Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anivellació trigonomètrica d'alta precisió. Concepte SDK Trimble

508 views

Published on

Presentació realitzada a la jornada ICC d'usuaris SPGIC (08/11/2012)

Published in: Technology
 • Download or read that Ebooks here ... ......................................................................................................................... DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download Doc Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ACCESS WEBSITE for All Ebooks ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Anivellació trigonomètrica d'alta precisió. Concepte SDK Trimble

 1. 1. Anivellació Anivellaciótrigonométrica d’alta precisió. d’alta precisióTrimble SDKXavier Lledó FernándezCarles Navarro Freixas
 2. 2. Trimble Access + SDKPlataforma modular. Plataforma oberta.-Software Trimble Access.-Plataforma Trimble SDK.
 3. 3. Trimble Access + SDK Aplicacions Topografia General Serveis
 4. 4. Trimble Access + SDKKit de Desenvolupament de Software (SDK) per la creació de noves aplicacions sobre Trimble Access.Gràcies a la seva API (Interface de Programació de ( g Aplicacions) es permet la integració de software extern.Trimble, els seus distribuïdors locals i clients podran treballar conjuntament per crear noves aplicacions amb requeriments personalitzats i específics.
 5. 5. Trimble Access + SDK- Desenvolupaments SDK creats per Al-Top.- Disponibles a nivell mundial mundial. Level Me ARCH.e Athletics
 6. 6. Level MeSoftware de camp per anivellacions trigonomètriques d’alta precisió.precisió
 7. 7. Level Me
 8. 8. EnfocamentInevitablement pensem en l’anivellació trigonomètrica com unanivellament “d’ordre inferior”.Tres raons :-No es contempla l’anivellació trigonomètrica per realitzaranivellacions de precisió. Tan sols “acceptable” per precisió acceptableanivellacions geomètriques.-La majoria de mètodes d’anivellament trigonomètrics de precisiódescrits en el passat son laboriós i de poca productivitat.(Visuals recíproques i simultànies, limitacions imposades endesnivells i distàncies …).-A la majoria de topògrafs no ens han ensenyat a utilitzarl’estació total com instrument d’ anivellament. Alçada delinstrument normalment presa de forma aproximada amb cintamètrica. èt i
 9. 9. Objectiu- Donar a conèixer àmpliament un mètode d’anivellament trigonomètric que pogués funcionar amb unes precisions comparables a una anivellació geomètrica.- Mètode à id fi Mèt d ràpid i eficaç no menys complex que l’ú d’ nivell l l’ús d’un i ll però amb rendiments semblants o fins i tot superiors (zones muntanyoses, forts pendents).- Desenvolupar un programari que guiï l’usuari per utilitzar aquest mètode (SDK).- Vàlid per a totes las estaciones totals Trimble sobre Trimble Access.
 10. 10. Mètode DescriptiuMètode d’anivellació del punt mig:-Estacionats al punt mig entre dos punts A i B es dirigeixen visuals a Esquena (punt A) i Front (punt B) llegint respectivament el prisma situat al cap del bastó.-Aquest mètode té l’avantatge de ser un mètode d’extrema senzillesa que compensa els errors com són refracció i esfericitat.- Gràcies a l’ús d’estacions totals podem ampliar les visuals a una distància superior sense grans limitacions pel que fa a desnivells.
 11. 11. Mètode DescriptiuPunt Mig:
 12. 12. Estudi dels ErrorsLes variables a tenir en compte per conèixer la precisió quepodem arribar a assolir són:
 13. 13. Precisions segons InstrumentA continuació, d‘acord amb anivellades de 200m (100m per visual) y1Km de doble anivellació, amb pendents de aprox. de 5º, observem elerror previsible de tancament amb diferents equips Trimble.
 14. 14. Precisions segons InstrumentA continuació, d‘acord amb anivellades de 200m (100m per visual) y1Km de doble anivellació, amb pendents de aprox. de 5º, observem elerror previsible de tancament amb diferents equips Trimble.
 15. 15. Precisions segons InstrumentInstruments d‘Alta precisió:
 16. 16. Precisions segons Instrument / Distància.Quadre resumen de precisions segons distància d’anivellada:
 17. 17. Anivellació GeomètricaLes màximes precisions que podríem assolir amb l’ús denivells electrònics amb visuals no superiors a 20m són:
 18. 18. Anivellació Geomètrica
 19. 19. Comparativa
 20. 20. Level MeInici
 21. 21. Level MeOpcions
 22. 22. Level MeAnivellada
 23. 23. Level MeTancament
 24. 24. Level MeResultats
 25. 25. Level MeExportació
 26. 26. Càculs i compensacions‐ Es poden realitzar tantes Línies d’anivellació com d’anells tancats.‐ La compensació es realitza de forma automàtica proporcional al  nombre de anivellades.‐ Les línies d’anivellació requeriran d’una cota de tancament. Aquesta  cota no podrà diferir en excés respecte l’anivellació realitzada. Es xifra  un límit de tolerància per aplicar les compensacions.‐ Un cop tancat l’anell ens informa d’una tolerància màxima (si es  supera no realitza la compensació) i d’un error previsible derivat del  càlcul d’errors segons les característiques del instrument emprat.
 27. 27. Càculs i compensacions‐ Durant l’anivellament d’un anell l’aplicació automàticament  D l’ i ll d’ ll l’ li ió ài reconeixerà punts coincidents d’anada i de tornada realitzant un  tancament parcial dels subanells que es trobin a l’interior de l’anell  p principal. p‐ Tot indicant el mateix nom per a tots els punts presos el programari  serà capaç de reconèixer tots aquells punts amb qualitat de punt  parcial.
 28. 28. Recomanacions- La metodologia és la base d’una bona anivellació.- Els resultats son plenament satisfactoris amb l’ús de 1 o 2jalons de la mateixa tipologia amb altures prefixades entre 2 i2.5m.-Per millorar la presa d’un punt podem aplicar una bateria de d unmesures mitjançant Bessel amb cicles totalment automatitzats.-Evitar descompensar les distàncies entre Front i Esquena.-Gràcies al reconeixement de subanells interiors podremrealitzar anivellaments continus sense límit de Km.
 29. 29. Arch.eAplicació per excavacions arqueològiques
 30. 30. ARCH.eGIS de captura d’informació arqueològica en temps real mentre s’excava. p q g pCoordinació d’elements en un jaciment de manera automatitzada.
 31. 31. ARCH.e
 32. 32. ARCH.eSignatura de l‘acord entre l‘IPHES i Al-Top al maig 2012 per a lacomercialització mundial de la solució ARCH.e
 33. 33. AthleticsPermet el mesurament de les marques realitzades en una competició d atletisme.d‘atletisme
 34. 34. AthleticsEl programa permet seleccionar el tipus de competició,registrar diferents valors, no considerant els intents nuls odescartats pel competidor, i exportant les dadesimmediatament.i di t t Longitud Triple salt Pes Disc Martell Javelina
 35. 35. AthleticsIAAF (International Association of Athletics Federation).RFEA (Real Federació Espanyola d‘Atletisme).
 36. 36. Gràcies per la  p seva atenció!

×