Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evolució de la IDEC

622 views

Published on

Presentació realitzada a la jornada sobre l'evolució de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (20/06/2013)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Evolució de la IDEC

 1. 1. Jornada ICC“EvolucióIDEC”j 2013juny 2013Evolució de la IDEC:Evolució de la IDEC:De l’acumulació de dades a la utilitzaciódels recursosdels recursos
 2. 2. 2Els actius actuals de recursos IDECUn CATALEG amb:39.000 Registres de metadades de dades1-01-2013g546  Registres de metadades de  Serveis169 Proveidors de metadades de dades  170   Proveidors de metadades de serveis3.180 Registres de metadades de Sensors2 429 R i t d t d d d’i t2.429 Registres de metadades d’imatges10.600 visites / any  (més 6.000 al  Registre de Cartografia Oficial)  (27.600 pàgines vistes)Accessibilitat a :546 Serveis7.500 Capes d’informació   (4.500 d’entitats locals)300.000 visites / anyQUE ÉS UNA IDE?:xarxa de servidors de mapes i geoinformació etiquetats i identificats contenintJornada ICC “Evolució IDEC” 20 juny 2013xarxa de servidors de mapes i geoinformació, etiquetats i identificats, contenintgeodades i geoserveis, accessibles mitjançant Catàlegs
 3. 3. 3Evolució dels recursos IDEC600Evolució de Metadades Serveis2005‐2012Evolució Proveïdors Metadades Dades. 2005‐2012200300400500Metadades 50100150Proveïdors Metadades Dades01002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Serveis0502005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Evolució Proveïdors Metadades Serveis. 2005‐201250100150Proveïdors metadades serveis0502005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Jornada ICC “Evolució IDEC” 20 juny 2013
 4. 4. Accessos  al CatàlegNumero de  pàgines/visites:14 600 / 9 500201227.600 / 10.600 2011201014.600 / 9.500 12.300 / 6.600201020099.6004.7002008Jornada ICC “Evolució IDEC” 20 juny 2013
 5. 5. Layers AccessEstadístiques 2012:  (anàlisi dels accessos controlats per CS IDEC)923 capes accedides90.991 visitescapes accedides amb més freqüència:capes accedides amb més freqüència:CadastreLímits administratiusOrtofoto B/N 1956Ortofoto B/N 1956Medi ambientPlanejament Urbanístic(ortofotos i topogràfics constitueixen el fons de referència permanents)Jornada ICC “Evolució IDEC” 20 juny 2013
 6. 6. Jornada ICC “Evolució IDEC” 20 juny 2013
 7. 7. Evolució2011IDE’s temàtiquesParticipació Ens Localsparticipació E-Gov.Marc Legal2006OperacionalGeoportal, Catàleg,visualitzador serveisMarc LegalM d íti6visualitzador, serveisGrans ProveïdorsMaduresa, massa críticaDe l’acumulació de dadesal seu úsOrientació a usuari2004Cap a una Infrastructura deRecursosPlataforma per a projectescooperatius e GovJornada ICC “Evolució IDEC” 20 juny 2013 Tempscooperatius e-Gov.2002
 8. 8. QUE ÉS UNA IDE?:xarxa de servidors de mapes i geoinformació, etiquetats i identificats, contenintxarxa de servidors de mapes i geoinformació, etiquetats i identificats, contenintgeodades i geoserveis, accessibles mitjançant Catàlegs(Primera part de la definició) = OBJECTIUPER A QUE UNA IDE?:Utilitzar la informació existent d’una manera flexible i eficient(Segona part de la definició) = FINALITATCamí a recórrer:* En extensió: Altres recursos geoinformació* En intensitat: Fluxes informació, CooperacióConnectivitat, transferènciesRegistre, intermediacióJornada ICC “Evolució IDEC” 20 juny 2013g ,Explotar potencial
 9. 9. Organitzacions complexes ij i t t  IDE’ja existents  IDE’sOpció centralitzada Opció xarxa - IDEUnificar Model de Dades (BdDintegrada)Harmonització ModelsDadesAplicacions unificades (locals,WMS, etc.)Aplicacions no compatiblesCatàleg, geoserveisSoftware Base comú Software Base diferentsGestió integrada actualitzacionsAccés a versió actualitzadaSistema RegistreActualitzacions a crearJornada ICC “Evolució IDEC” 20 juny 2013
 10. 10. IdentificadorModel CentralitzatIdentificadorTerritorialA quin nivell?WMSGeoserveisBdD corporativaGeorefenciadaSoftware irecursosSIGSimplificar el mon? Amb solucions simples?Jornada ICC “Evolució IDEC” 20 juny 2013Simplificar el mon? Amb solucions simples?
 11. 11. IdentificadorNO INTERACCIOProcés complicatIdentificadorTerritorialAtributsDept.X GeoWMSGeoserveisCodificacioreferenciaciaóEspaiFisicdadesAtributsDept.YDades corporatives Carto + atributsJornada ICC “Evolució IDEC” 20 juny 2013WFS - T
 12. 12. IdentificadorIdentificadorTerritorialWMSGeoserveisAtributsDept.X GeoCodificacioGeodadesI E iCodificacioreferenciaciaóGeodadeIDEEspaiVirtualdadesAtributsDept.YGeodadesDades corporativesCarto + atributsMetadades(models, dades)Anotacions(modificacions)Jornada ICC “Evolució IDEC” 20 juny 2013(modificacions)WFS - T
 13. 13. Exemple: Informació del parc edificacions per a establir plans rehabilitació energèticaPLATAFORIdentificadorTerritorial Característiques OrganismeConstruccióEnergètiquesXYPLATAFORMAGeoCodificacioReferenciaciSocials i econòmiques ZReferenciacióMapes BaseServeisBasevirtualgloblaOpcions per transaccionarOpcions per a “registrar” les transaccionsJornada ICC “Evolució IDEC” 20 juny 2013
 14. 14. IDE v. Cloud ComputingMetadadesCloudcomputingIdentificar objectesEtiquetarEstàndardsRecursosGeoreferenciarModelitzarEspai global virtual dedades i geoinformacióGestió actuacionsode aProjectes cooperatius, processos distribuïts SaaS, StaaS,Monitorització permanent de la xarxa MaaS, TaaSPublicitació de novetats subscripcions IaaS PaaSJornada ICC “Evolució IDEC” 20 juny 2013Publicitació de novetats, subscripcions IaaS, PaaSIntermediació en processos de negoci (concepte “Registry”) SeaaS, InaaSPromoure preservació digital IfaaS
 15. 15. Necessitatsexpresades perexpresades perl’usuariRequerimentsSolucionsInfrastructuraSolucionsJornada ICC “Evolució IDEC” 20 juny 2013
 16. 16. RecursosfísicsPersonesDadesJornada ICC “Evolució IDEC” 20 juny 2013
 17. 17. RecursossosfísicsinfrastructuraPersonesDadesJornada ICC “Evolució IDEC” 20 juny 2013
 18. 18. Conclusions:Aplicacions i projectes basats en IDE,Com a “recobriment” de BdD territorials diferents, ique actúen com un únic repositori davant l’usuariCom a visualització conjunta de dades deCom a visualització conjunta de dades dediferents orígensCom a plataforma de treball cooperatiuJornada ICC “Evolució IDEC” 20 juny 2013

×