Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4a sessió web: serveis en línia

674 views

Published on

Explicar de forma concreta les formes d’utilitzar “geoserveis” ICC (serveis de mapes en línia).

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4a sessió web: serveis en línia

 1. 1. Utilització i integració de serveis en línia de l’ICC Martí Pintó, Joan Carles González - Unitat desenv. d’aplicacions SIG - WEB
 2. 2. Contingut 2 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010 Visors ICC Serveis en línia d’ortofotoimatges i cartografia Servei de geocodificació Servei d’altimetria Servei per a mòbils ...
 3. 3. Productes a la web 3 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010 Sèries topogràfiques Ortofotografia / Vols Temàtics i geoprocés
 4. 4. Canals de distribució Geoserveis “Serveis en línia, apropiats per la utilització des de programari client mantenint la informació actualitzada” Visors / Descarregadors “Node proveïdor d’informació apropiat pel la seva consulta des d’una navegador internet” Cessió de dades “Node extern publica la informació generada per l’ICC” 4 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010
 5. 5. Geoserveis 5 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010 Programari GIS Internet Map Server REST Node ICC WMS (OGC) Internet Map Server Altres Nodes (altres organismes) BBDD espaial
 6. 6. Visors ICC 6 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010 Internet Map Server Serveis disponibles VISSIR (ICC) ortoXpres (ICC) Navegador web Serv. Aplic. Serv. Web
 7. 7. Cessió de dades 7 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010
 8. 8. Geoserveis 8 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010 O G C REST Tilecaché SOAP IMS
 9. 9. Servei de Tilecache 9 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010 Crida tile: http://norma.icc.cat/tilecache/tilecache.py/1.0.0 /topo3857/16/33069/24373.png?type=google Visor extern http://... Servidor Tilcaché ICC
 10. 10. Tilecache(s) ICC 10 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010 EPSG 3857 WGS84 Spherical mercator EPSG 23031 UTM ED50 EPSG 4326 WGS84
 11. 11. Serveis WMS Característiques Publiquen diferents sèries topogràfiques, geològiques i d’ortofotoimatges. Utilitzen diferents tecnologies servidores. Consumibles de forma: • Manual: elaborant les peticions estàndard corresponents. http://galileo.icc.cat/arcgis/services/icc_bt5m_v_r/MapServer/WMSServer? • Directa: especificant el punt d’accés dins d’alguna eina client. Google Maps ArcGIS DEMO! Gaia DEMO! • Indirecta: utilitzant alguna eina que integra la connexió. http://www.icc.cat/vissir2/ http://delta.icc.cat/idecwebservices/mapawms/index.jsp?lang=ca_ES 11 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010
 12. 12. Serveis WMS Consideracions Tota la informació sobre els serveis es pot consultar a http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/Cartografia/Geoserveis Quan s’utilitza un geoservei de forma manual o directa, és molt important observar la documentació específica que indica aspectes com les capes publicades, els sistemes de coordenades suportats, possibles rangs d’escala de visualització, etc. http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/Cartografia/Geoserveis/Serveis-OGC/Base- topografica-1-5.000-OGC Alternativament: http://galileo.icc.cat/arcgis/services/icc_bt5m_v_r/MapServer/WMSServer?request=getC apabilities&service=WMS&version=1.3.0 12 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010
 13. 13. Serveis WMS (R2R) Característiques Tecnologia servidora: LizardTech Express Server 6.1 Estàndard OGC suportat: WMS 1.1.1 Un únic punt d’accés per a totes les sèries cartogràfiques publicades. Sistema de coordenades original: projectades UTM fus 31N i utilitzant el Datum Europeu de 1950 (codi EPSG:23031). Suporta peticions en els següents sistemes de coordenades: • Projectades UTM amb datum ED50 (EPSG:230XX). • Projectades UTM amb datum ETRS89 (EPSG:258XX). • Geogràfiques amb datum WGS 84 (EPSG:4326). Formats de resposta suportats: image/gif, image/png, image/jp2, image/bmp, image/jpeg, image/tiff 13 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010
 14. 14. Serveis WMS (R2R) 14 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010 Informació http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/Cartografia/Geoserveis/Serveis-OGC/Mapes-i- ortofotos-OGC
 15. 15. Servei WMS (R2R) Consideracions Cap capa d’informació (producte cartogràfic) té restriccions per escala. Mida màxima de les imatges que es poden demanar: 2048 x 2048 píxels http://shagrat.icc.es/lizardtech/iserv/ows?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.0&SERVI CE=WMS&SRS=EPSG:23031&BBOX=290368.84,4538236.42,292203.28,4540070.86& WIDTH=2520&HEIGHT=2520&LAYERS=mtc50m&STYLES=&FORMAT=JPEG&BGCO LOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTION=INIMAGE No s’informa a l’usuari quan es demana la resposta en un sistema de coordenades que no sigui cap dels publicitats. 15 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010
 16. 16. Serveis WMS (V2R) Característiques Tecnologia servidora: ESRI ArcGIS Server 9.3.1 Estàndards OGC suportats: WMS 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 Un punt d’accés dedicat per a cada sèrie cartogràfica o capa temàtica.. Sistema de coordenades original: projectades UTM fus 31N i utilitzant el Datum Europeu de 1950 (codi EPSG:23031). Suporta peticions en els següents sistemes de coordenades: • Projectades UTM amb datum ED50 (EPSG:230XX). • Projectades UTM amb datum ETRS89 (EPSG:258XX)*. • Geogràfiques amb datum WGS 84 (EPSG:4326)*. Formats de resposta suportats: image/gif, image/png, image/bmp, image/jpeg, image/tiff, image/svg+xml 16 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010
 17. 17. Serveis WMS (V2R) 17 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010 Informació http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/Cartografia/Geoserveis/Serveis-OGC/Base- topografica-1-5.000-OGC http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/Cartografia/Geoserveis/Serveis-OGC/Base- topografica-1-50.000-OGC http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/Cartografia/Geoserveis/Serveis-OGC/Base- municipal-1-50.000-OGC http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/Cartografia/Geoserveis/Serveis-OGC/Poligons- Industrials-OGC NOU! http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/Cartografia/Geoserveis/Serveis-OGC/Talls-de-les- series-cartografiques-de-l-ICC-OGC http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/Cartografia/Geoserveis/Serveis-OGC/Vertexs-de-la- xarxa-geodesica-utilitaria-de-Catalunya-OGC
 18. 18. Serveis WMS (V2R) Consideracions Les capes publicades per alguns serveis tenen restriccions de visualització segons l’escala demanada. Mida màxima de les imatges que es poden demanar: 2048 x 2048 píxels http://galileo.icc.cat/arcgis/services/icc_bt5m_v_r/MapServer/WMSServer?REQUEST=G etMap&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SRS=EPSG:23031&BBOX=514128.34,4678 107.64,516047.93,4680027.22&WIDTH=2050&HEIGHT=2050&LAYERS=2,8,9,8,10,13, 3,17,18,24,23,26&STYLES=&FORMAT=jpeg&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT =TRUE&EXCEPTION=INIMAGE No s’informa a l’usuari quan es demana la resposta en un sistema de coordenades que no sigui cap dels publicitats. Les transformacions implícites als codis EPSG:258XX (ETRS89) i EPSG:4326 (WGS84) tenen una precisió determinada per la transformació de malla NTv2 de l’IGN*. DEMO! 18 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010
 19. 19. Servei WCS 19 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010 Característiques Tecnologia servidora: Geoserver 2.0 Estàndard OGC suportat: WCS 1.0.0 Publica el Model Digital d’Elevacions de Catalunya (15x15 m) Sistema de coordenades original: projectades UTM fus 31N i utilitzant el Datum Europeu de 1950 (codi EPSG:23031). Formats de resposta suportats: ArcGrid, GeoTIFF, GIF, JPEG, PNG, TIFF Disponible a finals de 2010 Consideracions El servei disposarà d’una restricció de les peticions per l’àrea geogràfica demandada.
 20. 20. Servei WCS 20 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010 Exemple: http://ercilla:8080/geoserver/wcs?SERVICE=WCS&REQUEST=GetCoverage&VERSION =1.0.0&CRS=EPSG:23031&BBOX=429137.5,4650072.5,429437.5,4650372.5&COVERA GE=ICC:bd_cat5mv2_15&RESX=15&RESY=15&FORMAT=ArcGrid&EXCEPTIONS=XM L
 21. 21. Servei de geocodificació Servei web de localització geogràfica (UTM ED50) Municipis Carrers Adreces postals Cruïlles Topònims (base topogràfica 50.000 i 5.000 de l’ICC) Servei web de normalització de noms de vies i municipis, i de topònims 21 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010
 22. 22. Consulta d’adreça 22 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010 Interpolació per trams de carrer
 23. 23. Consulta de topònim 23 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010
 24. 24. Dades del Servei 24 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010 Dades Servei restringit a l’Administració Actualitzacions parcials cada 2 mesos a partir de Treball de camp Cartografia urbana Col·laboracions amb Municipis i Diputacions
 25. 25. Varianter i corrector 25 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010 GEOCODIFICADOR Base de carrers Base de topònims Corrector ortogràfic Varianter i històrics --- DEMO!
 26. 26. Temps de resposta Llistat de municipis, llistat de carrers, localització de municipis, localització de carrer t < 100ms Llistat de cruïlles, localització d’adreces, localització d’una cruïlla t < 250ms Pel 98,5% de peticions sense correcció ortogràfica t < 250ms IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010 Pel 87% del total de peticions t < 250ms
 27. 27. Servei per a mòbils 27 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010  Servei disponible a finals de 2010
 28. 28. 28 IV Sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l’ICC 26 d’octubre de 2010 Gràcies per la vostra atenció! marti.pinto@icc.cat juan_carlos.gonzalez@icc.cat

×