Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20171130 IDPD significant properties Beeld en Geluid - Annemieke de Jong

197 views

Published on

Presentatie van Annemieke de Jong van Beeld en Geluid over essentiële kenmerken van digitale objecten tijdens de Internationale Dag van de Digitale Duurzaamheid.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

20171130 IDPD significant properties Beeld en Geluid - Annemieke de Jong

 1. 1. HET WAARACHTIGE AV-OBJECT Kenmerken en essentiële kenmerken bij Beeld en Geluid International Preservation Day 30 november 2017 Annemieke de Jong, Preservation Officer Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
 2. 2. DIGITALE PRESERVERING BIJ BEELD EN GELUID Beleid, standaarden en procedures v1.0 2016 'Essentiële kenmerken, 'Authenticiteit' 'Een object is authentiek als de essentiële kenmerken bewaard zijn gebleven'. 'Behoud kenmerken stelt betekenis, toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden van het object zeker.' Technische, esthetische en intellectuele eigenschappen die door de tijd en door de technologie heen bewaard moeten blijven.' 'Absolute kenmerken', 'veranderlijke kenmerken' 'Er kan worden gedemonstreerd dat alle kenmerkende eigenschappen van een object na een migratie zijn behouden.'
 3. 3. Vanaf 1960 Actieve conservering: het kopiëren van beeld en geluidregistraties op een nieuwe drager Tegengaan verval, behoud informatie Film - video - digitale av - files 35mm, 16mm, 8 mm, nitraat, acetaat, polyester, 2-inch, 1-inch,VHS, Umatic, Betacam, DAT, CD,TDU, DigiBeta, DVD, MPEG4, MP3, MPEG1, MXF,WAV, DPX,TIFF… Productie- en distributiekopieën, cameraorigineel, duplicaat-negatief, tussennegatief, telerecording, zendlijnregistraties, eindmixen, montagebanden, ruw materiaal, restmateriaal, M&E banden, filminlassen, archiefmasters, viewingkopieën…
 4. 4. HERBRUIKBAARHEID • • TOEGANKELIJKHEID • HISTORISCHE FOCUS
 5. 5. HISTORISCHE Professionele productieomgeving Formaatkeuzen 'Schone' versies Items, granulariteit metadata Montage, renovatie, reconstructie HISTORISCHE FOCUS
 6. 6. BEHOUDEN NA TRANSFORMATIES (De originele fysieke drager) Formele metadata Beschrijving, trefwoorden Rechteninformatie Publicatiegegevens Materiële en technische gegevens Dragercategorie Vindplaats Dragertype Archiefstatus Beeldverstoringen Zwart-wit/kleur/ Renovaties Audiokanalen Tijdcode Stom/geluid Positie op de band Blik/rol/bandnummers Lengte Relatie met bron
 7. 7. • Titels • Aftiteling • Ondertitels • Logo's • Studio-opnamen • Live TV producties • Integrale radio-uitzendingen • Muziek tussen gesproken woorditems NIET ALTIJD (TE) BEHOUDEN (De originele fysieke drager)
 8. 8. HET AUTHENTIEKE AV-OBJECT ? 1. Event 2. Opname 3. Productiemat./Eindmix 4. Uitzending 5. Registratie 6. Archiefkopie
 9. 9. MATERIËLE KENMERKEN DRAGER EN UITZENDING HET AUTHENTIEKE AV-OBJECT ?
 10. 10. INSTROOM DIGITAL BORN EN GEDIGITALISEERD Vanaf 2006 Jrl 8000u TV, 54000 radio NPO (100%) Jrl 2000u nieuwsitems Jrl 800u muziek NPO Jrl 8000u uitzendweken alle Ned. zenders Websites en interactieve media Collecties van derden > 100.0000u gedigitaliseerde legacy film/video/audio Digitaal Archief 25 PT+
 11. 11. DIGITALE OBJECTEN Logisch niveau Objectklassen en objecttypen AV objecten,Audio objecten,Tekstobjecten, Foto's, Games, Websites Vastgelegd in Collectiebeleid, Preserveringsbeleid, Catalogus,Toegangsvoorwaarden, Overeenkomsten Fysiek niveau De concrete informatiehouders, masters, kopieën, gecodeerde content Files, Representaties, Bitstreams Vastgelegd in MAM systeem, QC en workflow-modules, opslagsysteem Preservation Metadatadictionary
 12. 12. Preservation Metadata Dictionary 2.1
 13. 13. Televisieprogramma Filminlas EVN-nieuwsclip Bioscoopfilm Opdrachtfilm Internetvideo Videoregistratie Bioscoopjournaal Studio-opname TV Muziekopname Radio-opname Gesproken woord opname Televisiegids Logboek, script Foto Website Game ARCHIVAL INFORMATION PACKAGE Essence Titelfiles Tekstfiles Logo's Technische md Provenance md Structurele md Links naar descriptive md Links naar rechtenmd Links naar contextinfo Links naar bron Quality checks … MXF, DPX,WAV,TIFF, SLT Representaties: preserveringsmaster, toegangskopie, mezzanine, backupkopie Technische eigenschappen formaten Technische eigenschappen bitstreams Technische eigenschappen inhoud Structuur Checksum Identifiers Preservation level Codec Events/agents Rights … Logisch niveau Logisch/fysiek niveau Fysiek niveau Intellectuele entiteit Information package Files en bitstreams Objectindeling Informatiemodel Preservation Metadata Dictionary
 14. 14. Archival Information Package 1.0
 15. 15. Betekenis,Volledigheid,Toegankelijkheid, Waardering, Beleving, Samenhang Bijv. Wat beschouwt de gebruiker als een compleet TV programma? Wat voor tekstinformatie hoort onvervreemdbaar bij een muziekopname van omroeporkesten? Welke waardestelling hebben games van Nederlandse makelij? Welke televisieproducties moeten in een filmzaal kunnen worden vertoond? Zijn er bepaalde rechten die voor alle foto-objecten gelden? Hoe demonstreren we de chain of custody van bepaalde objecttypen? Afspeelbaarheid, Kwaliteit, Bewerkbaarheid, Structuur Bijv. • Samenstelling AIP • Componenten van de div. representaties • Preserveringsniveau • Formaatspecificaties • Copyrightstatus • Compressionrate • Provenance (events/agents) Vertaling Intellectueel niveau Logische/fysieke niveaus
 16. 16. • Gebruik: hoe/waarvoor wil de gebruiker c.q. de depotgever het object gebruiken? • Collectiebeleid: in welke vormen willen, kunnen of moeten we de objecten bewaren? • Techniek : mogelijkheden en beperkingen bronformaat-doelformaat • Vergelijkbaar met analoge tijdperk ! • LEIDEND BIJ MIGRATIES
 17. 17. Gebruikers… Beleid… K O S T E N… Techniek… Preservation action plan
 18. 18. RELATIVITEIT & CONSISTENTIE 'Essentie' wordt bepaald door de stakeholders in het preserveringsproces. 'Essentie' is contextafhankelijk 'Vaste' kenmerken worden op een abstract, formaatonafhankelijk niveau geformuleerd voor een hele objectklasse/type. Kenmerken van de formaten in gebruik staan gedefinieerd in de Preservation Metadata Dictionary. Bij een migratie: verantwoorden hoe de abstracte kenmerken zijn vertaald naar technische kenmerken, die dan transformational information properties heten
 19. 19. Bepaling transformational information properties pas van belang bij onomkeerbare formaatmigratie, voor die tijd: checksum, integriteit, originele drager. Standaard: bij iedere transformatie worden zoveel mogelijk (alle) kenmerken van het bronformaat meegenomen. Objecten stromen volledig in. De Archival Information Package (AIP) houdt alle onderdelen bij elkaar. Kenmerken worden op alle niveaus veel systematischer vastgelegd. Preserveringsprocessen beter te plannen, te volgen, te manipuleren, te checken. AUTHENTICITEIT & VERANTWOORDING •
 20. 20. HET WAARACHTIGE AV-OBJECT Kenmerken en essentiële kenmerken bij Beeld en Geluid International Preservation Day 30 november 2017 Annemieke de Jong, Preservation Officer Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Plaatjes : The Noun project

×