Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Content Language Integrated Learning (CLIL)

808 views

Published on

Korte presentatie over CLIL.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Content Language Integrated Learning (CLIL)

  1. 1. Overzicht Wat is CLIL? Hoe werkt CLIL? Voordelen CLIL CLIL in Vlaanderen Interessante websites
  2. 2. Wat is CLIL?http://www.youtube.com/watch?v=Jfa7ALliYWE
  3. 3. Wat is CLIL?o Content Language Integrated Learningo Voorbeeld: wiskunde leren in het Franso Taalverwerving bij leren van zaakvako Duale focus: vakinhoud én talige inhoudo Slechts 10 à 15% van lesseno Sinds jaren 90 in Europa succesvolo Sterk ondersteund door Europese Commissie vaardigheden in vreemde taal steeds belangrijker voor toekomst! taalmethode in onderwijs aanpassen aan behoeftes leerlingen
  4. 4. Hoe werkt CLIL?Model met de 4 C’s: (in klas van Pegasus Oostende)o Content = focus op de wiskunde door woordenschat (les quadrilatères)o Cognition = leren door over wiskunde na te denken (in het Frans)o Communication = Frans gebruiken om ideeën over te brengen (Q & A)o Culture = wiskunde én Frans begrijpen in interculturele context
  5. 5. Voordelen CLILo Ontwikkelt interculturele communicatieve vaardighedeno Verbetert taalvaardigheid en mondelinge vaardigheden!o Voorbereiding op hogere studies en (internationaal) werko Vergroot de motivatie van leerderso Ontwikkelt positievere houding in de taal én het zaakvako Meer contact met de doeltaal, zonder extra lesuren...
  6. 6. CLIL in Vlaandereno Een van de laatste niet-CLIL-regio’s in Europao CLIL-project in 9 scholen (2007-2010) Effect op vreemde taal duidelijk, op zaakvak niet Vrijer organiseren + meer ondersteuning nodigo Vlaams parlement wil kwaliteitsgarantieso Nu: CLIL-standaard voor scholen (procedure en kwaliteitseisen) MAAR herziening nodig van rol van taalleerkracht in de klas! CLIL-leerkrachten: grote verantwoordelijkheid voor zaakvak én taal Tegen 2014: CLIL-programma’s in secundair onderwijs
  7. 7. Interessante websitesCLIL, European Commissionhttp://ec.europa.eu/languages/language-teaching/content-and-language-integrated-learning_en.htmCLIL, Teaching English, BBC British Councilwww.teachingenglish.org.uk/articles/content-language-integrated-learningE-CLIL, European project building CLIL resources for language learninghttp://e-clil.uws.ac.ukOne stop English, Resource bank for content and language teacherswww.onestopenglish.com/clilEvaluatie CLIL-projecten in Vlaanderenwww.ond.vlaanderen.be/obpwo/rapporten/clil/ER.pdf
  8. 8. CLIL-leerkracht worden...?

×