Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cartoteca 2.0

567 views

Published on

Presentació realitzada a la jornada ICC sobre la georeferenciació consorciada de mapes antics (24/05/2012)

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cartoteca 2.0

  1. 1. Cap a un noumodel deCartotecaparticipativaNoèlia RamosN èli R
  2. 2. Aportacions dels pusuaris Canals de comunicació clàssics: Presencials Per telèfon Webmaster Continguts generats per l’usuari: l usuari: Comentaris Valoracions Etiquetes Georeferenciació!Georeferenciació consorciada dels mapes antics de la Cartoteca de Catalunya 24/05/2012
  3. 3. Canals de participació a la Cartoteca Digitaletiquetes, comentaris i puntuacions. Georeferenciació consorciada dels mapes antics de la Cartoteca de Catalunya 24/05/2012
  4. 4. Informació milloradaper la comunitat Què suposa per a la cartoteca: Enriquiment del catàleg ( q g (noves dades, correcció d’errors, valoració de la popularitat de les peces) Establir uns protocols de filtratge de la informació rebuda que consumeixen recursos de la pròpia institució Possibilitat d ti P ibilit t de tirar endavant projectes que pel seu d t j t l volum difícilment es durien a termeGeoreferenciació consorciada dels mapes antics de la Cartoteca de Catalunya 24/05/2012
  5. 5. Informació creada perla comunitat: lageoreferenciacióGeoreferenciació consorciada dels mapes antics de la Cartoteca de Catalunya 24/05/2012
  6. 6. C Cartoteca 2.0 0 Institut Cartogràfic g Noèlia Ramos de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67 http://www.icc.cat noelia.ramos@icc.catGeoreferenciació consorciada dels mapes antics de la Cartoteca de Catalunya 24/05/2012

×