Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geoserveis vector

586 views

Published on

Presentació realitzada a la jornada ICC sobre geoserveis (05/07/2012)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Geoserveis vector

 1. 1. Geoserveis d’origen vectorJ.C. GonzálezUnitat de desenvolupament SIG-Web
 2. 2. 2Índex Serveis WMS Serveis REST Servei WCS S iUsuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 3. 3. 3Índex Serveis WMS Serveis REST Servei WCS S iUsuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 4. 4. 4Serveis WMS Mapes i ortofotoimatges: 30 capes addicionals amb continguts històrics (en breu) Cartografia vectorial: Servei amb informació dels carrers (noms i números de portal) Servei amb cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 Servei amb els polígons industrials p g Canvis als serveis de les bases topogràfiques 1:5.000 i 1:50.000 (en breu)Usuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 5. 5. 5Índex Serveis WMS Serveis REST Servei WCS S iUsuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 6. 6. 6Serveis REST Per a què?Usuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 7. 7. 7Serveis REST Triem un tema d’actualitat: La propera conferència d’usuaris d’ESRI a Califòrnia? La prima de risc i les ‘retallades’? Els incendis forestals? La victòria d’Espanya a l’Eurocopa? ….Usuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 8. 8. 8Serveis RESTUsuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 9. 9. 9Serveis REST base límits zona mapaUsuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 10. 10. 10Serveis REST Com puc conèixer els municipis afectats?Usuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 11. 11. 11Serveis REST Què són?Usuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 12. 12. 12Serveis REST L’acrònim significa Representational State Transfer Transferència de Representacions d’Estat Com es materialitza? No és una tecnologia No és una arquitectura concreta És qualsevol arquitectura que segueixi uns principis concretsUsuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 13. 13. 13Serveis REST Quins són aquests principis? Cada recurs es caracteritza per tenir un identificador únic i accessible mitjançant una URI Observació estricta dels mètodes del protocol HTTP Orientació a representacions Comunicació sense informació d’estatUsuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 14. 14. 14Serveis RESTCom s’utilitzen? s utilitzen?Usuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 15. 15. 15Serveis REST URL: http://galileo.icc.cat/arcgis/rest/services j3Usuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 16. 16. Diapositiva 15j3 Equivalents explícitament a mètodes HTTP. j.gonzalez; 29/06/2012
 17. 17. 16Serveis REST Quines operacions es poden realitzar amb un servei MapServer? Export Map Map Tile Identify Legend Find Feature* eatu e Query* Generate Renderer* Informació: http://resources.esri.com/help/9.3/arcgisserver/apis/rest/Usuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 18. 18. 17Serveis REST Export MapUsuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 19. 19. 18Serveis REST IdentifyUsuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 20. 20. 19Serveis REST FindUsuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 21. 21. 20Serveis REST QueryUsuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 22. 22. 21Serveis REST Quines operacions es poden realitzar amb un servei GeometryServer? Project Simplify Buffer Areas & Lengths Lengths Relation Label PointsUsuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 23. 23. 22Índex Serveis WMS Serveis REST Servei WCS S iUsuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 24. 24. 23Servei WCS Per a què?Usuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 25. 25. 24Servei WCShttp://www.icc.cat/vissir/Usuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 26. 26. 25Servei WCS Característiques Publica el MDT de Catalunya de 15x15 m. Retorna les alçades de la zona sol·licitada Genera resultats en format ESRI ArcGRID (ASCII) Basat en tecnologia de codi lliure (Geoserver) Suporta EPSG 23031, 25831, 32631, 4230, 4258 i 4326 Interpolació mitjançant l’ l i I t l ió itj t l’algorisme d l veí més proper del í é Nombre màxim de píxels demanats igual a 35805 Origen de coordenades 250007 5 4450002 5 250007.5,4450002.5Usuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 27. 27. 26Servei WCS Com s’utilitza? s utilitza?Usuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 28. 28. 27Servei WCS URL: http://indus.icc.cat:8080/geoserver/wcs? Paràmetres: RESX + RESY (resolució espacial en metres) WIDTH + HEIGHT (nombre de píxels) Informació: http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Mapes-fotos- http://www icc cat/cat/Home-ICC/Mapes-fotos- aeries/Cartografia-al-vostre-web/WCS-disponiblesUsuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 29. 29. 28Servei WCS Exemples: http://indus.icc.cat:8080/geoserver/wcs?SERVICE=WCS&REQ UEST=GetCoverage&VERSION=1.0.0&CRS=EPSG:25831&C UEST=GetCoverage&VERSION=1 0 0&CRS=EPSG:25831&C OVERAGE=icc:met15&WIDTH=1&HEIGHT=1&FORMAT=ArcG rid&EXCEPTIONS=XML&BBOX=370626,4654129.5,370641,46 54144.5 54144 5 Resolució: (XMAX - XMIN) / WIDTH = 15 (RESX) (YMAX - YMIN) / HEIGHT = 15 (RESY)Usuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 30. 30. 29Servei WCS Exemples: http://indus.icc.cat:8080/geoserver/wcs?SERVICE=WCS&REQ UEST=GetCoverage&VERSION=1.0.0&CRS=EPSG:25831&C UEST=GetCoverage&VERSION=1 0 0&CRS=EPSG:25831&C OVERAGE=icc:met15&WIDTH=2&HEIGHT=2&FORMAT=ArcG rid&EXCEPTIONS=XML&BBOX=370626,4654129.5,370686,46 54189.5 54189 5 Resolució: (XMAX - XMIN) / WIDTH = 30 (RESX) (YMAX - YMIN) / HEIGHT = 30 (RESY)Usuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 31. 31. 30Servei WCS Exemples: http://indus.icc.cat:8080/geoserver/wcs?SERVICE=WCS&REQ UEST=GetCoverage&VERSION=1.0.0&CRS=EPSG:25831&C UEST=GetCoverage&VERSION=1 0 0&CRS=EPSG:25831&C OVERAGE=icc:met15&RESX=15&RESY=15&FORMAT=ArcGri d&EXCEPTIONS=XML&BBOX=370626,4654129.5,370641,465 4144.5 4144 5 Resolució: (XMAX - XMIN) / RESX = 1 (WIDTH) (YMAX - YMIN) / RESY = 1 (HEIGHT)Usuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 32. 32. 31Servei WCS Exemples: http://indus.icc.cat:8080/geoserver/wcs?SERVICE=WCS&REQ UEST=GetCoverage&VERSION=1.0.0&CRS=EPSG:25831&C UEST=GetCoverage&VERSION=1 0 0&CRS=EPSG:25831&C OVERAGE=icc:met15&RESX=30&RESY=30&FORMAT=ArcGri d&EXCEPTIONS=XML&BBOX=370626,4654129.5,370686,465 4189.5 4189 5 Resolució: (XMAX - XMIN) / RESX = 2 (WIDTH) (YMAX - YMIN) / RESY = 2 (HEIGHT)Usuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012
 33. 33. 32 Institut Cartogràfic g de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) Tel. (+34) 93 567 15 00juan_carlos.gonzalez@icc.cat Fax (+34) 93 567 15 67 www.icc.cat webmaster@icc.cat twitter.com/icc_cat facebook.com/icc.catUsuaris avançats dels geoserveis de l’ICC 5 de juliol de 2012

×