Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els Geoserveis ICC

927 views

Published on

Presentació realitzada a la jornada ICC sobre geoserveis (05/07/2012)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Els Geoserveis ICC

 1. 1. Els geoserveis de l’ICC: Plataforma servidora de cartografiaMartí Pintó - Cap de Desenv. d Aplicacions SIG i WEB d’Aplicacions
 2. 2. 2 Geoserveis Serveis onlineUsuaris Avançats dels Geoserveis ICC 5 de juliol de 2012
 3. 3. 3 Avantatges Què m’aporten els geoserveis respecte les descàrregues? Informació en el servidor Informació sempre actualitzada Ús únicament de la informació necessàriaUsuaris Avançats dels Geoserveis ICC 5 de juliol de 2012
 4. 4. 4 Geoserveis disponibles Tipologia p g Geoserveis (àmbit Catalunya) ( y ) Sèries bases/mapes Serveis d’origen raster: topogràfics • Bases topogràfiques vigents 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000... Serveis d’origen vector: • Bases topogràfiques vigents 1:1000, 1:5.000, 1:50.000 Serveis ràpids piramidals • Base de topografia, Base d’ortofoto Sèries d’ortofoto • Sèries Ortofoto 1:1000, 1:2.500, 1:5.000, 1:25.000 i satèl·lit • Sèries Ortofoto infraroja 1:2.500, 1:5.000, 1:25.000 Històrics d’ortofoto • Any 2008, any 2009 i any 2010 • Any 1956 ( vol americà) Mapes temàtics • Límits administratius, talls, de les sèries vèrtexs geodèsics, polígons industrials, Delimitació m nicipal noms i n meració de carrers 100 cims més emblemàtics municipal, numeració carrers, emblemàtics... Vols • Catalunya any 2011,... Altimetria • MDT 15mx15m Geocodificació • Localització d’adreces, cruïlles i topònimsUsuaris Avançats dels Geoserveis ICC 5 de juliol de 2012
 5. 5. 5 Per a què puc utilitzar els geoserveis de l’ICC?Usuaris Avançats dels Geoserveis ICC 5 de juliol de 2012
 6. 6. 6 Exemples de Casos d’ús Tres possibles casos d’ús de geoserveis de cartografia i ortofoto: 1.  1 Obtenció de capa base (cartogràfica / Ortofoto) 2. Obtenció de capa temàtica d’una base ICC Capa ICC. Treball online amb atributs. 3. Identificació de features. Funcionalitat SIGUsuaris Avançats dels Geoserveis ICC 5 de juliol de 2012
 7. 7. 7 Capa base per aplicacions temàtiques 1. 1 Ex.1: Base topogràfica 1:10.000 + capa temàtica d’índex de vegetacióUsuaris Avançats dels Geoserveis ICC 5 de juliol de 2012
 8. 8. 8 Capa base per aplicacions temàtiques 1. 1 Ex.2: Ortofoto + línies i fites de delimitació municipalUsuaris Avançats dels Geoserveis ICC 5 de juliol de 2012
 9. 9. 9 Capes bases d’accés ràpid http://... http://...Usuaris Avançats dels Geoserveis ICC 5 de juliol de 2012
 10. 10. 10 Capes bases d’accés p ràpid t. Protocols d’accés HTTP: d accés Temps de resposta en mitjana WMS-C Per una sola tile (256x256 pixels) WMTS (versió beta) • t. resposta < 30ms Per bloc de 10 tiles • 50ms < t. resposta < 100msUsuaris Avançats dels Geoserveis ICC 5 de juliol de 2012
 11. 11. 11 2. 2 Obtenció de capa temàtica d’una base ICC d una Cartografia origen vector g g Sortida ràster BBDD espaial p Internet Map ServerUsuaris Avançats dels Geoserveis ICC 5 de juliol de 2012
 12. 12. 12 2. 2 Obtenció de capa temàtica d’una base ICC d una Arquitectura del servei Protocol WMS / REST htt // http://... d’accés Format de publicació de serveis Simbologia Dades Plataforma servidora IMSUsuaris Avançats dels Geoserveis ICC 5 de juliol de 2012
 13. 13. 13 2. 2 Bases ICC disponibles d’origen vector d origen Cartografia topogràfica 1:1.000 Disponible en bona part de nuclis urbans Base topogràfica 1:5.000 Base topogràfica 1:25.000 Base topogràfica 1 50 000 B t àfi 1:50.000 Cobertura sencera a Catalunya Temàtics Polígons industrials Talls de sèries ...Usuaris Avançats dels Geoserveis ICC 5 de juliol de 2012
 14. 14. 14 Funcionalitat SIG (protocol REST) ( ) 3.  3 Ex.: Detecció de Feature .Usuaris Avançats dels Geoserveis ICC 5 de juliol de 2012
 15. 15. 15 Funcionalitat SIG (protocol REST) ( ) 3. 3 Funcionalitats de mapa Exportació d’imatge (resolució segons supefície. Com un servei WMS) Identificació de features Cerca sobre atributs de capa Descàrrega de features g En KML (En proves) Funcionalitats geomètriques entre n elements Intersecció, àrea, unió. Resposta en format vector (via JSON, HTML)Usuaris Avançats dels Geoserveis ICC 5 de juliol de 2012
 16. 16. 16 AltimetriaUsuaris Avançats dels Geoserveis ICC 5 de juliol de 2012
 17. 17. 17 Geocodificador Servei web de localització geogràfica (x,y) Base de carrers ICC Base de 224.602 topònims (de la base topogràfica 1:50.000 i elements no lineals de la base topogràfica 1:5000 Noms de municipis i carrers històrics Normalització de nom de vies, municipis i topònimsUsuaris Avançats dels Geoserveis ICC 5 de juliol de 2012
 18. 18. 18 Geocodificador Qualitat: Indicador d’exactitud: posició real, portal interpolat, portal més proper Indicador de confiança: resolució exacta o aproximada segons dades d’entrada Tracking de la resposta: s’ha normalitzat o no la resposta, nom històric? Usuaris registrats: 30 ents públics (Direccions Generals de la Generalitat Generalitat, organismes públics...) Entre 0,7 i 1 milió de consultes al mesUsuaris Avançats dels Geoserveis ICC 5 de juliol de 2012
 19. 19. 19 Futur Serveis personalitzats de simbologia Serveis WFS i WPS (a partir d’ARCGIS 10.1) III Trim. 2012 Caché en alguns geoserveis d’origen vector d origenUsuaris Avançats dels Geoserveis ICC 5 de juliol de 2012
 20. 20. 20 Gràcies G à i per l vostra atenció! la t t ió! marti.pinto@icc.catUsuaris Avançats dels Geoserveis ICC 5 de juliol de 2012

×