Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Serveis de mapes en línia

514 views

Published on

Presentació realitzada a la jornada sobre Geoinformació ICC per als usuaris (29/11/2012)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Serveis de mapes en línia

 1. 1. 9th ICC International Seminar on Carto-Technology Operational Airborne Remote Sensing: from Data to Products Geoinformació ICC Serveis de mapes en líniaMartí Pintó Cap de Desenv. d’A liM tí Pi tó - C d D d’Aplicacions SIG i WEB i
 2. 2. 2 Serveis en líniaGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 3. 3. 3 Evolució tecnològica Descàrrega GeoserveisGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 4. 4. 4 Què són els geoserveis? Serveis web d’informació geogràfica georeferenciada, apropiats per ser utilitzats d f tilit t de forma remota d t des d’ d’un programari client, i li t que proporcionen informació mantinguda de l’àrea objecte de la consulta ltGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 5. 5. 5 Avantatges Què ’ Q è m’aporten els geoserveis respecte t l i t les descàrregues? Informació en el servidor Interoperabilitat Informació mantinguda Ús únicament de la informació necessàriaGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 6. 6. 6 Evolució funcional a l’ICC l ICC • VISSIR 2.0 Serveis amb processament espacial • VISSIR 3.0 •Servei de geocodificació • WMS, WCS... •Aplicatiu de Calculadora • Eines d’edició d edició Piràmides “caché” Proveïdors de dades geodèsica • Sèries topogràfiques • Serveis WMS • Sèries d’ortofotos • Font vector i font raster Visor i node Localitzador informació • < 30ms de t. resposta g g geogràfica Geoserveis Geoserveis Personalització dels • VISSIR 1.0 d’accés serveis ràpid • PC i web widgets (g y ) (ginys) • API per operacions GIS Visor Widgets i simple de 2006 2012 APIs MapesGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 7. 7. 7 Canals de Distribució Web a l’ICC HTTP / JSON REST / OGC / SOAP REST Java Canals de Distribució Web (ICC) Aplicacions Geoserveis Aplicacions SIG API SIG Web d’escriptori Plataforma SIG Dades Geoespacials (vector & raster)Geoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 8. 8. 8 descàrrega Aplicacions web ICC HTTP / JSON Canals de Distribució Web (ICC) Aplicacions Geoserveis API SIG webGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 9. 9. 9 Geoserveis d’ortofoto i cartografia Font Raster Font vector Serveis de dades REST / OGC Canals de Distribució Web (ICC) Aplicacions Geoserveis API SIG WebGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 10. 10. 9 Geoserveis d’ortofoto i cartografia Per a què utilitzar aquests geoserveis de sortida ràster? Per consultes online contínues a les bases Com a capa base d’un visor temàtic Font Raster Font vector ... GeerveisGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 11. 11. 10 Geoserveis amb processament Servei de geocodificació Cerca de topònims Cerca de carrers Serveis amb processament REST /SOAP Canals de Distribució Web (ICC) Aplicacions Geoserveis API SIG WebGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 12. 12. 11 Widget g Localitzador geogràfic Pag. Html particular Widget http://www.icc.cat/ginys/troballocs-web/index.htmlGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 13. 13. 12 API SIG Buffer (offset) Export Relation Geometry ( U, ∩, dif) Find Server API Area & Perimeter Query Identify REST Canals de Distribució Web (ICC) Aplicacions Geoserveis API SIG Web applicationsGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 14. 14. 13 Estadístiques d’ús d ús Descàrregues de Fulls de sèries de Topogràfics i Ortofotos: Setembre de 2012 Acumulat 2012 Fulls de sèries 8658 210.106 Captures d’imatges 7141 112.514 (VISSIR) Sessions de Geoserveis: Setembre de 2012 Acumulat 2012 WMS (Font vectorial) 27.475 551.987 WMS (Font raster) 145.524 1.198.560 Font piràmide caché 227.545 2.232.634Geoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 15. 15. 14 Ús delsgeoserveis
 16. 16. 15 Tipus de geoserveis Serveis de dades WMS Imatges (mapes) en continu publicades pel PROTOCOLS WCS servidor Dades vectorials publicades pel servidor REST (representacions de polígons, grids...) Serveis que incorporen alguna classe de processament espacial de les dades. Calculadora geodèsica C l l d dè i WPS SOAP Localitzador geogràfic, conversor de dades en diversos SR Geocodificació inversa, punt més proper etc.Geoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 17. 17. 16 Geoserveis de dades caché BD espacial Internet Map ServerGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 18. 18. 17 Geoserveis d’origen raster (r2r) Característiques Origen raster (sid,tiff...) Estàndard OGC WMS 1.1.1 Suporta peticions en sistemes de referència diferents del propi de les dades (transformació onthefly) Formats de resposta suportats: gif, png, bmp, jpeg, tiff j Procés d’interpolació d’imatge Internet Map Server BD espacialGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 19. 19. 18 Petició WMS (OGC) Servei WMS mètode getmap http://galileo.icc.es/wms/servlet/icc_bt50m_v_r?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.0 GetMap &&SERVICE=WMS&SRS=EPSG:23031&BBOX=425039.4015384615,4576748.19,4 32647.50538461533,4584356.293846154&WIDTH=520&HEIGHT=520&LAYERS=BT GetCapabilities 50M_HIDR_cobertes_del_sol,BT50M_POB_edificacions_i_construccions&STYL , GetFeatureInfo ES=&FORMAT=JPEG&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTI ON=INIMAGE Sistema de referència boundari box TransparènciaGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 20. 20. 19 Geoserveis de resposta ràpida Característiques Crides WMS-C (per tessel·la) En Beta: crides WMTS – KVP caché Temps de resposta en mitjana Per una sola tile (256x256 pixels) • t. resposta < 30ms Internet caché Map Server Per bloc de 10 tiles BD espacial • 50ms < t. resposta < 100ms t.Geoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 21. 21. 20 Visor de l’usuari en qualsevol domini Geoserveis de resposta ràpida http://... http://... Piràmide de dades Pi à id d d d caché en el servidor hé l id Part servidora Part clientGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 22. 22. 21 Exemple: Capa base per aplicacions temàtiques Ortofoto + línies i fites de delimitació municipal + Geoserveis de l’ICC Programari client de l’usuariGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 23. 23. 22 Geoserveis de dades caché Spatial DBGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 24. 24. 23 Geoserveis d’origen vector (v2r) Cartografia origen vector Caracteristiques q Origen vector. Estàndard OGC WMS 1.1.1, 1.3.0 Suporta peticions en sistemes de referència diferents del propi de les dades (transformació BBDD onthefly) espacial Formats de resposta suportats: gif, png, bmp, p p g p g p jpeg, tiff Permet consultes per identificador a un element i extreure’n informació relacionada Capes no fusionades (permet crida de Internet Map Server qualsevol capa separadament de la resta Possibilitat d’aplicació de més d’una simbologia per la mateixa dadaGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 25. 25. 24 Geoserveis d’origen vector (v2r) Cartografia origen vector Sortida ràster BBDD espacial Internet Map ServerGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 26. 26. 25 Productesoferts com a geoserveis ICC
 27. 27. 26 Geoserveis ICC Informació detallada http://www.icc.cat/cat/Home ICC/Mapes fotos aeries/Cartografia al vostre web http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Mapes-fotos-aeries/Cartografia-al-vostre-webGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 28. 28. 27 Mapes i Sèries p Topogràfiques bt5m Escales grans Mapa Topogràfic de Catalunya: 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000 Cartografia topogràfica: 1:1000 i 1:2000 Escales petites mt500M Mapa topogràfic de Catalunya: 1:250.000, 1:500.000 i 1.000.0000Geoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 29. 29. 28 Sèries d’ortofoto d ortofoto 1:1000 Ortofoto de Catalunya, vigent Escales: 1:25.000, 1:5.000 i 1.2.500 A la costa: 1:1000 Vols Ortofoto de Catalunya, històrica 2010, 2009, 2008... 1990 Ortofoto de Catalunya en infraroig 2010, 2009, 2008... 2010 2009 2008 1990Geoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 30. 30. 29 Temàtics NDVI (Índex de vegetació)Geoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 31. 31. 30 AltimetriaGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 32. 32. 31 Protocols d accés d’accés Bases topogràfiques vigents p g q g (origen vector) API REST Bases topogràfiques vigents (origen raster) WMS Series d’ortofoto d ortofoto vigent i històrica REST Series d’ortofoto infraroja vigent i històrica WMS-C (Caché) Geoserveis G i Vols WMTS Serveis NDVI, WCS Mapes temàtics: toponímia, límits M t àti t í i lí it administratius, cims emblemàtics Serveis altimetria (MDT 15x15) WPS Servei de geocodificació Localització d’adreces i llocs SOAP Servei Protocol d’accésGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 33. 33. 31 Protocols d accés d’accés Bases topogràfiques vigents p g q g (origen vector) API REST Bases topogràfiques vigents (origen raster) WMS Series d’ortofoto d ortofoto vigent i històrica REST Series d’ortofoto infraroja vigent i històrica WMS-C (Caché) Geoserveis G i Vols WMTS Serveis NDVI, WCS Mapes temàtics: toponímia, límits M t àti t í i lí it administratius, cims emblemàtics Serveis altimetria (MDT 15x15) WPS Servei de geocodificació Localització d’adreces i llocs SOAP Servei ProtocolGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 34. 34. 31 Protocols d accés d’accés Bases topogràfiques vigents p g q g (origen vector) API REST Bases topogràfiques vigents (origen raster) WMS Series d’ortofoto d ortofoto vigent i històrica REST Series d’ortofoto infraroja vigent i històrica WMS-C (Caché) Geoserveis G i Vols WMTS Serveis NDVI, WCS Mapes temàtics: toponímia, límits M t àti t í i lí it administratius, cims emblemàtics Serveis altimetria (MDT 15x15) WPS Servei de geocodificació Localització d’adreces i llocs SOAP Servei ProtocolGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 35. 35. 31 Protocols d accés d’accés Bases topogràfiques vigents p g q g (origen vector) API REST Bases topogràfiques vigents (origen raster) WMS Series d’ortofoto d ortofoto vigent i històrica REST Series d’ortofoto infraroja vigent i històrica WMS-C (Caché) Geoserveis G i Vols WMTS Serveis NDVI, WCS Mapes temàtics: toponímia, límits M t àti t í i lí it administratius, cims emblemàtics Serveis altimetria (MDT 15x15) WPS Servei de geocodificació Localització d’adreces i llocs SOAP Servei ProtocolGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 36. 36. 31 Protocols d accés d’accés Bases topogràfiques vigents p g q g (origen vector) API REST Bases topogràfiques vigents (origen raster) WMS Series d’ortofoto d ortofoto vigent i històrica REST Series d’ortofoto infraroja vigent i històrica WMS-C (Caché) Geoserveis G i Vols WMTS Serveis NDVI, WCS Mapes temàtics: toponímia, límits M t àti t í i lí it administratius, cims emblemàtics Serveis altimetria (MDT 15x15) WPS Servei de geocodificació Localització d’adreces i llocs SOAP Servei ProtocolGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 37. 37. 31 Protocols d accés d’accés Bases topogràfiques vigents p g q g (origen vector) API REST Bases topogràfiques vigents (origen raster) WMS Series d’ortofoto d ortofoto vigent i històrica REST Series d’ortofoto infraroja vigent i històrica WMS-C (Caché) Geoserveis G i Vols WMTS Serveis NDVI, WCS Mapes temàtics: toponímia, límits M t àti t í i lí it administratius, cims emblemàtics Serveis altimetria (MDT 15x15) WPS Servei de geocodificació Localització d’adreces i llocs SOAP Servei ProtocolGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 38. 38. 31 Protocols d accés d’accés Bases topogràfiques vigents p g q g (origen vector) API REST Bases topogràfiques vigents (origen raster) WMS Series d’ortofoto d ortofoto vigent i històrica REST Series d’ortofoto infraroja vigent i històrica WMS-C (Caché) Geoserveis G i Vols WMTS Serveis NDVI, WCS Mapes temàtics: toponímia, límits M t àti t í i lí it administratius, cims emblemàtics Serveis altimetria (MDT 15x15) WPS Servei de geocodificació Localització d’adreces i llocs SOAP Servei ProtocolGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 39. 39. 32 Cerca d’indret: Geocodificador Localitzador geogràfic “Santa Maria d’Àneu” Geocodificador X: 346590 Y: 4719802 UTM 31N / ETRS89 Projecció Datum SRC: UTM ETRS89, UTM ED50 Geogràfiques ETRS89, Geogràfiques ED50Geoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 40. 40. 33 Geocodificador Funcionalitat bàsica Servei web de localització geogràfica Municipis Carrers Adreces postals Cruïlles Topònims (base topogràfica 50.000 i 5.000 de l’ICC) Servei web de normalització de noms de vies i municipis, i de topònims Geocodificació i G difi ió inversaGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 41. 41. 34 Geocodificador Qualitat: Indicador d’exactitud: posició real, portal interpolat, portal més proper Indicador de confiança: resolució exacta o aproximada segons dades d’entrada Tracking de la resposta: s’ha normalitzat o no la resposta, nom històric? Usuaris registrats: 30 ents públics (Direccions Generals de la Generalitat, Generalitat organismes públics...) Aproximadament 1 milió de consultes al mesGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 42. 42. 35 Volum de dadesmonitoritzaciói disponibilitat
 43. 43. 36 Ocupació d espai d’espai TBGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 44. 44. 37 Eines de monitoritzacióGeoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 45. 45. 38 Disponibilitat Disponibilitat 2011 • Geoserveis origen vector: 99,6% g , • Geoserveis origen raster: 99,1% • G Geoserveis resp. ràpida: 99 9% i à id 99,9%Geoinformació ICC. Serveis en línia 29 de novembre de 2012
 46. 46. 39 Institut Cartogràfic g de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) Gràcies per la vostra atenció! Tel. (+34) 93 567 15 00 marti.pinto@icc.cat Fax (+34) 93 567 15 67 http://www.icc.cat webmaster@icc.catGeoinformació ICC. Serveis en línia on Carto-Technology 9th ICC International Seminar 29 de novembre de 2012

×