </li></ul><ul><li>Komunitní </li></ul><ul><li>Propagační </li></ul><ul><li>Rekreační </li></ul><ul><li>Estetická </li></ul><ul><li>Zdroj: http://www.kjm.cz/ </li></ul>
 9. 9. Knihovna Jiřího Mahena
 10. 10. Počátky knihovny <ul><li>1. knihovník Jiří Mahen (1882-1939) </li></ul><ul><li>Nastoupil 1. února 1921, ale knihovna otevřena až 20. listopadu 1922 </li></ul><ul><li>Období neustálého stěhování do nových prostor </li></ul>
 11. 11. Činnost knihovny <ul><li>Nízké dotace, nevhodné prostory </li></ul><ul><li>Knihovna má být místo, kde se lidé vzdělávají a obohacují svou duševní stránku  snaha o zviditelnění </li></ul><ul><li>1928 Výstava soudobé kultury – referát Knihovna jako instituce národní </li></ul><ul><li>Spolek Masarykův osvětový dům </li></ul><ul><li>Říjen 1940 většina poboček a čítárny zavřeny </li></ul>
 12. 12. Období socialismu <ul><li>1939 ředitelem PhDr. L. Řezníček </li></ul><ul><li>1948 – 1953 „očista“ knižního fondu </li></ul><ul><li>1950 ústřední knihovna definitivně ve Schrattenbachově paláci </li></ul><ul><li>1951 – 1969 změny názvu knihovny </li></ul><ul><li>70. a 80. léta budování poboček </li></ul>
 13. 13. Nová oddělení <ul><li>Metodické oddělení </li></ul><ul><li>Oddělení pro mládež + Hudební oddělení </li></ul><ul><li>Oddělení společensko-politické literatury </li></ul><ul><li>Oddělení propagace </li></ul><ul><li>Oddělení zvukové knihy </li></ul><ul><li>Zdroj:http://www.abclinuxu.cz/clanky/ruzne/linux-pro-zrakove-postizene </li></ul><ul><li>http://www.odklepnuto.cz/aukce/4968784/sokol-gramofonova-deska-vsesokolsky-slet-v-praze.html </li></ul>
 14. 14. Činnost knihovny <ul><li>Význam kulturně-vzdělávací činnost </li></ul><ul><li>Tvorba bibliografií </li></ul><ul><li>Akce pro čtenáře </li></ul><ul><li>Zdroj: http://olomouc.idnes.cz/komuniste-ji-vyhnali-satisfakce-se-dockala-po-60-letech-pfr-/Olomouc-zpravy.aspx?c=A110328_1556756_olomouc-zpravy_stk </li></ul>
 15. 15. Akce pro čtenáře <ul><li>Zdroj: http://www.seniortip.cz/?&module=article&uniqid_article=73bdbd408ee86c99cbda75d93a96bcbe </li></ul><ul><li>http://www.knihy-eshop.cz/drevena-dedina-p-8596.html </li></ul>
 16. 16. Porevoluční vývoj <ul><li>Automatizace </li></ul><ul><li>Vznik nových poboček </li></ul><ul><ul><li>Mahenův památník </li></ul></ul><ul><ul><li>IN-centrum </li></ul></ul><ul><ul><li>Čítárna </li></ul></ul><ul><ul><li>Europe Direct </li></ul></ul><ul><li>Rekonstrukce Schrattenbachova paláce </li></ul>
 17. 17. Akce pro čtenáře <ul><li>Poprvé do školy – poprvé do knihovny </li></ul><ul><li>Ruku v ruce </li></ul><ul><li>Noc s Andersenem </li></ul><ul><li>Březen měsíc čtenářů </li></ul><ul><li>Týden knihy </li></ul><ul><li>Již 90 let s Vámi </li></ul>
 18. 18. Akce pro čtenáře <ul><li>Zdroj: http://www.kjm.cz/ </li></ul>
 19. 19. Děkuji za pozornost kontakt : 329052 @mail.muni.c z

×