Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1_Zorgidee: Vandormael - Wit Gele Kruis Limburg

1,362 views

Published on

Het elektronisch verpleegdossier: de basis voor een echte paradigmawissel in de thuiszorg

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1_Zorgidee: Vandormael - Wit Gele Kruis Limburg

 1. 1. MJ Vandormael – Projectmanager Wit-Gele Kruis LimburgUhasselt (Campus Diepenbeek) - Maandag 13 december 2010
 2. 2. Wit-Gele Kruis Limburg• Georganiseerde dienst voor thuisverpleging• 1250 thuisverpleegkundigen• 29 afdelingen• 30.800 patiënten op jaarbasis
 3. 3. Technologie in de zorg - Uitgangspunten• Innovatie via ICT : eerste reactie van uit de zorg is angst voor het onbekende, nieuwe, het koele, afstandelijke enz…• ICT-toepassingen doet de wijze waarop we zorg verlenen, veranderen…• Duidelijk meer efficiëntie en kwaliteit van zorg – Is er een verschil tussen persoonlijk contact en fysiek contact – Volgens ervaringsdeskundigen is het persoonlijk contact via een screen-to- screen intensiever dan als je op huisbezoek bent…; er is geen last van ruis van andere huisgenoten ed. Het creëert een vorm van intimiteit. – Meer ruimte voor begeleidingsgesprekken op afstand (!!) – Nu niet alleen aandacht aan fysieke zorg (via fysiek contact) maar ook voor geestelijk en sociaal welbevinden van patiënten.
 4. 4. Technologie in de zorg• Als de “instrumenten” aan gestelde voorwaarden voldoen: succes verzekerd!• Gevolg hiervan = PARADIGMAWISSEL – toepassing van ICT & technologie is de enige manier om in de toekomst ZORG te organiseren. – technologie betekent een kwalitatieve aanvulling op de zorg waar je als verpleegkundige in moet meegaan – zorginnovatie zal de visie op verpleegkunde beïnvloeden • Verpleegkundigen moeten bovenop de technologische ontwikkelingen zitten • Ze moeten eigenaar van die zorg worden. • De verpleegkundigen zitten als verpleegkundige dicht bij de patiënt en hebben inzicht (kunnen betekenis geven) in wat nodig is. • Techniek staat ten dienste van de zorg maar niet omgekeerd.• Welke rol heeft de verpleegkundige bij de implementatie van ICT in de zorg?
 5. 5. Uitgangspunten• Noodzaak tot informatiseren van het verpleegdossier  Homogeen en structureel gebruik van het verpleegdossier  Delen van patiëntgegevens  Faciliteren van eenduidig zorgproces op basis van patiëntgegevens  Verbeteren van de communicatie tussen verschillende professionele zorgverstrekkers  Versterken van de rapportering  Vergroten van de transparantie  Reduceren van fouten  Beveiliging van patiëntgegevens  Logistieke impact : papieren archieven vervangen door server-zalen
 6. 6. Doel van EVD in de thuisverpleging ?• Alle verpleegkundigen toegang geven tot gedeeld elektronisch patiëntendossier tijdens hun ronde via een handcomputer• Koppeling aan bestaande IT-systemen (planning, facturatie, …)• Systematische ondersteuning en faciliteren van het verpleegkundig proces• Verminderen van fouten, oa vergeten patiënten, vergeten zorgen, ….• Steeds actuele en op elk moment consulteerbare informatie (bv. protocollen)• Optimaliseren van de communicatie tussen zorgverleners• Verminderen van de administratie• Dienstrooster steeds up-to-date en online consulteerbaar• Managementinformatie
 7. 7. Achtergrond van het project• Gemeenschappelijk project tussen de verschillende provincies• Ontwikkeling van de software door Real Dolmen op maat van de behoeften van de organisatie• Servers in eigen beheer• Graad van automatisatie voor implementatie EVD  Afdelingsadministratie (patiëntgegevens, voorschriften, …), zorgplanning, facturatie, dienstroosters
 8. 8. Implementatie EVD• Pilootprojecten in enkele afdelingen sinds 2007 - 2008• Uitrol 2008 tot heden• Volledige uitrol : 02-2011• Iedere verpleegkundige beschikt over een eigen toestel• 8 uur opleiding per verpleegkundige
 9. 9. Voordelen van EVD• Plug & play (snel en efficiënt)• Informatie/gegevens steeds up-to-date door continue synchronisatie via GPRS of WLAN• Open module waarop je kunt verder bouwen – systematische updates• Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk• Werkt niet storend bij de patiënt• Kwaliteit van zorg stijgt (op elk moment kan je observaties toevoegen, doorsturen naar elke andere zorgverlener die bij de zorg van die patiënt betrokken is,…)• Optimalisatie van de communicatie met huisartsen (doorsturen van parameters, … via Medibridge)• Aanvragen verzekerbaarheid van de patiënt via MyCareNet• Elektronisch factureren via MyCareNet
 10. 10. Valkuilen• Beheer van EVD is complexer dan gedacht• Aankoop/onderhoud van de mobiele toestellen• Organisatie van een helpdesk 7/7 dagen• GPRS
 11. 11. Wat is de volgende stap ?• Verdere optimalisatie van het verpleegproces, oa door standaardiseren van verpleegplannen, klinische paden, zorgtrajecten• Opvolging van zorginhoudelijke kwaliteit – inbouwen van indicatoren• Aansluiting op e-Health• Patiënt heeft toegang tot eigen EVD
 12. 12. Huidige EVD - Ronde
 13. 13. Huidige EVD - Ronde
 14. 14. Huidige EVD - Patiënt
 15. 15. Huidige EVD - Patiënt
 16. 16. Huidige EVD - Patiënt
 17. 17. Huidig EVD - Patiënt
 18. 18. Huidig EVD - Verpleegkundige
 19. 19. Huidig EVD - Verpleegkundige
 20. 20. Conclusie• Door het aanwenden van ICT- technologie wordt de zorg • BETER • EFFICIËNTER • EFFECTIEVER • KWALITEITSVOLLER • BESPAREND
 21. 21. Meer info ?• Neem gerust contact met : MJ Vandormael 089/300 797 marie-jeanne.vandormael@limburg.wgk.be www.wit-gelekruislimburg.be

×