Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació IC_Cartotechnology

366 views

Published on

Presentació realitzada a la jornada sobre l'IC_Cartotechnology (16/05/2013)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació IC_Cartotechnology

 1. 1. JORNADACSPCOTIC_CARTOTECHNOLOGYI SMART CITIESI SMART CITIESACTIUS i PROGRAMES EN OBSERVACIÓ DE LA TERRAICCARTOTECHNOLOGY: TANCANT LA CADENA DE VALORWORKSHOP IC2: 15e CSPCOTRESUM
 2. 2. 2Presentació i actius enObservació de la TerraMillorMillora en laqualitat de lesIncrementbeneficisSocietatcompetitiva igeoinformaciósobre el territoriqdecisions ipolítiques aaplicareconòmics,efectivitat,benestarpcompetentafrontar nousreptesCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 3. 3. 3Presentació i actius enObservació de la TerraObservació de la TerraCSIPartenavia P68 Cessna Caravan Beechcraft B200GTISGEOMÈTRIRADARAvionsSensorsCASI√ √ √ODELSPRÒPICS,ÒPTICSIRTASI√ √SATÈL.LIT:MORADIOMÈTRICDMC√ √ √LID√ √ √SEGMENTSRDAR√ √ √CS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 4. 4. 4ICC i ELS PETITSSATÈL·LITS - MEDIMAP  Q iSATÈL LITS MEDIMAP3 Que perseguim3Seg. Terra Seg. Espai Seg. SensorsPlanif. Vols Avions Cal/Val + Valorf itRepetitivitatafegitArquitectura TTC i DM Satèl.lits Cal/Val + ValorafegitpReactiusR i tCapacitat de Gestió i Explotació a l’espai: els petits satèl.litsRequerimentCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 5. 5. 5Programes en Observacióde la Terra1 Illa de calor1- Illa de calorCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 6. 6. 6Programes en Observacióde la Terra2- Contaminació AtmosfèricaCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 7. 7. 7Programes en Observacióde la Terra3- Contaminació Lumínica500006000070000Radiàncies545435 619,620Radiances01000020000300004000050000400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000579698703nanometresCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 8. 8. 8Programes en Observacióde la Terra4- Detecció de Canvis i materials - EmissivitatCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 9. 9. 9Programes en Observacióde la Terra4- Detecció de Canvis i materials - EmissivitatCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 10. 10. 10Programes en Observacióde la Terra5- Metabolisme- urban green a molt alta resolucióIntegració realitzada per BCNREGIONALamb dades NDVI i LIDAR de l’ICCCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 11. 11. 11Programes en Observacióde la Terra6- Captació CO2CS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 12. 12. 12Programes en Observacióde la Terra7- Fertilització conreusGPSData processingSPOT, CASIGround DataProducts XSTARFertilitzationAssesmentServiceAgronomic model adjustmentRecomendationsS dProtectionCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Cataloniag jSeed
 13. 13. 13Programes en Observacióde la Terra8- AbocadorsCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 14. 14. 14Programes en Observacióde la Terra9- Eficiència energètica- tèrmicCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 15. 15. 15Programes en Observacióde la Terra10- Seguiment litoral i costa  Z (m)2.51.81.20.5-0.2-0.8-1.5V l f it 23884 3Volum afegit: 23884 m3Volum retirat: 4320 m3CS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 16. 16. 16Programes en Observacióde la Terra11- Contaminació, plomes, estat aiguaCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 17. 17. 17Programes en Observacióde la Terra12- IncendisCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 18. 18. 18Aplicacions i Medi urbà13- Anàlisi de missió petits satèl.lits•To evaluate initiatives from an Earth Observation usabilityypoint of view•To simulate imagery based on proposed payload•To carry out a range of recomendations in terms ofpotencial case estudies•To ellaborate processing added value chainp g•To develop Spatial Data Infrastructures for mission dataCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 19. 19. 19Programes demostradorsen Observació de la Terra14- SubsidènciesCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 20. 20. 20ICCARTOTECHNOLOGY:TANCANT LA CADENA DETANCANT LA CADENA DEVALOR15- Capacitació i formació (capacity building programs)www.iccartotechnology.comCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 21. 21. 21ICCARTOTECHNOLOGY:TANCANT LA CADENA DETANCANT LA CADENA DEVALORCapacitat generació capes geoinformació en projectes i programesa escala local – regional – internacionalCapacitats en tota la cadena de valor: de la captura primària a lacapacitació i formacióDesenvoluparIC2: Centrat en la gestió integrada i abast internacional deprojectes, programes i estratègies en geoinformació: de la dada algeobeneficiS t it é t t i l i ó lti t i lProduirAprendre USUARI Smart city no és un concepte mono-sectorial sinó multisectorial Smart City no és tant sols una qüestió municipal, sinó un movimentnacional i global Smart city no únicament un concepte tecnològic, sinó undesenvolupament socioeconòmicDistribuirdesenvolupament socioeconòmic Smart City no és un system-driven, sinó un service-orientedCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 22. 22. 22WORKSHOP IC2: 15eCSPCOT9:00 ‐ 9:30   Recepció i lliurament dacreditacions 9:30 ‐ 10:00   Benvinguda i presentació de la jornada:  Observació de la Terra, noves tecnologies, aplicacions en ciutats i la importància d’eines de capacitació i networking Jordi Corbera, cap del Centre de Suport al Programa Català dObservació de la Terra, ICC  10:00 ‐ 10:30  Ic_Cartotechnology:  Programa i objectius. Presentació del web. Preus i calendari del nou postgrau Raquel Serrano, Centre de Suport al Programa Català dObservació de la Terra, ICC10:30 – 11:00  Descans 11 00 11 30 S l i d b t lò i S t Citi11:00 ‐ 11:30   Solucions de base tecnològica per a Smart Cities, Irene Compte,  Urbiòtica  11:30 ‐ 12:00   Debat i qüestions  11:30 ‐ 12:00   Conclusions  CS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia 
 23. 23. 23WORKSHOP IC2: 15eCSPCOTGenerant capes de geoinformació .......... Per un anàlisi temporal, espacial i temàticGRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 24. 24. 24IC_Cartotechnology:Programa objectius webPrograma, objectius, web,preus i calendariCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 25. 25. 25IC_Cartotechnology:Programa objectius webPrograma, objectius, web,preus i calendarii. Quan comença, amb quin horari i amb quin esforç?ii. Fa falta un altre postgrau en Geoinformació?iii. Quan em costarà cursar IC_CARTOTECHNOLOGYiv. Certificat per la UPC, exactament que vol dir això ?v. Hi ha algun lloc on em pugui informar del programa en global ?vi. Si estic interessat en part del postgrau, hi ha possibilitats?vii. Que s’està fent per disseminar aquest producte formatiu ?CS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 26. 26. 26IC_Cartotechnology:Programa objectius webPrograma, objectius, web,preus i calendariQuan comença, amb quin horari i amb quin esforç?• ICCARTOTECHNOLOGY és un programa de 9 mesos, 6 presencials i 3 mesos nopresencials• Els primers 3 mesos tenim la convergence phase i desprès 3 mesos de core phase• La part online és la d’aplicabilitat i management que es fa online• La key note inaugural serà el 27 de setembre• El postgrau ICCARTOTECHNOLOGY són 45 ECTS i les classes presencials ho seran de15:30 a 20h a l’ICCCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 27. 27. 27IC_Cartotechnology:Programa objectius webPrograma, objectius, web,preus i calendariF f lt lt t G i f ió?Fa falta un altre postgrau en Geoinformació?Programe dissenyat des deAPROXIMACIÓ USUAL: PROPOSTA ICC:Programes dissenyants en funció deles competències acadèmiques delprofessorat de la universitatPrograme dissenyat des del’experiencia en tota la cadena de valorColaboradors, lecturers (teixitEmfatització en els aspectes méstècnics i teoricsProgrames oficials donats perprofessors localsempresarial+academis+recerca),estudiants internacionals …Emfatització part aplicada i de gestió-networkingprofessors locals networkingPrograma “certificat” per la UPCCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 28. 28. 28IC_Cartotechnology:Programa objectius webPrograma, objectius, web,preus i calendariCertificat per la UPC, exactament que vol dir això ?• Que s’ha fet una memòria de continguts, matèries, esforços, competències etc per poderQue s ha fet una memòria de continguts, matèries, esforços, competències etc per poderser certificat per la UPC• Que en finalitzar el postgrau i si es compleixen els requisits (presencia, titullació prèvia...)l’alumne tindrà un diploma de postgrau signat per rector de la UPC• Que tots els esforços han de ser i són dimensionats en ECTS• Suport per part de la UPC i de la Direcció General d’Universitats: eina clau en el prestigi,relació intercanvi amb altres actors acadèmics (i.e. Univ. AALBORG) i suport a lacomunicacióCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 29. 29. 29IC_Cartotechnology:Programa objectius webPrograma, objectius, web,preus i calendariSi estic interessat en part del postgrau, hi ha possibilitats?• Atenent als molts perfils, tant professionals d’empresa, com estudiants, cominvestigadors, catalans, espanyols o internacionals, hem dissenyat diferents itineraris imòduls, a més de tot el postgrau• És molt important però fer el pre-enrolment ja que així podem fer una previsió de places-ocupació-capacitatsp p• ICCARTOTECHNOLOGY està dissenyat per una capacitat òptiva entre 14 i 16 estudiantsWorldwideCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 30. 30. 30IC_Cartotechnology:Programa objectius webPrograma, objectius, web,preus i calendariQuan em costarà cursar IC_CARTOTECHNOLOGY• Hi ha una política de preus, en funció si es fa tot el postgrau, si ets estudiant, o diferentsHi ha una política de preus, en funció si es fa tot el postgrau, si ets estudiant, o diferentsrecorreguts• En el preu hi ha inclòs el portàtil que finalitzat els 6 mesos presencials, t’emportaràs ambels datasets, informació de continguts i software per seguir el darrer trimestre• Estem en preus de mercat, amb un preu al voltant dels 90-120 € per crèdit ECTS segons lamodularitat escollidamodularitat escollidaCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 31. 31. 31IC_Cartotechnology:Programa objectius webPrograma, objectius, web,preus i calendariHi ha algun lloc on em pugui informar del programa en global ?• La web, el flyer i la guia de l’estudiant tenen un control de versió, que anem actualitzant• En concret a la Guia de l’estudiant es pot trobar tot el programa• Amb tot però en la web també teniu informació o un descriptor per descarregar-vos percada matèriaCS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia
 32. 32. 32IC_Cartotechnology:Programa objectius webPrograma, objectius, web,preus i calendariQue s’està fent per disseminar aquest producte formatiu ?• Sestan portant a terme entrevistes amb empreses per tal de que ens ajudin a laS estan portant a terme entrevistes amb empreses per tal de que ens ajudin a ladisseminació, participin amb continguts o financin activitats• En aquest sentit, per exemple, amb IBM ja hem acordat un living lab de dos dies sobreSmart Cities pels estudiants ICCARTOTECHNOLOGY• S’ha generat una comunitat a través de twiter i linkedin• Actualment sortim també en diferents grups europeus en l’àmbit de la geoinformació comGfg2 (http://www.gfg2.eu/ ) o el DGI (http://www.gsdi.org/node/483)• Estem executant un Pla de Comunicació iniciat a abril 2013 amb els següents resultats:CS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia• Estem executant un Pla de Comunicació, iniciat a abril 2013 amb els següents resultats:8 pre-enrolments internacionals i 3 nacionals
 33. 33. 33IC_Cartotechnology:Programa objectius webPrograma, objectius, web,preus i calendari+ PREGUNTES ?International57%SpainCatalonia29%57%Spain14%CS_PCOT 2013 all rights reserved, no part of this document may be reproduced, stored or transmitted, without permission of theInstitute Cartographic of Catalonia

×