Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Canvi alsistema desistema dereferènciaETRS89Joel Grau BelletResponsable de Geodèsia
ÍndexÍndexTransformació oficial per al canvi de sistema de referènciaCanals de difusió de la transformació oficialGuies tè...
ÍndexÍndexTransformació oficial per al canvi de sistema de referènciaCanals de difusió de la transformació oficialGuies tè...
Transformació oficialLa transformació de semblança bidimensional ha estat adoptada per l’Institut Cartogràficper l’àmbit d...
Comprovació de latransformacióDif.entre3.75cmi5cm/entre5cmi7.5cm/mésgrande7.5cm:Dif.entrerecàlculemprantbasesiH2D:25 50 10...
Transformació desemblança bidimensionalTransformació geomètrica per un espai bidimensionalSimplificació de la transformaci...
Aplicació SituacióAplicació – SituacióY UTMY_UTMY=4.630.450 mCanvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000 m(0,0)
Aplicació OrigenAplicació – OrigenY UTMY_UTMY=4.630.450 mCanvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000 m(0,0)
Aplicació I (Gir)Aplicació – I (Gir)Y UTMY_UTMY=4.630.450 m= -1,56504’’Canvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.0...
Aplicació (Escalat)Aplicació – (Escalat)Y UTMY_UTMY=4.630.450 m= 1,5504 ppmCanvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=3...
Aplicació –(Translació X)Y UTMY_UTMY=4.630.450 mX = -129,549 mCanvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000 m(0,0)
Aplicació –(Translació Y)Y UTMY_UTMY=4.630.450 mY = -208,185 m,Canvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000 m(0,0)
ConsideracionsConsideracionsO d d’ li ióOrdre d’aplicacióGir, Escalat, DesplaçamentEscalat, Gir, DesplaçamentALTRES ORDRES...
Idoneïtat de latransformacióTransformació de semblança bidimensionaltransformacióbidimensionalSegons RD 1071/2007 la cota ...
ÍndexÍndexTransformació oficial per al canvi de sistema de referènciaCanals de difusió de la transformació oficialGuies tè...
Difusió de latransformacióEPSG: 5166Canvi al sistema de referència ETRS89
EPSG:5166EPSG:5166Canvi al sistema de referència ETRS89
Modelatge de lagdistorsió en malla - IDistorsió ’’ de  (MCS)Fuente: IGNTransformació per marcs amb problemes de coherènci...
Modelatge de lagdistorsió en malla - IIMagnitud de la transformació percanviar de sistema de referènciaDistorsió ’’ de  (...
Malla ICCMalla ICCTransformació de X (m)Transformació de Y (m)Canvi al sistema de referència ETRS89
EPSG:5661EPSG:5661Canvi al sistema de referència ETRS89
Procés de transformacióTransformació amb malles NTv2en malla NTv2Transformació desemblança bidimensionalX UTM_ED50Y UTM_ED...
Calculadora geodèsicaCalculadora geodèsicaCanvi al sistema de referència ETRS89
Calculadorageodèsicageodèsica –FuncionalitatED50 ETRS89Canvi al sistema de referència ETRS89
ÍndexÍndexTransformació oficial per al canvi de sistema de referènciaCanals de difusió de la transformació oficialGuies tè...
Guia d’aplicació Guia tècnica de procéspper a AutoCAD Guia tècnica amb nodes de comprovacióCanvi al sistema de referència ...
Guia d’aplicacióGuia tècnica de procésGuia tècnica amb nodes de comprovaciópper a gvSIGGuia tècnica amb nodes de comprovac...
gvSIG Configuració1 Crear una vista en ETRS89 i en la projecció UTM fus 31N (EPSG:25831)gvSIG - Configuració1. Crear una v...
Us de latransformacióGuía d’aplicació en diversos programes, dades Vector.Miramon * Aplicació específicaArcGis Desktop/Ser...
Validació de capestransformades ambtransformades ambCAD o GISIncloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformac...
Incloure un conjunt dejpunts de comprovacióY UTMY_UTMY=4.630.450 mCanvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000 m(0,0)
Incloure un conjunt de0jpunts de comprovacióY UTMED50Y_UTMY=4.630.450 mCanvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000...
Incloure un conjunt de0jpunts de comprovacióY UTMED50Y_UTMY=4.630.450 mCanvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000...
Incloure un conjunt de0jpunts de comprovacióY UTMED50Y_UTMY=4.630.450 m= -1,56504’’Canvi al sistema de referència ETRS89...
Incloure un conjunt de0jpunts de comprovacióY UTMED50Y_UTMY=4.630.450 m= 1,5504 ppmCanvi al sistema de referència ETRS89...
Incloure un conjunt de0jpunts de comprovacióY UTMED50Y_UTMY=4.630.450 mX = -129,549 mCanvi al sistema de referència ETRS8...
Incloure un conjunt de0jpunts de comprovacióY UTMED50Y_UTMY=4.630.450 mY = -208,185 m,Canvi al sistema de referència ETRS...
Incloure un conjunt de0 ?ETRS89 (procés)jpunts de comprovacióY UTMED50 =?ETRS89 (calculadora)Y_UTMY=4.630.450 mY = -208,1...
Validació de capestransformades ambtransformades ambCAD o GISIncloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformac...
Comprovar elementsde la cartografiaSR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NCanvi al sistema de referència ETRS89SR: ED5...
Comprovar elementsde la cartografiaSR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NCanvi al sistema de referència ETRS89SR: ED5...
Comprovar elementsde la cartografiaSR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NCanvi al sistema de referència ETRS89SR: ED5...
Comprovar elementsde la cartografiaSR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NCanvi al sistema de referència ETRS89SR: ED5...
Comprovar elementsde la cartografiaSR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NCanvi al sistema de referència ETRS89SR: ED5...
Validació de capestransformades ambtransformades ambCAD o GISIncloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformac...
Comparar amb un Cartografia transformada a ETRS89WMS contrastatgCanvi al sistema de referència ETRS89
Comparar amb un Cartografia transformada a ETRS89WMS contrastatg(Amb el servei WMS de fons)Canvi al sistema de referència ...
ÍndexÍndexTransformació oficial per al canvi de sistema de referènciaCanals de difusió de la transformació oficialGuies tè...
Transformacions de lesagències nacionals deagències nacionals decartografia i PROJ.4ED50Permeten canviar del sistema de la...
Llibreria PROJ 4SEMPRE ÉS NECESSARIPASSAR PEL SR WGS84Llibreria PROJ.4ED50 ED50ETRS89NTF(L.III) WGS84 ETRS89NTF(L.III)Datu...
Llibreria PROJ 4SEMPRE ÉS NECESSARIPASSAR PEL SR WGS84Llibreria PROJ.4ED50 ED50ETRS89NTF(L.III) WGS84 ETRS89NTF(L.III)Datu...
SEMPRE ÉS NECESSARILlibreria PROJ 4 SEMPRE ÉS NECESSARIPASSAR PEL SR WGS84Llibreria PROJ.4ED50WGS84 = ETRS89ED50 ↔ ETRS89E...
Minnesota MapServer(PROJ 4)(PROJ.4) –ParametritzacióCanvi de sistemaX UTM_ED50Y UTM ED 0ED50 ETRS89Canvi de sistemade refe...
Minnesota MapServer(PROJ 4)(PROJ.4) –ParametritzacióCanvi de sistema+ellps=intl +ellps=GRS80X UTM_ED50Y UTM ED 0ED50 ETRS8...
Minnesota MapServer(PROJ 4)(PROJ.4) –ParametritzacióCanvi de sistema+ellps=intl +ellps=GRS80X UTM_ED50Y UTM ED 0ED50 ETRS8...
Minnesota MapServer(PROJ 4)(PROJ.4) –ParametritzacióCanvi de sistema+ellps=intl +ellps=GRS80+towgs84=Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, R...
Minnesota MapServer(PROJ 4)(PROJ.4) –ParametritzacióCanvi de sistema+ellps=intl +ellps=GRS80+towgs84=Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, R...
Minnesota MapServer(PROJ 4) Mètodes(PROJ.4) – Mètodesde transformació<25831> +proj=utm +zone=31 +ellps=GRS80 “paràmetre tr...
Minnesota MapServer(PROJ 4) Mètodes(PROJ.4) – Mètodesde transformació<25831> +proj=utm +zone=31 +ellps=GRS80 “paràmetre tr...
Minnesota MapServerGuia tècnica de procésGuia tècnica amb nodes de comprovacióp(PROJ.4)Guia tècnica amb nodes de comprovac...
Minnesota MapServer(PROJ.4)/usr/local/share/proj100800401.gsbEPSGC:ProjnadFichero ‘EPSG’:EPSG# ED50 / UTM zone 31N<23031> ...
ÍndexÍndexTransformació oficial per al canvi de sistema de referènciaCanals de difusió de la transformació oficialGuies tè...
Clients WMSTransformació disponibleED50 a ETRS89Clients WMS ED50 a ETRS89Sol·licitud en ETRS89Aplica la transformació dire...
Clients WMSTransformació disponibleED50 a ETRS89Clients WMS ED50 a ETRS89Sol·licitud en ED50Aplica la transformació invers...
Clients WMSTransformació disponibleED50 a ETRS89Clients WMS ED50 a ETRS89Sol·licitud en WGS84Aplica la transformació direc...
Validació WMSValidació WMSE actit d posicional ED50 E actit d posicional ETRS89X UTM ED50 X UTM ETRS89ED50 ETRS89Exactitud...
Validació WMS E tit d i i lValidació WMSPetició en ED50 a un servei independent del primer i de bondat contrastada:Exactit...
Validació WMSValidació WMSExactitud de laX UTM ED50 X UTM ETRS89ED50 ETRS89Exactitud de latransformacióUTM_ED50Y UTM_ED50H...
Validació WMSValidació WMSPeticions (a un servei amb dades en ED50 que implementa una transformació a ETRS89):( q p )Petic...
Validació WMS E tit d d l t f ióValidació WMS Exactitud de la transformacióPetició en ED50:X UTM (m): 356432.741Y UTM (m):...
Monitorització WMS(15/04/2013)Resposta a peticions en ETRS89:538 serveis monitoritzats (en el catàleg de la IDEC)Dels 235 ...
ÍndexÍndexTransformació oficial per al canvi de sistema de referènciaCanals de difusió de la transformació oficialGuies tè...
Transformació deXarxes – Ajust ED50B3Distància: 2755 m247163001247164001B1B2B4Codiicc20060 (ED50)X_UTM Y_UTM OH K247163001...
Transformació deXarxes – Ajust ETRS89B3Distància: 2755 m247163001247164001B1B2B4Aplicar diferent factor d’anamorfosis (aqu...
Transformació deXarxes – Ajust ETRS89B3Distància: 2755 m247163001247164001B1B2B4Aplicar diferent factor d’anamorfosis (aqu...
ÍndexÍndexTransformació oficial per al canvi de sistema de referènciaCanals de difusió de la transformació oficialGuies tè...
MetadadesMetadadesCanvi al sistema de referència ETRS89
MetadadesX: 429368.470 m; Y: 4581311.585 mMetadadesSR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NCanvi al sistema de referè...
MetadadesX: 429368.470 m; Y: 4581311.585 mMetadadesSR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NCanvi al sistema de referè...
MetadadesX: 429368.470 m; Y: 4581311.585 mMetadadesSR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NCanvi al sistema de referè...
MetadadesX: 429368.470 m; Y: 4581311.585 mMetadadesSR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NSR: ETRS89SR: ETRS89Canvi ...
Sistema de referènciaaltimètric en ETRS89Superfícies de referència verticalGeoide  Cota ortomètrica (H)El·lipsoide  Cota...
Càlcul del geoidegEGM08D595EH (RTKAT ICC)EGM08 (NGA) REDNAP (IGN) EH (RTKAT-ICC)EGM08 (NGA) REDNAP (IGN)Càlcul ICCEGM08D59...
UB91 i EGM08D595UB91 i EGM08D595REDNAP vs. EGM08D595GPS ‐ NUB91_ANIV ‐ HanivellacióDif è i à b 0 34Diferència màx. abs 0.3...
ÍndexÍndexTransformació oficial per al canvi de sistema de referènciaCanals de difusió de la transformació oficialGuies tè...
Que ha fet l’ICC per alcàlcul d’un nou marc?Materialització del marc de referència ETRS89 en l’SPGIC (enbase al conveni am...
Productes ICCProductes ICCDes del novembre del 2011 fins al 1 de gener del 2015 l’ICC publicaràtots els seus productes en ...
Suport als ens localsamb XL i/o 1:500Canvi al sistema de referència ETRS89
Com difon lainformació l’ICC?Difusió de suport als ens locals i als departaments de laGeneralitat de Catalunya (en curs ac...
Fòrum ETRS89 i t/f t 89Fòrum ETRS89 www.icc.cat/forum-etrs89Canvi al sistema de referència ETRS89
ConclusionsConclusionsLa transformació de semblança bidimensional és la idònia per latransformació de cartografia en l’àmb...
ContacteContacteWeb ETRS89www.icc.cat/etrs89webmaster@icc.catRecursos per al canvi a ETRS89phttp://www.icc.cat/Home-ICC/Ge...
Institut Cartogràficgde CatalunyaParc de Montjuïc,E-08038 Barcelona41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89)Tel. (+34) 93 567 15 00...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Canvi a ETRS89

448 views

Published on

Presentació realitzada a la jornada sobre ETRS89 (18/04/2013)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Canvi a ETRS89

 1. 1. Canvi alsistema desistema dereferènciaETRS89Joel Grau BelletResponsable de Geodèsia
 2. 2. ÍndexÍndexTransformació oficial per al canvi de sistema de referènciaCanals de difusió de la transformació oficialGuies tècniques per l’aplicació de la transformacióServidors de mapes: PROJ.4 i Minnesota Mapserverp pValidació de clients WMSTransformació de xarxes geodèsiquesTransformació de xarxes geodèsiquesLes metadades en la informació geogràficaConclusionsConclusionsCanvi al sistema de referència ETRS89
 3. 3. ÍndexÍndexTransformació oficial per al canvi de sistema de referènciaCanals de difusió de la transformació oficialGuies tècniques per l’aplicació de la transformacióServidors de mapes: PROJ.4 i Minnesota Mapserverp pValidació de clients WMSTransformació de xarxes geodèsiquesTransformació de xarxes geodèsiquesLes metadades en la informació geogràficaConclusionsConclusionsCanvi al sistema de referència ETRS89
 4. 4. Transformació oficialLa transformació de semblança bidimensional ha estat adoptada per l’Institut Cartogràficper l’àmbit de l’ICCLa transformació de semblança bidimensional ha estat adoptada per l Institut Cartogràficde Catalunya per transformar la cartografia relativa al seu àmbitModel matemàtic i paràmetres oficials (escales 1:1000 o menors) ENTRADAYXSORTIDAyxTTYX cossinsincos1ED50  ETRS89 ETRS89  ED50: - 129,549 m 129,547 m: - 208,185 m 208,186 m: 1,5504·10-6 -1,5504·10-6XTYTLa Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya ha oficialitzat els paràmetres: 1,5504 10 1,5504 10: - 1,56504 ’’ 1,56504 ’’d’aquesta transformacióAquesta transformació s’ha comprovat en base als punts de recolzament del mapa urbàde Catalunya (MUC 1:1000)Canvi al sistema de referència ETRS89
 5. 5. Comprovació de latransformacióDif.entre3.75cmi5cm/entre5cmi7.5cm/mésgrande7.5cm:Dif.entrerecàlculemprantbasesiH2D:25 50 100 150 200 2500 KmComponent X UTM Component Y UTMDif. màxima 0.07 m 0.06 mDif. mínima -0.10 m -0.07 mDif. mitjana -0.01 m -0.01 mRMS 0 04 m 0 03 mDif.entre3.75cmi5cm/entre5cmi7.5cm/mésgrande7.5cm:Dif.entrerecàlculemprantbasesiH2D:Canvi al sistema de referència ETRS89RMS 0.04 m 0.03 m25 50 100 150 200 2500 Km
 6. 6. Transformació desemblança bidimensionalTransformació geomètrica per un espai bidimensionalSimplificació de la transformació de semblança tridimensional (vàlida pert fi bidi i l)cartografia bidimensional)Dues translacions (X, Y)Un gir ()U f t d’ l ( )Un factor d’escala (s)És conforme. No canvia la forma dels objectes al transformar-losManté la coherència de les xarxes que transformaCanvi al sistema de referència ETRS89
 7. 7. Aplicació SituacióAplicació – SituacióY UTMY_UTMY=4.630.450 mCanvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000 m(0,0)
 8. 8. Aplicació OrigenAplicació – OrigenY UTMY_UTMY=4.630.450 mCanvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000 m(0,0)
 9. 9. Aplicació I (Gir)Aplicació – I (Gir)Y UTMY_UTMY=4.630.450 m= -1,56504’’Canvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000 m(0,0)
 10. 10. Aplicació (Escalat)Aplicació – (Escalat)Y UTMY_UTMY=4.630.450 m= 1,5504 ppmCanvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000 m(0,0)
 11. 11. Aplicació –(Translació X)Y UTMY_UTMY=4.630.450 mX = -129,549 mCanvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000 m(0,0)
 12. 12. Aplicació –(Translació Y)Y UTMY_UTMY=4.630.450 mY = -208,185 m,Canvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000 m(0,0)
 13. 13. ConsideracionsConsideracionsO d d’ li ióOrdre d’aplicacióGir, Escalat, DesplaçamentEscalat, Gir, DesplaçamentALTRES ORDRES NO DONEN RESULTATS CORRECTESOrigen d’aplicacióGir: (0,0) UTMEscalat: (0,0) UTMDesplaçament: IndiferentNO ES POT APLICAR AMB ORIGENS LOCALSCanvi al sistema de referència ETRS89
 14. 14. Idoneïtat de latransformacióTransformació de semblança bidimensionaltransformacióbidimensionalSegons RD 1071/2007 la cota ortomètrica oficial no canviaEl canvi de sistema de referència de la cartografia es simplifica al cas bidimensionalL’ús de la transformació de semblança bidimensional evita:La utilització de las aproximacions en base a desenvolupaments en sèrie de TaylorEls càlculs en la superfície de l’el·lipsoideLa interpolació del geoide per canviar de cotes ortomètriques a el·lipsoïdalsA b l t f ió d bl bidi i l tAmb la transformació de semblança bidimensional es pot:Transformar directament les coordenades UTM dels elements cartogràficsAplicar la transformació descomposta (X Y  s) en programes de CAD o GISAplicar la transformació descomposta (X, Y, , s) en programes de CAD o GISCanvi al sistema de referència ETRS89
 15. 15. ÍndexÍndexTransformació oficial per al canvi de sistema de referènciaCanals de difusió de la transformació oficialGuies tècniques per l’aplicació de la transformacióServidors de mapes: PROJ.4 i Minnesota Mapserverp pValidació de clients WMSTransformació de xarxes geodèsiquesTransformació de xarxes geodèsiquesLes metadades en la informació geogràficaConclusionsConclusionsCanvi al sistema de referència ETRS89
 16. 16. Difusió de latransformacióEPSG: 5166Canvi al sistema de referència ETRS89
 17. 17. EPSG:5166EPSG:5166Canvi al sistema de referència ETRS89
 18. 18. Modelatge de lagdistorsió en malla - IDistorsió ’’ de  (MCS)Fuente: IGNTransformació per marcs amb problemes de coherènciaVàlida per a mitigar problemes de coherència entre xarxesConjunt de nodes amb dues translacions bidimensionals para cadascun d’ellsLes translacions són resultat d’un modelatge de la distorsióPermet donar solució a problemes de coherència que no solucionen mètodes conformesp qDiferent instrumental, múltiples metodologies d’observació, processos de càlcul…No és conforme. Pot canviar la forma dels objectes al transformar-losAntecedents i Mètode pel Canvi al Sistema de Referència ETRS89
 19. 19. Modelatge de lagdistorsió en malla - IIMagnitud de la transformació percanviar de sistema de referènciaDistorsió ’’ de  (MCS)Distorsió de  (MCS)Fuente: IGNMagnitud interpolada de la transformacióAntecedents i Mètode pel Canvi al Sistema de Referència ETRS89
 20. 20. Malla ICCMalla ICCTransformació de X (m)Transformació de Y (m)Canvi al sistema de referència ETRS89
 21. 21. EPSG:5661EPSG:5661Canvi al sistema de referència ETRS89
 22. 22. Procés de transformacióTransformació amb malles NTv2en malla NTv2Transformació desemblança bidimensionalX UTM_ED50Y UTM_ED50X UTM_ETRS89Y UTM ETRS89ED50 ETRS89Transformació ambMalles NTv2_H Ref Alacant GEO_D50 GEO D50Pas ageogràfiques_H Ref Alacant GEO_ETRS89 GEO ETRS89Pas aprojectades GEO_D50 GEO D50Pas a hel·lipsoïdals GEO_ETRS89 GEO_ETRS89Pas a Hortomètriques_H Ref Alacant_H Ref AlacantGEO_D50h Elip_ED50X Geoc_ED50Y Geoc_ED50Pas ageocèntriques_h Elip_ETRS89X Geoc_ETRS89Y Geoc_ETRS89Paso ageogràfiquesTransformació desemblança tridimensionalCanvi al sistema de referència ETRS89_Z Geoc_ED50_Z Geoc_ETRS89
 23. 23. Calculadora geodèsicaCalculadora geodèsicaCanvi al sistema de referència ETRS89
 24. 24. Calculadorageodèsicageodèsica –FuncionalitatED50 ETRS89Canvi al sistema de referència ETRS89
 25. 25. ÍndexÍndexTransformació oficial per al canvi de sistema de referènciaCanals de difusió de la transformació oficialGuies tècniques per l’aplicació de la transformacióServidors de mapes: PROJ.4 i Minnesota Mapserverp pValidació de clients WMSTransformació de xarxes geodèsiquesTransformació de xarxes geodèsiquesLes metadades en la informació geogràficaConclusionsConclusionsCanvi al sistema de referència ETRS89
 26. 26. Guia d’aplicació Guia tècnica de procéspper a AutoCAD Guia tècnica amb nodes de comprovacióCanvi al sistema de referència ETRS89
 27. 27. Guia d’aplicacióGuia tècnica de procésGuia tècnica amb nodes de comprovaciópper a gvSIGGuia tècnica amb nodes de comprovacióMalla de transformació (100800401.gsb)Canvi al sistema de referència ETRS89
 28. 28. gvSIG Configuració1 Crear una vista en ETRS89 i en la projecció UTM fus 31N (EPSG:25831)gvSIG - Configuració1. Crear una vista en ETRS89 i en la projecció UTM fus 31N (EPSG:25831)5 1345.12.12.25.22. Afegir la capa que està en ED50 i en la projecció UTM fus 31 N (EPSG:23031)42.23. Especificar el sistema de referència (EPSG:23031) de la capa que s’acaba de carregar4. Seleccionar el mètode de transformació ‘Reixa format NTv2’ per ser aplicat a la capa5 Indicar la ubicació de la malla de transformació ‘100800401 gsb’5. Indicar la ubicació de la malla de transformació 100800401.gsb .Seleccionar “Aplicar en capa...”Canvi al sistema de referència ETRS89
 29. 29. Us de latransformacióGuía d’aplicació en diversos programes, dades Vector.Miramon * Aplicació específicaArcGis Desktop/Server * NTv2ArcGis Desktop/Server * NTv2AutoCAD Manipulació vectorGeomedia NTv2gvSIG * NTv2Microstation Manipulació vector i NTv2 (v8)Minesota Mapserver/GDAL * NTv2Minesota Mapserver/GDAL NTv2GeoTools/Geoserver H2D i NTv2Quantum GIS NTv2* provat amb dades vector i rasterCanvi al sistema de referència ETRS89
 30. 30. Validació de capestransformades ambtransformades ambCAD o GISIncloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformacióPunts de la guia tècnica genèrica (disponibles en ED50 i en ETRS89)Punts específics generats a partir de la calculadora geodèsica de l’ICCComprovar alguns punts de les capes amb la calculadora ICCE lli l t d l i i lEscollir els punts de la capa originalTransformar-los amb la calculadora i comprovar-los en la capa transformadaComprovar la coherència amb un servei WMS contrastatpCarregar un WMS contrastat en el sistema de referència a comprovarValidar la coherència amb la capa transformadaCanvi al sistema de referència ETRS89
 31. 31. Incloure un conjunt dejpunts de comprovacióY UTMY_UTMY=4.630.450 mCanvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000 m(0,0)
 32. 32. Incloure un conjunt de0jpunts de comprovacióY UTMED50Y_UTMY=4.630.450 mCanvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000 m(0,0)
 33. 33. Incloure un conjunt de0jpunts de comprovacióY UTMED50Y_UTMY=4.630.450 mCanvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000 m(0,0)
 34. 34. Incloure un conjunt de0jpunts de comprovacióY UTMED50Y_UTMY=4.630.450 m= -1,56504’’Canvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000 m(0,0)
 35. 35. Incloure un conjunt de0jpunts de comprovacióY UTMED50Y_UTMY=4.630.450 m= 1,5504 ppmCanvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000 m(0,0)
 36. 36. Incloure un conjunt de0jpunts de comprovacióY UTMED50Y_UTMY=4.630.450 mX = -129,549 mCanvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000 m(0,0)
 37. 37. Incloure un conjunt de0jpunts de comprovacióY UTMED50Y_UTMY=4.630.450 mY = -208,185 m,Canvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000 m(0,0)
 38. 38. Incloure un conjunt de0 ?ETRS89 (procés)jpunts de comprovacióY UTMED50 =?ETRS89 (calculadora)Y_UTMY=4.630.450 mY = -208,185 m,Canvi al sistema de referència ETRS89X_UTMX=363.000 m(0,0)
 39. 39. Validació de capestransformades ambtransformades ambCAD o GISIncloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformacióPunts de la guia tècnica genèrica (disponibles en ED50 i en ETRS89)Punts específics generats a partir de la calculadora geodèsica de l’ICCComprovar alguns punts de les capes amb la calculadora ICCE lli l t d l i i lEscollir els punts de la capa originalTransformar-los amb la calculadora i comprovar-los en la capa transformadaComprovar la coherència amb un servei WMS contrastatpCarregar un WMS contrastat en el sistema de referència a comprovarValidar la coherència amb la capa transformadaCanvi al sistema de referència ETRS89
 40. 40. Comprovar elementsde la cartografiaSR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NCanvi al sistema de referència ETRS89SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 41. 41. Comprovar elementsde la cartografiaSR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NCanvi al sistema de referència ETRS89SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NSR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 42. 42. Comprovar elementsde la cartografiaSR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NCanvi al sistema de referència ETRS89SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NSR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 43. 43. Comprovar elementsde la cartografiaSR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NCanvi al sistema de referència ETRS89SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NSR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 44. 44. Comprovar elementsde la cartografiaSR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NCanvi al sistema de referència ETRS89SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NSR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 45. 45. Validació de capestransformades ambtransformades ambCAD o GISIncloure un conjunt de punts com a pas previ a la transformacióPunts de la guia tècnica genèrica (disponibles en ED50 i en ETRS89)Punts específics generats a partir de la calculadora geodèsica de l’ICCComprovar alguns punts de les capes amb la calculadora ICCE lli l t d l i i lEscollir els punts de la capa originalTransformar-los amb la calculadora i comprovar-los en la capa transformadaComprovar la coherència amb un servei WMS contrastatpCarregar un WMS contrastat en el sistema de referència a comprovarValidar la coherència amb la capa transformadaCanvi al sistema de referència ETRS89
 46. 46. Comparar amb un Cartografia transformada a ETRS89WMS contrastatgCanvi al sistema de referència ETRS89
 47. 47. Comparar amb un Cartografia transformada a ETRS89WMS contrastatg(Amb el servei WMS de fons)Canvi al sistema de referència ETRS89
 48. 48. ÍndexÍndexTransformació oficial per al canvi de sistema de referènciaCanals de difusió de la transformació oficialGuies tècniques per l’aplicació de la transformacióServidors de mapes: PROJ.4 i Minnesota Mapserverp pValidació de clients WMSTransformació de xarxes geodèsiquesTransformació de xarxes geodèsiquesLes metadades en la informació geogràficaConclusionsConclusionsCanvi al sistema de referència ETRS89
 49. 49. Transformacions de lesagències nacionals deagències nacionals decartografia i PROJ.4ED50Permeten canviar del sistema de laregió al sistema europeu ETRS89:ED50 ↔ ETRS89ETRS89NTF(L.III)ED50 ETRS89Datum 73 ↔ ETRS89NTF (L III) ETRS89Datum73NTF (L.III) ↔ ETRS89Canvi al sistema de referència ETRS89
 50. 50. Llibreria PROJ 4SEMPRE ÉS NECESSARIPASSAR PEL SR WGS84Llibreria PROJ.4ED50 ED50ETRS89NTF(L.III) WGS84 ETRS89NTF(L.III)Datum73Datum73Canvi al sistema de referència ETRS89
 51. 51. Llibreria PROJ 4SEMPRE ÉS NECESSARIPASSAR PEL SR WGS84Llibreria PROJ.4ED50 ED50ETRS89NTF(L.III) WGS84 ETRS89NTF(L.III)Datum73Datum73Canvi al sistema de referència ETRS89
 52. 52. SEMPRE ÉS NECESSARILlibreria PROJ 4 SEMPRE ÉS NECESSARIPASSAR PEL SR WGS84Llibreria PROJ.4ED50WGS84 = ETRS89ED50 ↔ ETRS89ED50 ↔ WGS84 = ETRS89WGS84ETRS89NTF(L.III)Datum 73 ↔ ETRS89Datum 73↔ WGS84 = ETRS89Datum73Datum 73↔ WGS84 = ETRS89NTF (L.III) ↔ ETRS89NTF (L.III) ↔ WGS84 = ETRS89Canvi al sistema de referència ETRS89
 53. 53. Minnesota MapServer(PROJ 4)(PROJ.4) –ParametritzacióCanvi de sistemaX UTM_ED50Y UTM ED 0ED50 ETRS89Canvi de sistemade referènciaProjecció UTMX UTM_ED50Y UTM ED 0Y UTM_ED50H Ref Alacant GEO_ED50deSCcciój Y UTM_ED50H Ref Alacant GEO_ED50deSCcció GEO_ED50H Ref Alacant GEO_ED50CanvidprojeSistema de coordenadesgeodèsiques GEO_ED50H Ref Alacant GEO_ED50CanvidprojeCanvi al sistema de referència ETRS89 GEO_ED50h Elip_ED50 GEO_ED50h Elip_ED50
 54. 54. Minnesota MapServer(PROJ 4)(PROJ.4) –ParametritzacióCanvi de sistema+ellps=intl +ellps=GRS80X UTM_ED50Y UTM ED 0ED50 ETRS89Canvi de sistemade referènciaProjecció UTMX UTM_ED50Y UTM ED 0Y UTM_ED50H Ref Alacant GEO_ED50deSCcciój Y UTM_ED50H Ref Alacant GEO_ED50deSCcció GEO_ED50H Ref Alacant GEO_ED50CanvidprojeSistema de coordenadesgeodèsiques GEO_ED50H Ref Alacant GEO_ED50CanvidprojeCanvi al sistema de referència ETRS89 GEO_ED50h Elip_ED50 GEO_ED50h Elip_ED50
 55. 55. Minnesota MapServer(PROJ 4)(PROJ.4) –ParametritzacióCanvi de sistema+ellps=intl +ellps=GRS80X UTM_ED50Y UTM ED 0ED50 ETRS89Canvi de sistemade referènciaProjecció UTMX UTM_ED50Y UTM ED 0Y UTM_ED50H Ref Alacant GEO_ED50deSCcciój+proj=utm +zone=31Y UTM_ED50H Ref Alacant GEO_ED50deSCcció GEO_ED50H Ref Alacant GEO_ED50CanvidprojeSistema de coordenadesgeodèsiques+proj=longlat GEO_ED50H Ref Alacant GEO_ED50CanvidprojeCanvi al sistema de referència ETRS89 GEO_ED50h Elip_ED50 GEO_ED50h Elip_ED50
 56. 56. Minnesota MapServer(PROJ 4)(PROJ.4) –ParametritzacióCanvi de sistema+ellps=intl +ellps=GRS80+towgs84=Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz, S+nadgrids=Nom_fitxer_NTv2.gsb+datum=WGS84X UTM_ED50Y UTM ED 0ED50 ETRS89Canvi de sistemade referènciaProjecció UTMX UTM_ED50Y UTM ED 0Y UTM_ED50H Ref Alacant GEO_ED50deSCcciój+proj=utm +zone=31Y UTM_ED50H Ref Alacant GEO_ED50deSCcció GEO_ED50H Ref Alacant GEO_ED50CanvidprojeSistema de coordenadesgeodèsiques+proj=longlat GEO_ED50H Ref Alacant GEO_ED50CanvidprojeCanvi al sistema de referència ETRS89 GEO_ED50h Elip_ED50 GEO_ED50h Elip_ED50
 57. 57. Minnesota MapServer(PROJ 4)(PROJ.4) –ParametritzacióCanvi de sistema+ellps=intl +ellps=GRS80+towgs84=Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz, S+nadgrids=Nom_fitxer_NTv2.gsb+datum=WGS84X UTM_ED50Y UTM ED 0ED50 ETRS89Canvi de sistemade referènciaProjecció UTMX UTM_ED50Y UTM ED 0Y UTM_ED50H Ref Alacant GEO_ED50deSCcciój+proj=utm +zone=31Y UTM_ED50H Ref Alacant GEO_ED50deSCcció GEO_ED50H Ref Alacant GEO_ED50CanvidprojeSistema de coordenadesgeodèsiques+proj=longlat GEO_ED50H Ref Alacant GEO_ED50CanvidprojeCanvi al sistema de referència ETRS89 GEO_ED50h Elip_ED50 GEO_ED50h Elip_ED50
 58. 58. Minnesota MapServer(PROJ 4) Mètodes(PROJ.4) – Mètodesde transformació<25831> +proj=utm +zone=31 +ellps=GRS80 “paràmetre transformació” +units=m +no_defs no_defs <>+towgs84=Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz, S+nadgrids=Nom_fitxer_NTv2.gsb+datum=WGS84+proj=utm +zone=31+ellps=intl +ellps=GRS80+proj=longlatCanvi al sistema de referència ETRS89
 59. 59. Minnesota MapServer(PROJ 4) Mètodes(PROJ.4) – Mètodesde transformació<25831> +proj=utm +zone=31 +ellps=GRS80 “paràmetre transformació” +units=m +no_defs no_defs <>Procés de transformació tridimensionalProcés de transformació tridimensional+towgs84=Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz, SProcés de transformació amb malla+nadgrids=Nom_fitxer_NTv2.gsbTransformació identitat (no efectuar transformació)+datum=WGS84Canvi al sistema de referència ETRS89datu GS8
 60. 60. Minnesota MapServerGuia tècnica de procésGuia tècnica amb nodes de comprovacióp(PROJ.4)Guia tècnica amb nodes de comprovacióMalla de transformació (100800401.gsb)Canvi al sistema de referència ETRS89
 61. 61. Minnesota MapServer(PROJ.4)/usr/local/share/proj100800401.gsbEPSGC:ProjnadFichero ‘EPSG’:EPSG# ED50 / UTM zone 31N<23031> +proj=utm +zone=31 +ellps=intl +nadgrids=100800401.gsb +units=m +no_defs no_defs <># ETRS89 / UTM zone 31NCanvi al sistema de referència ETRS89# ETRS89 / UTM zone 31N<25831> +proj=utm +zone=31 +ellps=GRS80 +datum=WGS84 +no_defs no_defs <>
 62. 62. ÍndexÍndexTransformació oficial per al canvi de sistema de referènciaCanals de difusió de la transformació oficialGuies tècniques per l’aplicació de la transformacióServidors de mapes: PROJ.4 i Minnesota Mapserverp pValidació de clients WMSTransformació de xarxes geodèsiquesTransformació de xarxes geodèsiquesLes metadades en la informació geogràficaConclusionsConclusionsCanvi al sistema de referència ETRS89
 63. 63. Clients WMSTransformació disponibleED50 a ETRS89Clients WMS ED50 a ETRS89Sol·licitud en ETRS89Aplica la transformació directaSERVIDOR WMSES_ED50 / UTMEPSG: 23031CAPA 1CLIENT WMSEPSG: 25831ES_ETRS89 / TM31NCAPA 2BBOXEPSG: 25831BBOX<23031> +proj=utm +zone=31 +ellps=intl +nadgrids=100800401.gsb +units=m +no defs no defs <>Canvi al sistema de referència ETRS8923031 proj utm zone 31 ellps intl nadgrids 100800401.gsb units m no_defs no_defs<25831> +proj=utm +zone=31 +ellps=GRS80 +datum=WGS84 +no_defs no_defs <><32631> +proj=utm +zone=31 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs no_defs <>
 64. 64. Clients WMSTransformació disponibleED50 a ETRS89Clients WMS ED50 a ETRS89Sol·licitud en ED50Aplica la transformació inversaSERVIDOR WMSES_ED50 / UTMEPSG: 23031CAPA 1CLIENT WMSEPSG: 23031ES_ETRS89 / TM31NCAPA 2BBOXEPSG: 25831BBOX<23031> +proj=utm +zone=31 +ellps=intl +nadgrids=100800401.gsb +units=m +no defs no defs <>Canvi al sistema de referència ETRS8923031 proj utm zone 31 ellps intl nadgrids 100800401.gsb units m no_defs no_defs<25831> +proj=utm +zone=31 +ellps=GRS80 +datum=WGS84 +no_defs no_defs <><32631> +proj=utm +zone=31 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs no_defs <>
 65. 65. Clients WMSTransformació disponibleED50 a ETRS89Clients WMS ED50 a ETRS89Sol·licitud en WGS84Aplica la transformació directaSERVIDOR WMSES_ED50 / UTMEPSG: 23031Equivalència ETRS89 / WGS84CAPA 1CLIENT WMSEPSG: 32631ES_ETRS89 / TM31NCAPA 2BBOXEPSG: 25831BBOX<23031> +proj=utm +zone=31 +ellps=intl +nadgrids=100800401.gsb +units=m +no defs no defs <>Canvi al sistema de referència ETRS8923031 proj utm zone 31 ellps intl nadgrids 100800401.gsb units m no_defs no_defs<25831> +proj=utm +zone=31 +ellps=GRS80 +datum=WGS84 +no_defs no_defs <><32631> +proj=utm +zone=31 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs no_defs <>
 66. 66. Validació WMSValidació WMSE actit d posicional ED50 E actit d posicional ETRS89X UTM ED50 X UTM ETRS89ED50 ETRS89Exactitud posicional ED50 Exactitud posicional ETRS89UTM_ED50Y UTM_ED50H Ref Alacant GEO ED50Pas ageográfiquesUTM_ETRS89Y UTM_ETRS89H Ref Alacant GEO ETRS89Pas aprojectadesMétode de transformacióGEO_ED50 GEO_ED50H Ref Alacant GEO ED50Pas a hel·lipsoïdalsGEO_ETRS89 GEO_ETRS89H Ref Alacant GEO ETRS89Pas a HortomètriquesGEO_ED50 GEO_ED50h Elip_ED50X Geoc ED50Pas ageocèntriquesGEO_ETRS89 GEO_ETRS89h Elip_ETRS89X Geoc ETRS89Pas ageogràfiquesGeoc_ED50Y Geoc_ED50Z Geoc_ED50Geoc_ETRS89Y Geoc_ETRS89Z Geoc_ETRS89Canvi al sistema de referència ETRS89
 67. 67. Validació WMS E tit d i i lValidació WMSPetició en ED50 a un servei independent del primer i de bondat contrastada:Exactitud posicionalp pPetició en ED50:X UTM ( ) 356432 741Petició en ED50 (servidor contrastat):X UTM ( ) 356432 745Canvi al sistema de referència ETRS89X UTM (m): 356432.741Y UTM (m): 4615020.241X UTM (m): 356432.745Y UTM (m): 4615020.238
 68. 68. Validació WMSValidació WMSExactitud de laX UTM ED50 X UTM ETRS89ED50 ETRS89Exactitud de latransformacióUTM_ED50Y UTM_ED50H Ref Alacant GEO ED50Pas ageográfiquesUTM_ETRS89Y UTM_ETRS89H Ref Alacant GEO ETRS89Pas aprojectadesMétode de transformacióGEO_ED50 GEO_ED50H Ref Alacant GEO ED50Pas a hel·lipsoïdalsGEO_ETRS89 GEO_ETRS89H Ref Alacant GEO ETRS89Pas a HortomètriquesGEO_ED50 GEO_ED50h Elip_ED50X Geoc ED50Pas ageocèntriquesGEO_ETRS89 GEO_ETRS89h Elip_ETRS89X Geoc ETRS89Pas ageogràfiquesGeoc_ED50Y Geoc_ED50Z Geoc_ED50Geoc_ETRS89Y Geoc_ETRS89Z Geoc_ETRS89Canvi al sistema de referència ETRS89
 69. 69. Validació WMSValidació WMSPeticions (a un servei amb dades en ED50 que implementa una transformació a ETRS89):( q p )Petició en ED50:X UTM ( ) 356432 741Petició en ETRS89:X UTM ( ) 356338 793Canvi al sistema de referència ETRS89X UTM (m): 356432.741Y UTM (m): 4615020.241X UTM (m): 356338.793Y UTM (m): 4614816.502
 70. 70. Validació WMS E tit d d l t f ióValidació WMS Exactitud de la transformacióPetició en ED50:X UTM (m): 356432.741Y UTM (m): 4615020.241Petició en ETRS89:X UTM ( ) 356338 793X UTM (m): 356338.793Y UTM (m): 4614816.502Canvi al sistema de referència ETRS89
 71. 71. Monitorització WMS(15/04/2013)Resposta a peticions en ETRS89:538 serveis monitoritzats (en el catàleg de la IDEC)Dels 235 no operatius, 23 no responen a cap sistema de referència (no funcionen?)( )Dels 303 operatius, 31 responen en blanc (funcionen per defecte?)Canvi al sistema de referència ETRS89
 72. 72. ÍndexÍndexTransformació oficial per al canvi de sistema de referènciaCanals de difusió de la transformació oficialGuies tècniques per l’aplicació de la transformacióServidors de mapes: PROJ.4 i Minnesota Mapserverp pValidació de clients WMSTransformació de xarxes geodèsiquesTransformació de xarxes geodèsiquesLes metadades en la informació geogràficaConclusionsConclusionsCanvi al sistema de referència ETRS89
 73. 73. Transformació deXarxes – Ajust ED50B3Distància: 2755 m247163001247164001B1B2B4Codiicc20060 (ED50)X_UTM Y_UTM OH K247163001 282745.846 4499565.391 379.723 1.00018096ETRS89, aspectes pràctics d’implementació247164001 282342.586 4496839.575 254.507 1.00018313
 74. 74. Transformació deXarxes – Ajust ETRS89B3Distància: 2755 m247163001247164001B1B2B4Aplicar diferent factor d’anamorfosis (aquest cas < 2 mm)Codiicc20060 (ED50)X_UTM Y_UTM OH K247163001 282745.846 4499565.391 379.723 1.00018096ETRS89, aspectes pràctics d’implementació247164001 282342.586 4496839.575 254.507 1.00018313
 75. 75. Transformació deXarxes – Ajust ETRS89B3Distància: 2755 m247163001247164001B1B2B4Aplicar diferent factor d’anamorfosis (aquest cas < 2 mm)Reajustar les observacions en el nou marc de referència ETRS89Codiicc20060 (ED50) icc20120 (ETRS89)X_UTM Y_UTM OH K X_UTM Y_UTM OH K247163001 282745.846 4499565.391 379.723 1.00018096 282650.932 4499362.069 379.714 1.00018151ETRS89, aspectes pràctics d’implementació247164001 282342.586 4496839.575 254.507 1.00018313 282247.648 4496636.251 254.505 1.00018368
 76. 76. ÍndexÍndexTransformació oficial per al canvi de sistema de referènciaCanals de difusió de la transformació oficialGuies tècniques per l’aplicació de la transformacióServidors de mapes: PROJ.4 i Minnesota Mapserverp pValidació de clients WMSTransformació de xarxes geodèsiquesTransformació de xarxes geodèsiquesLes metadades en la informació geogràficaConclusionsConclusionsCanvi al sistema de referència ETRS89
 77. 77. MetadadesMetadadesCanvi al sistema de referència ETRS89
 78. 78. MetadadesX: 429368.470 m; Y: 4581311.585 mMetadadesSR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NCanvi al sistema de referència ETRS89
 79. 79. MetadadesX: 429368.470 m; Y: 4581311.585 mMetadadesSR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NCanvi al sistema de referència ETRS89
 80. 80. MetadadesX: 429368.470 m; Y: 4581311.585 mMetadadesSR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NCanvi al sistema de referència ETRS89
 81. 81. MetadadesX: 429368.470 m; Y: 4581311.585 mMetadadesSR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NSR: ETRS89SR: ETRS89Canvi al sistema de referència ETRS89SR: ED50; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi NSR: ETRS89; Projecció: UTM Fus 31 Hemisferi N
 82. 82. Sistema de referènciaaltimètric en ETRS89Superfícies de referència verticalGeoide  Cota ortomètrica (H)El·lipsoide  Cota el·lipsoïdal (h) = H + Ondulació del geoide (N)El lipsoide  Cota el lipsoïdal (h) = H + Ondulació del geoide (N)hED50hED50HhETRS89Canvi al sistema de referència ETRS89
 83. 83. Càlcul del geoidegEGM08D595EH (RTKAT ICC)EGM08 (NGA) REDNAP (IGN) EH (RTKAT-ICC)EGM08 (NGA) REDNAP (IGN)Càlcul ICCEGM08D595Càlcul ICCCanvi al sistema de referència ETRS89EGM08D595
 84. 84. UB91 i EGM08D595UB91 i EGM08D595REDNAP vs. EGM08D595GPS ‐ NUB91_ANIV ‐ HanivellacióDif è i à b 0 34Diferència màx. abs 0.34 m RMS  0.11 m GPS ‐ NEGM08D595 ‐ Hanivellacióf è à bDiferència màx. abs 0.17 m RMS  0.04 m Canvi al sistema de referència ETRS89
 85. 85. ÍndexÍndexTransformació oficial per al canvi de sistema de referènciaCanals de difusió de la transformació oficialGuies tècniques per l’aplicació de la transformacióServidors de mapes: PROJ.4 i Minnesota Mapserverp pValidació de clients WMSTransformació de xarxes geodèsiquesTransformació de xarxes geodèsiquesLes metadades en la informació geogràficaConclusionsConclusionsCanvi al sistema de referència ETRS89
 86. 86. Que ha fet l’ICC per alcàlcul d’un nou marc?Materialització del marc de referència ETRS89 en l’SPGIC (enbase al conveni amb l’IGN)base al conveni amb l IGN).Desenvolupament d’una única transformació geomètrica (vàlidaper escales fins a 1:1000, pels seus productes i bases).Adaptació de les cadenes de producció i distribució de l’ICC alnou sistema ETRS89.Canvi al sistema de referència ETRS89
 87. 87. Productes ICCProductes ICCDes del novembre del 2011 fins al 1 de gener del 2015 l’ICC publicaràtots els seus productes en ambdós sistemes, ED50 i ETRS89.Bases cartogràfiquesMapes topogràficsOrtofotomapesGeoserveis, WMS, WFS, WCS, TilecaheCanvi al sistema de referència ETRS89
 88. 88. Suport als ens localsamb XL i/o 1:500Canvi al sistema de referència ETRS89
 89. 89. Com difon lainformació l’ICC?Difusió de suport als ens locals i als departaments de laGeneralitat de Catalunya (en curs actualment)Generalitat de Catalunya (en curs actualment).Comunicació de la transició a ETRS89 a diversos col·lectiusprofessionals i acadèmics (en curs actualment).Publicació d’un fòrum per atendre preguntes o comentaris sobreel canvi del sistema ED50 al sistema ETRS89.Canvi al sistema de referència ETRS89
 90. 90. Fòrum ETRS89 i t/f t 89Fòrum ETRS89 www.icc.cat/forum-etrs89Canvi al sistema de referència ETRS89
 91. 91. ConclusionsConclusionsLa transformació de semblança bidimensional és la idònia per latransformació de cartografia en l’àmbit de l’ICC (escales 1:1000 o menors)Elaboració de documentació de suport per l’aplicació de la transformacióen diversos productes comercials GIS, CAD…Cal validar els processos de canvi de sistema de referència i lesimplementacions que es duguin a terme en qualsevol plataformaLes metadades de qualsevol tipus d’informació geogràfica es converteixenen imprescindibles en el període de transició a ETRS89Canvi al sistema de referència ETRS89
 92. 92. ContacteContacteWeb ETRS89www.icc.cat/etrs89webmaster@icc.catRecursos per al canvi a ETRS89phttp://www.icc.cat/Home-ICC/Geodesia/RecursosFòrum ETRS89www.icc.cat/forum-etrs89 geofons@icc.catCanvi del sistema de referència ED50 a ETRS89www.icc.cat/forum etrs89 geofons@icc.cat
 93. 93. Institut Cartogràficgde CatalunyaParc de Montjuïc,E-08038 Barcelona41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89)Tel. (+34) 93 567 15 00Fax (+34) 93 567 15 67http://www.icc.catwebmaster@icc.catCanvi al sistema de referència ETRS89

×