Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

La Matèria

  1. 1. LA MATÈRIA<br />té<br />pot canviar i es produeixen<br />pottrobar-se en<br />tres estats<br />Està formada per partícules<br />petitíssimesanomenades<br />ESTATS DE LA MATÈRIA<br />CANVIS <br />ÀTOMS<br />PROPIETATS<br />que poden ser<br />PROPIETATS<br /> GENERALS<br />PROPIETATS<br />ESPECÍFIQUES<br />GASÓS<br />SÒLID<br />LÍQUID<br />MASSA<br />VOLUM<br />però quan canvia la temperatura pot canviar d’estat <br />CANVIS FÍSICS<br />CANVIS<br />QUÍMICS<br />TRANSPARÈNCIA<br />COLOR<br />CANVIS D’ESTAT<br />OXIDACIÓ<br />FRAGMENTACIÓ<br />DENSITAT<br />DURESA<br />FERMENTACIÓ<br />DILATACIÓ<br />MOVIMENT<br />COMBUSTIÓ<br />HOMOGÈNIES<br />Determina si un cos en un líquid surarà o s’enfonsarà.<br />MESCLES<br />PUTREFACCIÓ<br />HETEROGÈNIES<br />Càrol Pons Cunill - 2010<br />

×