Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3 esoa qüestionari

1,115 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3 esoa qüestionari

  1. 1. QÜESTIONARI DE GEOGRAFIA. 3ESOA
  2. 2. 1. VOCABULARI: Demanda, Renda familiar, Innivació, Turisme, Infraestructures, Agent turístic, isòcrones, Operadors turístics, Promotor immobiliari,2. Classifica els diferents tipus de turisme, explicant les característiques de cada tipus.3. Quins factors expliquen els desenvolupament dels atractius culturals en els darrers anys?4. Explica els principals fluxos emissors de turisme internacional.5. Quins canvis econòmics i socials han afavorit els desplaçaments turístics massius?6. Assenyala quin paper juga la publicitat en les preferències dels turistes.7. Esmenta i Explica les diferents característiques dels Agents turístics.8. Relaciona l’oferta de les principals zones turístiques espanyoles amb les característiques de la seua oferta tècnica (allotjaments i accessibilitat)9. Quina relació s’estableix entre mitjà de transport i allotjament predominant.
  3. 3. 10. Què és un lloci turístic?11. Explica els canvis que pot patir un lloc per les activitats turístiques o els canvis del propi espai turístic.12. Factors que intervenen en la creació d’espais turístics.13. Quins factors influeixen en el deteriorament dels llocs turístics? Quina solució adopten els promotors turístics per a continuar obtenint guany en un espai turístics?14. Quins elements del medi físic són fonamentals per a les activitats turístiques? Esmentan diversos exemples?15. Quines zones del món reben pocs turístes? Per què? Justifica la resposta.16. Explica les diferents fases en el desenvolupament del fenomen turístic.
  4. 4. Assenyala en el mapa els diferents tipus de turisme, per territoris o zones.
  5. 5. Explica els diferents impactes del turisme
  6. 6. Identifica el tipus de turisme i assenyalan les principals característiques
  7. 7. Explica les principals desigualtats es poden apreciar a escala mundial atentn el grau dedesenvolupament econòmic dels països.

×