Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Analyse Dr.Dk Update Endelig Version

696 views

Published on

Published in: Technology, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Analyse Dr.Dk Update Endelig Version

 1. 1. dr.dk/update Evaluering – juni og juli 2007 Carsten Andreasen, Medieforsker, DR Medieforskning og Marie-Louise Lynge Jensen, praktikant DR Medieforskning
 2. 2. Dækning <ul><li>Efter en flyvende start har dr.dk/update stabiliseret sig </li></ul><ul><li>På nettet oplever Update en brug med 60-80.000 ugentlige brugere (sommermdr.) </li></ul><ul><li>Broadcast signalet ligger nogenlunde stabilt lidt under 50.000 (målt på 1 minuts dækning) </li></ul>Kilde: Gemius og Infosys. Ugedata. Note: Brugertallet i uge 26 mangler i Gemius, de to angivende brugertal for uge 26 er fiktive og taget som middelværdierne af uge 25 og 27. Tallet for broadcast er 1 minuts dækning.
 3. 3. Alderssammensætning på dækning <ul><li>dr.dk/nyheder er det medie, hvor den største andel af brugerne er 21-40 år, </li></ul><ul><li>men dr.dk/update har også en fin andel af denne gruppe </li></ul><ul><li>DR Update TV har færre seere mellem 20 og 60 end dr.dk/update </li></ul>Kilde: Gemius og Infosys. Note: Alderssammensætningen for TV-Avisen 18.30 & 21.00 og Nyhederne 19.00 & 22.00 er udregnet på baggrund af programmernes gennemsnitlige, ugentlige dækning i juni og juli. Dækningskriteriet er 5 min ikke-sammenhængende sening af den enkelte udsendelse.Dækningstallet for DR update TV er et gennemsnit af den ugentlige dækning for Update som broadcast i ugerne 25-30 i 2007. Dækningstallet for dr.dk/update og dr.dk/nyheder er beregnet som et gennemsnit af hele uger i juni og juli måned.
 4. 4. Målgruppe månedlig dækning - juli <ul><li>Dækningen er højest blandt 21-40 årige og blandt mænd </li></ul><ul><li>Kønsmæssigt er 65% af dr.dk/updates brugere er mænd </li></ul>Kilde: Gemius, månedsdata juli
 5. 5. Månedlig dækning i juli – uddannelse <ul><li>Update og /nyheder følger hinanden forholdsmæssigt jævnt </li></ul><ul><li>Dækningen er højest blandt folk med videregående uddannelse </li></ul>Kilde: Gemius, månedsdata – juli
 6. 6. Gens. månedstidsforbrug på dr.dk/update <ul><li>61+ er den aldersgruppe, der generelt bruger længst tid på dr.dk/update </li></ul><ul><li>61+ er også dem, bruger længst tid på dr.dk/update i hverdagene, hvor resten af </li></ul><ul><li>målgrupperne bruger nogenlunde lige lang tid på sitet i hverdagene og weekenderne </li></ul><ul><li>Mænd bruger generelt lidt længere tid på dr.dk/update end kvinder gør </li></ul>Kilde: Gemius, månedsdata – juli.
 7. 7. Antal brugere hen over dagen Kilde: Gemius 10. september 2007 (tilfældig dag) <ul><li>Brugertallet er forholdsvis jævnt hen over dagen </li></ul><ul><li>Interessant, at der er et peak kl.20-22, hvor der ellers er nyheder på TV </li></ul>
 8. 8. Mest startede nyhedsklip på dr.dk/update
 9. 9. De mest startede klip på dr.dk/update
 10. 10. Billederne er vigtige...
 11. 11. Billederne er vigtige...

×