Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Llei de Salut Sexual i Reproductiva i IVE

1,114 views

Published on

Presentació de suport a la conferència realitzada a l'Associació Dones en Xarxa amb motiu de l'aprovació de la Llei sobre Salut Sexual i Reproductiva i IVE. Febrer 2010.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Llei de Salut Sexual i Reproductiva i IVE

 1. 1. Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs Història i situació actual 26 de febrer de 2010 Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 1
 2. 2. Introducció Breu història de la lluita pel dret a l’avortament Experiència professional amb la Llei orgànica 9/1985 de reforma del Article 417 bis del Codi Penal Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 2
 3. 3. Breu història de la lluita pel dret a l’avortament: Govern de la Generalitat El govern de la Generalitat de Catalunya aprovà, per decret, el 25 de desembre de 1936, la llei de Reforma Eugenèsica de l'Avortament. Això és, la Generalitat es desmarcà dels postulats de la II República i va permetre que, a Catalunya, les dones poguessin avortar. L’autor de la primera llei sobre la interrupció voluntària de l’embaràs fou el doctor Fèlix Martí Ibáñez. La llei fou signada per Josep Tarradellas, conseller en cap del Govern de la Generalitat, Pedro Herrera, conseller de Sanitat i Assistència Social i Rafael Vidiella, conseller de Justícia. Establia quatre supòsits per a autoritzar l’avortament fins als tres mesos: 1.- Les causes terapèutiques (malaltia física o mental de la mare que contraindica el part); 2.- El motiu eugènic (incest patern o tares que podrien propagar-se en el futur ésser); 3.- Els factors neomaltusians (desig conscient de la limitació voluntària de la natalitat); 4.- Sentimental o ètic (maternitat indesitjada per a la mare per causes d’ordre amorós o emotiu) La nova legislació reconeixia el dret de la dona a l’avortament voluntari i incorporà la interrupció artificial de l’embaràs en el Servei Sanitari de la Generalitat. Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 3
 4. 4. Breu història de la lluita pel dret a l’avortament Frederica Montseny Entre els mesos de novembre de 1936 i maig de 1937, Federica es va fer càrrec del Ministeri de Sanitat i Assistència Social en el govern del socialista Francisco Largo Caballero. La seva tasca en el govern es va veure limitada per la curta durada del seu mandat. No obstant això, en pocs mesos planejà llocs d'acollida per a la infància, menjadors per a embarassades, una llista de professions exercides per persones discapacitades i el primer projecte de llei de l'avortament a Espanya (Ley Eugenésica del Aborto) El seu projecte de llei de l'avortament va rebre l'oposició d'altres ministres del govern i va deixar-se de banda quan Frederica va sortir del govern a causa dels Fets de maig del 1937. Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 4
 5. 5. Breu història de la lluita pel dret a l’avortament- anys 70 La memòria del fiscal del Tribunal Suprem de 1974 declara: 300.000 avortaments a Espanya, 33.000 dones que van viatjar fora de Espanya (Londres i Amsterdam) per interrompre un embaràs. 200 y 400 dones mortes, a més d’alts índexs de morbiditat. 1978: despenalització dels mètodes anticonceptius i s’obren els primers Centres de Planificació Familiar 1979: “Les onze dones de Bilbao” (davant l’ Audiència de Bilbao es manifesten 3.000 persones) Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 5
 6. 6. Breu història de la lluita pel dret a l’avortament- Anys 80 1982 El Congrés dels Diputats inicia el debat sobre la despenalització d'algunes pràctiques abortives. Projecte de llei del Govern socialista. Llei orgànica 9/1985 de reforma de l‘article 417 bis del Codi Penal, coneguda com Llei de l’avortament, despenalitzà la interrupció voluntària de l’embaràs en tres supòsits: "greu perill per a la vida o la salut física o psíquica de l’embarassada" en qualsevol Manifestación a favor del aborto en 1983, en moment de la gestació, Madrid.- FOTO: RAÚL CANCIO en cas de violació en las 12 primeres setmanes i en caso que "se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas" en las primeres 22 setmanes. En el caso de malformació del fetus o perill per a la salut de la mare és necessari un informe mèdic de un/a professional de la medicina diferent al què practicarà l’avortament. En cas de violació, és necessari que la dona hagi denunciat els fets. Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 6
 7. 7. Breu història de la lluita pel dret a l’avortament- Anys 80 1986 Decret per a l'acreditació de les clíniques privades. Detencions a personal de clíniques. 1987-1988 Processament a Pamplona per un avortament fet a un centre públic. Assetjament a clíniques de tot l’estat Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 7
 8. 8. Breu història de la lluita pel dret a l’avortament- anys 90 1992 El Parlament Europeu sol·licita al Govern espanyol que cessin les persecucions per avortament. Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 8
 9. 9. 1994 El Govern socialista presenta el projecte del 4rt supòsit de despenalització: les causes econòmico- socials. No es duu a terme. Durant 8 anys hi ha com un limbe tot i que es registren 450.000 avortaments Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 9
 10. 10. Experiència professional amb la Llei orgànica 9/1985 Counselling als Centres Joves Informació sobre la I.V.E: supòsits, tècniques i passes a seguir Ajuda en la reflexió (si cal) Informació sobre recursos: relació de clíniques privades acreditades i possibilitat d’ajut econòmic (Salut i Família*) Visita post-I.V.E. Tallers a IES Informació i reflexió amb jocs de rol sobre l’I.V.E. Experiència telefònica i on-line Informació de Centre Joves, sobre supòsits,... Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 10
 11. 11. Salut i família Un SERVEI DE FINANÇAMENT SELECTIU DE LA INTERRUPCIÓ LEGAL DE L'EMBARÀS orientat a dones procedents de grups amb risc socioeconòmic residents a Catalunya, amb independència de la seva ideologia, ètnia o estat civil. Al període 1991-2008 han estat ateses 47.247 dones i 5.206 dones durant l'any 2008 . Aquest servei rep suport financer i institucional de diverses administracions públiques. Treballa, també, en estreta cooperació amb els centres públics i privats de planificació familiar i amb la xarxa de serveis socials d'assistència primària de Catalunya. Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 11
 12. 12. Breu història de la lluita pel dret a l’avortament- anys 10 2007 Estudi de l’”Asamblea Feminista de Madrid” sobre la realitat de l’avortament en les dif. CCAA (només el 2% dels IVE es realitza en centres públics, i a Navarra i Extremadura cap) L’empresonament de professionals i la imputació de dones que havien avortat provoca un moviment social reivindicatiu. (irrupció de la Guàrdia Civil en els domicilis de 25 dones que havien avortat en la clínica Isadora entre febrer i març de 2007, per prendre’ls-hi declaració) Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 12
 13. 13. Breu història de la lluita pel dret a l’avortament- anys 10 PLATAFORMA A FAVOR DEL DRET A L’AVORTAMENT (26/06/2008): 1. DESPENALITZACIÓ DE L’AVORTAMENT. 2. AVORTAMENT LLIURE. 3. AVORTAMENT GRATUïT. En tant que l’avortament és un acte sanitari, ha de ser contemplat i inclòs a la cartera de serveis de la xarxa sanitària pública. 4. CONFIDENCIALITAT. 5. DRET D’OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA. S’ha de regular l’exercici del dret a l’objecció de consciència tot garantint que en tots els serveis de la xarxa pública es presti l’atenció a la interrupció de l’embaràs de tal manera que es respecti el dret de la dona a rebre la prestació. 6. FORMACIÓ A PROFESSIONALS Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 13
 14. 14. Breu història de la lluita pel dret a l’avortament- anys 10 Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 14
 15. 15. Breu història de la lluita pel dret a l’avortament- anys 10 Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 15
 16. 16. Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs Europa: La majoria dels països europeus compta amb una llei de terminis: 12 setmanes: Àustria, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Estònia, Grècia, Hongria, Letònia, Lituània i República Txeca 14 setmanes: Alemanya, França, Bèlgica i Romania. Holanda i Suècia són els països més permissius: fins a les 24 setmanes i a les 18, respectivament Finlàndia i Regne Unit llei d’indicacions (inclou problemes econòmics o socials) Malta i Andorra està prohibit la interrupció de l'embaràs Irlanda només el permet si hi ha risc de mort per a la mare i Polònia també força restrictiva Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 16
 17. 17. Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs Títol preliminar: objecte i definicions Títol I: de la salut sexual i reproductiva Polítiques públiques Àmbit sanitari Àmbit educatiu Estratègia Nacional de Salut Sexual i reproductiva Títol II: IVE Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 17
 18. 18. Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs Títol II: IVE Dintre de les 14 primeres setmanes es podrà avortar lliurement. Fins a les 22 setmanes, estarà permès quan existeixi greu risc per a la vida o la salut de la dona o risc de greus anomalies en el fetus, previ dictamen mèdic. Més enllà de les 22 setmanes, només es podrà avortar quan es detectin "anomalies fetals incompatibles amb la vida" o quan es detecti "una malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic i així ho confirmi un comitè mèdic". Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 18
 19. 19. Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs Modifica la llei d’autonomia del pacient perquè les menors de 16 i 17 anys puguin avortar sense consentiment patern/matern. El text inicial no contemplava que els pares haguessin de ser informats, però aquest requisit és incorporat finalment en la tramitació parlamentària de la llei després de l’acord amb el PNV. Tot i que no serà necessari per a les menors que puguin al·legar que la comunicació del fet pugui suposar un perill cert de violència intrafamiliar, amenaces, coaccions, maltractaments o de situació de desemparament Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 19
 20. 20. Resum Amb aquesta llei ens posem a nivell europeu en alguns temes (IVE) i en altres en l’avantguarda: ‘una de las prioridades la nueva ley “se refleja en el amplio capítulo de políticas públicas destinadas a la educación sexual y reproductiva”’. “Ley que lo que pretende fundamentalmente es prevenir embarazos no deseados para evitar abortos, y aumentar las garantías sanitarias y jurídicas de las mujeres y de los profesionales, cuando se afronta la decisión de abortar en los casos legalmente previstos”. Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 20
 21. 21. Moltes gràcies per la vostra atenció Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 21
 22. 22. On obtenir més informació http://www.apfcib.org/php/index.php http://www.observatori.apfcib.org/ http://www.donesenxarxa.cat/La-creacio-d-una-subcomissio-per-l http://www.saludyfamilia.es/projectes/ive.htm http://www.pensamientocritico.org/emppin0308.html http://www.pensamientocritico.org/fragar0708.html http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_041- 01.PDF http://www.rtve.es/noticias/20091126/preguntas-sobre-nueva-ley-del- aborto/302879.shtml http://atemporalsiempre.com/2008/01/regreso-a-1986/ http://www.psoe.es/ambito/saladeprensa/pressnotes/index.do?id=44066 8&action=View http://www.sindicat.net/n.php?n=3822 http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-2124/opinions/eugen%E8sica- 37653.html Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la I.V.E. 22

×