Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Canvi al
sistema de
referència
ETRS89
Joel Grau Bellet
Responsable de Geodèsia
Índex
Transformació oficial per al canvi de sistema de referència
Canals de difusió de la transformació oficial
Guies tècn...
Índex
Transformació oficial per al canvi de sistema de referència
Canals de difusió de la transformació oficial
Guies tècn...
La transformació de semblança bidimensional ha estat adoptada per l’Institut Cartogràfic
de Catalunya per transformar la c...
Comprovació de la
transformació
Canvi al sistema de referència ETRS89
Component X UTM Component Y UTM
Dif. màxima 0.07 m 0...
Transformació de
semblança bidimensional
Transformació geomètrica per un espai bidimensional
Simplificació de la transform...
Aplicació – Situació
Canvi al sistema de referència ETRS89
X_UTM
Y_UTM
X=363.000 m
Y=4.630.450 m
(0,0)
Aplicació – Origen
Canvi al sistema de referència ETRS89
X_UTM
Y_UTM
X=363.000 m
Y=4.630.450 m
(0,0)
Aplicació – I (Gir)
Canvi al sistema de referència ETRS89
X_UTM
Y_UTM
X=363.000 m
Y=4.630.450 m
(0,0)
α = -1,56504’’
Aplicació – (Escalat)
Canvi al sistema de referència ETRS89
X_UTM
Y_UTM
X=363.000 m
Y=4.630.450 m
(0,0)
µ = 1,5504 ppm
Aplicació –
(Translació X)
Canvi al sistema de referència ETRS89
X_UTM
Y_UTM
X=363.000 m
Y=4.630.450 m
(0,0)
∆X = -129,549...
Aplicació –
(Translació Y)
Canvi al sistema de referència ETRS89
X_UTM
Y_UTM
X=363.000 m
Y=4.630.450 m
(0,0)
∆Y = -208,185...
Consideracions
Ordre d’aplicació
Gir, Escalat, Desplaçament
Escalat, Gir, Desplaçament
ALTRES ORDRES NO DONEN RESULTATS CO...
Idoneïtat de la
transformació
bidimensional
Segons RD 1071/2007 la cota ortomètrica oficial no canvia
El canvi de sistema ...
Índex
Transformació oficial per al canvi de sistema de referència
Canals de difusió de la transformació oficial
Guies tècn...
Difusió de la
transformació
Canvi al sistema de referència ETRS89
EPSG: 5166
EPSG:5166
Canvi al sistema de referència ETRS89
Modelatge de la
distorsió en malla - I
Transformació per marcs amb problemes de coherència
Vàlida per a mitigar problemes ...
Modelatge de la
distorsió en malla - II
Antecedents i Mètode pel Canvi al Sistema de Referència ETRS89
Distorsió ’’ de λ (...
Malla ICC
Canvi al sistema de referència ETRS89
Transformació de X (m)
Transformació de Y (m)
EPSG:5661
Canvi al sistema de referència ETRS89
Procés de transformació
en malla NTv2
Canvi al sistema de referència ETRS89
Transformació amb malles NTv2
Transformació de...
Canvi al sistema de referència ETRS89
Calculadora geodèsica
Calculadora
geodèsica –
Funcionalitat
Canvi al sistema de referència ETRS89
ED50 ETRS89
Servei HTTP de
transformació
Canvi al sistema de referència ETRS89
EPSG suportats: 25831, 23031, 32631, 4258, 4230, 4326, ...
Índex
Transformació oficial per al canvi de sistema de referència
Canals de difusió de la transformació oficial
Guies tècn...
Guia d’aplicació
per a AutoCAD
Canvi al sistema de referència ETRS89
Guia tècnica de procés
Guia tècnica amb nodes de comp...
Guia d’aplicació
per a gvSIG
Canvi al sistema de referència ETRS89
Guia tècnica de procés
Guia tècnica amb nodes de compro...
1. Crear una vista en ETRS89 i en la projecció UTM fus 31N (EPSG:25831)
2. Afegir la capa que està en ED50 i en la projecc...
Us de la
transformació
Guía d’aplicació en diversos programes, dades Vector.
Miramon * Aplicació específica
ArcGis Desktop...
Validació de capes
transformades amb
CAD o GIS
Incloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformació
Punts de la...
Incloure un conjunt de
punts de comprovació
Canvi al sistema de referència ETRS89
X_UTM
Y_UTM
X=363.000 m
Y=4.630.450 m
(0...
Incloure un conjunt de
punts de comprovació
Canvi al sistema de referència ETRS89
X_UTM
Y_UTM
X=363.000 m
Y=4.630.450 m
(0...
Incloure un conjunt de
punts de comprovació
Canvi al sistema de referència ETRS89
X_UTM
Y_UTM
X=363.000 m
Y=4.630.450 m
(0...
Incloure un conjunt de
punts de comprovació
Canvi al sistema de referència ETRS89
X_UTM
Y_UTM
X=363.000 m
Y=4.630.450 m
(0...
Incloure un conjunt de
punts de comprovació
Canvi al sistema de referència ETRS89
X_UTM
Y_UTM
X=363.000 m
Y=4.630.450 m
(0...
Incloure un conjunt de
punts de comprovació
Canvi al sistema de referència ETRS89
X_UTM
Y_UTM
X=363.000 m
Y=4.630.450 m
(0...
Incloure un conjunt de
punts de comprovació
Canvi al sistema de referència ETRS89
X_UTM
Y_UTM
X=363.000 m
Y=4.630.450 m
(0...
Incloure un conjunt de
punts de comprovació
Canvi al sistema de referència ETRS89
X_UTM
Y_UTM
X=363.000 m
Y=4.630.450 m
(0...
Validació de capes
transformades amb
CAD o GIS
Incloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformació
Punts de la...
Comprovar elements
de la cartografia
Canvi al sistema de referència ETRS89
SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
Comprovar elements
de la cartografia
Canvi al sistema de referència ETRS89
SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
SR:...
Comprovar elements
de la cartografia
Canvi al sistema de referència ETRS89
SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
SR:...
Comprovar elements
de la cartografia
Canvi al sistema de referència ETRS89
SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
SR:...
Comprovar elements
de la cartografia
Canvi al sistema de referència ETRS89
SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
SR:...
Validació de capes
transformades amb
CAD o GIS
Incloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformació
Punts de la...
Comparar amb un
WMS contrastat
Canvi al sistema de referència ETRS89
Cartografia transformada a ETRS89
Comparar amb un
WMS contrastat
Canvi al sistema de referència ETRS89
Cartografia transformada a ETRS89
(Amb el servei WMS ...
Índex
Transformació oficial per al canvi de sistema de referència
Canals de difusió de la transformació oficial
Guies tècn...
ETRS89
ED50
Datum
73
NTF
(L.III)
Transformacions de les
agències nacionals de
cartografia i PROJ.4
Permeten canviar del si...
ETRS89
ED50
Datum
73
NTF
(L.III) WGS84
ED50
ETRS89
Datum
73
NTF
(L.III)
Canvi al sistema de referència ETRS89
SEMPRE ÉS NE...
ETRS89
ED50
Datum
73
NTF
(L.III) WGS84
ED50
ETRS89
Datum
73
NTF
(L.III)
Canvi al sistema de referència ETRS89
SEMPRE ÉS NE...
WGS84
ED50
ETRS89
Datum
73
NTF
(L.III)
WGS84 = ETRS89
ED50 ↔ ETRS89
ED50 ↔ WGS84 = ETRS89
Datum 73 ↔ ETRS89
Datum 73↔ WGS8...
Minnesota MapServer
(PROJ.4) –
Parametrització
Canvi al sistema de referència ETRS89
X UTM_ED50
Y UTM_ED50
H Ref Alacant
λ...
Minnesota MapServer
(PROJ.4) –
Parametrització
Canvi al sistema de referència ETRS89
X UTM_ED50
Y UTM_ED50
H Ref Alacant
λ...
Minnesota MapServer
(PROJ.4) –
Parametrització
Canvi al sistema de referència ETRS89
X UTM_ED50
Y UTM_ED50
H Ref Alacant
λ...
Minnesota MapServer
(PROJ.4) –
Parametrització
Canvi al sistema de referència ETRS89
X UTM_ED50
Y UTM_ED50
H Ref Alacant
λ...
Minnesota MapServer
(PROJ.4) –
Parametrització
Canvi al sistema de referència ETRS89
X UTM_ED50
Y UTM_ED50
H Ref Alacant
λ...
Canvi al sistema de referència ETRS89
Minnesota MapServer
(PROJ.4) – Mètodes
de transformació
<25831> +proj=utm +zone=31 +...
Canvi al sistema de referència ETRS89
Minnesota MapServer
(PROJ.4) – Mètodes
de transformació
<25831> +proj=utm +zone=31 +...
Canvi al sistema de referència ETRS89
Minnesota MapServer
(PROJ.4)
Guia tècnica de procés
Guia tècnica amb nodes de compro...
Canvi al sistema de referència ETRS89
/usr/local/share/proj
C:Projnad
100800401.gsb
Minnesota MapServer
(PROJ.4)
EPSG
# ED...
Índex
Transformació oficial per al canvi de sistema de referència
Canals de difusió de la transformació oficial
Guies tècn...
SERVIDOR WMS
Clients WMS
Canvi al sistema de referència ETRS89
ES_ETRS89 / TM31N
EPSG: 25831
ES_ED50 / UTM
EPSG: 23031
Tra...
SERVIDOR WMS
Clients WMS
Canvi al sistema de referència ETRS89
ES_ETRS89 / TM31N
EPSG: 25831
ES_ED50 / UTM
EPSG: 23031
Tra...
SERVIDOR WMS
Clients WMS
Canvi al sistema de referència ETRS89
ES_ETRS89 / TM31N
EPSG: 25831
ES_ED50 / UTM
EPSG: 23031
Tra...
X UTM_ED50
Y UTM_ED50
H Ref Alacant
λ GEO_ED50
φ GEO_ED50
H Ref Alacant
λ GEO_ED50
φ GEO_ED50
h Elip_ED50
X Geoc_ED50
Y Ge...
Canvi al sistema de referència ETRS89
Validació WMS
Petició en ED50 a un servei independent del primer i de bondat contras...
X UTM_ED50
Y UTM_ED50
H Ref Alacant
λ GEO_ED50
φ GEO_ED50
H Ref Alacant
λ GEO_ED50
φ GEO_ED50
h Elip_ED50
X Geoc_ED50
Y Ge...
Canvi al sistema de referència ETRS89
Validació WMS
Peticions (a un servei amb dades en ED50 que implementa una transforma...
Canvi al sistema de referència ETRS89
Validació WMS
Petició en ED50:
X UTM (m): 356432.741
Y UTM (m): 4615020.241
Petició ...
Monitorització WMS
(15/04/2013)
Canvi al sistema de referència ETRS89
Resposta a peticions en ETRS89:
538 serveis monitori...
Índex
Transformació oficial per al canvi de sistema de referència
Canals de difusió de la transformació oficial
Guies tècn...
Transformació de
Xarxes – Ajust ED50
ETRS89, aspectes pràctics d’implementació
247163001
247164001
B1
B2
B4
B3
Codi
icc200...
Transformació de
Xarxes – Ajust ETRS89
Aplicar diferent factor d’anamorfosis (aquest cas < 2 mm)
ETRS89, aspectes pràctics...
Transformació de
Xarxes – Ajust ETRS89
Aplicar diferent factor d’anamorfosis (aquest cas < 2 mm)
Reajustar les observacion...
Índex
Transformació oficial per al canvi de sistema de referència
Canals de difusió de la transformació oficial
Guies tècn...
Metadades
Canvi al sistema de referència ETRS89
Metadades
Canvi al sistema de referència ETRS89
X: 429368.470 m; Y: 4581311.585 m
SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisf...
Metadades
Canvi al sistema de referència ETRS89
X: 429368.470 m; Y: 4581311.585 m
SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisf...
Metadades
Canvi al sistema de referència ETRS89
X: 429368.470 m; Y: 4581311.585 m
SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisf...
Metadades
Canvi al sistema de referència ETRS89
X: 429368.470 m; Y: 4581311.585 m
SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisf...
Índex
Transformació oficial per al canvi de sistema de referència
Canals de difusió de la transformació oficial
Guies tècn...
Que ha fet l’ICC per al
càlcul d’un nou marc?
Materialització del marc de referència ETRS89 en l’SPGIC (en
base al conveni...
Com difon la
informació l’ICC?
Difusió de suport als ens locals i als departaments de la
Generalitat de Catalunya (en curs...
Fòrum ETRS89
Canvi al sistema de referència ETRS89
www.icc.cat/forum-etrs89
Conclusions
La transformació de semblança bidimensional és la idònia per la
transformació de cartografia en l’àmbit de l’I...
Contacte
Canvi del sistema de referència ED50 a ETRS89
Recursos per al canvi a ETRS89
http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia...
Institut Cartogràfic
de Catalunya
Parc de Montjuïc,
E-08038 Barcelona
41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89)
Tel. (+34) 93 567 1...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Introducció al canvi a ETRS89

637 views

Published on

Presentació realitzada a la jornada sobre ETRS89 (10/10/2013)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Introducció al canvi a ETRS89

 1. 1. Canvi al sistema de referència ETRS89 Joel Grau Bellet Responsable de Geodèsia
 2. 2. Índex Transformació oficial per al canvi de sistema de referència Canals de difusió de la transformació oficial Guies tècniques per l’aplicació de la transformació Servidors de mapes: PROJ.4 i Minnesota Mapserver Validació de clients WMS Transformació de xarxes geodèsiques Les metadades en la informació geogràfica Conclusions Canvi al sistema de referència ETRS89
 3. 3. Índex Transformació oficial per al canvi de sistema de referència Canals de difusió de la transformació oficial Guies tècniques per l’aplicació de la transformació Servidors de mapes: PROJ.4 i Minnesota Mapserver Validació de clients WMS Transformació de xarxes geodèsiques Les metadades en la informació geogràfica Conclusions Canvi al sistema de referència ETRS89
 4. 4. La transformació de semblança bidimensional ha estat adoptada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya per transformar la cartografia relativa al seu àmbit Model matemàtic i paràmetres oficials (escales 1:1000 o menors) La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya ha oficialitzat els paràmetres d’aquesta transformació Aquesta transformació s’ha comprovat en base als punts de recolzament del mapa urbà de Catalunya (MUC 1:1000) Transformació oficial per l’àmbit de l’ICC Canvi al sistema de referència ETRS89 ( ) ENTRADAY X SORTIDA y x T T Y X             − ++      =      αα αα µ cossin sincos 1 ED50  ETRS89 ETRS89  ED50 : - 129,549 m 129,547 m : - 208,185 m 208,186 m : 1,5504·10-6 -1,5504·10-6 : - 1,56504 ’’ 1,56504 ’’ XT YT µ α
 5. 5. Comprovació de la transformació Canvi al sistema de referència ETRS89 Component X UTM Component Y UTM Dif. màxima 0.07 m 0.06 m Dif. mínima -0.10 m -0.07 m Dif. mitjana -0.01 m -0.01 m RMS 0.04 m 0.03 m 25 50 100 150 200 2500 Km Dif.entre3.75cmi5cm/entre5cmi7.5cm/ mésgrande7.5cm: Dif.entrerecàlculemprantbasesiH2D: 25 50 100 150 200 2500 Km Dif.entre3.75cmi5cm/entre5cmi 7.5cm/mésgrande7.5cm: Dif.entrerecàlculemprantbasesiH2D:
 6. 6. Transformació de semblança bidimensional Transformació geomètrica per un espai bidimensional Simplificació de la transformació de semblança tridimensional (vàlida per cartografia bidimensional) Dues translacions (∆X, ∆Y) Un gir (α) Un factor d’escala (s) És conforme. No canvia la forma dels objectes al transformar-los Manté la coherència de les xarxes que transforma Canvi al sistema de referència ETRS89
 7. 7. Aplicació – Situació Canvi al sistema de referència ETRS89 X_UTM Y_UTM X=363.000 m Y=4.630.450 m (0,0)
 8. 8. Aplicació – Origen Canvi al sistema de referència ETRS89 X_UTM Y_UTM X=363.000 m Y=4.630.450 m (0,0)
 9. 9. Aplicació – I (Gir) Canvi al sistema de referència ETRS89 X_UTM Y_UTM X=363.000 m Y=4.630.450 m (0,0) α = -1,56504’’
 10. 10. Aplicació – (Escalat) Canvi al sistema de referència ETRS89 X_UTM Y_UTM X=363.000 m Y=4.630.450 m (0,0) µ = 1,5504 ppm
 11. 11. Aplicació – (Translació X) Canvi al sistema de referència ETRS89 X_UTM Y_UTM X=363.000 m Y=4.630.450 m (0,0) ∆X = -129,549 m
 12. 12. Aplicació – (Translació Y) Canvi al sistema de referència ETRS89 X_UTM Y_UTM X=363.000 m Y=4.630.450 m (0,0) ∆Y = -208,185 m
 13. 13. Consideracions Ordre d’aplicació Gir, Escalat, Desplaçament Escalat, Gir, Desplaçament ALTRES ORDRES NO DONEN RESULTATS CORRECTES Origen d’aplicació Gir: (0,0) UTM Escalat: (0,0) UTM Desplaçament: Indiferent NO ES POT APLICAR AMB ORIGENS LOCALS Canvi al sistema de referència ETRS89
 14. 14. Idoneïtat de la transformació bidimensional Segons RD 1071/2007 la cota ortomètrica oficial no canvia El canvi de sistema de referència de la cartografia es simplifica al cas bidimensional L’ús de la transformació de semblança bidimensional evita: La utilització de las aproximacions en base a desenvolupaments en sèrie de Taylor Els càlculs en la superfície de l’el·lipsoide La interpolació del geoide per canviar de cotes ortomètriques a el·lipsoïdals Amb la transformació de semblança bidimensional es pot: Transformar directament les coordenades UTM dels elements cartogràfics Aplicar la transformació descomposta (∆X, ∆Y, α, s) en programes de CAD o GIS Canvi al sistema de referència ETRS89 Transformació de semblança bidimensional
 15. 15. Índex Transformació oficial per al canvi de sistema de referència Canals de difusió de la transformació oficial Guies tècniques per l’aplicació de la transformació Servidors de mapes: PROJ.4 i Minnesota Mapserver Validació de clients WMS Transformació de xarxes geodèsiques Les metadades en la informació geogràfica Conclusions Canvi al sistema de referència ETRS89
 16. 16. Difusió de la transformació Canvi al sistema de referència ETRS89 EPSG: 5166
 17. 17. EPSG:5166 Canvi al sistema de referència ETRS89
 18. 18. Modelatge de la distorsió en malla - I Transformació per marcs amb problemes de coherència Vàlida per a mitigar problemes de coherència entre xarxes Conjunt de nodes amb dues translacions bidimensionals para cadascun d’ells Les translacions són resultat d’un modelatge de la distorsió Permet donar solució a problemes de coherència que no solucionen mètodes conformes Diferent instrumental, múltiples metodologies d’observació, processos de càlcul… No és conforme. Pot canviar la forma dels objectes al transformar-los Antecedents i Mètode pel Canvi al Sistema de Referència ETRS89 Distorsió ’’ de λ (MCS) Fuente: IGN
 19. 19. Modelatge de la distorsió en malla - II Antecedents i Mètode pel Canvi al Sistema de Referència ETRS89 Distorsió ’’ de λ (MCS) Fuente: IGN Magnitud de la transformació per canviar de sistema de referència Magnitud interpolada de la transformació
 20. 20. Malla ICC Canvi al sistema de referència ETRS89 Transformació de X (m) Transformació de Y (m)
 21. 21. EPSG:5661 Canvi al sistema de referència ETRS89
 22. 22. Procés de transformació en malla NTv2 Canvi al sistema de referència ETRS89 Transformació amb malles NTv2 Transformació de semblança bidimensional Transformació amb Malles NTv2 λ GEO_D50 φ GEO_D50 h Elip_ED50 X Geoc_ED50 Y Geoc_ED50 Z Geoc_ED50 Pas a geocèntriques Pas a h el·lipsoïdals λ GEO_ETRS89 φ GEO_ETRS89 h Elip_ETRS89 X Geoc_ETRS89 Y Geoc_ETRS89 Z Geoc_ETRS89 Paso a geogràfiques Pas a H ortomètriques Transformació de semblança tridimensional X UTM_ED50 Y UTM_ED50 H Ref Alacant λ GEO_D50 φ GEO_D50 H Ref Alacant Pas a geogràfiques X UTM_ETRS89 Y UTM_ETRS89 H Ref Alacant λ GEO_ETRS89 φ GEO_ETRS89 H Ref Alacant Pas a projectades ED50 ETRS89
 23. 23. Canvi al sistema de referència ETRS89 Calculadora geodèsica
 24. 24. Calculadora geodèsica – Funcionalitat Canvi al sistema de referència ETRS89 ED50 ETRS89
 25. 25. Servei HTTP de transformació Canvi al sistema de referència ETRS89 EPSG suportats: 25831, 23031, 32631, 4258, 4230, 4326, 3857 URL: http://www.icc.cat/servGeoCalc/calculadores? Paràmetres de la petició: inSR: EPSG de les coordenades origen outSR: EPSG de les coordenades destí x: coordenada UTMx o xE y: coordenada UTMy o yN Format de la resposta (JSON): {“geometries”:[{“x”:“X o λ”,“y”:“Y o φ”}]} http://www.icc.cat/servGeoCalc/calculadores?inSR=23031&outSR=4230&x=400000&y=4600000&format=json
 26. 26. Índex Transformació oficial per al canvi de sistema de referència Canals de difusió de la transformació oficial Guies tècniques per l’aplicació de la transformació Servidors de mapes: PROJ.4 i Minnesota Mapserver Validació de clients WMS Transformació de xarxes geodèsiques Les metadades en la informació geogràfica Conclusions Canvi al sistema de referència ETRS89
 27. 27. Guia d’aplicació per a AutoCAD Canvi al sistema de referència ETRS89 Guia tècnica de procés Guia tècnica amb nodes de comprovació
 28. 28. Guia d’aplicació per a gvSIG Canvi al sistema de referència ETRS89 Guia tècnica de procés Guia tècnica amb nodes de comprovació Malla de transformació (100800401.gsb)
 29. 29. 1. Crear una vista en ETRS89 i en la projecció UTM fus 31N (EPSG:25831) 2. Afegir la capa que està en ED50 i en la projecció UTM fus 31 N (EPSG:23031) 3. Especificar el sistema de referència (EPSG:23031) de la capa que s’acaba de carregar 4. Seleccionar el mètode de transformació ‘Reixa format NTv2’ per ser aplicat a la capa 5. Indicar la ubicació de la malla de transformació ‘100800401.gsb’. Seleccionar “Aplicar en capa...” gvSIG - Configuració Canvi al sistema de referència ETRS89 3 4 5.1 2.1 2.2 5.2
 30. 30. Us de la transformació Guía d’aplicació en diversos programes, dades Vector. Miramon * Aplicació específica ArcGis Desktop/Server * NTv2 AutoCAD Manipulació vector Geomedia NTv2 gvSIG * NTv2 Microstation Manipulació vector i NTv2 (v8) Minesota Mapserver/GDAL * NTv2 GeoTools/Geoserver H2D i NTv2 Quantum GIS NTv2 * provat amb dades vector i raster Canvi al sistema de referència ETRS89
 31. 31. Validació de capes transformades amb CAD o GIS Incloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformació Punts de la guia tècnica genèrica (disponibles en ED50 i en ETRS89) Punts específics generats a partir de la calculadora geodèsica de l’ICC Comprovar alguns punts de les capes amb la calculadora ICC Escollir els punts de la capa original Transformar-los amb la calculadora i comprovar-los en la capa transformada Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat Carregar un WMS contrastat en el sistema de referència a comprovar Validar la coherència amb la capa transformada Canvi al sistema de referència ETRS89
 32. 32. Incloure un conjunt de punts de comprovació Canvi al sistema de referència ETRS89 X_UTM Y_UTM X=363.000 m Y=4.630.450 m (0,0)
 33. 33. Incloure un conjunt de punts de comprovació Canvi al sistema de referència ETRS89 X_UTM Y_UTM X=363.000 m Y=4.630.450 m (0,0) ED50
 34. 34. Incloure un conjunt de punts de comprovació Canvi al sistema de referència ETRS89 X_UTM Y_UTM X=363.000 m Y=4.630.450 m (0,0) ED50
 35. 35. Incloure un conjunt de punts de comprovació Canvi al sistema de referència ETRS89 X_UTM Y_UTM X=363.000 m Y=4.630.450 m (0,0) α = -1,56504’’ ED50
 36. 36. Incloure un conjunt de punts de comprovació Canvi al sistema de referència ETRS89 X_UTM Y_UTM X=363.000 m Y=4.630.450 m (0,0) µ = 1,5504 ppm ED50
 37. 37. Incloure un conjunt de punts de comprovació Canvi al sistema de referència ETRS89 X_UTM Y_UTM X=363.000 m Y=4.630.450 m (0,0) ∆X = -129,549 m ED50
 38. 38. Incloure un conjunt de punts de comprovació Canvi al sistema de referència ETRS89 X_UTM Y_UTM X=363.000 m Y=4.630.450 m (0,0) ∆Y = -208,185 m ED50
 39. 39. Incloure un conjunt de punts de comprovació Canvi al sistema de referència ETRS89 X_UTM Y_UTM X=363.000 m Y=4.630.450 m (0,0) ∆Y = -208,185 m ED50 =? ETRS89 (procés) ETRS89 (calculadora)
 40. 40. Validació de capes transformades amb CAD o GIS Incloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformació Punts de la guia tècnica genèrica (disponibles en ED50 i en ETRS89) Punts específics generats a partir de la calculadora geodèsica de l’ICC Comprovar alguns punts de les capes amb la calculadora ICC Escollir els punts de la capa original Transformar-los amb la calculadora i comprovar-los en la capa transformada Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat Carregar un WMS contrastat en el sistema de referència a comprovar Validar la coherència amb la capa transformada Canvi al sistema de referència ETRS89
 41. 41. Comprovar elements de la cartografia Canvi al sistema de referència ETRS89 SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 42. 42. Comprovar elements de la cartografia Canvi al sistema de referència ETRS89 SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 43. 43. Comprovar elements de la cartografia Canvi al sistema de referència ETRS89 SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 44. 44. Comprovar elements de la cartografia Canvi al sistema de referència ETRS89 SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 45. 45. Comprovar elements de la cartografia Canvi al sistema de referència ETRS89 SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 46. 46. Validació de capes transformades amb CAD o GIS Incloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformació Punts de la guia tècnica genèrica (disponibles en ED50 i en ETRS89) Punts específics generats a partir de la calculadora geodèsica de l’ICC Comprovar alguns punts de les capes amb la calculadora ICC Escollir els punts de la capa original Transformar-los amb la calculadora i comprovar-los en la capa transformada Comprovar la coherència amb un servei WMS contrastat Carregar un WMS contrastat en el sistema de referència a comprovar Validar la coherència amb la capa transformada Canvi al sistema de referència ETRS89
 47. 47. Comparar amb un WMS contrastat Canvi al sistema de referència ETRS89 Cartografia transformada a ETRS89
 48. 48. Comparar amb un WMS contrastat Canvi al sistema de referència ETRS89 Cartografia transformada a ETRS89 (Amb el servei WMS de fons)
 49. 49. Índex Transformació oficial per al canvi de sistema de referència Canals de difusió de la transformació oficial Guies tècniques per l’aplicació de la transformació Servidors de mapes: PROJ.4 i Minnesota Mapserver Validació de clients WMS Transformació de xarxes geodèsiques Les metadades en la informació geogràfica Conclusions Canvi al sistema de referència ETRS89
 50. 50. ETRS89 ED50 Datum 73 NTF (L.III) Transformacions de les agències nacionals de cartografia i PROJ.4 Permeten canviar del sistema de la regió al sistema europeu ETRS89: ED50 ↔ ETRS89 Datum 73 ↔ ETRS89 NTF (L.III) ↔ ETRS89 Canvi al sistema de referència ETRS89
 51. 51. ETRS89 ED50 Datum 73 NTF (L.III) WGS84 ED50 ETRS89 Datum 73 NTF (L.III) Canvi al sistema de referència ETRS89 SEMPRE ÉS NECESSARI PASSAR PEL SR WGS84 Llibreria PROJ.4
 52. 52. ETRS89 ED50 Datum 73 NTF (L.III) WGS84 ED50 ETRS89 Datum 73 NTF (L.III) Canvi al sistema de referència ETRS89 SEMPRE ÉS NECESSARI PASSAR PEL SR WGS84 Llibreria PROJ.4
 53. 53. WGS84 ED50 ETRS89 Datum 73 NTF (L.III) WGS84 = ETRS89 ED50 ↔ ETRS89 ED50 ↔ WGS84 = ETRS89 Datum 73 ↔ ETRS89 Datum 73↔ WGS84 = ETRS89 NTF (L.III) ↔ ETRS89 NTF (L.III) ↔ WGS84 = ETRS89 Canvi al sistema de referència ETRS89 SEMPRE ÉS NECESSARI PASSAR PEL SR WGS84 Llibreria PROJ.4
 54. 54. Minnesota MapServer (PROJ.4) – Parametrització Canvi al sistema de referència ETRS89 X UTM_ED50 Y UTM_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 h Elip_ED50 ED50 ETRS89 Canvi de sistema de referència CanvideSC projecció Projecció UTM Sistema de coordenades geodèsiques X UTM_ED50 Y UTM_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 h Elip_ED50 CanvideSC projecció
 55. 55. Minnesota MapServer (PROJ.4) – Parametrització Canvi al sistema de referència ETRS89 X UTM_ED50 Y UTM_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 h Elip_ED50 ED50 ETRS89 Canvi de sistema de referència CanvideSC projecció Projecció UTM Sistema de coordenades geodèsiques +ellps=intl +ellps=GRS80 X UTM_ED50 Y UTM_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 h Elip_ED50 CanvideSC projecció
 56. 56. Minnesota MapServer (PROJ.4) – Parametrització Canvi al sistema de referència ETRS89 X UTM_ED50 Y UTM_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 h Elip_ED50 ED50 ETRS89 Canvi de sistema de referència CanvideSC projecció Projecció UTM Sistema de coordenades geodèsiques +proj=utm +zone=31 +proj=longlat +ellps=intl +ellps=GRS80 X UTM_ED50 Y UTM_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 h Elip_ED50 CanvideSC projecció
 57. 57. Minnesota MapServer (PROJ.4) – Parametrització Canvi al sistema de referència ETRS89 X UTM_ED50 Y UTM_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 h Elip_ED50 ED50 ETRS89 Canvi de sistema de referència CanvideSC projecció Projecció UTM Sistema de coordenades geodèsiques +proj=utm +zone=31 +proj=longlat +ellps=intl +ellps=GRS80 +towgs84=Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz, S +nadgrids=Nom_fitxer_NTv2.gsb +datum=WGS84 X UTM_ED50 Y UTM_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 h Elip_ED50 CanvideSC projecció
 58. 58. Minnesota MapServer (PROJ.4) – Parametrització Canvi al sistema de referència ETRS89 X UTM_ED50 Y UTM_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 h Elip_ED50 ED50 ETRS89 Canvi de sistema de referència CanvideSC projecció Projecció UTM Sistema de coordenades geodèsiques +proj=utm +zone=31 +proj=longlat +ellps=intl +ellps=GRS80 +towgs84=Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz, S +nadgrids=Nom_fitxer_NTv2.gsb +datum=WGS84 X UTM_ED50 Y UTM_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 h Elip_ED50 CanvideSC projecció
 59. 59. Canvi al sistema de referència ETRS89 Minnesota MapServer (PROJ.4) – Mètodes de transformació <25831> +proj=utm +zone=31 +ellps=GRS80 “ paràmetre transformació” +units=m +no_defs no_defs <> +proj=utm +zone=31 +proj=longlat +ellps=intl +ellps=GRS80 +towgs84=Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz, S +nadgrids=Nom_fitxer_NTv2.gsb +datum=WGS84
 60. 60. Canvi al sistema de referència ETRS89 Minnesota MapServer (PROJ.4) – Mètodes de transformació <25831> +proj=utm +zone=31 +ellps=GRS80 “ paràmetre transformació” +units=m +no_defs no_defs <> Procés de transformació tridimensional +towgs84=Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz, S Procés de transformació amb malla +nadgrids=Nom_fitxer_NTv2.gsb Transformació identitat (no efectuar transformació) +datum=WGS84
 61. 61. Canvi al sistema de referència ETRS89 Minnesota MapServer (PROJ.4) Guia tècnica de procés Guia tècnica amb nodes de comprovació Malla de transformació (100800401.gsb)
 62. 62. Canvi al sistema de referència ETRS89 /usr/local/share/proj C:Projnad 100800401.gsb Minnesota MapServer (PROJ.4) EPSG # ED50 / UTM zone 31N <23031> +proj=utm +zone=31 +ellps=intl +nadgrids=100800401.gsb +units=m +no_defs no_defs <> # ETRS89 / UTM zone 31N <25831> +proj=utm +zone=31 +ellps=GRS80 +datum=WGS84 +no_defs no_defs <> Fitxer ‘EPSG’: EPSG
 63. 63. Índex Transformació oficial per al canvi de sistema de referència Canals de difusió de la transformació oficial Guies tècniques per l’aplicació de la transformació Servidors de mapes: PROJ.4 i Minnesota Mapserver Validació de clients WMS Transformació de xarxes geodèsiques Les metadades en la informació geogràfica Conclusions Canvi al sistema de referència ETRS89
 64. 64. SERVIDOR WMS Clients WMS Canvi al sistema de referència ETRS89 ES_ETRS89 / TM31N EPSG: 25831 ES_ED50 / UTM EPSG: 23031 Transformació disponible ED50 a ETRS89 Sol·licitud en ETRS89 Aplica la transformació directa CAPA 2 CAPA 1 CLIENT WMS EPSG: 25831 BBOX <23031> +proj=utm +zone=31 +ellps=intl +nadgrids=100800401.gsb +units=m +no_defs no_defs <> <25831> +proj=utm +zone=31 +ellps=GRS80 +datum=WGS84 +no_defs no_defs <> <32631> +proj=utm +zone=31 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs no_defs <>
 65. 65. SERVIDOR WMS Clients WMS Canvi al sistema de referència ETRS89 ES_ETRS89 / TM31N EPSG: 25831 ES_ED50 / UTM EPSG: 23031 Transformació disponible ED50 a ETRS89 Sol·licitud en ED50 Aplica la transformació inversa CAPA 2 CAPA 1 CLIENT WMS EPSG: 23031 BBOX <23031> +proj=utm +zone=31 +ellps=intl +nadgrids=100800401.gsb +units=m +no_defs no_defs <> <25831> +proj=utm +zone=31 +ellps=GRS80 +datum=WGS84 +no_defs no_defs <> <32631> +proj=utm +zone=31 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs no_defs <>
 66. 66. SERVIDOR WMS Clients WMS Canvi al sistema de referència ETRS89 ES_ETRS89 / TM31N EPSG: 25831 ES_ED50 / UTM EPSG: 23031 Transformació disponible ED50 a ETRS89 Sol·licitud en WGS84 Aplica la transformació directa Equivalència ETRS89 / WGS84 CAPA 2 CAPA 1 CLIENT WMS EPSG: 32631 BBOX <23031> +proj=utm +zone=31 +ellps=intl +nadgrids=100800401.gsb +units=m +no_defs no_defs <> <25831> +proj=utm +zone=31 +ellps=GRS80 +datum=WGS84 +no_defs no_defs <> <32631> +proj=utm +zone=31 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs no_defs <>
 67. 67. X UTM_ED50 Y UTM_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 h Elip_ED50 X Geoc_ED50 Y Geoc_ED50 Z Geoc_ED50 Pas a geográfiques Pas a geocèntriques Pas a h el·lipsoïdals X UTM_ETRS89 Y UTM_ETRS89 H Ref Alacant λ GEO_ETRS89 φ GEO_ETRS89 H Ref Alacant λ GEO_ETRS89 φ GEO_ETRS89 h Elip_ETRS89 X Geoc_ETRS89 Y Geoc_ETRS89 Z Geoc_ETRS89 Pas a projectades Pas a geogràfiques Pas a H ortomètriques ED50 ETRS89 Canvi al sistema de referència ETRS89 Validació WMS Exactitud posicional ED50 Exactitud posicional ETRS89 Métode de transformació
 68. 68. Canvi al sistema de referència ETRS89 Validació WMS Petició en ED50 a un servei independent del primer i de bondat contrastada: Petició en ED50: X UTM (m): 356432.741 Y UTM (m): 4615020.241 Petició en ED50 (servidor contrastat): X UTM (m): 356432.745 Y UTM (m): 4615020.238 Exactitud posicional
 69. 69. X UTM_ED50 Y UTM_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 H Ref Alacant λ GEO_ED50 φ GEO_ED50 h Elip_ED50 X Geoc_ED50 Y Geoc_ED50 Z Geoc_ED50 Pas a geográfiques Pas a geocèntriques Pas a h el·lipsoïdals X UTM_ETRS89 Y UTM_ETRS89 H Ref Alacant λ GEO_ETRS89 φ GEO_ETRS89 H Ref Alacant λ GEO_ETRS89 φ GEO_ETRS89 h Elip_ETRS89 X Geoc_ETRS89 Y Geoc_ETRS89 Z Geoc_ETRS89 Pas a projectades Pas a geogràfiques Pas a H ortomètriques ED50 ETRS89 Canvi al sistema de referència ETRS89 Validació WMS Exactitud de la transformació Métode de transformació
 70. 70. Canvi al sistema de referència ETRS89 Validació WMS Peticions (a un servei amb dades en ED50 que implementa una transformació a ETRS89): Petició en ED50: X UTM (m): 356432.741 Y UTM (m): 4615020.241 Petició en ETRS89: X UTM (m): 356338.793 Y UTM (m): 4614816.502
 71. 71. Canvi al sistema de referència ETRS89 Validació WMS Petició en ED50: X UTM (m): 356432.741 Y UTM (m): 4615020.241 Petició en ETRS89: X UTM (m): 356338.793 Y UTM (m): 4614816.502 Exactitud de la transformació
 72. 72. Monitorització WMS (15/04/2013) Canvi al sistema de referència ETRS89 Resposta a peticions en ETRS89: 538 serveis monitoritzats (en el catàleg de la IDEC) Dels 235 no operatius, 23 no responen a cap sistema de referència (no funcionen?) Dels 303 operatius, 31 responen en blanc (funcionen per defecte?)
 73. 73. Índex Transformació oficial per al canvi de sistema de referència Canals de difusió de la transformació oficial Guies tècniques per l’aplicació de la transformació Servidors de mapes: PROJ.4 i Minnesota Mapserver Validació de clients WMS Transformació de xarxes geodèsiques Les metadades en la informació geogràfica Conclusions Canvi al sistema de referència ETRS89
 74. 74. Transformació de Xarxes – Ajust ED50 ETRS89, aspectes pràctics d’implementació 247163001 247164001 B1 B2 B4 B3 Codi icc20060 (ED50) X_UTM Y_UTM OH K 247163001 282745.846 4499565.391 379.723 1.00018096 247164001 282342.586 4496839.575 254.507 1.00018313 Distància: 2755 m
 75. 75. Transformació de Xarxes – Ajust ETRS89 Aplicar diferent factor d’anamorfosis (aquest cas < 2 mm) ETRS89, aspectes pràctics d’implementació 247163001 247164001 B1 B2 B4 B3 Codi icc20060 (ED50) X_UTM Y_UTM OH K 247163001 282745.846 4499565.391 379.723 1.00018096 247164001 282342.586 4496839.575 254.507 1.00018313 Distància: 2755 m
 76. 76. Transformació de Xarxes – Ajust ETRS89 Aplicar diferent factor d’anamorfosis (aquest cas < 2 mm) Reajustar les observacions en el nou marc de referència ETRS89 ETRS89, aspectes pràctics d’implementació 247163001 247164001 B1 B2 B4 B3 Codi icc20060 (ED50) icc20120 (ETRS89) X_UTM Y_UTM OH K X_UTM Y_UTM OH K 247163001 282745.846 4499565.391 379.723 1.00018096 282650.932 4499362.069 379.714 1.00018151 247164001 282342.586 4496839.575 254.507 1.00018313 282247.648 4496636.251 254.505 1.00018368 Distància: 2755 m
 77. 77. Índex Transformació oficial per al canvi de sistema de referència Canals de difusió de la transformació oficial Guies tècniques per l’aplicació de la transformació Servidors de mapes: PROJ.4 i Minnesota Mapserver Validació de clients WMS Transformació de xarxes geodèsiques Les metadades en la informació geogràfica Conclusions Canvi al sistema de referència ETRS89
 78. 78. Metadades Canvi al sistema de referència ETRS89
 79. 79. Metadades Canvi al sistema de referència ETRS89 X: 429368.470 m; Y: 4581311.585 m SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 80. 80. Metadades Canvi al sistema de referència ETRS89 X: 429368.470 m; Y: 4581311.585 m SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 81. 81. Metadades Canvi al sistema de referència ETRS89 X: 429368.470 m; Y: 4581311.585 m SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 82. 82. Metadades Canvi al sistema de referència ETRS89 X: 429368.470 m; Y: 4581311.585 m SR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NSR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N SR: ETRS89 SR: ETRS89
 83. 83. Índex Transformació oficial per al canvi de sistema de referència Canals de difusió de la transformació oficial Guies tècniques per l’aplicació de la transformació Servidors de mapes: PROJ.4 i Minnesota Mapserver Validació de clients WMS Transformació de xarxes geodèsiques Les metadades en la informació geogràfica Conclusions Canvi al sistema de referència ETRS89
 84. 84. Que ha fet l’ICC per al càlcul d’un nou marc? Materialització del marc de referència ETRS89 en l’SPGIC (en base al conveni amb l’IGN). Desenvolupament d’una única transformació geomètrica (vàlida per escales fins a 1:1000, pels seus productes i bases). Adaptació de les cadenes de producció i distribució de l’ICC al nou sistema ETRS89. Canvi al sistema de referència ETRS89
 85. 85. Com difon la informació l’ICC? Difusió de suport als ens locals i als departaments de la Generalitat de Catalunya (en curs actualment). Comunicació de la transició a ETRS89 a diversos col·lectius professionals i acadèmics (en curs actualment). Publicació d’un fòrum per atendre preguntes o comentaris sobre el canvi del sistema ED50 al sistema ETRS89. Canvi al sistema de referència ETRS89
 86. 86. Fòrum ETRS89 Canvi al sistema de referència ETRS89 www.icc.cat/forum-etrs89
 87. 87. Conclusions La transformació de semblança bidimensional és la idònia per la transformació de cartografia en l’àmbit de l’ICC (escales 1:1000 o menors) Cal validar els processos de canvi de sistema de referència i les implementacions que es duguin a terme en qualsevol plataforma Les metadades de qualsevol tipus d’informació geogràfica es converteixen en imprescindibles en el període de transició a ETRS89 Canvi al sistema de referència ETRS89
 88. 88. Contacte Canvi del sistema de referència ED50 a ETRS89 Recursos per al canvi a ETRS89 http://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/Recursos Web ETRS89 www.icc.cat/etrs89 Fòrum ETRS89 www.icc.cat/forum-etrs89 webmaster@icc.cat geofons@icc.cat
 89. 89. Institut Cartogràfic de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67 http://www.icc.cat webmaster@icc.cat Canvi al sistema de referència ETRS89

×